« Tagasi

Kutsutakse osalema Jüriöö märgutuledel

22. aprillil kell 21 saadetakse Paide ordulinnusest märgutuli nelja suunda: Tallinn, Tartu, Rakvere ja Viljandimaa. Jüriöö tule teekonda on kaasatud valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. 

Tuleketi moodustamiseks vajatakse tuhandeid vabatahtlikke tulehoidjaid, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata kogu Eestile, et küla veel elab. 

Ajaloolistest linnadest hargnevad tuleketid üle Eesti, näiteks Tartust liigub tuli edasi Põlvasse, Võrru ja Valka. Märgutuledest süüdatakse mälestusküünlad 120 Asutava Kogu liikmele.

Peale selle kutsutakse inimesi üles tegema külades ja linnamägedel 22. aprillil kell 21 jürituld. 

Rohkem infot leiab aadressil: www.jüriöömärgutuled.ee, kuhu saab märkida ka oma lõkkekoha. 

Üritust korraldab SA Ajakeskus Wittenstein, SA Pärnu Muuseum, SA Eesti Maaelumuuseumid, VIljandi Muuseum, Kaitseliit, Jüriöö park, EV100 toimkond ja tuletrassi läbivad omavalitsused ning külad.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.