Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisest Elva vallas

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail, eelhääletamine toimub valimisjaoskondades 20.–22. mai. Hääletamisõigus on vähemalt 18-aastastel Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel.

Elva valla valimisjaoskonnad

  • valimisjaoskond nr 1 – Kesk tn 30, Elva linn (Elva Kultuurikeskus), tel 54110366;
  • valimisjaoskond nr 2 – Kultuuri, Annikoru küla (Konguta Rahvamaja), tel 54110367;
  • valimisjaoskond nr 3 – Vallamaja, Hellenurme küla (Hellenurme teenuskeskus), tel 54110368;
  • valimisjaoskond nr 4 – Viljandi tee 24, Puhja alevik (Puhja Seltsimaja), tel 54110369;
  • valimisjaoskond nr 5 – Elva tee 7, Rannu alevik (Rannu Rahvamaja),  tel 54110370;
  • valimisjaoskond nr 6 – valimispäeval Valga mnt 12, Rõngu alevik (Rõngu Rahvamaja), eelhääletamispäevadel Valga mnt 9/1, Rõngu alevik (Rõngu teenuskeskus), tel 54110371.

Eelhääletada saab oma jaoskonnas või muus jaoskonnas. Elva vallas ei saa väljaspool oma jaoskonda hääletada Hellenurmes. Eelhääletamise ajal saab hääletada haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses ja valija asukohas (komisjon tuleb elukohta) terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu. Valimispäeval saab hääletada ainult oma jaoskonnas või kodus terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu. Valimisel peab esitama ID-kaardi või muu pildiga kehtiva isikut tõendava dokumendi (juhiluba, pass).

NB! Seoses Kesk tänava ehitustöödega on ligipääs Elva linna jaoskonnale häiritud. Lähimad parklad asuvad huvikooli juures (Pikk tn 8), lammutatud kultuurimaja platsil (Pikk tn 12) ja vallavalitsuse juures (Kesk tn 32). Elva jaoskonnaruumidele juurdepääsemise info avaldame Elva valla veebilehel elva.ee. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Siit leiad võimalikud parklad Elva kultuurikeskusesse hääletama minnes.

Lisainfo:
Salle Ritso, vallasekretär
salle.ritso@elva.ee
tel 508 4159

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.