« Tagasi

Avatud on riigihange Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2023.

Täpsem info hanke kohta on leitav Riigihangete Registrist, kuid olulisimad tingimused pakkujale on:

  • pakkuja peab riigihanke algamisele eelneva 72 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase ehitustöö;
  • pakkujal peab olema meeskond, mis koosneks kahest vastutavast spetsialistist;
  • pakkujal on kohustus tutvuda riigihanke objektiga.

Pakkumus tuleb esitada Riigihangete Registri kaudu hiljemalt 1. märtsiks 2023.

Elva Vallavalitsus kuulutas esmakordselt Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks hanke välja 2022. aasta maikuus. Paraku tunnistati see kehtetuks, kuna kõik laekunud pakkumused ületasid olulisel määral hankeks planeeritud vahendeid ning avaliku raha säästliku ja otstarbeka kasutamise eesmärgil ei olnud hankelepingu sõlmimine põhjendatud.

Uues hankes on viidud sisse olulisi täiendusi hanke õnnestumiseks ja ehitaja leidmiseks. Eduka hanke korral on eesmärk rekonstrueerimistöödega alustada juba 2022/2023 õppeaasta lõpus.

 

Lisainfo:
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee / 506 8687

Monika Õigus, hankespetsialist
monika.oigus@elva.ee / 512 3212


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi