Piirkonnakogude valimised

17.06.22

Piirkonnakogude valimiste perioodi on pikendatud

Piirkonnakogude hääletust on pikendatud- hääletada saab kuni 30.06.2022.

Piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikes. Kuna hääletusaktiivsus ei ole senini olnud piisav, siis otsustas valimiskomisjon 17.06.2022 veelkord pikendada hääletamise aega ehk Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonnakogude valimistel saab hääletada kuni 30. juuni 2022 (k.a).

Hääletada saab elektrooniliselt VOLIS keskkonnas →

Samuti on võimalus hääletada piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Ootame aktiivset osalemist!

Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera elanik - räägi kaasa oma kodukoha tegemistes ning anna hääl valitud oma piirkonna kandidaadi poolt!

Pea meeles, et: 

  • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
  • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.

 

Elva linna ja Konguta piirkondades kahjuks hääletust hetkel toimuda ei saa, kuna Elva valla piirkonnakogude statuudis on määratud piirkonnakogu liikmete arv, aga nendes piirkondades on kandideerijate arv väiksem kui ettenähtud piirkonnakogu liikmete arv. Loodetavasti saame mõne aja pärast siiski ka Konguta ja Elva linna piirkondades hääletuse läbi viia, kui selleks laekub piisavalt huvilisi.  

 

 

Piirkonnakogudesse kandideerijad:
 

Palupera piirkonnakogu:

101. Rain Komlev

102. Anne Udeküll

103. Veikko Käos

104. Madis Haug

105. Ain Veemees

106. Artur Lõhmus

107. Mae Juske

108- Triin Pannel

109. Kadri Koddala

110. Aet Treial

 

Puhja piirkonnakogu:

111. Andrus Mäll

112. Madli Tuvike

113. Aarne Salo

114. Kaja Udso

115. Margot Mahla

116. Rainer Banhard

117. Egert Tuul

118. Kristina Ermel

119. Juta Lipmeister

 

Rannu piirkonnakogu:

120. Üllar Kaaver

121. Lea Tuvikene

122. Hille  Andressoo

123. Meeri Metspalu

124. Viive Vink

125. Tiia Runthal

126. Aivo Kapten

 

Rõngu piirkonnakogu:

127. Mari-Liis Vanaisak

128. Heilo Altin

129. Raul Simson

130. Laine Meos

131. Kalev Jago

132. Andres Luik

133. Sirle Lüüs

134. Jüri Ilves

135. Indrek Jaal

136. Märt Mõtus

137. Riko Oras

138. Tõnis Leosk

139. Haimar Kallas

140. Ants Prüüs

 

Rõngu, Rannu, Puhja ja Palupera piirkonnakogude liikmete poolt saab hääletada 6.-19.06.2022 VOLIS keskkonna kaudu või piirkondade teenuskeskustes vastavalt nende lahtiolekuaegadele:
 

Elva vallamajas (Kesk 32, Elva linn):

E-R 8.00-16.30,

12.00-12.30 lõuna

 

Palupera teenuskeskus (vallamaja, Hellenurme)

E     8.00 – 17.00

T K N    8.00 – 13.30


Puhja teenuskeskus (Elva tee 1, Puhja)

E-R 8.30-16.30


Rannu teenuskeskus (Elva tee 7, Rannu alevik)

T 12.00-15.00 
 

Rõngu teenuskeskus (Valga mnt 9, Rõngu)

E, T, K 8–16

N 8–18
R 8–14
 

 

Piirkonnakogude valimiste korduma kippuvad küsimused:

 

  • Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu. Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonna huvisid esindada, saad teha kui osaled piirkonnakogu valimistel ja toetad kandidaati, keda eelistad.

 

  • Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes on registreeritud Elva valla elanikuks 01.06.2022 seisuga (k.a).

Igal hääletajal on 1 hääl ning selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi oma piirkonnas kandideerivale kandidaadile.  Näiteks kui  Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht on Koruste küla, siis saad valida Rõngu piirkonnakogusse kandideerivate isikute vahel.

Kui hääletaja soovib oma valikut muuta, siis seda saab teha kuni viimase hääletuspäevani, st kuni 12.06.2022 kell 23.59. Arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

 

  • Kus toimub hääletamine?

Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas, kuhu on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Kui VOLIS keskkonna kasutamine pole võimalik, saab hääletamiseks külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086

Elva valla piirkonnakogude valimised

8.05.22

Vallavalitsus algatas 15. veebruari istungil piirkonnakogude moodustamise, kinnitas piirkonnakogude valimiskomisjonid ning valimistoimingute eeldatava ajakava. Elva vallas moodustatakse kokku kuus piirkonnakogu: Elva linna piirkonnakogu, Konguta, Rannu, Rõngu (sh Aakre piirkond), Puhja ja Palupera piirkonnakogud.

Valitava piirkonnakogu liikmete arv sõltub piirkonna elanike arvust, mistõttu:

  • Konguta, Rannu ja Palupera piirkonnakogul (kuni 2000 elanikku) on 7 liiget;
  • Puhja ja Rõngu piirkonnakogus (2000 kuni 4000 elanikku) on 9 liiget;
  • Elva linna piirkonnakogus (üle 4000 elaniku) on 11 liiget.

 

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks.

Piirkonnakogude valimist ja nende tegutsemist reguleerib piirkonnakogu statuut

 

Kandidaatide esitamine

 

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.   

Blanketi täitmiseks leiab SIIT, printimiseks SIIT.

 

Piirkonnakogu valimised

Piirkonnakogu liikmete valimised toimuvad kõikides piirkondades samaaegselt,  elektrooniliselt Volis-keskkonnas või teenuskeskustes ja raamatukogudes. Kui piirkonnakogusse kandideerib vähem kui on piirkonnakogus kohti, pikendab valimiskomisjon kandidaatide esitamise aega ja siis võib valimiste nädal muutuda.  

Valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri andmetel piirkonnas elav inimene. Igal elanikul on üks hääl. 

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem 
Kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086