« Tagasi

Kurelaane küla Keskkonnajaama detailplaneering tuleb avalikule väljapanekule

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega 542 võeti vastu Kurelaane külas Keskkonnajaama detailplaneering. Avalik väljapanek toimub 18.07.19–02.08.19 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn).

Planeeringuala suurusega 1,5 ha jääb Virila-Palu tee äärde ning piirneb lõunast Elva reoveepuhasti kinnistuga. Planeeringu eesmärk on kavandada jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutuse edendamiseks Elva Jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele keskkonnajaam.

Detailplaneering on kooskõlas Konguta valla üldplaneeringuga.

Planeeringutega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud, arvamusi saab esitada kuni 2. augustini aadressil elva@elva.ee.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.