« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 13.09.2022


Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungil otsustati:

 • Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Puhja alevikus, Hommiku tn 2a (17101:001:1238) ja Lapetukme külas, Teeveere (17101:001:0453) maakaabelliini paigaldamiseks.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele Suure-Rakke külas, Verevi tee L1 (66601:001:0251) ja Suure-Rakke külas, Verevi tee L2 (66601:001:0278) maakaabelliini paigaldamiseks.
   
 • Määrata Pastaku külas, Kirmi katastriüksuse (58201:001:0321) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Pastaku küla, Kirmi, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Pastaku küla, Kirmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Sõlmida Elva Soojus OÜ-ga leping Aakre katlamaja ja Konguta katlamaja teenindamiseks, hooldamiseks ja katlamajaga ühendatud hoonete varustamiseks soojaga tähtajaga kuni 30.06.2024.
   
 • Moodustada Elva lasteaias Õnneseen sobitusrühmad 2022/2023 õppeaastaks:
  - sobitusrühm Vandersellid (8. rühm) Kaja tn 4 õppehoones;
  - sobitusrühm Pähklipurejad (10. rühm) Lõuna tn 5/7 õppehoones.
   
 • Moodustada Elva lasteaias Murumuna 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühm Piilupardid Kesk 29 õppehoones.
   
 • Moodustada Rõngu lasteaias Pihlakobar 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühmad:
  - sobitusrühm Müramardikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik;
  - sobitusrühm Liblikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik.
   
 • Kinnitada riigihanke nr 253777 „Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2022" tulemused ning tunnistada edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 97 431,95 eurot.

 

Kõik Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad siit →


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi