« Tagasi

Täna, 6. veebruaril 2023 toimub volikogu istung

 

Täna, 6. veebruaril kell 16 toimub Elva vallavolikogu istung. Istung toimub Elva Vallavalitsuse volikogu saalis (Kesk 32, Elva) ning virtuaalselt Zoom ja VOLIS keskkondades.

 

Istungi päevakord:

 

1. Elva valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: vallasekretär Salle Ritso

2. Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määrakehtestamine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

3. Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

4. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus

5. Elva valla aukodaniku nimetuse määramine
Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus

6. Teenetemärgi Elva Täht laureaatide kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus

7. Elva valla Aasta Tegu ja Aasta Tegija valimine
Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus

8. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus

9. Komisjonide töö ülevaade
Ettekandjad: Komisjonide esimehed

10. Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: vallavanem Priit Värv

11. Arupärimistele vastamine
Ettekandja: vallavalitsuse liikmed

12. Muud küsimused


Istungile esitatud eelnõude ja materjalidega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris →
Istungi otseülekannet saab jälgida Elva valla YouTube'i kanalil →

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi