« Tagasi

1. veebruaril avaneb taas hajaasustuse programmi taotlusvoor

1. veebruarist kuni 3. aprillini on taas avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor. Programmist on võimalik taotleda toetust vee- ja kanalisatsioonitöödeks, juurdepääsuteede remondiks ning autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. 2023. aastal on Elva vallas prioriteetseteks veevarustussüsteemide projektid.
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 

Taotlusvoorust saavad toetust küsida füüsilised isikud, kes elavad püsivalt hajaasustuse piirkonnas ning nende elukoht on 1. jaanuari seisuga majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ning taotleja omafinantseering 33%.

Taotlusvoorust toetuse saanud projekti peab lõpule viima 31. oktoobriks 2024.

Taotlust on võimalik esitada nii allkirjastatuna paberil kui digiallkirjaga Elva valla piirkonna koordinaatoritele. Julgustame piirkonna koordinaatorite poole pöörduma ka programmi puudutavate küsimuste tekkimisel.

Elva valla piirkonnakoordinaatorid:

Ede Möldre – Puhja ja Konguta piirkonnad ning Rannu piirkonna põhjaosa
ede.moldre@elva.ee / 504 9912
Piirkonna teenuskeskus: Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Ene Joosing - Rõngu, Palupera ja Aakre  piirkonnad ning ja Rannu piirkonna lõunaosa
ene.joosing@elva.ee / 509 6202
Piirkonna teenuskeskus: Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 3. aprillini 2023.

Taotluste hindamine toimub hindamiskriteeriumite alusel ning taotluse esitamise kiirus ei mängi rahastuse jagamisel rolli. 2023. aastal on Elva vallas prioriteetseteks veevarustussüsteemide projektid.       

Täiendav info, taotlusvorm, dokumendiblanketid ning muu hajaasustuse programmi puudutav info on leitav nii Elva valla kodulehelt kui ka  kui ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

8. veebruaril kell 18-20 toimub Rõngu Rahvamajas ka hajaasustuse programmi infopäev, kuhu ootame inimesi, kes soovivad programmist taotlemise kohta saada lisainfot.

Infopäeval jagavad teavet ning vastavad küsimustele piirkondade koordinaatorid Ede Möldre ja Ene Joosing ning arendusspetsialist Sirli Pippar.
 
 
Lisainfo:
Sirli Pippar, arendusspetsialist
sirli.pippar@elva.ee / 5837 7930

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi