Lumetõrje Elva vallas

Linna teenindusala

Elva linnas toimub lume ja libeduse tõrje suuremate muudatusteta ning teenuse pakkuja on AS Eesti Keskkonnateenused. Linna teenindusalasse jääb osaliselt ka Metsalaane küla ja Käärdi alevik ning nendes piirkondades on lume ja libedusetõrje teenuse osutajaks sama ettevõte, mis Elva linnas.

Maapiirkonna teenindusalad

Elva valla maapiirkond on jagatud 7 teenindusalaks.

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), erateedel, mille osas on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveo lepingud.

Talihoolduse põhimõtted

Teenuse osutajad alustavad koheselt lumetõrjet, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vastavalt vajadusele.

Sissesõidu teede hooldusel on oluline nende olukord – takistuste korral, nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, ei ole võimalik teehooldust teha. Elva Vallavalitsuse ja lumetõrje teenuse pakkujate ühine palve kinnistuomanikele on, et võimalusel tähistage oma sissesõidu teed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jm) ning kärpige või laske kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele (ideaalis peab teekoridor olema okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt).

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. Küsimuste korral pöörduda piirkonna koordinaatorite või taristuspetsialisti poole.

Lumetõrje Elva vallas on jagatud kaheksasse piirkonda. Piirkondadega saate tutvuda vastaval kaardil.

Kaart on kättesaadav SIIN!

Piirdkonda teenindavad ettevõtted on:

Piirkond Elva - AS Eesti Keskkonnateenused

Piirkond Rannu - OÜ Melior-M

Piirkond Aakre - OÜ Greengreid

Piirkond Rõngu alevik - OÜ SL Teenused

Piirkond Palupera - OÜ Tasemix

Piirkond Puhja - OÜ Peat Mill

Piirkond Konguta - OÜ Melior-M

Piirkond Rõngu - OÜ Melior-M