« Tagasi

Elva valla üldplaneering on vastu võetud ning suunatud avalikule väljapanekule

Elva vallavolikogu võttis 22.08.2022 istungil vastu Elva valla üldplaneeringu. Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek algab 15. septembril ning kestab kuni 15. oktoobrini 2022.

Elva valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi. Täpsem info, kus üldplaneeringuga tutvuda saab ning lõplikud materjalid jagatakse Elva valla infokanalitesse hiljemalt 15. septembril 2022. 

Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt ja üldplaneeringu blogist.

 

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi