« Tagasi

Avalikul väljapanekul on Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Tootsi Turvas (registrikood 10021374) 29.09.2022 esitatud Ulila III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaluba taotletakse maavara kaevandamiseks ja vee ärajuhtimiseks. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 30 aastat. Keskkonnaamet võttis keskkonnaloa taotluse menetlusse ning algatas kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise. 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Antud menetluse nr on M-121677.

Arvamused palutakse esitada e-aadressile aare.mark@keskkonnaamet.ee

 

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi