24.06.18

 

Elva vallavolikogu kinnitas sümboolika

Elva vallavolikogu kinnitas 26.03.2018 toimunud istungil Elva valla põhimääruse, mis hõlmab endas ka Elva valla sümboolikat (lipp, vapp, logo).

Elva valla sümboolika (konkursitöö "Tasakaal"):

Vapp:

Lipp:

Logo:

 

Elva valla sümboolika kasutamist selgitava stiiliraamatuga saad tutvuda siin

 

Konkursi komisjon esitas töö "Tasakaal" volikogule kinnitamiseks

12.03.2018 toimunud sümboolika konkursi komisjoni koosoleku arutelu tulemusel otsustati, et komisjon esitab volikogule põhimääruses  Elva valla sümboolikana kinnitamiseks töö "Tasakaal". Töö esitatakse veelkord ka Riigikantseleile  arvamuse saamiseks.  Komisjoni liikmed põhjendasid, et tegemist on tööga, mis on üks vähestest, mis lõi uuele ühendvallale täielikult uue "märgi". Kolmjalg ehk triskele on sümbolina ainult positiivse kuvandiga. Kaks põimuvat triskelet moodustavad kuut valda ühendava nö. ratta, kus kõik punktid on võrdselt olulised. Konkursitöö ei jäta kedagi ühinenud valdadest vähem olulisele positsioonile ja ei tõsta kedagi ka eraldi esile. Kogu sümboolika kasutus (vapp, lipp ning valla sümboolikaga trükised ja meened) on visuaalselt nauditava ja lihtsa kujundusega.Töö on graafiliselt väljendusrikas ja vapile sobiva üldistusastmega.

 

Töö "Tasakaal" uuendatud versioon:

Uuendatud seletuskiri:

Sinisel kilbil hõbedane dubleeritud keldi kolmjalg.

Keldi kolmjalg on aja kulgemise, päikese ning õnne sümbol. Üks kolmjalg tähistab vallarahva minevikku ning teine tulevikku. Koos, läbipõimunult, on nad aga oleviku sümboliks.  Märksõnad päike ning õnn viitavad vallale kui heale looduskaunile elupaigale ning puhkuspiirkonnale.

Topelt kolmjala otspunktid tähistavad ühinenud kuut endist piirkonda ning nende piirkondade inimesi, väärtuseid ja parimaid omadusi.
Kõik punktid on üksteise suhtes tasakaalus ning nõnda moodustubki ühine tervik.


 

Elva valla sümboolika konkurss

Esmaspäeval, 19. veebruaril, toimus sümboolika komisjoni koosolek (komisjon koosseisus: Henriko Heinoja, Ruth Keskpaik, Helen Ilves, Kaia Kallaste ja Reelika Laks ning lisaks hääleõiguseta liikmed Maano Koemets ja Toomas Järveoja).  Komisjon vaatas üle kõik laekunud tööd ning hindas töösid. Hindamise tulemusena jäid sõelale kaks tööd- ""Tasakaal" ja "Siker". Tööd on edastatud Riigikantselei heraldikaekspertidele ülevaatamiseks ja kommentaaride saamiseks. Konkursi komisjon koguneb uuesti 12.märtsil 2018, et lähtudes saadud tagasisidest valida konkursi võidutöö.

 

"Tasakaal"

Ideest: Uuel vallal tervikuna ei ole veel ühist ajalugu. Seetõttu ei soovinud töö autor kasutada mõnd juba seni tuntud sümbolit endistest valdadest. Uuel valla on ees ühine tulevik ja kavandi autor loodab, et see tulevik on elujõuline, edukas ning õnnelik. Autori arvates on endiseid valdasid kõige rohkem ühendanud nende valdade inimesed- näiteks sõbrad, tuttavad, sugulased, kes varasemalt elanud naaberaladel. Nüüd elame me kõik koos ühes suures vallas ja see on autori arvates väga positiivne.

Vapi kirjeldus: Sinisel kilbil hõbedane kuue punktiga põimik ning hõbedane ja sinine voolujooneline murdlõikes jalus.Põimik vapi keskel sümboliseerib terviklikku valda ning tasakaalu. Põimiku kuus punkti sümboliseerivad uueks vallaks ühinenud piirkondi ning nende piirkondade inimesi, väärtuseid ja parimaid omadusi. Kõik punktid on põimikus tasakaalus ning nõnda moodustubki ühine tervik. 

Sinine värv tähistab piirkonna rohkeid veekogusid ja rahu. Hõbe tähistab puhast loodust ning tarkust.

Lipu kirjeldus: Sinisel välja valge kuue punktiga põimik.

 

"Siker"

Lehed sümboliseerivad Elva valla looduskaitsealuseid objekte (sh vägevad puud- männid, tammed ja pargid jne) ning maastikukaitsealasid. Samuti Rõngu kuulsaid puuvilja- ja marjaaedasid. Kaheksakand kui iidne rahvuslik sümbol tähistab kultuuritraditsioone, populaarseid kultuuriüritusi ning tuntud Elva lauluväljakut. Kaheksakand on ka õnne ja kaitse sümbol. Veskikivi viitab põllumajandusele, aga ka vesiveskitele. Sinine värv tähistab nii Võrtsjärve kui ka kõiki valla järvesid ja jõgesid, samuti rahu, harmooniat ja tasakaalu. Kuldne värv sümboliseerib suvituspiirkonda ning päikest ja viitab Elva tunnusmuusikale Aleksander Lätte laulust "Kuldrannake"

Vapi kirjeldus: Sinisel kilbil kuldne lehtedest moodustuv kaheksakand. Jaluses kuldne veskikivi.

 

 

Konkursitööde esitamine on lõppenud

Elva valla sümboolika konkursi raames esitati 21 konkursitööd, mis on edastatud sümboolika konkursi komisjonile ja Riigikantselei heraldikaekspertidele ülevaatamiseks.

Laekunud konkursitööd (juhuslikus järjekorras):

1. "Siker"  Seletuskiri

2. "Vesi"  Seletuskiri

3. "Undarmoi" Seletuskiri

4. "Elurõõm" Seletuskiri

5. "Veskiratas" Seletuskiri

6. "Käbi" Seletuskiri

7. "Kuppelmaastik" Seletuskiri

8. "Yxsarv" Seletuskiri

9. "Vesi ja maa" Seletuskiri

10. "ElAngerjas"  Seletuskiri

11. "Ükssarv" Seletuskiri

12. "Koos" Seletuskiri

13. "Võrtspilv" Seletuskiri

14."Tasakaal" Seletuskiri

15. "Öökull"     Seletuskiri

16. "Käbikuningas" Seletuskiri

17. "Metsaisa ja metsaema" Seletuskiri

18. "Metsvint" Seletuskiri

19. "Järvemänd" Seletuskiri

20. Nimetu töö     Seletuskiri

21. "Seidlitz" Seletuskiri

 

 

Toimetaja: KERTU VUKS