« Tagasi

Avalikud supluskohad Elva vallas

Suplushooaeg on alanud ning selleks, et teaksid, kuhu Elva vallas ranna- ja veemõnusid nautima minna, leiad siit hea ülevaate Elva valla avalikest supluskohtadest.
 
Pane tähele:
 
  • Ametlik suplushooaeg kestab 1. juunist 31. augustini.
     
  • Rannavalve töötab ainult Elva linnas, Verevi rannas. Igal pool mujal toimub suplemine vaid omal vastutusel ning järgides kõiki ohutusnõudeid!
     
  • Suplusvee kvaliteedi seiret teostatakse Arbi järves, Verevi järves, Võrtsjärve Trepimäe puhkekohas ja Kentsi paisjärve supluskohas. Ülejäänud supluskohtades toimub suplemine vaid omal vastutusel!
 
Suplusvee proovidega uuritakse soole enterokokkide ja Escherichia coli sisaldust suplusvees. Seire sisaldab ka suplusveekogu visuaalset kontrolli, nagu vetikate esinemine, klaasi-, plastiku-, kummi ja muude jäätmete olemasolu jms. Esimesed veeproovid on juba võetud ning suplusvesi vastab igati normidele! Kõikide analüüside tulemusi saab igaüks vaadata Terviseameti vee terviseohutuse infosüsteemist →
 
Elva vallas on avalikud supluskohad:
 
ELVA LINN
Verevi järv
Arbi järv
Vaikne järv
Elva Paisjärv
Liivamäe ja Peedu ranna ujumiskohad Elva jõe ääres
 
KONGUTA
Kentsi paisjärv
 
RÕNGU
Valguta tiik
Rannaküla supluskoht Võrtsjärve ääres
Vooremäe, Võrtsjärve kallas
 
PALUPERA
Hellenurme paisjärv
 
RANNU
Trepimägi, Võrtsjärve kallas
Limnoloogia, Võrtsjärve kallas
Rannu paisjärv
 
PUHJA
Ulila, Elva jõe äärne ujumiskoht

 
LEMMIKLOOMADE UJUTAMINE
 
Elva valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi on lemmiklooma avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) keelatud. See tähendab, et otseselt on keelatud lemmiklooma ujutamine peamisel rannaalal ja ujumistsoonis, kus viibivad ka teised inimesed.
 
Eeskirja nõue ei tulene mitte sellest, et puhtad lemmikloomad ja inimesed ei võiks ühes veekogus supelda, vaid rannakülastajate seas võib olla allergikuid, loomi tavapärasest rohkem pelgavaid inimesi jne.
 
Elva vallas on sellisteks supluskohtadeks, kus on lemmikloomade ujutamine täielikult keelatud Verevi järv ja Arbi järv.
 
Teistes supluskohtades palume käituda vastavalt olukorrale ning teisi arvestavalt – kui rand on inimestest tühi, siis võib seal ka lemmiklooma ujutada. Kui aga rannas on ka teisi inimesi, siis palume lemmikloomi ujutada peamisest ranna- ja supluskohast eemal.
 
Elva linnas on näiteks Paisjärve lasketiirupoolne ots hea kõrvaline koht, kus koera ujutada ilma, et sellega häiritaks rannas viibijaid.
 
NB! Kindlasti tuleb koristada oma looma järelt ka väljaheited.
 
 
PÄÄSTEAMET KUTSUB KUULAMA VEEBIKOOLITUST
 
Päästeamet kutsub ka 15. juunil kell 18-19 toimuvale veeohutuse veebikoolitusele „Hoia lähedasel silm peal". Koolitusel räägitakse, kuidas aru saada, et inimene on hädas, paadiga sõitmine, laste järelevalve, päästmisvõtted. Info ja registreerimine →
 
 
Soovime kõigile ohutut suvemõnude nautimist! 
 
Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi