Parkimiskaart

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarte väljastavad piirkondlikud sotsiaaltööspetsialistid. Kontaktid ja vastuvõtuajad on leitavad siit: https://www.elva.ee/ametnikud

Parkimiskaardi väljastamise aluseks on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kui puuet ei ole määratud, siis on võimalik taotleda ajutist parkimiskaarti, mis määratakse kuni 6 kuuks ja aluseks on pere- või eriarsti tõend ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldest. 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada: 

isikut tõendav dokument;

parkimiskaarti taotleva isiku foto suurusega 3x4 cm.