Lasteaia toiduraha toetuse taotlemine

9.07.18

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lapse toiduraha katmise toetust makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada 1.09.-31.01. perioodi eest hiljemalt 20. septembriks ja 1.02.-30.08. perioodi eest hiljemalt 20. jaanuariks.

Toetuse maksmine:

Toetus kantakse teenuse osutaja arvelduskontole esitatud arve alusel.

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas § 74, § 75, § 88, § 89, § 90.

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu
Kontaktid: 731 4435; 523 9389; e-post: elo.kasetalu@elva.ee
 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Lapse toiduraha katmise toetuse blanketti on võimalik alla laadida siit. Kui taotlus täidetud, siis edastada digitaalselt allkirjastatuna elva@elva.ee
Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.

Vajaminevad
dokumendid:

  • kõigi perekonnaliikmete sissetulekute suurust tõendavad dokumendid taotluse esitamise eelneva kuu koha (palgatõend või pangakonto  väljavõte);
  • soodustuse taotlemise kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumentide koopiad