« Tagasi

Anna teada reostajast!

Elva vallavalitsus on kahjuks saanud korduvaid teavitusi Elva linna elanikelt teeservadesse jäetud prügikottide kohta.

Soovime panna kõigile südamele, et selline tegevus on seadusega keelatud! Igaühel on kohustus enda kinnistul tekkivad segaolmejäätmed üle anda jäätmeveo teenust osutavale ettevõttele Eesti Keskkonnateenused viies need vastavatesse prügikonteineritesse.

Kui märkad reostajat (kuigi tavaliselt poetatakse jäätmed maha salaja, pimeduse varjus või kõrvalises kohas), siis anna sellest teada Elva valla keskkonnaspetsialistile:

Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 

Pildil olevad prügikotid olid jäetud Elva linnas Käo tee äärde. Teo toimepanija on Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile teada ning jäätmed on tänaseks talle tagastatud korrektseks üle andmiseks jäätmeveole.


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi