« Tagasi

Hellenurme Külaraamatukogu muudeti harukoguks

Elva Vallavolikogu otsustas eilsel istungil 16 poolthäälega, et Hellenurme Külaraamatukogu muutub alates 1. jaanuarist 2019 Rõngu Raamatukogu harukoguks. Otsusele oli vastu 10 volikogu liiget.

Elva Vallavalitsus tegi ettepaneku korraldada Hellenurme Külaraamatukogu juhtimine ümber, et tõsta raamatukogu juhtimiskvaliteeti ning muuta raamatukogu senisest enam kogukonnakesksemaks.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Hellenurme Külaraamatukogus on tööl poole koormusega direktor ja hallatava asutusega kaasneva bürokraatia täitmiseks ei ole seesugune olukord mõistlik. „Kogu asjaajamine ja juhtimine on mõistlik korraldada Rõngu Raamatukogu kaudu, kus on olemas harukogude töö korraldamise kogemus," ütles Saar.

Hellenurme Külaraamatukogu harukoguks muutumine tähendab lisaks juhtimise muutmisele ka seda, et muutub raamatukogu asukoht. Alates detsembrist kolitakse raamatukogu teenusekeskuse ruumidesse. „Seekaudu paraneb oluliselt ligipääs raamatukogule ning ka lahtiolekuajad muutuvad kasutajasõbralikumaks. Loodan, et raamatukogu muutub seeläbi hubaseks kogukonnakeskuseks, mida on põhjust sagedasti külastada," rääkis abivallavanem.

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et volikogu liikmed ei olnud selle küsimuse üle otsustamisel üksmeelsed. „Peamine vaidlus ei olnud niivõrd sisuline kui juriidiline, vastuväide otsusele seisnes selles, et ühinemislepinguga lepiti kokku, et senised asutused säilitavad oma staatuse, kuid raamatukogu muutmine asutusest harukoguks justkui muudab staatust," selgitas Koemets.

Vallavalitsus jäi seisukohale, et staatuse mõiste ühinemislepingus ei tähenda asutuse õigusliku staatuse säilimise kohustust. „Oluline on, et säiliks tegevus ja senine sisuline olukord ning muudatus toob kaasa pigem raamatukoguteenuse paranemise kogukonnale," rõhutas Marika Saar.

 

Lisainfo:

Marika Saar, abivallavanem

marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.