Tööpakkumised

Elva vallavalitsuse tööpakkumised

Lastekaitsespetsialist
(Rannu, Rõngu piirkond)
Ametijuhend Tähtaeg
27.01.2021
Sotsiaaltööspetsialist 
tähtajaline ametikoht
(Elva linna, Palupera piirkond)
Ametijuhend Tähtaeg
27.01.2021