« Tagasi

Muudatused rahvastikuregistrist väljavõtete tegemisel

2023. aastast on muutunud rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord ning osadele väljavõtetele on kehtestatud riigilõiv.

RAHVASTIKUREGISTRI VÄLJAVÕTE

Muudatuste järgselt ei väljasta enam rahvastikuregistri väljavõtteid Elva Vallavalitsusvaid maakonnakeskuse kohalik omavalitsus. Tartu maakonnas on selleks Tartu Linnavalitsus. Rahvastikuregistri väljavõtte eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Tuletame aga meelde, et enda, oma alaealiste laste ning eestkostetavate andmeid saab tasuta vaadata ka rahvastikuregistri e-portaalist www.rahvastikuregister.ee .

Rahvastikuregistri väljavõttele kantavad andmed on: ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood (selle olemasolul), perekonnaseis, kodakondsus, endised nimed, välismaalase elamisloa või –õiguse olemasolu, elukoht, lisa-aadressid.

  • Soovi korral on võimalik väljavõttele lisada ka andmed abikaasa, laste, vanemate, eestkoste, endiste elukohtade, endiste abikaasade, surnud laste, statistiliste andmete kohta.
     
  • Dokumendil kajastuvad andmed on väljastamise aja seisuga. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik saada nii eesti kui inglise keeles.


ELUKOHATÕEND

Endiselt jääb Elva vallavalitsus väljastama elukohatõendeid. Tõendit Elva valla elukoha kohta saab tasuta Elva Vallavalitsusest, samuti väljastavad tõendeid Puhja, Rõngu ja Palupera teenuskeskused. Elukohatõendi väljavõtet on võimalik saada nii eesti kui inglise keeles.

Kui aga elukoht on väljaspool Elva valda, siis saab taotleda elukohatõendit Tartu Linnavalitsusest ning tasuda tuleb riigilõiv 10 eurot.


RUUMI ELANIKE NIMEKIRI

Ruumi elanike nimekirja saab ruumi omanik endiselt tasuta taotleda, kui ruum on Elva vallas. Kui Sulle kuuluv ruum asub väljaspool Elva valda, siis saab ruumi elanike nimekirja väljastamist taotleda Tartu Linnavalitsusest ning tasuda tuleb riigilõiv 10 eurot. 

 

Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/elukoha-ja-peretoimingud

Lisainfo:
Kristi Kalmus, registripidaja
kristi.kalmus@elva.ee / 511 0278

 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi