« Tagasi

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetusraha veel jagub

Elva linnast on seni Keskkonnainvesteeringute Keskuse vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumise toetuseks esitatud 36 taotlust, millest 31 on saanud positiivse otsuse.

Elva vallavalitsuse arendusspetsialisti Allan Alliku sõnul on üle Eesti kokku esitatud taotlusi ca 2,5 miljoni euro eest ning toetusi jagatakse veel 7,5 miljoni euro jagu. „Kutsume kõiki, kel on selleks vajadus, et nad esitaks vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks taotluse, sest raha veel jagub," julgustas Allik inimesi taotlusi esitama.

Keskkonnainvesteeringute Keskus annab alates juunist Eesti väikelinnadele toetust vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks. Elva vallas saavad toetust taotleda Elva linna majapidamised. Toetust saab taotleda kanalisatsiooni ja veetoru paigaldamiseks tänavalt kuni elamuni.

„Praegu ei toeta Keskkonnainvesteeringute Keskus kahjuks veel ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumist alevikes, ent on antud lootust, et pikemas plaanis soovitakse jagada toetusi veevõrguga liitumiseks ka alevikes," rääkis Allik.

Tulevikus liitumine kohustuslik

Lähiaastatel muutub ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus, mis kohustab tulevikus inimesi liituma kanalisatsiooniga, juhul kui majapidamisel on võimalus liitumiseks tagatud ning endal puudub nõuetele vastav reovee kogumise lahendus. „Pikas perspektiivis tasub majapidamisele liitumine vee- ja kanalisatsioonivõrguga ära, kui arvestada hinda, mugavust ja põuast tulenevat vee nappuse riski. Toetuse abil tasub investeering end ära juba mõne aastaga," sõnas Allik.

Elva linna piires on valdavale osale majapidamistest tagatud võimalus kanalisatsiooniga liitumiseks, kuid siiski on umbes 20% majapidamistest, kes ei ole veel vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitunud. „Kõige vähem on kanalisatsioonivõrguga liitunuid Peedu ja Üle-Raudtee linnaosas," ütles Allik.

Enda kanda jääb vaid üks kolmandik kuludest

Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustöödeks, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks. „Juhul, kui on võimalik liituda nii vee- kui ka kanalisatsiooniga, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega," lisas Allik.

Toetussummad jäävad vahemikku 1100-3800 eurot, sõltudes rajatava torustiku pikkusest ja konkreetsest teenusest ning kattes reeglina kaks kolmandikku investeeringu maksumusest. Majapidamise enda kanda jääb vaid üks kolmandik tööde kuludest. Ilma toetuseta jääb kogu liitumise maksumus majapidamise enda tasuda.

Toetuse taotlemiseks tuleb sõlmida vee-ettevõtjaga liitumisleping. Elva linnas on kohalik vee-ettevõte AS Emajõe Veevärk. Liitumistaotlus on võimalik vormistada vee-ettevõtte kodulehel: www.evv.ee/kliendile/liitumine/. Täpsem teave ja taotluste esitamine on saadaval veebilehel: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

 

Lisateave:

Allan Allik, arendusspetsialist

allan.allik@elva.ee või tel 5669 4684

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.