Elva valla piirkonnakogud

Elva vallavolikogu võttis vastu Elva valla piirkonnakogude statuudi

Seni kehtis Elva vallas kuus erinevat piirkonnakogu statuuti, mis kaotavad kehtivuse 2021. aasta oktoobris toimuvate kohalike volikogude valimistega. Enne statuudi uuendamist konsulteeriti kõikide Elva valla piirkonnakogudega, kellest kõik andsid tagasisidet, et peavad vajalikuks piirkonnakogude jätkamist.

Uus statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiaiivi ja identieedi hoidmiseks.

Statuudi eelnõu oli avalikul väljapanekul 20.07.–03.08.2021. 

Uue statuudi järgi sõltub piirkonnakogu liikmete arv piirkonna elanike arvust:

  • kuni 2000 elanikku – 7 liiget;
  • 2000 kuni 4000 elanikku – 9 liiget;
  • üle 4000 elaniku –11 liiget.

Piirkonnakogu liikmeks võib olla piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi.

Piirkonnakogu valimised korraldab Elva vallavalitsus. Tutvu Elva valla piirkonnakogu statuudiga täpsemalt siin

Elva piirkonnakogu 

Elva piirkonnakogusse, mis moodustati asumipõhiselt, kuuluvad: Andrus Mäesepp (Mahlamäe), Ülle Särg (Peedu), Aivo Johanson (Üle-Raudtee) (asendusliige Toomas Laatsit),  Ramon Rantsus (Verevi), Maido Urbas (Kruusa), Kalle Kõlli (Kesklinn), Fred Koppel (Kadaka), Inna-Inga Kalmus (Arbimäe).

Elva piirkonnakogu esimees on Toomas Laatsit.

 

Palupera piirkonnakogu

Palupera piirkonnakogu (moodustatud sihtrühmade esindajatest), kuuluvad  Ermo Kruuse, Madis Haug, Ly Voolaid, Alo Roodla, Marius Türk, Andrus Pastak, Marek Kiis.  

Palupera piirkonnakogu esimees on Ly Voolaid, aseesimees Ermo Kruuse

 

Konguta piirkonnakogu

Konguta piirkonnakogu, mis moodustus valimistulemuste põhjal, kuuluvad Toomas Hanni, Ülle Johanson, Agu Kasetalu, Märt Meesak, Ülle Närska, Kristjan Vilu, Albert Vutt. Piirkonnakogu esimees on Toomas Hanni, aseesimees Ülle Närska.

 

Puhja piirkonnakogu

Puhja piirkonnakogusse, mis on moodustatud valimistulemuste alusel,  kuuluvad Kristina Ermel, Janek Raid, Kuldar Kuus, Arvi Müürsepp, Päivi Märjamaa, Kaspar Kitsnik, Liine Leetberg, Karita Rokka, Ave Külter, Aarne Salo, Kalle Kivaste, Darja Menšikova, Alik Säde.  Puhja piirkonnakogu esimees on Alik Säde, aseesimees Karita Rokka.

 

Rannu piirkonnakogu

Rannu piirkonnakogusse (moodustatud sihtrühmade esindajatest) kuuluvad Heino Gottlob, Hando Ivask, Küllike Lõhmus, Lea Tuvikene, Liis Jaamets, Märt Loim, Aivo Arrak, Margit Aruksaar, Imbi Ülper, Viive Vink, Tõiv Tamm. Piirkonnakogu esimees on Viive Vink.

 

Rõngu piirkonnakogu

Rõngu piirkonnakogu esimehees on Hillar Viksi Lapetukme külast ja aseesimees Kersti Haljasmets Aakre külast. Juhtide volituste tähtaeg on üks aasta.

Rõngu piirkonnakogu teised liikmed on Tõnis Leosk (Purtsi küla); Andres Luik (Koruste küla); Laine Meos (Rõngu alevik); Heilo Altin (Kalme küla); Jüri Orupõld (Lossimäe küla); Arno Kangro (Pühaste küla); Merle Miliste (Rõngu alevik); Andrus Nagla (Rebaste küla); Kalev Jago (Käärdi alevik); Helina Greenberg (Kõduküla).

Soovist piirkonna töös osaleda on teada andnud Andero Keskküla, Ero Tolsberg ja Enn Praks, ootame nendelt ka kirjalikku nõusolekut.
 
Piirkonnakogu juhtide kontaktid:
Elva piirkonnakogu - Toomas Laatsit (tomlaatsit@gmail.com)
Konguta piirkonnakogu - Toomas Hanni (tomha@hot.ee)
Palupera piirkonnakogu - Ly Voolaid (ly.voolaid@gmail.com)
Puhja piirkonnakogu - Alik Säde (alik.sade@mail.ee)
Rannu piirkonnakogu - Viive Vink (viivevink@hotmail.com)
Rõngu piirkonnakogu - Hillar Viksi (hillar.viksi@gmail.com)
 
Piirkonnakogu koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.
 

Piirkonnakogu statuudid

Elva piirkonnakogu statuut

Konguta piirkonnakogu statuut

Palupera piirkonnakogu statuut

Puhja piirkonnakogu statuut

Rannu piirkonnakogu statuut

Rõngu piirkonnakogu statuut