« Tagasi

Elva vallavalitsuse 30.08.2022 istungi kokkuvõte

 

Elva Vallavalitsuse 30.08.2022 istungil otsustati:

  • Määrata Tartu maakonnas Elva vallas Vehendi külas asuvatele ühissõidukipeatustele uueks kohanimeks Pilliroo.
  • Anda välja kolm teenindajakaarti – kaart, mis tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol. Teenindajakaardid antakse välja tähtajatult.
  • Moodustada Elva valla raamatukogude nõukogu kolmeks aastaks koosseisus: Ülle Tensmann, Rannu piirkonna lugejate esindaja; Ilme Hõbemägi, Aakre piirkonna lugejate esindaja; Piia Riim, Rõngu piirkonna lugejate esindaja; Anne Koppel, Elva piirkonna lugejate esindaja; Lily Šanin, Konguta piirkonna lugejate esindaja; Marilin Aasoja, vallavalitsuse esindaja.
  • Kinnitada Aakre Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.01.2023.
  • Anda ehitusluba Elva vallas, Metsalaane külas Ringimetsa päikesepargi rajamiseks.
  • Võõrandada tasuta Elva Soojus OÜ-le soojusenergia tootmiseks vajalik vallavara.
  • Kinnitada riigihanke nr 252296 „Biolagunevate jäätmete kiirkompostrite ja kogumismahutite ost" tulemused ning tunnistada edukaks Kleenoil Eesti OÜ pakkumus maksumusega 35 476,56 eurot.
  • Nõustuda hindamiskomisjoni 15.07.2022 koostatud vara kõlbmatuks tunnistamise akt-ettepanekuga ning kanda 31.08.2022 seisuga maha aadressil Kesk tn 29, Elva linn mängulinnak Laulasmaa (nr 300301, 2009. a). Soetusmaksumus 7252,17 eurot, jääkmaksumus 0 eurot.

Kõik Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad siit →


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi