« Tagasi

Elva Varahalduse uus juht on Ülle Unt

Elva Varahalduse OÜ on Elva vallale kuuluv haldusettevõte, mille peamine eesmärk on heakorra-, liikluskorralduse- ja teiste sarnaste valdkondade haldusülesannete täitmise operatiivne tagamine. Ettevõtte juhatuse liikme kohale asub alates 1. aprillist Ülle Unt.

Ülle on omandanud kõrghariduse majanduse erialal ning valdava osa oma karjäärist olnud personalijuht erineva suuruse ja tegevusvaldkondadega ettevõtetes. Üllel on ka varasem ettevõtte juhtimise kogemus 250 töötajaga heakorra- ja teenindusvaldkonnaga tegelevast ettevõttest.

Elva Varahalduse juhina on Ülle eesmärk kasvatada Elva valla ja haldusettevõtte omavahelist ühtsust ja koostööd ning oma tegevusega suunata ja tagada, et kõik Elva vallaga seonduv on hoitud ja arendatud: „Haldusettevõttel, mis on omavalitsuse omandis, on valla majandamises väga tähtis roll. Meie oleme vallale kindel partner, et oleks tagatud igapäevane ja järjepidev tegelemine oma varaga ning operatiivne ja kvaliteetne teenus."

Ülle toob välja, et tähtis on tegeleda kasumliku ja efektiivse majandustegevusega, sest haldusettevõtte eesmärgid ja põhimõtted peavad alati ühtima ka valla üldiste strateegiatega: „Ka haldusettevõte saab ja peab olema eeskujuks heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ning kõrge ärikultuuri poolest jälgides vastutustundliku ühingujuhtimise põhimõtteid," selgitab ta.

Ülle peab oluliseks alati kvaliteetse teenuse pakkumist, kuna heakorraettevõttena vastutatakse ka valla kuvandi eest. Ta usub, et pakkudes kõrgel tasemel heakorrateenuseid nii kohalikule omavalitsusele kui ka erasektorile on võimalik kasvatada elanike ja ettevõtjate usaldust valla suhtes ka üldisemalt.

Soovime Elva valla poolt jaksu ja edu uues ametis ning viljakat koostööd!

Foto: erakogu


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi