« Tagasi

Elva valla teede tänavune talihooldus

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud seitsmeks piirkonnaks: Elva linn koos lähiümbrusega, Rõngu alevik ning Palupera, Rõngu, Aakre, Rannu, Konguta ja Puhja piirkonnad. Sel aastal viidi lepingute lõppemisest tingituna läbi ka uued hanked ning sõlmitud on uued lepingud järgnevaks viieks aastaks.

Hangete tulemusel jäid töövõtjad kõikides piirkondades samaks, välja arvatud Elva linnas, kus hanke võitis EKT Teed OÜ, mis on eelmisest valla lepingupartnerist Eesti Keskkonnateenused OÜ välja kasvanud ettevõte. Elva Varahalduse OÜ jääb samuti jätkuvalt väiksemas mahus Elvas, Rõngus, Puhjas ja Annikorus töövõtjaid toetama hooldades näiteks kõnniteid ning koolide ja lasteaedade ümbrusi.

Uued lepingud andsid aga võimaluse muuta ja täiendada teehoolduse nõudeid. Elva linnas kaotati ära nn kolmas järjekord, mille puhul toimus lumetõrje vallapoolse tellimuse peale. Tänavu on kõik sõiduteed jaotatud kaheks – peatänavad ja kõrvaltänavad - ning lumetõrjet neil teostatakse vastavalt seisunditasemele ja kasutamisintensiivsusele.

Peatänavate sõidujäljed peavad olema lumevabad ning libedusetõrjet teostatakse tee soolamisega. Kõrvaltänavatel ei tohi koheva lume paksus ületada 8 cm või sulalume puhul 4 cm. Vajadusel teostatakse neil tänavatel ka libedusetõrjet.

Elva vald hooldab talvel ka kõiki kinnistute hooldusaladesse jäävaid väljaehitatud kõnniteid. Hoolduse käigus lükatakse lumest puhtaks kõnnitee põhiosa, kuid väravate ja sissesõitude esiste puhastamine jääb siiski iga kinnistuomaniku ülesandeks.

Valla piirkondade lepingutes, mis hõlmavad väiksemaid asulaid ja hajaasustusi, on tõstetud nõutud traktorite arvu vastavaks reaalsele vajadusele. Kokku toimub lumetõrje Elva vallas 28 masinaga. Lisaks on erinevalt varasemale igas piirkonnas hoolduspartneritelt nõutud ka tee karestusvõimekus, mis annab võimaluse kriitilisematel teedel teostada vajadusel ka libedusetõrjet, millest just viimasel kevadel kohati puudust tunti.

Lumetõrjet alustatakse kui lumekihi keskmine paksus on 7 cm. Mõnikord saadetakse traktorid välja varem ning kindlasti on ka olukordi, kus on mõttekas ära oodata lumesaju lõpp, et teed saaksid puhtaks operatiivsemalt. Piirkondade teed peavad lumest olema puhastatud 12 tunni jooksul. Seega, olenevalt lumesaju ajast ja intensiivsusest, ei ole võimalik igal pool tagada lumevabad teed inimeste peamisteks töölemineku -ja tuleku aegadeks – palume siinkohal mõistvat suhtumist!

Sarnaselt eelnevatele aastatele teostab vald hajaasustuses tasuta lumetõrjeteenust ka elumajade juurdepääsuteedel, kui tegemist on aastaringselt kasutatava elumajaga ning kinnistul on kehtiv jäätmeveoleping. Kõikidel erateedel, kus lükati lund eelmine aasta, jätkatakse sellega ka tänavu. Uued sooviavaldused palume saata Elva valla taristuspetsialistile. NB! Lumetõrjeks on vajalik 4x4 meetrit teekoridor. See tähendab, et nelja meetri ulatuses ei tohi olla oksi, tõkkepuid, nööre, sissesõitu keelavaid märke ega muid takistusi. Teedel, millel ei ole tagatud piisav teekoridor, lund ei lükata. Lisaks teele peavad olema tähistatud ka lume alla jäävad kivid, peenrad, piiripostid jms. Lumetõrjet tehes võib juhtuda, et sahk haarab lisaks lumele kaasa ka kruusa või mõne mätta - see on lumetõrjega kaasas käiv paratamatus.

Elva vallas teostavad lumetõrjet:

  • Elva linna piirkond: EKT Teed OÜ
  • Rannu piirkond: OÜ Melior-M
  • Aakre piirkond: OÜ Greengreid
  • Rõngu aleviku piirkond: Elva Varahalduse OÜ
  • Palupera piirkond: OÜ Tasemix
  • Puhja piirkond: Rämsi Agro OÜ
  • Konguta piirkond: OÜ Melior-M
  • Rõngu piirkond: OÜ Melior-M


Lumetõrje kaart ning teede ja tänavate hoolduse info on leitav siit →

Lumetõrjega seonduvaid muresid või tagasisidet saab mugavalt jagada Elva valla äpi kaudu või helistades ööpäevaringsel automaatvastajaga Elva valla heakorratelefonil 3333 666.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi