« Tagasi

Esita kandidaat haridusvaldkonna tunnustustele!

Enne, kui taas üks tegus õppeaasta selja taha jääb, on Sul võimalus esile tõsta õpetajaid ja haridusvaldkonna tegijaid, kes Sind sel aastal enim sütitasid ja toetasid!

Ootame kuni 20. septembrini kandidaate haridusvaldkonna tunnustustele. Anname välja aunimetused üheksas kategoorias:

AASTA HARIDUSE TEGU
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet.


AASTA HARIDUSE SÕBER
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas.


AASTA NOORÕPETAJA
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat.


AASTA KOOLIÕPETAJA
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule.


AASTA KLASSIJUHATAJA
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele.


AASTA LASTEAIAÕPETAJA
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule.


AASTA HUVIHARIDUSE ÕPETAJA
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.


AASTA TUGISPETSIALIST
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd.


AASTA TAUSTAJÕUD
See aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist.


Avaldusi saab esitada 20. septembrini kolmel viisil:

  • e-taotluste keskkonnas SPOKU →
  • saates digiallkirjastatud avalduse e-aadressile elva@elva.ee
  • täites avalduse Elva vallavalitsuses kohapeal (Kesk 32, Elva linn)


Täpsem info ja statuut on leitav siit →


Lisainfo:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee / 5886 4201 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi