« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 5.11.-11.11.2018

Esmaspäev 5. november 2018

Kogu päev: Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel

kell 8.30-9 Vallavalitsuse koosolek

kell 9-10 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek

kell 10 Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus arutelul Rõngu Pagari esindajatega

kell 10 Marika Saar osaleb haridus- ja kultuuriosakonna koosolekul

kell 10-12 vallamajandusosakonna koosolek

kell 11 Kertu Vuks, Marika Saar ja Merilyn Säde elanikuks registreerimise kampaania arutelul

kell 10-14 Kristi Kalmus ja Kaisa-Karoliina Kokk Tartus valimisjaoskondade moodustamise kaardirakenduse koolitusel

kell 12.30 Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Marika Saar, Merilyn Säde ja Kerli Metsallik Infolehe arendamise töökoosolekul

kell 14 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek

kell 15 Kertu Vuks kohtumisel Kaughaldus OÜ esindajaga

Kell 15.30 Jaanika Saar ja Gerda Kiipli-Hiir arutelul sotsiaalpinna remondi osas

kell 16 Elva Vallavolikogu istung

 

Teisipäev 6. november 2018

Kogu päev: Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek/väljasõit Mäetagusel

Kogu päev: lastekaitsespetsialist Hille Deede Tartus koolitusel "Lastekaitsetöö õiguslikud alused

Kogu päev: Kertu Vuks Elamumajanduse arendamise seminaril Tartus 

Kogu päev: Daisy Sild, Ede Möldre, Ene Joosing infopäev Tartus "Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse, maakatastriseaduse ja maakorraldusseaduse muudatused"

kell 9-10 Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast, Alo Rebane, Eva Kuslap sotsiaalnõunike koosolekul

kell 10-11 Elva Vallavalitsuse istung

kell 10-16.30 Hegri Narusk ja Terje Korss Tartus elamumajanduse problemaatika seminaril

kell 13-13.30 Toomas Järveoja, Heiki Hansen Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse teemadel arutelu

kell 14-14.30 Heiki Hansen Tervisekeskuse detailplaneeringu eskiisi arutelu

 

Kolmapäev 7. november 2018

Kogu päev: Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek/väljasõit Mäetagusel

Kogu päev: Mare Tamm, Triin Kaaver, Marika Saar ja Karmen Moont Rakveres kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevadel

kell 9.30-12 Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk andmekaitsealane koolitamine ja nõustamine Rõngu Lasteaias Pihlakobar

kell 9-10 lastekaitse meeskonna koosolek

kell 10-12 STO koosolek

kell 11 Kertu Vuks kohtumisel HopKidi meeskonnaga Tallinnas

kell 11-12 Heiki Hansen Emajõe Veevärgis

 

Neljapäev 8. november 2018

Kogu päev: Mare Tamm, Triin Kaaver, Marika Saar ja Karmen Moont Rakveres kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevadel

kell 10-14 Salle Ritso, Margit Kiin Tartus valimiste korraldamise koolitusel

kell 10-13 Terje Korss Annikorus peremehetute ehitistega seotud kinnistute potentsiaalsete võõrandajatega kohtumine

kell 15.30 Marika Saar osaleb Johannes Mihkelsoni Keskuse 25. sünnipäeval

kell 16 Hegri Narusk Konguta sotsiaalmaja rekonstrueerimise töökoosolekul

kell 18.00 Kertu Vuks, Allan Allik, Mikk Järv Ettevõtjate mentorklubi kohtumisel

 

Reede 9. november 2018

kell 9.30-12 Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk andmekaitsealane koolitamine ja nõustamine Puhja Lasteaias Pääsusilm

kell 10-16 Maano Koemets ja Kertu Vuks  osalevad visioonifoorumil "Viimane Vile. Kuidas me kestame?" Tallinnas

kell 10 Eva Kuslap kohtumisel koduhooldusteenuste pakkuja Estkeer OÜ esindajaga

Kell 11-16 Marika Saar osaleb seminaril "Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?"

 

Majast väljas:

Eve Jõgi 05.11.-09.11.2018 asendab Lauri Tamm

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.