Terviseedendus

Elva valla tervist edendava tegevuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine ja elanike terviseteadlikkuse tõstmine. Elva valla tulevases arenguskavas tuleb ette näha rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused. 

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. 

Elva vallas on vastu võetud järgmised terviseprofiilid:  

Puhja valla terviseprofiil
Konguta valla terviseprofiil 

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvad Elva Lasteaed Murumuna (2008), Elva Lasteaed Õnneseen (2009), Puhja Lasteaed Pääsusilm (2009), Rõngu Lasteaed Pihlakobar (2007). 

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuuluvad  Elva Gümnaasium, Konguta Kool, Puhja Kool, Rannu Kool, Rõngu Keskkool, Valguta Lasteaed-Algkool, Palupera  Põhikool.