Ulila randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine

 

Projektiga parandadatakse Ulila piirkonnas harrastuskalastamise tingimusi ning aidatakse kaasa kekkonnateadliku kalapüügi propageerimisele. Eesmärgi saavutamiseks paigaldatakse Ulila kanali äärde harrastuskalapüüki reguleerivaid seadusi ja tingimusi tutvustav infostend, paigaldatakse paadisild ning luuakse võimalused paatide loodust säästvaks vetelaskmiseks. Projekti teostuse tulemusena tekib korrastatud ja efektiivne harrastuskalastamise taristu, mis aitab vältida veekogude kallaste lõhkumist.

Käesoleva projektiga eemaldatakse kanali põhjast setted alalt, kus settelasundi paksus on 0,5 m või enam. Eemaldatav settemaht on ca 470 m3. Paatide veeskamiseks on projekteeritud 4,0 m laiune betoonkattega slipp. Slipi teenindamiseks on ette nähtud rajada kruuskattega teenindusala pindalaga 500 m2. Ujuvkai mõõtmetega 30,0x2,4 m on ettenähtud kanali keskteljele. Harrastuskalapüügi teadlikkuse tõstmiseks paigaldatakse infostend.

 

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töid teostati suvel 2019. Täpsemat infot teostatavate tööde kohta leiab hankest.