« Tagasi

24. novembril toimub Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Valminud on Elva linnas, Peedu asumis asuvate Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus, mille tutvustamiseks korraldab Elva Vallavalitsus avaliku arutelu 24. novembril 2022 kell 18 Elva Vallavalitsuse vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 18 krundiks jaotamine, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja teemaaks, elamukruntidele üksikelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine. 

Arutelule eelnevalt on võimalik detailplaneeringuga täpsemalt tutvuda kuni 21. novembrini Elva Vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32, Elva I korrus) või Elva valla avalikus dokumendiregistris →
 

Lisainfo:
Maarika  Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi