Taotlus Elva Vallavalitsusele

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sissetulekust sõltuvad toetused on tervisetoetus tervisega seotud kulude (ravimid, abivahendid, hooldusvahendid, tervishoiuteenused jne) kompenseerimiseks, toetused lastega peredele ja muud erakorraliste kulutuste hüvitamine. Toetust makstakse isikule, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Elva vald. Toetust on võimalik saada isikul või perekonnal, kelle netosissetulek ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 2019. aastal on kahekordne määr 300 eurot. 

Elva valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamine, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldus ja muud täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused. 

Taotluse sisu:

Isik esitab taotluse, milles põhjendab abivajaduse sisu ning toetuse või teenuse taotlemise vajadust. mille juurde lisab eelmise kuu jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid ning dokumendid (ostutšekid, maksekorraldused jne), mis tõendavad kulutusi, mille osas  sotsiaaltoetust taotletakse. 
 
Otsus toetuse või teenuse määramise kohta teeb sotsiaaltööspetsialist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kui kõik esitatud dokumendid on olemas. 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas §6-§67, §71, §72, §73, §74; §75.

Vastutaja:

Vastutajaks on oma piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Ametnike kontaktid on täpsemalt leitavad SIIT

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud
sammud:

Taotlus on võimalik alla laadida pdf-vormis siit.
Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.