Elva valla piirkonnakogud

Elva valla piirkonnakogude valimised

Vallavalitsus algatas 15. veebruari istungil piirkonnakogude moodustamise, kinnitas piirkonnakogude valimiskomisjonid ning valimistoimingute eeldatava ajakava. Elva vallas moodustatakse kokku kuus piirkonnakogu: Elva linna piirkonnakogu, Konguta, Rannu, Rõngu (sh Aakre piirkond), Puhja ja Palupera piirkonnakogud.    

Valitava piirkonnakogu liikmete arv sõltub piirkonna elanike arvust, mistõttu Konguta, Rannu ja Palupera piirkonnakogul (kuni 2000 elanikku) on 7 liiget; Puhja ja Rõngu piirkonnakogus (2000 kuni 4000 elanikku) on 9 liiget ja Elva linna piirkonnakogus (üle 4000 elaniku) on 11 liiget. Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks. 

 

Piirkonnakogu kandidaadid 

Vastavalt Elva valla piirkonnakogude statuudile saavad piirkonnakogu liikmeks kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek.   

Kandidaatide ülesseadmine kõikides piirkondades toimub kuni 27. märts Elva valla veebilehel SPOKU-keskkonnas või e-kirja teel elva@elva.ee, Elva vallavalitsuses või piirkonna teenuskeskuses kohapeal.  

Blanketi täitmiseks leiab SIIT, printimiseks SIIT 

 

 

Piirkonnakogu valimised 

Piirkonnakogu liikmete valimised toimuvad kõikides piirkondades samaaegselt, 11.-17. aprill, elektrooniliselt valla veebilehel, Volis-keskkonnas või teenuskeskustes ja raamatukogudes. Kui piirkonnakogusse kandideerib vähem kui on piirkonnakogus kohti, pikendab valimiskomisjon kandidaatide esitamise aega ja siis võib valimiste nädal muutuda.  

Valimistel saavad hääletada vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri andmetel piirkonnas elav inimene. Igal elanikul on üks hääl. 

 

Lisainfo: 

Kertu Vuks, abivallavanem 

Kertu.vuks@elva.ee / 5813 7086 

 

 

Elva vallavolikogu võttis vastu Elva valla piirkonnakogude statuudi

Seni kehtis Elva vallas kuus erinevat piirkonnakogu statuuti, mis kaotavad kehtivuse 2021. aasta oktoobris toimuvate kohalike volikogude valimistega. Enne statuudi uuendamist konsulteeriti kõikide Elva valla piirkonnakogudega, kellest kõik andsid tagasisidet, et peavad vajalikuks piirkonnakogude jätkamist.

Uus statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiaiivi ja identieedi hoidmiseks.

Statuudi eelnõu oli avalikul väljapanekul 20.07.–03.08.2021. 

Uue statuudi järgi sõltub piirkonnakogu liikmete arv piirkonna elanike arvust:

  • kuni 2000 elanikku – 7 liiget;
  • 2000 kuni 4000 elanikku – 9 liiget;
  • üle 4000 elaniku –11 liiget.

Piirkonnakogu liikmeks võib olla piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi.

Piirkonnakogu valimised korraldab Elva vallavalitsus. Tutvu Elva valla piirkonnakogu statuudiga täpsemalt siin

Elva piirkonnakogu 

Elva piirkonnakogusse, mis moodustati asumipõhiselt, kuuluvad: Andrus Mäesepp (Mahlamäe), Ülle Särg (Peedu), Aivo Johanson (Üle-Raudtee) (asendusliige Toomas Laatsit),  Ramon Rantsus (Verevi), Maido Urbas (Kruusa), Kalle Kõlli (Kesklinn), Fred Koppel (Kadaka), Inna-Inga Kalmus (Arbimäe).

Elva piirkonnakogu esimees on Toomas Laatsit.

 

Palupera piirkonnakogu

Palupera piirkonnakogu (moodustatud sihtrühmade esindajatest), kuuluvad  Ermo Kruuse, Madis Haug, Ly Voolaid, Alo Roodla, Marius Türk, Andrus Pastak, Marek Kiis.  

Palupera piirkonnakogu esimees on Ly Voolaid, aseesimees Ermo Kruuse

 

Konguta piirkonnakogu

Konguta piirkonnakogu, mis moodustus valimistulemuste põhjal, kuuluvad Toomas Hanni, Ülle Johanson, Agu Kasetalu, Märt Meesak, Ülle Närska, Kristjan Vilu, Albert Vutt. Piirkonnakogu esimees on Toomas Hanni, aseesimees Ülle Närska.

 

Puhja piirkonnakogu

Puhja piirkonnakogusse, mis on moodustatud valimistulemuste alusel,  kuuluvad Kristina Ermel, Janek Raid, Kuldar Kuus, Arvi Müürsepp, Päivi Märjamaa, Kaspar Kitsnik, Liine Leetberg, Karita Rokka, Ave Külter, Aarne Salo, Kalle Kivaste, Darja Menšikova, Alik Säde.  Puhja piirkonnakogu esimees on Alik Säde, aseesimees Karita Rokka.

 

Rannu piirkonnakogu

Rannu piirkonnakogusse (moodustatud sihtrühmade esindajatest) kuuluvad Heino Gottlob, Hando Ivask, Küllike Lõhmus, Lea Tuvikene, Liis Jaamets, Märt Loim, Aivo Arrak, Margit Aruksaar, Imbi Ülper, Viive Vink, Tõiv Tamm. Piirkonnakogu esimees on Viive Vink.

 

Rõngu piirkonnakogu

Rõngu piirkonnakogu esimehees on Hillar Viksi Lapetukme külast ja aseesimees Kersti Haljasmets Aakre külast. Juhtide volituste tähtaeg on üks aasta.

Rõngu piirkonnakogu teised liikmed on Tõnis Leosk (Purtsi küla); Andres Luik (Koruste küla); Laine Meos (Rõngu alevik); Heilo Altin (Kalme küla); Jüri Orupõld (Lossimäe küla); Arno Kangro (Pühaste küla); Merle Miliste (Rõngu alevik); Andrus Nagla (Rebaste küla); Kalev Jago (Käärdi alevik); Helina Greenberg (Kõduküla).

Soovist piirkonna töös osaleda on teada andnud Andero Keskküla, Ero Tolsberg ja Enn Praks, ootame nendelt ka kirjalikku nõusolekut.
 
Piirkonnakogu juhtide kontaktid:
Elva piirkonnakogu - Toomas Laatsit (tomlaatsit@gmail.com)
Konguta piirkonnakogu - Toomas Hanni (tomha@hot.ee)
Palupera piirkonnakogu - Ly Voolaid (ly.voolaid@gmail.com)
Puhja piirkonnakogu - Alik Säde (alik.sade@mail.ee)
Rannu piirkonnakogu - Viive Vink (viivevink@hotmail.com)
Rõngu piirkonnakogu - Hillar Viksi (hillar.viksi@gmail.com)
 
Piirkonnakogu koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.
 

Piirkonnakogu statuudid

Elva piirkonnakogu statuut

Konguta piirkonnakogu statuut

Palupera piirkonnakogu statuut

Puhja piirkonnakogu statuut

Rannu piirkonnakogu statuut

Rõngu piirkonnakogu statuut