« Tagasi

ELVA VALLA KINNISTUTE MÜÜK OKSJONIL

Elva Vallavalitsus müüb oksjonikeskkonnas https://www.varakeskus.ee/ järgnevad kinnistud:

  • Kaarlijärve külas Kalda kinnistu nr 8815950, katastritunnus 66601:001:0233, üldpind 1420 m², 100% tootmismaa. Müügihinna algsuurus 10 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot. Müüjal on ostjale anda Aspen Grupp OÜ Töö nr 0426 „Kalda kinnistu hoone lammutusprojekt", kui ostja otsustab ehitise (pumbahoone EHR 120554304) lammutada. Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-kalda-hoonestatud-tootmismaa
  • Kaarlijärve külas Kapsa kinnistu nr 15014250, katastritunnus 17101:001:0466, üldpind 1960 m², 100% elamumaa. Müügihinna algsuurus 6 000 eurot ja pakkumise sammu 100 eurot. Müüjal on ostjale anda Aspen Grupp OÜ Töö nr 0424 „Kapsa kinnistu hoonete lammutusprojekt", kui ostja otsustab kõik või osa ehitistest (keldrid EHR 120763104, 120763105 ja 120763106) lammutada. Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-kapsa-hoonestatud-elamumaa
  • Rebaste külas Oona karjäär kinnistu nr 2216040, katastritunnus 60801:001:2360, üldpind 40175 m², 100% mäetööstusmaa. Müügihinna algsuurus 20 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot. Maapõuseaduse järgi tuleb sellistel aladel maapõue seisundit mõjutavate tegevuste korral taotleda Maa-ameti luba (ehitamine, sihtotstarbe muutmine jms). Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-oona-karjr
  • Konguta külas Taga-Pihlaka kinnistul nr 12511850, katastritunnus 17101:001:0161, kaasomandi osa (202/2652 mõttelist osa tervikust, 2073 m², 100% elamumaa), st ühte kahe sissepääsuga garaaž-kuuriboksi (nr 12 ja 18, kokku 20,2 m²). Müügihinna algsuurus 500 eurot ja pakkumise samm 50 eurot.  Müügilink: https://www.varakeskus.ee/garaaid-elva-vald-tartu-maakond-tagapihlaka-kuurigaraaiboksi-kaasomand
  • Porikülas Põdramäe kinnistul nr 2564604, katastritunnus 60501:001:0027, Põdramäe/2 korterelamus eriomandi/korter nr 1 (427/3401 mõttelist osa, 2-toaline korter 42,7 m², 100% elamumaa). Müügihinna algsuurus 500 eurot ja pakkumise samm 50 eurot. Müügilink: https://www.varakeskus.ee/korterid-elva-vald-tartu-maakond-korteriomand-pdrame2-1

 

Toimiv elektriühendus puudub kõikidel müügikinnistutel, v.a. korteriomandil.

Oksjoni ja müügilepingu tingimustega saab tutvuda oksjonikeskkonnas ja info kajastatakse ka https://www.kv.ee/  . Oksjonikeskkond on avatud 6.veebruarist 7.märtsini ja lõpeb 7.märtsil kell 12.

 

Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee .

 

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi