« Tagasi

Muutunud on Elva valla projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Elva vallavolikogu kinnitas 26. septembril 2022 toimunud istungil Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmise, millega võimaldatakse edaspidi projektitoetusi taotleda kaks korda aastas.

Projektitaotlemise korra muudatus teeb taotlemise lihtsamaks neile taotlejatele, kes korraldavad sündmusi aasta teises pooles. Muudatusega defineeritakse ka projektitoetuse liigid ja määrad ning suurendatakse kultuurikorraldajate paindlikkust.  

Projektitoetused jagunevad edaspidi: 

1) väikeprojekt - taotletav toetus alates 200 eurost kuni 3000 euroni, omaosalus on minimaalselt 10% planeeritava projekti eelarvest. Väikeprojekti rahastust taotletakse e-taotluste keskkonna SPOKU kaudu järgmiselt: 

  • 1. novembriks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku järgmise kalendriaasta jaanuar kuni juuni; 
  • 1. märtsiks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli kuni detsember.  

2) suurprojekt - taotletav toetus alates 3001 eurost, omaosalus on minimaalselt 30% plaanitava projekti eelarvest. Suurprojekti rahastust taotletakse e-taotluste keskkonna SPOKU kaudu hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks. 

3) investeeringutoetus - investeeringutoetuse eesmärgiks on toetada kaasfinantseeringuga valla elukeskkonna arendustegevust. Kaasfinantseeritav summa on maksimaalselt 10% projekti eelarvest.

Nii suur- kui väikeprojektide taotlusvoorud avatakse hiljemalt 1 kuu enne tähtaega. Investeeringutoetuse taotlusvoor jääb avatuks aastaringselt. 

Volikogu määrusega saab täpsemalt tutvuda SIIN.

 

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
liis.lehiste@elva.ee / 5464 0550


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi