Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09-29.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.09.–29.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 24. septembril kohtusid Piret Hallast, Lauri Tamm, Margit Kink, Liis Lehiste, Marika Saar ja Mare Tamm Elva valla noorsootöötajatega. Arutleti võimalikke koostöökohti lastekaitsespetsialistide ja noorsootöötajate vahel. Kõik olid ühel nõul, et koostöö on vajalik, et abivajavaid lapsi/noori märgata ja neid aidata ning selleks peaks kaasama spetsialiste koolidest (klassijuhatajad, huvijuhid, eripedagoogid jt).  

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Maano Koemets, Margit Kink ja Margit Kiin koos haridusjuhtidega õppereisil Tallinnas. Kooli ja lasteaia pidaja ülesanne on toetada ja arendada oma haridusjuhte. Seepärast korraldasime lasteaedade, huvikoolide juhtide ja valla haridusmeeskonnaga juhtimisalase inspiratsioonireisi Tallinnasse. Kohtusime Eesti ainsa erakõrgkooli EBS-i lektori ja bakalaureuseõppe juhi Anto Liivatiga, kes jagas oma teadmisi ja kogemusi juhtimise ja eestvedamise teemal. Teine kohtumine toimus Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna asekantsleri Piret Hartmaniga, kes on oma särava entusiasmi ja kõrge töövõimega aidanud käivitanud riigile olulisi programme nagu näiteks suure populaarsusega ametnike loometalgud Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. 

Neljapäeval, 26. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide kohtumisel. Vaadati koos raamatupidajate Imbi ja Innaga üle 2020. aasta eelarve. Ülejäänud koosoleku teemad olid seotud: Elva valla 2. sünnipäeva kontsert, üle-vallalised tunnustusüritused, kultuuripealinn Tartu2024, 2020. aasta jaanipäevad, turunduskanalid jpm. 

Reedel kohtusid Margit Kink ja noorsootöötajad Mari-Liis Vanaisak ning Sirle Lüüs Elva valla noortevolikoguga. Arutleti järgmise noortevolikogu valimiste korralduse üle.

Lepiti kokku esialgne ajakava: oktoobris tutvustatakse koolides volikogu tegevust. 4.–10. novembril toimub kandidaatide ülesseadmine. 13. novembril on noorte konverents. Eelvalimised (sh e-hääletus) toimub 18.–23. novembril. Valimisjaoskond on avatud 24. novembril kell 11–14.  

Projekti- ja tegevustoetuste taotlusi saab esitada 1. novembrini 

Projektitoetust antakse projektidele: mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule; mis arendavad piirkondlikku tegevust; mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks. 

Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt

 

Noored saavad Elva valla omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda 

Kõikidel rahvastikuregistri järgi Elva vallas elavatel noortel vanuses 7-26 eluaastat on võimalus taotleda Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalist toetust. Taotlusi oodatakse 1. novembrini. Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot. Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. 

Loe lähemalt Elva valla koduleheküljelt.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osalesid Marika Saar, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Koos vaadati läbi asutustele ja ettevõtetele saadetav küsimustik, mille eesmärk on saada teada, milliseid tervisedenduslikke tegevusi vallas on korraldatud ning mida plaanitakse tulevikus teha. Arutelul oli, kuidas juhtida tähelepanu vaimsele tervisele ning selle probleemidele. 10. oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev ning sellega seoses korraldatakse vaimsele tervisele tähelepanu pöörav kampaania. Täpsem info sel teemal tuleb õige pea – soovitame jälgida valla infokanaleid! 

Neljapäeval, 26. septembril külastasid Milvi Sepp ja Eva Kuslap Elva Päevakeskust. Keskuse juhataja Anu Uudelt näitas, kuidas päevakeskuse remondiga on ruumid saanud avaramaks ja paremini kasutatavamaks. Vestlusringis räägiti päevakeskuse tegemistest ja plaanidest. Tegevust on alustanud lauluring ning kohe alustab tööd eakate tantsuring.  

Reedel, 27. septembril osalesid Marika Saar ja Eva Kuslap hooldustöötajate koosolekul, kus oli arutelul hooldustöötajate puhkuste asendamine. Hooldustöötajad väljendasid muret elektriautode kasutamise pärast ning eriti esineb probleeme talvel.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 24. septembril kohtus Kertu Vuks Muhu külaliikumise aktivistidega. Kertu tutvustas avatud valitsemise ja kaasava eelarve rakendamise praktilisi näiteid Elva vallas ning üheskoos arutati külavanemate ja külakogukondade aktiviseerimise teemadel.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 24. septembril osales Allan Allik Rahandusministeeriumis KOV arendusspetsialistide seminaril. Ürituse käigus tutvustasid ministeeriumid oma ettekannetes enda kavatsusi seoses Euroopa Liidu uue 2021+ eelarveperioodiga. Samuti räägiti sellest, milliseid rahastusmeetmeid planeeritakse. 

 

Teisipäeval kohtusid Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks Eesti Andmesidevõrk esindajatega.  

Eesti Andmesidevõrgu esindajad andsid ülevaate praegu käimasolevast valguskaabli põhivõrgu ehitusest, millega saavad kiire internetiühenduse enamus Elva valla asutustest. Valla esindajad uurisid ka “Internet koju” projekti kulgu, kuid lõplikke ja kindlaid vastuseid selles osas veel anda ei osatud. Paljud lepingud ja plaanid on endiselt kinnitamata ning vastavad läbirääkimised pooleli.  

Teisipäeval osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks , Heiki Hansen ja Mare Tamm kaasava eelarve ideede sõelumiskomisjoni koosolekul. 11-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid nii esindajad Elva vallavalitsusest kui ka piirkonnakogudest, vaatasid läbi ideekorje raames laekunud 16 ideed.

Hääletusele pääses 13 ideed. 

Ideede avalik tutvustamine toimub 9. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas. Rahvahääletus toimub 14.-20.10.2019 VOLIS-keskkonna vahendusel ning hääletada saab ka teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Samuti on võimalik hääletada COOP kauplustes ja Elva  gümnaasiumis ning Rõngu keskkoolis. Vaata täpsemalt valla kodulehelt.

Kolmapäeval, 25. septembril osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv TAS-i üldkoosolekul Reolas. Koosolekul anti ülevaade TAS-i 2019. aasta tegevustest ja taotlusvoorudest ning kinnitati 2020. aasta rakenduskava. Veel selle aasta oktoobris avaneb suurprojektide taotlusvoor ning kõik projektide esitajad said võimaluse TAS-i üldkogule oma projekti esitleda ning tagasisidet saada. Elva vald esitab taotlusvooru Kentsi paisjärve arendamise projekti, mida Kertu Vuks koosolekul ka lühidalt tutvustas.

VALLAMAJANDUS

Rannus valmisid laste mänguväljakud ja liikluslinnak

Septembri lõpuks said Rannus paigaldatud kõik mänguväljakud ning esimesed mänguhuvilised said proovida uusi ja põnevaid atraktsioone. Enne mänguväljakute paigaldamist uuendati vana asfaltkate, et lastel oleks ka rulluiskude, rulade ja mänguautodega võimalik siledal asfaldil sõita. Paigaldamist ootavad veel liiklusmärgid, mis õpetavad lastele liikluses kehtivaid eeskirju ning toimub ka platsi heakorrastamine (asfaldi harjamine ja murualade tasandamine), pärast mida saab objekt lõplikult valmis. Rannu mänguplatsil asub  kahe liurenniga mänguväljak, linnupesa kiik, kiikpingid, jalgpalliväravad, pargipingid). Mänguväljaku maksumus on 18 600€ ja liikluslinnaku maksumus 7920€. Toetus saadi projektile LEADER meetmest 23 801 € suuruses. 

Peale Rannu aleviku mänguväljaku rajati jalgpalliväljak koos väravatega ka Kurekülla. Eelmisel aastal paigaldati Kurekülas kiiged, pingid, mänguväljak ja rajati korvpalliplats, kuid jalgpalliplatsi rajamine ootas eelkõige tugeva muruplatsi kasvamist ning jalgpalliväravate paigaldamine jäi selle aasta tegevuseks. Praeguseks on väravad paigaldatud ja lapsed saavad juba platsi kasutada, kuid korraliku murukamara teke võtab veel aega ning nõuab pidevat hooldust. 

 

Tartu mnt sai uue asfaltkatte

Eelmisel nädalal lõpetati tööd Tartu mnt uuendamisel, kus esmalt freesiti vana ja kulunud asfalt, tasandati vajunud kohad ning seejärel paigaldati uus asfaltkate ja teostati tänavate markeerimine.

Tänava uuendamist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse abil 100 000 euroga. Tööd teostati lõigus Arbi ring kuni Urva tn. 

Tartu mnt asfaltkatte uuendamine oli võimalik põhjusel, et nimetatud lõiku jääb hulganisti ettevõtteid, kelle igapäevane liiklus toimub mööda Tartu mnt.

Vallavalitsuses arutati ka Pika tänava rekonstrueerimise vajadust, kuid Pika tn äärde jääb tunduvalt vähem ettevõtteid ning ehitusmaksumus oleks olnud vähemalt kolm korda suurem, mistõttu poleks projektile õnnestunud rahastust saada. 

Tulevikus loodetakse siiski ka Pikale tänavale rakendada Tartu mnt uuendamisega sarnast projekti, mis aitaks oluliselt parandada linnale oluliste tänavate kvaliteeti. Tartu mnt ehitustöid teostas YIT Eesti AS ning tööde maksumus oli ca 200 000 eurot.  

VARIA

Neljapäeval, 26. septembril toimus Elva valla lusikapidu. 

Kutsed peole said selle aasta mais–augustis sündinud 50 last, nende seas 29 poissi (üks paar kaksikuid) ja 21 tüdrukut. Lusikapeol lõid meeleolu Lasteaed Murumuna laululapsed õpetaja Signe Saarniit juhendamisel. 

Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums

Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109 (lisainfo registripidaja Kristi Kalmuselt, kristi.kalmus@elva.ee või tel 730 9886).

Fotod: Kayvo Kroon)

Laupäeval toimust esimest korda üle-eestiline Maal elamise päev, millest võttis osa ka Elva vald. Meie vallas oli sel päeval võimalik külastada 20 erinevat asutust.

Elva Vallavalitsuse meeskond oli kodanikele ette valmistanud erinevad töötoad, näiteks andsid kodu ostmise teemal juhiseid Maarika Uprus ja Jaanika Saar. Haridus-, kultuuri- ja sporditeemalise viktoriini olid ette valmistanud ja korraldasid Margit Kink ja Liis Lehiste. 

SPOKU süsteemist ja elanikuks registreerimise kampaaniast rääkisid Margit Kiin ja Kristi Kalmus. Maksuvaba tulu arvutamisest rääkis Anneli Teder. Parkla ja jäätmemaja toetusest rääkisid Hegri Narusk, Terje Korss ja Terje Raadom.

Sotsiaal- ja terviseosakonnast olid valmis elanikele osakonna tööd tutvustama Milvi Sepp, Alo Rebane, Hille Deede ja Anneli Lepik. Oma ettekandega “Kuidas märgata abivajavat last” käsitleti abivajava ja hädaohus oleva lapse mõistet ning kuidas neid lapsi märgata. Samuti tutvustati lapse abivajaduse hindamist lastekaitsetöötaja poolt ning kohaliku omavalitsuse võimalusi laste aitamisel. Jagati ka teemaga seotud infomaterjali.

Ettekande põhisõnum oli: teatamiskohustus on kõigil isikutel, kes omavad teavet abivajavast lapsest (teatada lasteabitelefonil 116 111) ja hädaohus olevast lapsest (hädaabinumbrile 112). 

Rohkem fotosid Maal elamise päevast Elva vallas leiad SIIT. Fotode autor on Jaak Jänes. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09-22.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.09.–22.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 17.–18. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Tartumaa kultuuristrateegia arutelul. Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest maakonna kultuuristrateegia tegemist, mis on juba kinnitatud maakonna arengustrateegia lisa. Esimesel päeval toimus praktiline töötuba disainmõtlemise juurutamiseks. Üks kesksemaid teemasid strateegia kokkupanekul on kultuuripealinnaga Tartu2024 seonduv: mida maakond sellelt ootab ja mida on omalt poolt võimalik pakkuda. Strateegia raames lahendatakse ka väljakutset, kuidas saaks kultuur olla rohkem seotud teiste valdkondadega.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid tugispetsialistide kohtumisel Marika Saar, Liis Lehiste, Lauri Tamm, Piret Hallast, Eve Jõgi, Elise Aher ja Anneli Lepik. Kohtumisel osales ligi 30 tugispetsialisti Elva valla haridusasutustest. Marika Saar andis ülevaate projekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ seisust.

Esta Tamm ja Jaana Unt tutvustasid SA Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid, sealhulgas vaimse tervise kabineti tööd.

Lauri Tamm andis ülevaate tugiisikute projektist ning Piret Hallast tegi ettepanekuid, kuidas parandada koostööd. Puhja kooli tugimeeskonna juht Eva Kõrgmaa jagas Puhja kooli meeskonnatöö kogemust ja praktikat.

Järgmine kohtumine on planeeritud jaanuarisse.

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink Konguta Raamatukogu sünnipäeval.  

Konguta raamatukogu sai 90 aastaseks. Selle puhul pidas raamatukogu direktor Õilme Kasesalu avakõne raamatukogu ajaloost, võttis vastu arvukalt õnnitlusi ning kostitas külalisi tordiga.

Esinema oli kutsutud reisisaadete tegija ja tuntud automatkaja Väino Laisaar, kes rääkis oma viimastest reisidest ning sellest, kuidas ta sellise eluviisini jõudis. 

Enne sünnipäeva tähistamist kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad, et arutada kaasava eelarve hääletuse korraldamist, raamatukogude veebilehte ning 2020. aasta eelarvet ja eelseisvaid plaane.  

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 18. septembril osales kogu sotsiaal- ja terviseosakond ajajuhtimise koolitusel “Enda juhtimine ajas”, koolitaja oli Lilian Saage Invicta OÜ-st. Koolitusel käsitleti tööaja planeerimist, sh pikema aja planeerimist, arvestades oma tööülesandeid ja eesmärke ning  kuidas anda tagasi- ja edasisidet.  Koolitaja rääkis meile efektiivse ajajuhtimise, Eisenhoweri maatriksist - tähtsate ja kiirete ülesannete eristamisest. 

Ta rõhutas, et planeerides aega töö tegemiseks, tuleks ka planeerida puhkust ning tutvustas Pomodoro Tehnika ehk tomati tehnikat. Meetodi mõte on selles, et iga 25 minuti tagant peaks tegema 3-5 minuti pikkuse pausi ning siis töötama taas 25 minutit, mille järel toimub uus paus.

Koolituse lõpus sõlmisime sotsiaal- ja terviseosakonna kokkuleppe.   

Koduseks ülesandeks jäi järgmise nädala jooksul määrata kindlaks ajakulutajad (jutustajad, kohvijoomine, müra jms), et me oskaksime nendega arvestada. Koolitus oli osalejaid kaasav ja pani analüüsima oma ajakasutust.   

KOGUKOND

Neljapäeval ja reedel, 19.–20. septembril osalesid Maano Koemets, Mare Tamm ja volikogu liikmed Leelo Suidt, Lea Tuvikene ja Priit Värv IV Eesti Omavalitsuspäeval Pärnus. Selle aasta konverentsi teema oli “Haridus, teadus ja ettevõtlus – tee tulevikku”, kus astusid üles mitmed hariduse, teaduse, omavalitsuste ja ettevõtluse valdkonnas tegutsevad arvamusliidrid.

Võtmeküsimus on täna see, kuidas kõnetab kodumaine teadus ettevõtjat ja kuidas aitab haridussüsteem ettevalmistada meie ettevõtetele tööjõudu? Probleeme selles valdkonnas on rohkem kui lahendusi. Ettevõtlus vajab teadlastelt kiireid vastuseid, kuidas ühte või teist probleemi lahendada. Teadusasutused tegutsevad aeglasemalt, kui ettevõtjad seda tahaksid. Koolide ja kohalike ettevõtete vahel puudub süsteemne koostöö.

Olulise ja lihtsa tõdemuse ütles välja Maaülikooli rektor Mait Klaassen: meil tuleb teineteisega suhelda ja kontaktis olla – see on esmane koostöö algus. Hea näide esimeste sammude tegemisest on Eesti ülikoolide ettevõtlusvõrgustik ADAPTER, kus leitakse ettevõttele tasuta teaduspartner viie päeva jooksul.

Olulistele tegevustele hariduses viitas oma ettekandes ettevõtte Bolt (Taxifay) asutaja Martin Villing, kelle algatusel on rajatud Heateo Haridusfond, et rahastada koos teiste ettevõtjatega 1 miljoni euro eest häid ideid õpetajate järelkasvuks, koolijuhtide arendamisel või noortele vajalike oskuste kujundamisel. Martin Villing sõnas, et haridussüsteemist peaks tulema töötajad, kes tunnevad tehnoloogiat, on koostöövõimelised, oskavad aega planeerida ja julgevad ning oskavad oma mõtteid esitada ja tunnevad muidugi võõrkeeli. See on ideaal, milleni jõudmiseks soovib erakapital kaasa aidata.  

Mitmed ettekandjad rõhutasid seda, kui oluline on kohalikule omavalitsusele tasuvad töökohad ning kõrgharidust andva õppeasutuse olemasolu või lähedus. See seob noored oma piirkonnas ja nad pöörduvad ka meelsamini sinna tagasi. Võõrtööjõu vajadust Eesti majanduses möönsid kõik ettekandjad, head alternatiivi sellele ei osanud keegi pakkuda. Tööjõuturul ei ole piisavalt kohalikku tööjõudu, kes suudaks ettevõtjate vajadusi rahuldada. Iga omavalitsus on erilises olukorras sõltuvalt asukohast, haridusasutuste olemasolust ja elanike arvust. Iga omavalitsus peab leidma oma n-ö Nokia, sõnas Rae abivallavanem, kes tutvustas Rae valla ettevõtlusmaastikul ja elukeskkonnas toimunud pöördelisi muudatusi. 

Eesti IV Omavalitsuspäeval anti välja omavalitsuse Aasta Teo auhind, mille võitis Võru linn keskväljaku projekti käigus tehtud koostöö eest kohaliku kogukonna ja arhitektidega. Elva vallast esitati Aasta teo nominendiks Elva valla äpp, mis jäi jagama 2. ja 3. kohta koos Saaremaa vallaga. 

Teise päeva lõpus oli meil võimalik külastada Pärnu uusimat ja suurimat investeeringut ettevõtluses - AS Metsä Wood vineeritehast, mille saamislugu ja tegevust tutvustas ettevõtte tegevjuht Kaarel Tali. Tehas alustas aasta tagasi tootmist ning seal töötab 180 inimest. Kogu tooraine, kasevineerispoon, tuleb Soomest ja tehases saab sellest nüüdisaegne vineer, mis läheb suuremas osas ekspordiks.  

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 16. septembril osalesid Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Jaanika Saar Promenaadimaja projekti koosolekul.  

Arutati tehnilisi küsimusi sh sadevete ärajuhtimise võimalusi kinnistult, hoone kõrguse muutmise võimalust projekteerimistingimuste avatud menetluse kaudu. 

Teisipäeval, 17. septembril toimus Rannu mõisapargi valgustuslahenduse arutelu, kus osalesid Jaanika Saar, Allan Allik ja Kullo Laos.  

Arutati võimalusi Rannu pargis asuva spordiväljaku valgustuse ehitamise projekti toetuse taotluse esitamiseks. Idee saadeti kooskõlastamiseks Muinsuskaitseametile ja Keskkonnaametile. 

Neljapäeval, 19. septembril osales Kertu Vuks Emajõe koostöövõrgustiku seminaril Võrtsjärve külastuskeskuses. Tegemist oli Emajõe koostöövõrgustiku teise kohtumisega ning sel korral oli fookuses Emajõe ümbruse taristu. Peale arutelude tutvustati ka Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuringu tausta. RMK esindajad andsid ülevaate, mis on Emajõe ääres olemas ja mida on plaanis RMK-l arendada.  

SPORT

Neljapäeval, 19. septembril peeti Elva spordihoone sarikapidu ning katuselt toodi ära pärg, mis tähistab ehitustööde jõudmist järku, kus hoone on saavutanud oma kõrguse.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et Elvas on spordihoonet kaua oodatud, kuna seni ei ole olnud võimalik Elva Gümnaasiumi õpilastel sportida nüüdisaegsetes ruumides. „Kindlasti oodatakse spordihoonet ka kogu vallas, sest see annab kõikidele lastele ja ka täiskasvanutele võimalusi aktiivseks eluviisiks," lisas ta.

Vallavanem avaldas lootust, et uus spordihoone aitab kohalike sportlaste edus olulist rolli mängida. „See on ka võimalus korraldada just Elvas uusi spordivõistlusi ja laagreid," lisas ta. Vallavanem tänas nii projekteerijat, arhitekti kui ka ehitajat ja kõiki teisi, kes on spordihoone ehitusse panustanud.

KRC Ehituse juhatuse liige ja ehitusjuht Taavi Sinijärv ütles, et ehitustööd on graafikus. „Praegu käib välisseinte ja katusekonstruktsiooni ehitus, samuti on alustatud teede ja platside ehitusega ning rajatud on välistrassid," lisas Sinijärv.

Sel aastal seisavad veel ees hoone klaasgalerii ühendamine olemasoleva koolimajaga ning väljaulatuva konsoolse hooneosa ehitus, kus hakkab olema jooksuraja start. Ehitusjuht ütles veel ka, et talveks tuleb saada hoone veetihedaks ja hoone karp täiesti kinni.

„Kui vaatame suurt pilti, siis on ehitustööd kulgenud seni plaanipäraselt, kuid seoses lisa geoloogilise uuringu tellimisega selgus, et hoone alla jääb turbakiht," kirjeldas Sinijärv. Koostöös tublide projekteerijate, väliste asjatundjate ning tellijaga lahendati ettenägematu takistus, lisas ta.

Elva spordihoone ehitustööd algasid selle aasta mais ning hoone valmimistähtaeg on 30. juuni 2020.

Ehitatava hoone suurus on 4000 ruutmeetrit, esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala.

Spordihoone teisele korrusele on planeeritud ka siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on ühendatud koolimajaga galerii abil.

Elva spordihoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti selle aasta veebruaris riigihankel osalenud edukaima pakkujaga, KRC Ehitus OÜ-ga. Spordihoone maksumus on kokku ligi 4,7 miljonit eurot.

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus tänab Maailmakoristuspäeval osalejaid

Täname kõiki neid tublisid inimesi, kes leidsid aja, et koristada Maailmakoristuspäeval Elva valda väikeprügist.

Maailmakoristuspäeva koordinaator kiitis Elva valla koolide ja lasteaedade aktiivset osavõttu. Elva valla koolidest võtsid osa Elva Gümnaasium, Konguta kool, Puhja kool, Palupera põhikool, Rõngu keskkool ja Rannu kool.

Tuletame siinkohal koolidele meelde, et teil on võimalus võita piletid Eesti artistide Nublu, NOËP ja Kristel Aaslaiu ainulaadsele ühiskontserdile. Ühiskonterdi loosis osalemiseks tuli koristada ajavahemikus 16.–23. september Hiljem tuli teha pilte prügist ja valida välja „Kõige koledam pilt“ ning saata see koos lühikese prügianalüüsiga hiljemalt 27. septembriks Maailmakoristuspäeva meeskonnale. Need koolid, kes on täitnud kõik etteantud reeglid osalevad kontserdi loosis.

Elva valla lasteaedadest võtsid osa Konguta Oravakeste lasteaiarühm ja Elva Lasteaed Murumuna. Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad andsid oma panuse Maailmakoristuspäeval, et muuta meie keskkonda paremaks ja puhtamaks. Lapsed koristasid väikeprügist Elva linna raudteeäärset tänavalõiku veetornini ja Väikese Väeraja algust. Koristamisel kasutasid lapsed väikeprügi kokku kogumisel kodust kaasavõetud leiva- või saiakotte. Lapsed olid õnnelikud, et said loodust aidata, ning linde ja loomi ohtlikust prügist säästa.

Aitäh ka kõigile neile, kes sel päeval koos sõprade või tuttavatega Maailmakoristusaktsioonis kaasa lõid. Üheskoos Eesti prügist puhtaks!
 

Elva Lasteaed Murumuna rühm Ritsikad ja kokku kogutud väikeprügi

 

KOMISJONID

Neljapäeval, 19. septembril osalesid Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp volikogu rahanduskomisjoni koosolekul. 

Koosolekul arutati 2019. aasta II lisaeelarve, arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõusid. Komisjonil olid mõned ettepanekud seletuskirja täiendamiseks, mis seletaksid lahti eelnõudes olnud kulude sisu. Finantsilisi ettepanekuid eelnõudesse ei tehtud ja komisjon otsustas ühehäälselt suunata mõlemad eelnõud volikogusse vastuvõtmiseks. 

VARIA

Reedel, 20. septembril käis Tartu Vallavalitsuse meeskond Elva Vallavalitsusega kogemusi vahetamas. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv,  Marika Saar, Salle Ritso, Kertu Vuks, Kaisa-Karoliina Kokk, Piret Hallast, Milvi Sepp ja Liis Lehiste. Rääkisime avatud valitsemisest, kommunikatsioonist, Spokust, Arnost, projekti- ja tegevustoetustest, lastekaitsest, otsuste delegeerimisest, Actnowst ja geoinfoportaalist. Reede õhtu lõpetuseks käisime proovimas ka Elva uhiuut keeglisaali.

 

Laupäeval tähistas Puhja Maanaiste Selts 25. aastapäeva. Vallavalitsuse tervitused edastas vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09-15.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.09.–15.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 10.–11. septembril osales Mare Tamm SA Innove korraldatud “Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi” õppepäeval Märjamaal. Programm on ellu kutsutud selleks, et suurendada pärast haldusreformi omavalitsustes töötavate haridusametnike, haridusnõunike ja haridusspetsialistide kompetentsi haridusvaldkonna planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Esimesel õppesessioonil Luhtres astusid koolitajate hulgas üles meeskonnatreeningute agentuur MAD, muutunud õpikäsitluse spetsialist Kätlin Vanari (TLÜ), Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves, Piret Sapp Haridus- ja teadusministeeriumist, Saue vallavanem Andres Laisk ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.  Arenguprogrammi õpiringi kuuluvad 18 haridusjuhti erinevatest omavalitsustest ja programm kestab selle aasta septembrist järgmise aasta märtsini. Lähemalt saab tutvuda programmiga SIIN

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Liis Lehiste ja Milvi Sepp Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koostöökohtumisel seoses projektiga „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Koostöökohtumine toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Sotsiaalministeeriumiga.  Pühenduti teemale “Puudega lapse toetamine haridusasutuses”. Liis Lehiste esines ettekandega “Haridus- ja sotsiaalosakonna koostöö Elva valla näitel”.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaaltöörühma ning Sotsiaalministeeriumi kohtumisel. Kohtumisel vaadati üle läbirääkimiste protokoll ning peale selle toimusid ettekanded eestkoste arengutest ja erihoolekande järjekordadest. Pärnumaa Ühistranspordikeskus jagas kogemusi sotsiaaltranspordi korraldamisel. Järgmisel kohtumisel keskendutakse asendushoolduse probleemidele.  

Kolmapäeval, 11.–12. septembril osales Sille Kask ESTA sügiskoolis “Enesemeisterlikkus sotsiaaltöös”. Sügiskool toimus Nelijärve Puhkekeskuses ning põhiteemad olid: kuidas säilitada iseendas oma parimaid omadused, luua partnerlust ja olla koostöövalmis; kuidas tunda ära tööväsimust ja ennast hoida. Esimesel päeval kõneles näitleja ja psühholoog Rita Rätsep teemal “Me jaksame teistest hoolida alles siis, kui õpime hoolima eelkõige iseendist” ning jagas sotsiaaltööalal töötavatele inimestele ka näpunäiteid, kuidas leida tööl olles minut iseendale. Päeva teises pooles tegeleti sotsiaaltöö eetiliste juhtumite lahendamisega. Päeva lõpus tegeleti ka vabategevustega – sügiskoolis osalenutel oli võimalus valida endale meelepärane tegevus: kas ühismatk metsas, lõõgastav muusikateraapia, jõustavad jutud supervisioonist või võimalus valmistada endale unenäopüüdja. 

Teisel päeval kõneles Eesti Ekspressi ajakirjanik Tiina Jõgeda teemal “Abistava partnerluse võimalused ja ohud”. Tiina Jõgeda jagas näpunäited, kuidas läbipõlemist õigeaegselt ära tunda, kuidas toime tulla abitustundega, mida abistaja kogeb ning kuidas end paremini mõista. Kui meile saab enesetunnetamise kaudu selgeks, mis on meile kõige parem, vähendab see inimesele eneseavaldamise tunde, lastes tegutseda kooskõlas oma kõrgemate huvidega. Teise päeva pärastlõunal arutati ESTA volikogu avalikul koosolekul, kuidas ESTA saab kaasa aidata sotsiaaltöö kvaliteedi ja professionaalsuse väärtustamisele. 

KOGUKOND

9.–13. septembril tutvusid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Sten Saarekivi ja Terje Raadom Kauni Kodu konkursile esitatud objektidega. Konkursile esitati kokku 10 objekti, nende seas nii elamuid kui ka avalikus kasutuses olevaid hooneid. Kauneimad kodud, mille komisjon peagi välja valib, saavad tunnustatud ning esitatakse Tartumaa kauni kodu konkursile 2020. 

Neljapäeval, 12. septembril toimus Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine. Nurgakivi asetamisega tähistatakse linnasüdame peatset valmimist arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames. Nurgakivi asetas vallavanem Toomas Järveoja, üritusel osalesid ka projekti autorid, Eesti Arhitektide Liidu esindajad, ehitusfirma RTS Infra esindaja ning RTK esindajad.  

Ühes nurgakivi asetamisega peeti ära ka Elva linnasüdame sarikapidu ning vallavanem Toomas Järveoja võttis kultuurikeskuse ees olnud ärimoodulilt ära pärja ning ehitajale edastati sarikapeo puhul traditsiooniline kingitus. Kell 18 näidati väljakule paigaldatud välikinos lühifilmi Kesk tänava ehitusest ning kell 20 oli võimalus vaadata filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. 

 

 

Teisipäeva, 10. septembri õhtul osales Marika Saar saates "Suud puhtaks”, kus sel korral räägiti maal elamisest ning sellest, kui keeruline või lihtne on asuda maale elama. Elva valla spordijuht Madis Šumanov rääkis oma Elva kolimise loo ning Marika Saar jagas mõtteid, mida oleks vaja, et rohkem inimesi tuleks maale elama.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Allan Allik ja Hegri Narusk Tallinnas Keskonnainvesteeringute Keskuse tänavavalgustuse taristu renoveerimise teabepäeval. Teabepäeval räägiti läbi peamised tehnilised nõuded rahastustaotlusele ja projekti elluviimisele. Rahastuse saamiseks on oluline, et projekti tulemuseks oleks võimalikult suur energiasääst, mida saavutatakse võimalikult väikse rahasumma eest. Sestap keskendutakse Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise rahastustaotluses tänavatele, kus on kõige ebasäästlikumad valgustid, et saada rahastus ning tagada, et säästaksime tulevikus maksimaalselt elektrienergiat, raha ja keskkonda.  

Kolmapäeval osales Kertu Vuks EKA-s toimunud ruumiloome ja digireaalsuse konverentsil. Konverents keskendus sellele, kuidas tänapäeva majandus, kultuur ja ruumiloome ning kõik meid ümbritsev on seotud tehnoloogia arenemise, sh tehisintellekti arendamise ja ühe suurema rakendamisega.  Ettekannete fookuses oli digireaalsuse mõju meie igapäevaelule. Läbivalt jäi kõlama, et ruumiplaneerimine, sh uute hoonete ehitus, peab jõudma uuele tasemele, arvestades digireaalsust ja inimeste muutunud taju. Seda kõike tuleks uute objektide ja avalike ruumide ning elukeskkondade kujundamisel meeles pidada. Konverents toimus Tallinna Arhitektuuribiennaali raames.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 11. septembril osalesid Imbi Rõivassepp, Eve Nõmmemaa ja Triinu Põlgast Türil raamatupidajate ja finantsistide infopäeval. Üritusel osales üle 120 finantsala töötaja kohalikest omavalitsustest. Lektorid olid finantsistid ja rahandusministeeriumi ametnikud. Keskenduti tekkepõhise eelarve koostamise, eelarvestrateegia koostamise ja raamatupidamise kitsaskohtadel. Arutleti teemal, kelle jaoks omavalitsused koostavad majandusaasta aruandeid ning kui detailsed need olema peaksid.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 9. septembril algasid Elva linnas Tartu mnt asfaltkatte uuendamise ehitustööd.  

Ehitustööde käigus toimub tööde esimeses pooles teekatte freesimine ning teises pooles asfalteerimistööd. 

Ehitustööde tõttu võib liiklemisel esineda ebamugavusi lõigus Kirde tn – Urva tn.  

Töid teostab YIT Eesti AS.

Ajutise liiklusskeemi leiate SIIT

Esmaspäeval valmis Rannu alevikus, avaliku mänguväljaku laste liikluslinnaku uus asfaltkate. Mänguväljaku territooriumil jätkuvad haljastus, heakorra- ja ehitustööd. Mänguväljaku atraktsioonide paigaldamise ettevalmistustööd algavad tuleva nädala esimeses pooles. Peale selle paigaldatakse kahe liumäega mängulinnak, jalgpalliväravad, pesakiik jpm

ETTEVÕTLUS

Kolmapäeval, 11. septembril toimus Mentorklubi selle hooaja esimene kohtumine, kus räägiti uue hooaja plaanidest ning ettevõtete toetusvõimalustest. Ärinõuandla toetusvõimalusi erineva profiiliga ettevõtjatele tutvustas Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt. Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.oktoobril.  

Reedel, 13. septembril toimus Elva Elamusfestivali refleksioonikoosolek, kus osalesid Marika Saar, Margit Kink, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Üldine tagasiside elamusfestivalil osalenud ettevõtetelt ja külastajatelt oli positiivne. Eriti toodi esile bingo, mis pani külastajad aktiivselt ettevõtjatega suhtlema.

Otsustati, et järgmine elamusfestival toimub järgmise aasta 22. augustil.

VARIA

Kolmapäeval, 11. septembril kohtusid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen Emajõe Veevärk AS ja OÜ Estover Piimatööstuse esindajatega. Teemaks oli Kaarlijärve küla elanike ühiskanalisatsioon. Plaanis on kanalisatsioonivõrk ühendada Kureküla puhastiga, et Estover Piimatööstuse kavandatud biogaasijaama ei läheks inimeste reovesi. Arutati projekti rahastamist ja tehnilisi tingimusi. Otsustati, et osapooled tegelevad ettevõtte ja elanike reovee mahtude täpsustamisega. Emajõe Veevärk koostab esialgse tehnilise lahenduse joonised. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09-8.09.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.09.–8.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 3. septembril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu Erakooli Peedu kooli uue juhi Kerstin Kesleri ja Peedu kooli pidaja Hariduse Edendamise SA juhatuse liikme Urmo Uibolehega. Arutati Peedu kooli edasisi plaane ja koostöövõimalusi. Kerstin on ka varasemalt olnud koolijuht ning pikka aega inglise keele õpetaja. 

Neljapäeval, 5. septembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste valla koolijuhtide õppe- ja kogemusreisil Tallinnas. Õppereisil osales üheksa koolijuhti. Kohtuti siseministeeriumi asekantsleri Raivo Küüdi ning Tallinn Music Week’i peakorraldaja Helen Sildnaga. Käsitletavad teemad olid personaalne juhtimislugu ja isiklik arenguplaan, juhtimiskeskkond ja väärtused, muudatuste juhtimine ja meeskonnaga suhtlemine.  

Õpiüritusel külastati ka Telliskivi Loomelinnakus asuvat fotokunstikeskust Fotografiska, milles olevad näitused äratasid kriitilist mõtlemist ning diskussiooni laiemalt ühiskonnas toimuva üle. Ühised arutelud ja kogemuste vahetamine loovad head suhted koolijuhtide kui kolleegide vahel. Õppereisi korraldas haridus- ja kultuuriosakond. 

Reedel, 6. septembril osales Marika Saar Elva linna kultuurikollektiivide juhendajate hooaja avakohtumisel. Marika rääkis Tartu 2024 kultuuripealinnaga seotud väljakutsetest, Tartumaa arengustrateegiast ning projekti- ja tegevustoetuste taotlemisest. Suure probleemina tõstatati info jagamise keerukus ning arutati infolehe arendamise teemasid. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 4. septembril toimus Tartumaa valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Elvas.  Abivallavanem Marika Saar andis põhjaliku ülevaate sotsiaalvaldkonna tegemistest Elva vallas ja rääkis laste tugiteenuste arendamise projektist. 

Külalised Sotsiaalkindlustusametist olid: kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse Lõuna piirkonna juht Meeli Tuubel ning ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse nõunik Kersti Talts.  Meeli Tuubel tutvustas Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksust, mille tegevuse eesmärk on suurendada riigi korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele. Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel ning aitab lahendada keerulisi juhtumeid, korraldab koolitusi ja infopäevi. Kersti Taltsiga saime koos arutada puuete määramisega seonduvat; ta selgitas puude määramise otsuste mittesaatmist ja puudega inimese kaardi kasutamise võimalusi.  

Neljapäeval, 5. septembril kohtusid Milvi Sepp ja Sille Kask MTÜ-ga Hoolekoda, keda esindasid Gerda Kiipli-Hiir ja Agnes Laasberg.  Ühises vestlusringis arutati Toidupanga abi korraldamist vallas, sh Elva linnas, kus toiduabi korraldamine toimub valla ja MTÜ Hoolekoda koostöös. Toiduabi jagatakse toimetulekuraskustes peredele. Toiduabi saamiseks on vaja esitada sotsiaalosakonda avaldus. Neel, kel on õigus toiduabi saada,  saavad toiduabi järjest kuni kuus kuud, kaks korda kuus.  

KOGUKOND

Reedel, 6. septembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Future Dialog’i seminaril Soomes. Future Dialog on Elva valla äpi arendaja ning seminaril tutvustati, mismoodi kasutatakse äppi Soome omavalitsustes ning kuidas toimub neil otsustusprotsess, mida ja kuidas üleüldse äpis kodanikega jagada. Soomlaste sõnul on neil eestlastelt äpikasutuse osas palju õppida, sest nii Järva kui ka Elva vald jagavad äpis infot hoopis teistsugusel moel.  

Mõni Soome omavalitsus, kes on äppi kasutanud aastaid, leidis meie äpi turundusest ja reklaamist mitmeid mõtteid, mida samuti edaspidi kaaluda.  

Seminaril räägiti ka äpi uuendustest, mida saavad kasutajad ka ise õige pea näha, nii et tasub kindlasti Elva valla äpp alla laadida ning uurida, missuguseid võimalusi see pakub. 

Elva valla äpi ja allalaadimise kohta saad rohkem lugeda valla koduleheküljelt.

28. septembril toimub üle-eestiline Maal elamise päev. Sel päeval avavad oma uksed ka Elva vallas mitmed ettevõtted, MTÜ-d, rahvamajad, klubid jpt. 

Näiteks on sel päeval võimalus külastada Elva Vallavalitsuse erinevaid töötubasid, vaadata, missuguseid võimalusi pakuvad Elva Muusikakool ning Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Samuti saab külastada erinevaid talusid näiteks Puhjas ja Kirepis. Rohkem infot päeva kohta leiab aadressidelt: https://www.elva.ee/maal-elamise-paev ja https://xn--maalelamisepev-hib.ee/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 3. septembril osales Allan Allik Viljandis rahandusministeeriumi ja RTK teoreetilis-praktilises töötoas “Üldplaneering kui võimalus”.  

Peamiselt keskenduti küsimustele seoses üldplaneeringu strateegiliste valikutega ning sellele, kuidas saavutada parem kaasamine. Töötoa läbivaks mõtteks oli, et üldplaneeringu koostamine on võimalus kujundada piirkonda üheskoos nendega, kes selles piirkonnas elavad ja igapäevaselt toimetavad.  

 

Reedel, 6. septembril toimus Keskkonnainvesteeringute Keskusega koostöös korraldatud infopäev eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise kohta. Infopäeva korraldas Elva Vallavalitsuse poolelt arendusspetsialist Allan Allik. 

Kõige rohkem uuriti taotluse täitmise kohta ning sooviti abi, kuidas täpsemalt sellest meetmest raha taotleda.

 

Neljapäeval, 12. septembril toimub Elva linnasüdame pidulik nurgakivi asetamine  

12. septembril kell 16 toimub Elva Kultuurikeskuse ees Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti elluviimise raames pidulik nurgakivi asetamine. Pidulikule sündmusele järgneb kell 18 Kultuurikeskuse esisele väljakule ülesseatud õuekino ekraanilt ehitustegevust kajastava lühifilmi vaatamine ning õhtu lõpeb kell 20 algava mängufilmiga “Johannes Pääsukese tõeline elu”.  Üritusele on oodatud kogu Elva valla rahvas. 

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

VARIA

Reedel, 6. septembril toimusid Konguta Kooli olümpiamängud, kus Elva Vallavalitsuse tervitussõnad andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08-1.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08.–1.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. augustil toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla korraldatud inspiratsioonipäev õpetajatele "Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja". 

Inspiratsioonipäeva eesmärk oli pakkuda haridusvaldkonna inimestele kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised. 

