« Tagasi

Avalikul väljapanekul on Elva valla jäätmehoolduseeskiri

Elva valla jäätmehoolduseeskirja üldine eesmärk on säilitada puhast ja tervislikku elukeskkonda, vähendada jäätmete ohtlikkust ja kogust ning soodustada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutamist. Seda eesmärki aitavad ellu viia näiteks vastavalt korraldatud jäätmevedu ning taotlusvoorud jäätmekonteinerite soodsamaks soetamiseks.

Elva valla jäätmehoolduseeskirja on viidud sisse mitmeid olulisi muudatusi. Näiteks, kui varasemalt ei olnud Elva valla elanikel kohustust koguda segaolmejäätmetest eraldi pakendit, paberit ja kartongi ning biojäätmeid, siis uuenenud eeskirja järgi muutub kõikide nende jäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks. Ka avalike ürituste puhul muutub jäätmete kogumine süsteemsemaks ning eraldi tuleb koguda kõik pakendijäätmed (sealhulgas nõud ja topsid) ning biojäätmed. Võimalusel peab avalikel üritustel vältima jäätmeteket ning kasutama ühekordsete nõude ja topside asemel alternatiivseid võimalusi. Vastav nõue kaalutakse lisada ka Elva valla avaliku ürituse loa taotlusesse. Lisaks muutuvad eeskirjaga ka jäätmeveost vabastamise tingimused ning kehtestatakse biojäätmete kompostimise nõuded.

Elva valla uuendatud jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Elva valla kodulehel ning kohapeal Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva). Arvamused ja ettepanekud palume esitada e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 6. aprilliks 2023.

Kutsume kõiki huvilisi ka avalikule arutelule, kus Elva Vallavalituse esindajad selgitavad eeskirjaga kaasnevaid muudatusi täpsemalt. Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 10. aprillil kell 18 Rõngu Rahvamajas.

Üritus Facebookis →


Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi