« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 31.07.2018

Elva Vallavalitsuse 31.07.2018 istungil otsustati:

anda

ehitusluba aadressil Puhja alevik Elva tee 6 asuva Puhja pastoraadi hoone rekonstrueerimiseks;

ehitusluba aadressil Elva linn Põllu tn 10 asuva üksikelamu püstitamiseks ja ehitusluba kõrvalhoone lammutamiseks;

kasutusluba aadressil Palupera küla, Vaino katastriüksusel valminud päikeseelektrijaamale.

eraldada

tegevustoetus Vellavere MTÜ-le summas 200 eurot;

MTÜ'le Rõngu Rõõmsaks omaosalus suveterrassi rajamiseks.

kinnitada

hanke (alla lihthanke piirmäära) „Konguta sotsiaalmaja „Tareke" rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine" tulemused ning tunnistada edukaks pakkuja OÜ Talismus pakkumus maksumusega 700,00 eurot kuus, millele lisandub käibemaks 20%. Ehitusperioodi ligikaudne kestus on 4,5 kuud. Teenuse osutamist alustatakse 1. augustil 2018. a. Teenuse osutamine lõpetatakse 15. detsember 2018. a.

lubada

MTÜ-l EHHF korraldada 3.-5. augustil 2018 Tartumaa Tervisespordikeskuses avalik üritus Eesti Hip Hop Festival ja selle raames kontserdid 03.08.2018 kell 15.00-03.00 ja 04.08.2018 kell 12.00-03.00. Sündmuse eeldatav osalejate arv on 2500 inimest. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Maido Möls, telefon 5207635, e-post maido.mols@gmail.com;

MTÜ-l Vellavere korraldada Vellavere külas Jakobi kinnistul 20. augustil 2018 kell 14.00-22.00 avalik üritus Konguta küladepäev. Ürituse korraldamise eest vastutavad isik on Margus Reinoja, telefon 5013958, e-posti aadress margus@vellavere.ee;

Rõngu Rahvamajal korraldada Rõngu alevikus kooli staadionil ja Hiugemäel 4. augustil 2018 kell 10.00 – 5. august 2018 kell 00.00 avalik üritus Rõngu Külade Olümpia. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak, telefon 58687501, e-posti aadress rahvamaja@rongu.ee.

muuta

hankelepingut endise Konguta Vallavalitsuse ja Melior-M OÜ vahel. Seoses sellega sõlmida Töövõtulepingu nr 15-1.15/90 tellija ja töövõtja vahel lepingu lisa 1.

määrata

kinnistu Käo-Mikko jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
1. Elva vald, Käo küla, Käo-Miku, sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
2. Elva vald, Käo küla, Käopõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

 

Margit Kiin
vallasekretäri asendaja

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.