« Tagasi

Vaimse tervise toetusvõimalused Elva vallas

Elva vald sai vaimse tervise toetusmeetmest rahastust psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumiseks.
 
Kuni aasta lõpuni on Elva valla elanikel võimalus saada psühholoogilist nõustamist, pereteraapiat, mänguteraapiat, loovteraapiat ning sõltuvusravi. Lisaks toimuvad valla erinevates piirkonnakeskustes psühholoogi eestvedamisel ka vestlusringid eakatele.
 
Kasuta neid võimalusi julgesti, kui tunned, et vajad tuge!
 
 
Elva Laste- ja Perekeskus pakub järgmisi teenuseid:
 
Lapsevanemate tugigrupid 
Tugigruppi on oodatud lapsevanemad, kelle teekond erilise lapse kõrval vajab tuge ja mõistmist, lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnused või on juba diagnoositud ATH. Toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on võimalus kohtuda teiste lapsevanematega, kelle lapsel on samasugused probleemid. Sageli puuduvad täiskasvanutel vastavad teadmised ja oskused, vahel ei jätku energiat, et kõigega toime tulla. Teistega kogemusi vahetades ning spetsialistilt nõu saades on kergem!
 
Pereteraapia 
Pereteraapiasse on oodatud pered, kes soovivad lahendada probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedastega. Pereteraapia eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.
 
Mänguteraapia 
Mänguteraapiasse on oodatud eelkõige lapsed vanuses 3-16 aastat, kelle elus on muutusi või muudatusi, mis häirivad tema igapäevast toimetulekut. Läbi mänguliste teraapiaprotsesside saab parandada lapse keskendumisvõimet, tõsta enesehinnangut ning arendada sotsiaalseid ja kognitiivseid oskuseid. Mänguteraapia sobib näiteks kolimisest häiritud elustiili, õnnetusjuhtumi, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul.
 
Loovteraapia 
Loovteraapia käigus kasutab teraapiasse tulnud inimene erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. Teraapia võimaldab suhtlust neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu. Kunstiteraapia võimaldab töötada enesehinnangu, kehapildi ja identiteediga seotud probleemidega; tunnetega ja nende (näiteks viha) juhtimisega; erinevate suhteid puudutavate teemadega (näiteks kiusamine koolikeskkonnas, tõrjutus, konfliktid sõbraga, suhted vanematega jms); traumaatiliste kogemuste läbitöötamine ja mõtestamine.
 
Infot registreerimise kohta saad helistades telefonil 5749 5499 või kirjutades e-aadressile pereteenused@elva.ee.
 
 
Psühholoogilist nõustamist pakub Elva valla elanikele A-G Projekt OÜ:
 
Järjest rohkem paneb tänapäevane elustiil ja -tempo inimesi olukordadesse, mis tekitavad pingeid ja nõuavad oskuseid, et kohaneda ning hakkama saada. Samuti on viimastel aastatel keerulisemaks muutunud isiklikud ja tööalased suhted. 
 
Psühholoogiline nõustamine pakub väärtusliku võimaluse tegeleda oma probleemide ja stressiallikatega väga konfidentsiaalses, turvalises ja toetavas õhkkonnas. Nõustamissessioonide keskmes on julgustada arutelu isiklike või tööga seotud raskuste üle. Sellele järgneb probleemide lahendamiseks sobiva lähenemisviisi leidmine, lähtudes just nõustatava võimetest ja võimalustest ning vaadates üle tema praegused strateegiad ja toimetulekuviisid.
 
Psühholoogilise nõustamise käigus ei tegeleta vaimse tervise häirete ning ravi ja teraapiaga.
 
Aja broneerimiseks kirjuta e-aadressile info@agprojekt.ee. Küsi lisainfot telefonil 385 3530.  
 
 
Sõltuvusravi pakub Elva valla elanikele Libertas Keskus OÜ:
 
2016. aastal alustas Libertas sõltuvuskliinikuna ning tänaseks on nad kujunenud välja laiapõhjaliseks Vaimse Tervise Keskuseks. Nad aitavad klientidel ennetada ja leevendada läbipõlemist, pikaajalist stressi, depressiooni, bipolaarset häiret, ärevushäireid ja erinevaid sõltuvusi. Libertas Keskus OÜ pakub Elva valla sissekirjutusega nii täiskasvanutele kui ka noortele vanuses 12-20 TASUTA alkoholi-, uimasti- ja ravimisõltuvusest vabanemise programme. 
 
Programmide kestvus on 3 kuud kuni 1 aasta. Läbides programmi omandad võime elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu ilma meeleolu muutvaid aineid tarvitamata.
 
Registreeri helistades telefonil 5564 0023 või kirjutades e-aadressile registreerimine@libertas.ee. Rohkem infot leiad ka kodulehelt www.libertas.ee.  
 
 
Lisainfot kõikide teenuste kohta saab anda ka: 
Karmen Paavel, ennetustööspetsialist

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi