Parkimiskaart

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarte väljastavad piirkondlikud sotsiaaltööspetsialistid. Kontaktid ja vastuvõtuajad on leitavad siit: https://www.elva.ee/ametnikud
 
Parkimiskaardi väljastamise aluseks on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
 
Kui puuet ei ole määratud, siis on võimalik taotleda ajutist parkimiskaarti, mis määratakse kuni 6 kuuks ja aluseks on pere- või eriarsti tõend ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldest. 
 
Kaardi taotlemisel tuleb esitada: 
 
isikut tõendav dokument;
parkimiskaarti taotleva isiku foto suurusega 3x4 cm.