« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks!

Elva Vallavolikogu palub anda endast teada Elva valla elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.


KES ON RAHVAKOHTUNIK?

Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Elva vallas vähemalt ühe aasta, oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 • süüdi mõistetud kuriteo eest;
 • pankrotivõlgnik;
 • tervise tõttu sobimatu;
 • rahvastikuregistri andmetel elanud Elva vallas alla ühe aasta;
 • kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
 • kaitseväeteenistuses;
 • advokaat, notar või kohtutäitur;
 • vabariigi valitsuse liige;
 • valla- või linnavalitsuse liige;
 • vabariigi president;
 • riigikogu liige.

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks. Rohkem teavet rahvakohtuniku töö kohta saab Eesti Kohtute veebilehelt →


KUIDAS KANDIDEERIDA?

Palume saata allkirjastatud ankeedi hiljemalt 23. jaanuariks e-aadressile elva@elva.ee või postiga aadressile Kesk 32, Elva linn. Ankeeti saab täita ka Elva Vallavalitsuses kohapeal.

Rahvakohtuniku kandidaadid valib Elva vallavolikogu 6. veebruari istungil. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.


Lisainfo:
Salle Ritso, vallasekretär
salle.ritso@elva.ee / 515 6652 

 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi