« Tagasi

Elva vald tunnustas sotsiaaltööpäeval valdkonna tublimaid tegijaid

Täna, 19. märtsil ehk rahvusvahelisel sotsiaaltööpäeval jagati Konguta Rahvamajas Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusi. Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias.

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse pälvisid SA Elva Laste- ja Perekeskuse asenduskodu pere töötajad Annika Kallemaa, Katrin Kivari, Elle Kaseorg ja Mare Jõgi. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et nende nelja naise hoole all kasvavad kaheksa last vanuses 6–17. „Nende ühine panus laste igapäevaellu on märkimisväärne. Naised on ise teinud peremajas remonti, et luua lastele kodutunnet ja hoida ühist ruumi mugava ja kodusena."

Aasta sotsiaalteo aunimetuse pälvis MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskuse avamine, mida vedas eest juhataja Maire Koppel. MTÜ toetab oma tegevuse kaudu psüühilise ja erivajadusega inimeste toimetulekut pakkudes neile erinevaid teenuseid. „Kandidaadi esitamisel toodi põhjendusena välja 2018. aasta lõpus avatud Jaani keskus, milles tegutseb nii päevakeskus kui ka toetatud elamise korterid, mis annavad suure lisaväärtuse piirkonna psüühikahäirega inimeste toimetulekule," selgitas abivallavanem.

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule Eva Kuslapile. „Eva suurim saavutus eelmisel aastal oli Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" juhtimine. Projekti abil oleme laiendanud koduteenust valla kõikidesse piirkondadesse ning alustanud intervallhooldusteenuse võimaldamisega," kirjeldas sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp. Koduteenuste saajate hulk suurenes eelmisel aastal Elva vallas 35 inimese võrra.

Abivallavanem Marika Saar lisas, et eelmise aasta alguses uue valla sotsiaal- ja terviseosakonna töö käivitamisel panustas Eva palju oma oskusi, teadmisi ja aega, sh töövälist aega. „Oleme väga uhked, et meie meeskonnas töötab nii võimekas, abivalmis ja tubli inimene," ütles Saar.

Aasta terviseedendaja aunimetuse pälvis Konguta Kooli Tervisenõukogu esinaine Kaie Tali, kes on oma südameasjaks võtnud õpilaste, laste ja personali liikumisharrastuse edendamise. 2018. aastal toimus Tartus võimlemispidu „Käänulised teed", kus osalesid näiteks kolm tema ettevalmistatud rühma. „Kõige muu hulgas on ta Liikuma Kutsuva Kooli eestvedaja ning tema algatus õpetajate koolitamises ja õpilaste mängujuhtide suunamisel on olnud märkimisväärne," kirjeldas abivallavanem.

Aasta märkaja aunimetus anti jalgpalliklubile FC Elva. Klubi ja selle eestvedajad on alates 2000. aastast peale jalgpallihariduse andmise pidanud oluliseks oma tegevuses ka sotsiaalsete väärtuste õpetamist nii suurtele kui ka väikestele jalgpallihuvilistele. „Peale selle tähtsustab FC Elva meeskond ka tervislikke eluviise, jagades teadmisi tervislikust toitumisest ja täisväärtuslikust puhkeajast," kirjeldas abivallavanem Saar. Klubi on enda vahenditest tasunud toimetulekuraskustes perekondadest pärit noorte sportlaste osalustasusid eesmärgiga pakkuda võimalikult paljudele noortele võimalus saada sportlikke kogemusi ning positiivseid emotsioone. 

Elva Vallavalitsuse tänukirja pälvisid SA Elva Haigla TM Sotsiaaltöö juht Kaie Kaldre, Konguta Kooli logopeed ja HEV-koordinaator Margit Ott, Sa Elva Laste- ja Perekeskuse tugiisik Merily Bandis, Annmed OÜ koduõde Anne-Ly Varuson ja Rõngu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber.

Tänasel rahvusvahelise sotsiaaltööpäeva keskmes on inimsuhete väärtustamine. Abivallavanem Marika Saar ütles, et oluline on märgata enda ümber olevaid inimesi ning väärtustada nii omavahelist suhtlemist kui ka suhteid. „Samuti on tähtis üksteist hea või olulise töö eest tunnustada ja väärtustada neid inimesi, kes panustavad iga päev valla elu parendamisse."

Kandidaate oli võimalik esitada terve veebruarikuu jooksul. Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Lisainfo:

Milvi Sepp, Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.