« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike jäätmete kogumisringile

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile.

Pakkumised esitada hiljemalt 17.04.2019 kella 14ks e-aadressil hegri.narusk@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring". 

Töövõtja kohustus on korraldada 5. mail 2019 jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest. 

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Töövõtja tagab tööde ohutu teostamise Lepingu täitmisel ning jälgib Jäätmeseaduses ja teistes seadusandlikes aktides kehtestatud jäätmekäitlust reguleerivaid sätteid. Tööde käigus tuleb järgida ohutustehnika, keskkonnakaitse ja tuleohutuse nõudeid.

Rohkem infot ja tingimused leiate lepingu tingimustest.

Lepingu tingimused

Pakkumuse vorm

Küsimuste korral palume pöörduda vallamajandusosakonnakonna juhataja Hegri Naruski (tel 512 9072) poole. 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.