Päeva avas pikaaegne haridusjuht Anzori Barkalaja. Anzori rõhutas, et tuleviku noortelt oodatakse kolme olulist omadust: kompleksülesannete lahendamise võimekust, kriitilist mõtlemist ja loovust. Õpetaja roll hariduses on lastele anda edasi hoiakuid, mis aitavad tulla toime muutuvas keskkonnas. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva valla hariduselust ning suurematest plaanidest. Muuhulgas tuleb Tartumaa noortele äriideede konkurss VÄLK. Selle kohta jagame infot lähiajal, nii et tasub silmad ja kõrvad lahti hoida! 

Ettevõtlusteemal jagas oma mõtteid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi võitja, õpilasfirmade mentor Margus Pala. Marguse sõnul sobivad ettevõtjaks inimesed, kes viivad lubatud asjad lõpuni, olles orienteeritud probleemilahendusele, mitte vabanduste otsimisele. 

Oma teadmisi õpetajate vaimse tervise teemal jagasid Liisa Pedoksaar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist. Õpetaja tähtsaim töövahend on õpetaja ise. Stressi eest põgeneda ei ole võimalik, sellega on paraku kõigil kokkupuutepunktid. Stressiga tulevad toime paremini need inimesed, kes võtavad stressoreid kui õppimiskohti. Toimetulekumehhanismid on erinevad, kuid kõige alus on piisav magamine, söömine ja uni. Päeva juht oli Puhja Kooli õppejuht Riin Massur. Õpetajatele esinesid tippmuusikud Sten Lassmann klaveril ja Valle-Rasmus Roots tšellol.  

Loodame väga, et see päev andis uusi mõtteid ja inspiratsiooni, et uuele kooliaastale rõõmsalt vastu minna! 

 

Kolmapäeval, 28. augustil osales Marika Saar haridusministri vastuvõtul. Vastuvõtul pidas minister Mailis Reps tervituskõne algava õppeaasta puhul ning kuulutati välja hariduskonkursi nominendid. Üritus toimus Tallinna Teletorni jalamil.  

Neljapäeval, 29. augustil kohtusid abivallavanem Marika Saar, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post EG ametiühingu esindajatega, et leppida kokku kollektiivlepingu tekst. Lepingu allakirjutamine toimub 3. septembril.  

 

Reedel, 30. augustil toimus Elva valla laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide tänuhommik, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm. Elva vallast käis laulu- ja tantsupeol 19 kollektiivi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja tänas kõiki juhendajaid ja kollektiive, kes tegutsevad kogu südame ja hingega. "Tsiteerides laulu- ja tantsupeol mitmeid kordi läbi käinud mõtteid: "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti." Vallavanem tõi ka välja, et kui mujal Eestis ei olnud ilm kiita, säras laulu- ja tantsupeo ajal Tallinnas päike.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles tänuhommikul, et meie valla jaoks on oluline, et saame üheskoos edasi kanda laulu- ja tantsupeo traditsiooni. "See on suurepärane, et meie vallas on hulgaliselt häid juhendajaid, osalejaid ning toetajaid." Ta lisas, et suureks peoks ettevalmistumine on suur töö ja nõuab palju pühendumist. "Südames on suur tänu- ja rõõmutunne, et ka Elva vallas on nii palju äärmiselt tublisid laulu- ja tantsuga tegelevaid inimesi," ütles Saar. 

Elva valla kollektiivide juhte, dirigente ja saatjaid käis tervitamas ja tänamas ka tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste, kes rääkis, kuidas sündis peo nimi ning kuidas tantsupidu tekitas temas suure õnnetunde. Liigutavad tänusõnad edastas ka Tartumaa laulu- ja tantsupeo kuraator Astrid Hallik.  

Tänuhommiku kõrghetk oli positiivsetest emotsioonidest sündinud spontaanne ühistants. 

Fotod: Kayvo Kroon

Elva vallas läks esimesse klassi 172 õpilast.

  • Puhja Koolis alustab 1. klassis sel aastal 29 õpilast; 
  • Konguta Koolis 11 õpilast; 
  • Palupera Koolis 6 õpilast; 
  • Aakre Lasteaed-Algkoolis 1 õpilane; 
  • Elva Gümnaasiumis 84 õpilast; 
  • Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast; 
  • Rõngu Keskkoolis 15 õpilast; 
  • Rannu Koolis 12 õpilast; 
  • TERA Peedu Koolis 11 õpilast. 

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat! 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. augustil osalesid Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sille Kask infopäeval “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.” Tegemist on pilootprojektiga, mille raames on kohalik omavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis. Pilootprojekti kaasatav sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed vanuses 16–64 aastat.  Eesmärk on tagada isikukeskne, integreeritud ja paindlik teenus abivajajale. 

Neljapäeval, 29. augustil osalesid Milvi Sepp ja Mare Tamm Otepääl Varajase Kaasamise Keskuse hoovikohvikus toimunud koostööpartnerite päeval. Arutluse all olid tänased ühisteemad haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Mõeldi selle üle, kas oleks aeg seada meie haridusasutustes töötavatele tugiisikutele vastav kutsenõue ja kas pädevad abiõpetajad päästaksid koolielus tekkinud probleemidest klassiruumis. Nimetati tegevusi, mis vähendaksid laste vägivaldset käitumist nii kodus kui ka koolis ning jagati praktilisi nõuandeid piirkondade koostöö edendamiseks. 

 

Reedel, 30. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir ja Margit Kiin tugiteenuse koostöörühma kohtumisel.  

Elva, Põltsamaa ja Mustvee vald on koostöös koostamas tugispetsialistide teenuse osutamise mudelit, mille tulemusena on igale omavalitsusele koostatud vajadustest lähtuv mudel. Civitta Eesti AS on kaasatud projekti elluviimise koordineerimisse ning mudelite koostamisse. Töörühma kohtumisel andis projektijuht tagasisidet tugispetsialistide küsitlusest ning analüüsiti võimalikke mudeleid, nende tugevusi ja ohukohti. Järgmine kohtumine on planeeritud oktoobrisse.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 27. augustil osales Kertu Vuks Maal elamise infopäeval Väätsal. Infopäeval selgitati täpsemalt Maal Elamise päeva kommunikatsiooni ja tegevusplaane erinevates omavalitsustes. Elva vald on üks 35 omavalitsusest, kes 28 .septembril Maal Elamise päevast osa võtab. Vaata täpsemalt: maalelamisepaev.ee.  

Laupäeval, 31. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Külade Kärajatel Rõngu Rahvamajas. Kertu Vuks tutvustas vallavalitsuse plaane ning jagas infot tehtud tööde kohta. Samuti arutleti külavanemate ja kogukondade kaasamise üle; tutvustati projekti- ja tegevustoetuste korda ning kutsuti üles kõiki esitama oma kandiaate Elva valla haridus-, ettevõtlus- ja kogukonnavaldkonna tunnustamistele.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas Külade Olümpia kontseptsiooni ning Kertu Vuks rääkis lähemalt 28. septembril toimuvast Maal Elamise päevast, millest võtab osa ka Elva vald. Kohtumise fookus oli Kaasava eelarve ideekorje ja ideede kommunikeerimise protsessil. Merilyn Säde korraldas Külade Kärajatel ka kommunikatsiooni- ja turunduse teemalise töötoa, kus põhirõhk oli sellel, mil moel kaasava eelarve raames oma ideed tutvustada. 

 

Kolmapäeval 28. augustil osales Maano Koemets RMK poolt korraldatud väliarutelul Ervu külas Tulimäel. Teemaks oli sanitaar- ja lageraie tegemine RMK metsamaal. Tulimägi on Valguta ja Rannu kandi inimestele oluline kultuurilooline ja ka maastikuline koht, kus asub ajaloolisi objekte nagu näiteks Armuorg, Põrguorg ja Karukivi. RMK raied Tulimäel on tingitud kooreüraski puhangutest kuusemetsas. Enne raiete teostamist soovis RMK tutvustada raieplaane kohalikele elanikele, vallale ja külaseltside esindajatele. Kohale oli tulnud 25 inimest ja koos käidi läbi raiele mõeldud alad ning RMK tutvustas, mida soovitakse täpselt teha.  

Elanike ja ka valla soov on, et Armuoru nõlvad jääks raiest ja raiemasinatest puutumata, millega RMK ka nõustus. Arutati ka selle üle, kuidas võiks tulevikus Tulimäe metsade majandamist korraldada. Kokkuvõttes sõlmiti kokkulepe, kus ja kuidas raieid teostatakse ja keda neist veel eraldi teavitatakse. Raietööd toimuvad selle aasta septembris. 

 

ARENDUSVALDKOND

Võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a detailplaneering 

Elva Vallavolikogu 26. augusti otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ehitamiseks.  

Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üldplaneeringu muutmiseks, mille järgi paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 16. septembrist 16. oktoobrini Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn). 

Planeering on kättesaadav ka SIIN. Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi, palume need saata e-aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

JUHTIMINE

 

Esmaspäeval, 26. augustil osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses”. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi korraldatud koolitusel tutvustati kohalikele omavalitsustele mõeldud riskide hindamise küsitlust ja arutleti küsitluse täitmisel tekkinud probleemide üle. Küsitlus on mõeldud volikogu liikmetele, vallavalitsusele ja ametnikele. Tulemuste alusel tekib ülevaade ühe omavalitsuse korruptsiooni ennetavate meetmete ja korruptsioonialase teadlikkuse osas.  

Eesmärk on olukord kaardistada ja likvideerida ilmnenud puudused. Koolituse teises osas räägiti sellest, kuidas kehtestada omavalitsuses erinevaid meetmeid ja ka hoiakuid korruptsiooni tekkimise vastu. Peale selle tutvustas justiitsministeerium õppevideoid ja teste korruptsiooniohtudest arusaamiseks. Õppevideod avalikustatakse lähikuude jooksul ning teste peaks iga ametnik ja volikogu liige ka lahendama. 

Esmaspäeval 26. augustil toimus vallavolikogu istung 

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu. Istungil osales 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsust esindasid istungil abivallavanem vallavanema ülesannetes Marika Saar, abivallavanem Mikk Järv ja vallasekretär Salle Ritso. 

Päevakorra kinnitamise järel andis Marika Saar detailse ülevaate vallavalitsuse tööst. Seejärel said sõna arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Osakonnajuhatajad rääkisid oma haldusalas toimuvatest tegevustest – planeeringutest, riigihangetest, kavandatavatest ja käimasolevatest ehitustöödest. Volikogu liikmed esitasid peale ettekandeid küsimusi, peamiselt vallamajandusvaldkonna tegemiste kohta. 

Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord", mis jõustub alates 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istungil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis, et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati, et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita. 

Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalitsus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust, mida tähendab lepingus sõna „senine staatus". Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääletamata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.   

Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile rahastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda, et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust. 

Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasutamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus. 

Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpliku otsuse nime osas teeb minister. 

Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel. 

Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti. Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda. 

Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovisid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigihange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taastamise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigihange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on suheldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli 9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud. 

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaakma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja) esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse, milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas 8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abivallavanemana. 

Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi valda 16.–19. augustil. 

Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva valla Youtube'is

Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril. 

VARIA

Neljapäeval, 29. augustil osales Kertu Vuks konverentsil “Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?”. Konverents oli jaotatud kahte blokki, millest esimeses andsid välisesinejad ülevaate, millised on peamised trendid loomemajanduses ning kuidas kujunevad tuleviku töökohad.

Väga huvitava ettekande tegi John Newbigin, kes jagas oma mõtteid, kuidas ilmselt juba viie aasta pärast on enam kui kolmandik tänastest tööeluks vajalikest oskustest kasutud ning praegu õppivad noored ei saagi teada, milline töö neid tulevikus ees ootab. John rääkis ka sellest, kuidas ja mis moel toovad tehnoloogilised uuendused lähemale aja, mil enamik meist peab hakkama oma töökohta jagama tehisintellekti ja robotitega ning õppima toimetama liitreaalsuses.  

Konverentsi teises osas andis Ragnar Siil ülevaate Eesti loomemajanduse tugistruktuuride olukorrast ning tõi välja võimalikud stsenaariumid tulevikuks. Konverentsi lõpetasid kaks meeleolukat ettekannet ettevõtjate seast: Pesuliisu asutaja Tiina Viira ja Tie&Apron asutaja Andres Labi Poolt.  

 

Palupera põhikooli juures saab alates juulikuust uudistada National Geographicu kollast akent. 

Tegemist on Tartumaa Arendusseltsi algatusel ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on väärtustada Lõuna-Eesti elukeskkonda ja rikkalikku kultuuripärandit ning juhtida tähelepanu külastamist väärt paikadele. 

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt nimega "Elu kahe maailma piiril" ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmeid tegevusi. "Muu hulgas ilmuvad National Geographicu Eesti ajakirjas piirkonda tutvustavad materjalid – artiklid tegemistest Lõuna-Eestis ning ettevõtjaid tutvustavad lood." 

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle 25. "Palupera mõis valiti Elva valla esimese kollase akna asukohaks seetõttu, et tegemist on haruldase mõisahoonega, kus tegutseb Palupera põhikool." Samuti on tegemist piirkonnaga, millel on väärikas ajalugu ja jutustada oma lugu.  

Ajalooürikutes on Palupera mainitud Paliperi või Palloperi nime all juba 1582. aastast. "Tegemist on kauni paigaga, mida tasub kindlasti külastada," lisas Vuks.  

Palupera mõisa juures asuv kollane aken on ka esimene, mille juurde on paigaldatud külastajate hulka loendav andur. 

Rohkem infot kollaste akende projekti kohta leiab aadressilt www.visitsouthestonia.com

Palupera mõisa kollase akna ametlik avamine toimub 28. septembril kell 13 Maal Elamise päeva raames ning sinna on oodatud kõik huvilised. Rohkem infot sel teemal jagatakse õige pea Elva valla sotsiaalmeediakanalites ja koduleheküljel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 18
   
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
   
Esmaspäev,  2. detsembril 2019   kogu päev:  Kertu  Vuks  “Eesti 2035” strateegia arutelul    k ell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4