« Tagasi

Maanteeamet investeerib sel aastal Elva vallas ehitustöödesse ligi miljon eurot

Sel aastal investeerib Maanteeamet Elva vallas mitme teelõigu, teeületuskoha, jalgtee jms ehitusse, kokku investeeritakse ligi miljon eurot.

Metsalaane-Kulli lõik (0,700-9.220 km) saab kruusateele katte. Teelõigul vahetatakse truubid, kaevatakse uued kraavid ning puhastatakse olemasolevad. Samuti paigaldatakse uus purustatud kruusast kiht ja seejärel teostatakse tolmuvaba katte ehitus. „Selle tee ehitustöid teostab Maanteeameti tellimusel TREF AS ja tööde maksumus on 755 544,42 eurot. Eeldatav ehitusaeg on selle aasta mai–september," ütles Maanteeameti avalike suhete peaspetsialist Ursula Nõu.

Tartu-Viljandi maantee km 21,3 Puhja aleviku sissesõidu ja km 19,9 Kopli tee ristmiku ümberehitamine. Eesmärk on tõsta Puhja aleviku ja Kopli tee ristmiku liiklusohutust. Puhja aleviku sissesõidule km 21,3 ehitatakse ümberpõike saar laiusega 2,5 meetrit ja pikkusega 31 meetrit. Kopli tee ristmikule km 19,9 ehitatakse liikluse rahustamiseks Kopli tee ja kergliiklustee ristumisele künnis. Künnis on 10 cm kõrge ja 6,5 meetrit pikk ning see on ette nähtud kogu sõidutee laiuses. Künnise ehitamise tõttu on vajalik ka kergliiklustee ümberehitustööd, et viia künnise tasapind kokku olemasoleva olukorraga.

„Tee ehitustööde teostaja ja töö maksumus selgub peale riigihanke läbiviimist, eeldatav ehituse maksumus on 82 000 eurot. Eeldatav ehitusaeg on selle aasta mai–september," rääkis Nõu.

Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 21,9–22,1 Puhja teeületuskoha ja jalgtee ehitamine. „Eesmärk on muuta jalakäijate sõidutee ületamine ohutumaks ja selleks ehitatakse 2,5 meetri laiune valgustatud ülekäigurada üle riigitee 92, mis ehitatakse kõrvalmaanteede 22150 ja 22114 ristmike vahelisele alale," sõnas Nõu. Sõidutee katte laius saab olema 9 meetrit ja sõiduraja laius 3,5 meetrit. „Saare ristumine põhimaanteega nihutatakse Tartu poole ja ristmiku ala vähendatakse," lisas peaspetsialist. Saare tee ehitatakse 5,5 meetri laiuseks.

Samuti ehitatakse valgustatud jalgtee ühendused ülekäiguraja, Viljandi tee 11 parkla ja Saare tee vahel. Nähtavuse parandamiseks likvideeritakse hekk Viljandi tee 13 kinnistul ja see asendatakse plankaiaga kinnistu piiril. „Nähtavus paraneb Saare teelt põhimaanteele ja vastupidi, samuti on nähtavus parem tee ületamist ootavatel liiklejatel," põhjendas Nõu. Peale selle ehitatakse kaks ühendusteed Viljandi 13 kinnistule, üks jalgväravani ja teine olemasoleva garaaži ukseni.

Tee ehitustööde teostaja ja töö maksumus selgub peale riigihanke korraldamist, eeldatav ehituse maksumus on 60 000 eurot. Eeldatav ehitusaeg on selle aasta mai–september.

Ulila-Võllinge km 0,6 ja 1,4, Ridala ja Ilvese ehitamine ning bussiootealade ehitamine. Tee ehitustööde teostaja ja töö maksumus selgub peale riigihanke korraldamist.

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.