« Tagasi

Avalikul väljapanekul on AS Emajõe Veevärk keskkonnaloa muutmine

Keskkonnaamet ootab arvamusi AS Emajõe Veevärk keskkonnaloa muutmise kohta.

AS Emajõe Veevärk on Keskkonnaametile esitanud tähtajatu keskkonnaloa nr L.VV/329740 muutmise taotluse, millega ettevõte taotleb järgnevat:

  • täpsustatakse kompostiplatsi asukohta, rajatud on uus kompostiväljak (Ehitusrgistri kood 121369384);
  • täpsustatakse kompostitavate jäätmeliike ja -koguseid. Biolagunevatele jäätmetele lisaks taotletakse olmereoveesetete bioloogilist töötlust (kokku kogusega 9500 t/a);
  • taotletakse reservis olev puurkaevu Elva Nooruse PK1 (24500) keskkonnaloast väljaarvamist.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab täpsemalt tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Menetluse number on M-122148, dokumendi number on DM-122148-5.

Keskkonnaamet palub saata arvamused hiljemalt 21. veebruariks e-aadressile  info@keskkonnaamet.ee.

Lisainfo:
Keskkonnaamet
info@keskkonnaamet.ee / 662 5999

 

 

 

 

 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi