Tutvustus

Uus omavalitsus- Elva vald

24.10.2017 jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald. 

Ajalooliselt on ühinevad vallad omavahel tihedalt seotud olnud, kuid valdade territooriumitel asuvate kihelkondade piirid on aja jooksul muutunud. Üks Eesti vanemaid kihelkondi- Rannu kihelkond- hõlmas tänast Rannu valla ja lõunanurk praeguse Rõngu valla loodenurga territooriume. Konguta vald kuulus Puhja kihelkonda, Rõngu kihelkonna ala hõlmas enamiku praegusest Rõngu vallast, osa Palupera vallast (Hellenurme piirkond) ja Elva lõunaosa. Teised Palupera külad kuulusid Otepää kihelkonda.

Geograafilisest paiknemisest tingituna on ühinenud omavalitsused olnud juba varasemalt funktsionaalselt seotud Elva linnaga. Ajalooliselt kujunes raudteeühendus marsruudil Tartu-Elva-Palupera-Puka-Valga–Riia (raudteeühendus loodi 1887. a), mis ühendab ka tänapäeval Elva piirkonda praegu Valga maakonda kuuluva Palupera vallaga. Elva linna kujunemine on otseselt seotud raudteeühenduse loomisega ning Elva raudteejaama rajamisega (1889. a).

Konguta, Rannu ja Rõngu vallad  kuulusid  Elva linna toimepiirkonda (st. nad on Elva kui keskuse mõjualas), ka Valga maakonnas asuva Palupera valla Hellenurme kant on töörände tõttu Elvaga tihedalt seotud. Puhja valla ja Sangla kandi (Rannu vald) elanike jaoks on tõmbekeskus pigem Tartu. Kogu piirkonna suurimateks ja olulisemateks tööandjateks on Enics Eesti AS, Saint-Gobain Glass Estonia SE, Promens AS, Elva Tarbijate Ühistu ja OÜ Estover Piimatööstus.