« Tagasi

Eelnõu Ulila piirkonna Kureküla nime muutmise kohta

Elva Vallavolikogu 25. märtsi 2019. a otsusega nr 1-3/119 „Küla nime muutmise algatamine" algatati  Elva vallas asustusüksuse Kureküla nime muutmine. 

Eelnõu kohaselt muudetakse Elva vallas asuva Kureküla küla nimi ja määratakse küla nimeks Lille küla. Volikogu eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda SIIN.

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut 10.06 kuni 23.06.2019 esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste. Vallavolikogu võtab vastu lõpliku otsuse küla nime muutmise kohta peale eelnõu avalikustamist, saadud arvamustele ja ettepanekutele seisukoha andmisest. Arvamused ja protestid saab esitada kirjalikult Elva Vallavalitsuse e-posti aadressile elva@elva.ee või Elva Vallavalitsus, Kesk 32 61507 Elva linn, Elva vald, Tartumaa.

 Asustusüksuse nime muutmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkejoonte määramise alused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/116102017005  § 10 lõike 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse otsuse eelnõu asutusüksuse nime muutmise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.