« Tagasi

Elva valla kruusateedel teostatakse katendite parandustöid

Sel nädalal, alates 10. oktoobrist 2022 alustati Elva valla kruusateede katendite remonttöödega. Tööd on planeeritud lõpule viia hiljemalt novembri keskpaigaks.

Töid teostatakse järgmistel teedel:

  • 6940242 Kitse - Endli: 0,0 - 1,347 km
  • 6940033  Tammiste - Väljaotsa: 0,0 - 4,098 km
  • 6050027 Härjanurme tee: 0,0 - 1,877 km
  • 6050004 Kaimi tee: 0,0 - 1,72 km
  • 6940017 Lõve - Aadu: 0,0 - 1,2 km
  • 6940051 Tamme – Õunahoidla: 0,0 - 1,16 km
  • 6660020 Koopsi tee: 1,800 - 2,609 km

Tööd on sel aastal võetud ette põhjalikumalt kui varasemalt - lisaks teedele kruusa peale vedamisele on parandustöödega ette nähtud veel ka aluspinna tugevam profileerimine ning külgneva ala kujundamine selliseks, et tagada sadevee parem ärajuhtimine teelt. Osaliselt ka kaevatakse ja puhastatakse teekraave ning ehitatakse uusi truupe. Tööde käigus tuleb eemaldada ka ettejäävat võsa ning liikumisruumi kasvanud puude oksi.

Juhime Elva valla elanike tähelepanu, et kinnistute piiripostid oleksid hästi tähistatud ja silmatorkavad, kuna see lihtsustab teetöid ning teeb turvalisemaks piiripostide säilimise - mehhanismijuhi kabiinist on vaateväli ümbrusele oluliselt piiratum kui jalakäijal, samuti peab juht jälgima samaaegselt masinat, selle näidikuid ja liiklust.   

Nii Elva valla kruusateede remonttööde käigus kui ka talvisteks lumetõrjetöödeks valmistumisel tuleb tehnikale tagada ohutu liikumisruum, kust on eemaldatud võsa, üle piiri kasvanud haljastuse oksad, teeservas olevad suuremad kivid ja muu selline, mis võib kahjustada tehnikat. Kuna tööde käigus teostatav haljastuse kärpimine pole kindlasti iluaiandusega võrreldav, siis on puuvõrede ja hekkide teeruumi kasvanud osade omanike poolne täiendav kärpimine oma võimaluste piires vägagi oodatud!  

 

Lisainfo:
Paul Sinisaar, teedespetsialist
paul.sinisaar@elva.ee / 54200094


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi