Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04-26.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.04.–26.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 20. aprillil osales Margit Kink noorsootöötajate koosolekul.  

Koosolekul räägiti põhiliselt Elva Elamusfestivali huvitegevuse alast. Noorsootöötajad koostöös Elva noortevolikoguga panevad kokku noorteala ning õpitubade programmi. Vahetati esimesi mõtteid ning järgmiseks koosolekuks saavad kõik pakkuda oma ideid. 

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Seminarisarja teisel kohtumisel jagas professor Margus Pedaste nõuandeid õppetöö korraldamisest eriolukorras. Eriolukorras on seda tihti keerulisem teha, sest harjumuspärased viisid ei pruugi olla parimad. Õppetöö korraldamine eriolukorras võib olla tulemuslikum, kui võetakse aluseks professionaalse tegevusvõimekuse mudel ja kasutatakse uurimuslikku lähenemist. Kuigi täna tuleb lahendada uusi üleskerkinud küsimusi, on siiski oluline mitte silmist lasta hariduse pikemaajalisi eesmärke ja mitte keskenduda vaid lühiajalistele eesmärkidele. 

Teisipäeval toimus valla raamatukogude direktorite e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Raamatukogude direktorid andsid ülevaate, millised on olnud nende tööülesanded ja millega töötajad tegelevad ning kuidas toimib raamatute ja ajakirjade kontaktivaba laenutus. Arutleti selle üle, kuidas korraldada töö raamatukogudes siis, kui karantiiniperiood läbi saab ning kuidas töötajad end viiruste eest kaitsta saavad. Sel päeval oli ka rahvusvaheline raamatukoguhoidjate päev ning saime üksteisele õnne ja jõudu soovida.  

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus valla koolijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste. Peale iganädalase infovahetuse jagasid koolijuhid oma esialgseid plaane koolide osalise õppetöö taastamise kohta. Juhul, kui valitsus selleks riiklikult loa annab, juhindutakse haridus- ja teadusministeeriumi soovitustest. Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös ja vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud. Saab korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine), korraldada arenguvestlusi, teha kokkuvõtteid õppeaastast ja ettevalmistusi eksamiteks. Kontaktõpe on pigem erandlik ja eelkõige mõeldud 11. ja 12. klassi lõpetajatele ning 9. klassi lõpetajatele, kel on tarvis teha katsed gümnaasiumisse astumiseks. Samuti on kontaktõpe lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks ei ole distantsõpe andnud soovitud tulemusi. Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jm, allikas: HTM infokiri 20.04). 

Neljapäeval, 23. aprillil toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. 

Arutleti, mis saab Elva vallas toimuma pidanud mai- ja juunikuu avalikest üritustest ja otsustati, et need jäävad seoses Eestis kehtestatud eriolukorra ning koroonaviiruse leviku tõttu ära. Edasiste otsuste tegemisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse soovitustest ja juhistest.  

Peale selle arutleti, kuidas peaks kultuurivaldkonnas koguma statistikat, et selle põhjal saaks edaspidi teha otsuseid. Veel räägiti Elva valla sünnipäevanädalast, mis toimub oktoobrikuus ning kus püütakse arvestada erinevate sihtrühmadega, näiteks on eraldi töörühmad, kus planeeritakse üritusi noorsootöö, spordi, rahvakultuuri jms valdkondades. Koolitusel “Loov Tartumaa” osalejad andsid ülevaate koolitusel räägitust. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas koosolekule 20. aprillil. Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate praegusest olukorrast – üldine pilt vallas on rahulik, inimesed peavad eriolukorra piirangutest kinni. Politsei ja vallavalitsuse piirkonnakoordinaatorid hoiavad olukorral silma peal. 

Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on tegelenud isikukaitsevahendite tellimisega. Esimees andis peale selle ka ülevaate, kuidas on koolid mõelnud alates 15. maist tegutseda. Lähtutakse HTM-i juhenditest, et kooli peaksid tulema vaid vajakajäämistega õpilased, üldiselt jätkatakse distantsõppega. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et jätkuvalt on mure noortega, kes rikuvad eriolukorra reegleid. Siiski on olukord üldiselt hea. Politsei kontrollib jätkuvalt ka neid inimesi, kes on tulnud välismaalt ja peavad olema rangelt koduses karantiinis. 

Andres Smirnov Päästeametist andis ülevaate, et päästeteenistus töötab nii nagu tavaliselt, praegu ei ole olnud suuri metsa- ja kulupõlenguid ning töö on tavapärane. 

Marko Tiirmaa Kaitseliidust edastas info, et nende malevkond on suuresti reservis. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et vald on koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Rahandusministeeriumiga püüdnud tekitada endale maskide vajaliku varu. Kui koolid alustavad mingis mahus tööd, siis et ka neil oleks isikukaitsevahendeid olemas. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et Elva haigla töötajatest on 80% COVID-19 suhtes testitud ja seni on olnud kõik testid negatiivsed. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäevane erakorraline Elva linna jäätmejaama avamine läks üldiselt rahulikult ning inimesed järgisid reegleid. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vaadatakse üle, kuidas on praegu valla piirkondades olukord kriisiinfo plakatitega ning kas on tarvis kusagile vajalikku infot juurde viia. Sel nädalal on plaanis valla infokanalites tuletada meelde ka praegusi eriolukorra reegleid, eriti seetõttu, et on koolivaheaeg. 

Inge Leitu andis info, et Naiskodukaitse panustab kriisiinfotelefoni töösse. 

Kriisikomisjon koguneb igal nädalal. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Arne Jänessoo, Inge Leitu, Krista Loog, Margit Kiin, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Lauri Tamm, Andres Smirnov, Toomas Kuris ja Merilyn Säde. 

SOTSIAALVALDKOND

Sel nädalal said Elva valla toimetulekuraskustes elanikud kätte Euroopa Liidu jagatava toiduabi. EL jagab toiduabi kaks korda aastas. 

2020. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes taotlesid ja said selle aasta jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel ühekordseid sotsiaaltoetuseid Elva valla eelarvest. Elva vallas oli tänavu 175 abisaajat. 

Seoses eriolukorraga jagasime toiduabi ainult saajaga eelnevalt kokkulepitud ajal ning jagamisel jälgisime kõiki eriolukorra nõudeid. Kõigile neile, kes ei saanud ise toidupakile järele tulla, toimetasid sotsiaaltööspetsialistid abipakid koju.  

Üks komplekt toiduaineid kaalus umbes 15 kg ning see sisaldas: tatart, mannat, 8-viljahelbeid kliidega, riisi, kõrvitsaseemneid, rapsiõli, suhkrut, hautatud sea- ja veiseliha konservi, sprotte õlis, praetud räimi tomatikastmes, hapukapsaborši lihaga (purgis), seljankat lihaga (purgis),  tumedat šokolaadi, konserveeritud puuvilja,  jahvatatud kohvi, teed ja mett. 

Euroopa Liidu abifondi toetuste kasutamist koordineerib sotsiaalministeerium, toidu aitab inimesteni toimetada Eesti Toidupank koostöös kohalike omavalitsustega. 

Kust saab toimetulekuraskustes inimene veel abi? 

Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik kui ka kohalikud omavalitsused. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi. Töötukassa aitab leida tööpakkumisi ja sobivat tööd ning täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. 

Sotsiaaltoetustega saab tutvuda valla kodulehel: https://www.elva.ee/sotsiaaltoetused

Kolmapäeval, 22. aprillil toimus eesliinil olevatele hooldustöötajatele e-supervisioon, kuna just nemad vajavad praeguses pikalt kestnud eriolukorras rohkem toetust ja võimalust jagada infot ning kogemusi teiste hooldustöötajatega. Järgmine e-supervisioon toimub 13. mail.   

ARENDUSVALDKOND

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ja Kesk tänava ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. mai kell 11. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks perioodiks 1. juuni 2020 kuni 31. jaanuar 2022. 

Läbirääkimistega pakkumisel antakse üürile üks Elva keskväljakul (Kesk 30) ja Kesk tänaval (lähiaadressiga Apteegi 2) ärimoodulhooned kauplemisteenuse osutamiseks. Kauplemisteenuste sisu ja teenuste valik tuleb pakkujal võimalikult detailselt kirjeldada esitatavas ideekontseptsioonis. 

Pakkumise üüri alghind on 10 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Ideed palutakse esitada pakkumuse kontseptsioonis, selgitades pakutavate teenuste sisu ning välja tuues rendihinna maksumuse.   

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. mai 2020 kell 11. Pakkumised palume esitada e-aadressile elva@elva.ee

Tingimused 

Elva Vallavalitsuse korraldus 

  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Elva spordihoone ehituskoosolekul. 

Spordihoone ehitusel on ruumides jäänud teha viimased viimistlus- ja paigaldustööd ning hoones alustatakse varsti ehitusjärgse koristustööga. Eriolukorrast tingituna ei ole materjalide tarneraskustes suuremaid takistusi ette tulnud ning ehitaja sõnul valmib hoone tähtajaks. 

Neljapäeval toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Ene Joosing.  

Ehituskoosolekul arutati hoone ümbruse lahendusi. Projekteerija sõnul tehakse hoonestuse alale täiendav maapinna geoloogiline uuring. Tutvustati ka hoone katuse lahendusi, mis on selle hoone puhul oluline visuaalne element. 

ETTEVÕTLUS

Elva vallavalitsus soovib kaardistada, missugused on koroonaviiruse levikust tingituna väljakuulutatud eriolukorras Elva vallas ja selle lähipiirkonnas tegutsevate ettevõtjate suurimad murekohad. Samuti ootame ettepanekuid olukorra leevendamiseks. 

Palume kõigil ettevõtjatel täita küsimustiku hiljemalt 29. aprilliks.  

Küsimustiku täitmine võtab kuni 10 minutit. 

Küsitluse leiate SIIT

Küsitluse eesmärk on saada ülevaade Elva valla piirkonna ettevõtjate praegusest olukorrast ja väljakutsetest, millega silmitsi seistakse. 

VALLAMAJANDUS

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib mais

Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekt valmib maikuus ning see annab võimaluse esitada rahastustaotlusi ning praegu valla investeeringute kavas oleva lõigu ehitamiseks. Kava järgi plaanitakse esimest lõiku hakata ehitama 2022. aastal. Kui vallavalitsusel õnnestub sel aastal saada riigilt juhtumipõhiste teede investeeringute lisataotlusvoorust toetust, on võimalik ehitusega alustada juba sel aastal. 

Praegu teostatakse Pikal tänaval aukude ja lohkude likvideerimist, tegemist pole täieliku remondiga. Katendi osaline remont otsustati teha selle aasta kevadel, kuna ebatasasused põhjustasid palju ebameeldivusi kõigile liiklejatele. Otsus tehti ka seetõttu, et vallavalitsusel puudub praegu kindel teadmine, millal on võimalik tänav täielikult remontida. 

Vallavalitsus tegeleb lisarahastuse otsimisega selleks, et esimesel võimalusel oleks võimalik alustada tänava täieliku renoveerimisega. Kuna on olemas võimalus, et vald saab riigilt toetust ja ehitustegevusega on võimalik alustada juba sel aastal, otsustati teha Pikal tänaval katendi parandus ainult hädavajalikel lõikudel. 

Kuna sotsiaalmeedias on olnud arutelusid selle üle, kas ja millal alustatakse Elva linna Pika tänava täieliku remondiga, siis peame vajalikuks siinkohal selgitada valla teede investeeringute kavas tehtud otsust, mis puudutab Pikka tänavat, ning selle otsuse tagamaid. 

Pikk tänav kuulub valla teede investeeringute kavasse, esimest lõiku (200 m – Pargi tänavast Arbi ojani) plaanitakse kava järgi ehitada 2022. aastal ning see läheb maksma ligikaudu 150 000 eurot. Siinkohal on jätkuvalt võimalus, et vald saab riigilt toetust ning ehitustöid on võimalik alustada varem. 

Elva valla teede investeeringute kava 2020–2023 kinnitati vallavolikogu 13. aprilli istungil. Vallavalitsuse esialgses eelnõus oli Pikk tänav kavas sees täies ulatuses, kuid vallavolikogu ja volikogu komisjonid pidasid vajalikuks teedele mõeldud raha ühtlasemat jagamist piirkondade vahel. Kuna Pika tänava rekonstrueerimine on võrdlemisi kallis projekt (hinnanguline maksumus on 1,1 miljonit eurot), oleks Elva linn saanud esialgu teiste piirkondadega võrreldes suurema osa planeeritud rahast. 

Pika tänava investeeringu ülevaatamist nõudis ka Puhja piirkonnakogu, kus toodi välja, et Elva linna teedele ja tänavatele on planeeritud kavast ebaproportsionaalselt suur maht. Puhja piirkonnakogu ei nõustunud esialgse valla teede investeeringute kavaga ning tehti ettepanek vaadata üle Elva Pika tänava remondi tee-ehituslik vajadus ning sealt vabaneva raha eest ehitada 2020–2021. aastatel valmis Ulila kergtee. 

Volikogu komisjonis ja volikogu istungil tehti ettepanek muuta investeeringute jagamist piirkondade lõikes, et kõikide piirkondade vajadusi oleks rohkem arvestatud. Vallavalitsus otsustas sellest tulenevalt muuta teede investeeringute kava ning seetõttu lükkus Elva linna Pika tänava täielik remontimine edasi. Volikogu istungil tegi opositsioon ettepaneku lisada Pikk tänav kavva tagasi, kuid samas ei teinud nad ettepanekuid rahastamisvõimaluste osas. Volikogu kinnitas kava sellisel kujul, et Pika tänava esimest lõiku remonditakse 2022. aastal. 

Pika tänava praegune projekteerimine on vajalik selleks, et sadevee ning muud tehnosüsteemid saaksid kogu tänava ulatuses ühtse tervikuna planeeritud. Nagu varem öeldud, avab riik lisataotlusvooru juhtumipõhiste teede investeeringute jaoks ning Elva vald plaanib küsida toetust Pika tänava kapitaalremondiks kogupikkuses, toetuse summaga 770 000 eurot. 

Elva vald sai eelmisel aastal samast taotlusvoorust vahendid näiteks Tartu mnt katendi vahetamiseks ja Peedu tee-Kärneri-Lootuse remondiks. Sel aastal saadi toetus ka Valga mnt katendi vahetamiseks. 

Elva linnas J. Kärneri tänaval asuvad pakendikonteiner ja klaasikonteiner tõstetakse pideva risustamise ning valet liiki jäätmete konteineritesse toomise tõttu uude asukohta. Konteinerid viiakse Tähe tn 2a krundile. 

Vallavalitsuse poole on pöördunud mitmed murelikud kodanikud, kes on andnud teada, et seni J. Kärneri tänaval asunud pakendikonteiner on tihti ületäitunud ning nii konteineri sees kui ka ümbruses on palju valet liiki jäätmeid. Pakendikonteinerisse tuuakse tihti olme- või toidujäätmeid, mistõttu pole võimalik konteineris olevaid pakendeid sorteerida ja taastöödelda. 

Konteinerid otsustati uude asukohta tõsta selleks, et vältida edaspidist konteinerite prügistamist. 

Vaata suures plaanis joonist SIIT

Vaata väiksemas plaanis joonist SIIT.

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus tellida kollane pakendikott 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

 • Kui pakendikott on täis, siis tõstke see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale. 
 • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse). 
 • See on lihtne! On üks kott, kuhu saate panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid. 
 • Pakendikoti teenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta. 
 • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva. 
 • Säästate keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

Neljapäeval, 23. aprillil osalesid Hegri Narusk ja Sten Saarekivi heakorrateemalisel koosolekul. Räägiti kalmistute heakorra teemadest. Arutati avalike randade korrastamisega seotud aspekte - heakorraspetsialist ja keskkonnaspetsialist käisid Elva valla ujumiskohtades paikvaatlusi tegemas.

 

Kolmapäeval 22. aprillil korrastati Tamme paljandi matkarada: taastati infotahvlid, niideti võsa ja likvideeriti murdunud puud 

 

Kolmapäeval, 22. aprillil käivitati Elva raudteejaama purskkaev 

 

Kase parki istutatud sibullilled puhkesid õide ja pakuvad silmailu 

 

Vallamajas alustati maja kellatorni akende vahetustööga, järgmisel nädalal mängib Elva kell juba uutes puitakendes. 

Vallale kuuluvad 12 hoonet saavad peagi energiamärgised, sh Elva muusikakooli, Rõngu keskkooli, Valguta lasteaed-algkooli, Puhja lasteaia jt hooned. 

Töös on lasteaed Murumuna aia remont, vallamaja kahe tuletõkkeukse valmimine ning Elva linnaraamatukogu saab uue katusekatte. 

Leiti ostja Rannu alevikus Ringtee tn 15 kinnistule, enampakkumise võitis pakkumus 7800 eurot. Rannu endises vallamajas pakutakse aga käesoleval ajal üürile kahte mitteeluruumi: https://www.elva.ee/vallavara-muuk  
Rannu endisesse vallamajja on tekkimas käsitööliste koda, mis haakub kauni ajaloolise hoone taustaga imehästi. 

MEESKONDLIKUD LAHENDUSED

Esmaspäeval, 20. aprillil toimus sisekommunikatsiooni arendamise koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Hegri Narusk, Kayvo Kroon ja Allan Allik. Tegemist on vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitlusest välja tulnud teemapüstitusega. Igal meeskonnaliikmel oli võimalik panna end kirja erinevate teemade/väljakutsete lahendamise tiimidesse. Sisekommunikatsiooni arendamise koosolekul arutati, kuidas täpsemalt parandada meeskonnasisest kommunikatsiooni ning otsustati välja töötada sisekommunikatsiooni hea tava. 

Esmaspäeval toimus ka teine seesugune koosolek, kus oli teemaks väärtuspõhine juhtimine. Koosolekul osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Salle Ritso, Margit Kiin, Piret Hallast ja Eva Kuslap. Koosoleku eesmärk oli arutada, kuidas juurutada Elva vallavalitsuses väärtustel põhinevat juhtimist. Arutasime valla väärtuste üle ning rääkisime, mida väärtused meie jaoks tähendavad. Järgmisel korral on plaan jõuda tegevusplaanini väärtuspõhise juhtimise rakendamiseks.

VARIA

Teisipäeval, 21. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde kaasamise teemalisel arutelul Põltsamaa vallavalitsusega. Eesmärk on talletada ja süstematiseerida kahe omavalitsuse head kaasamiskogemused ühtsesse süsteemi ning luua kaasamise hea tava ja kaasamiskava. Kindlasti saavad kaasamiskokkulepped kirja paljusid osapooli kaasates.  

Neljapäeval, 23. aprillil tähistas meeskond vallavanem Toomas Järveoja sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04-19.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.04.–19.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 15. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink Elva valla kultuurijuhtide koosolekul. Koosolekul rääkisid kõik oma tegemistest eriolukorraajal ning plaanidest pärast selle lõppu. Lepiti kokku teemad, mida tuleks põhjalikumalt arutada, näiteks statistika kogumine, kodulehe täiendamine ning edaspidised kohtumised. 

Elva valla koolides on alanud esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine. Avaldus tuleb esitada otse koolile. 

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Seoses eriolukorraga võtavad koolid praegu vastu ainult elektroonilisi avaldusi, avalduste lisad saab viia hiljem. Avalduste vormid ja täpsem info on leitav koolide kodulehtedel.  

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada:  

 • lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);   
 • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto;  
 • tervisekaart;  
 • koolivalmiduse kaart;  
 • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;  
 • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal). 

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist  enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade e-aadressile elva@elva.ee.  

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.   

Koolid ja nende kodulehed: 

 

Elva vald otsustas vabastada pered aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust 

13. aprillil toimus Elva Vallavolikogu e-istung, kus otsustati seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vabastada vanemad aprilli- ja maikuu lasteaiakohatasust. Otsus võeti vallavolikogus vastu 23 poolthäälega. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et vallavalitsus tegi kohatasust vabastamise ettepaneku selleks, et tulla lastevanematele keerulises olukorras vastu. „Kuigi hoiame vastavalt Vabariigi Valitsuse soovitusele lasteaiad avatuna, leiame, et pidime siinkohal vanematele vastu tulema," ütles Järveoja. 

Vallavanem lisas, et vallavalitsus soovitab siiski lapsi mitte lasteaeda tuua ja teha seda vaid äärmisel vajadusel. „Ainult võimalikult palju kodus olles suudame praegusest olukorrast kiiresti välja tulla ja kogu elanikkonna tervist üheskoos hoida ning kaitsta," ütles vallavanem. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et tänane otsus on kindlasti paljudele peredele oluline. „Koroonakriisile järgnev majanduskriis alles hakkab hoogu koguma ning loodame, et see otsus kompenseerib vanematele märtsikuu kohatasu eest saadud arve." Abivallavanem rõhutas, et kui kellelgi on raskusi märtsikuu kohatasu maksmisega, siis palub ta kindlasti pöörduda vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna poole. 

Samuti andis vallavolikogu vallavalitsusele õiguse pikendada lasteaia kohatasu maksmisest vabastamise perioodi, kui eriolukorrast tulenevalt tekib seesugune vajadus. 

 „Kuna me ei tea, kui kaua täpselt Eestis kehtestatud eriolukord kestab, palusimegi vallavolikogult volitust, et vallavalitsus saaks eriolukorra pikenemisel vabastada vanemad osalustasu maksmisest ka pikemal perioodil," rääkis Saar. 

Vallavalitsus otsustas eelmisel kuul, 18. märtsil vabastada lastevanemad lastehoidude ja Elva Muusikakooli ning Elva Huviala- ja Koolituskeskuse aprillikuu kohatasudest. Vastavad otsused vaatab vallavalitsus seoses eriolukorra pikenemisega üle. 

Vallavolikogu tänane otsus tähendab, et valla eelarvesse ei laeku aprilli- ja maikuus planeeritud ligi 46 000 eurot. Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 20 eurot, Valgutas, Rõngus ja Puhjas 25 eurot, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 40 eurot. 

Elva valla lasteaiad kasutavad eriolukorra ajal erinevaid veebilahendusi 

Andsime eelmisel nädalal ülevaate, kuidas tegutsevad praeguses eriolukorras Konguta kooli lasteaed ja Elva Järve lasteaed. Sel korral räägivad oma tegemistest Rõngu lasteaed Pihlakobar ja Elva lasteaed Murumuna. 

Rõngu lasteaia Pihlakobar õpetajad suhtlevad laste ja nende vanematega peamiselt Facebooki gruppides – igal rühmal on oma kinnine grupp ja suhtlus käib lastevanemate kaudu. Mõned vanemad eelistavad suhelda Eliisi kaudu ning osad suhtlevad õpetajatega ka telefoni teel. 

„Distantsõppetegevustes osalemine on soovituslik ja mitte kohustuslik. Igas rühmas on teatud aktiivne tuumik, kes osaleb meelsasti kõigis õpetajate suunatud tegevustes," kirjeldas Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm. 

Pihlakobara õpetajad jagavad Facebooki gruppides huvitavaid meisterdamisvideoid, liikumistegevusi, linke looduskaameratele ja põnevatele tegutsemiskeskkondadele (nt lastejooga keskkond; Jääaja keskuse töölehed jms). „Peale selle muidugi erinevad muinasjuttude kuulamise lingid, tegevusülesanded ja erinevad konkursid. Ühes rühmas peavad lapsed näiteks päevikut," rääkis Jaasi-Tamm. 

Logopeed saadab igal nädalal lastele töölehti ja harjutusülesandeid postiga koju, muusikaõpetaja jagab kuulamisülesandeid, pillimeisterdamise ideid ja lauluvideoid. „Hellenurme rühma õpetaja valmistab igale lapsele komplekti nädala tegevustega ja viib neile koju postkasti," ütles direktor. 

Peale selle on õpetajad jaganud informatiivset ja toetavat teavet koroonaviiruse ja praeguse olukorra kohta. „Eriolukorraga on tekkinud toredad projektid nagu näiteks live-esinemised ning arenguvestluste tegemiseks on mõned õpetajad kasutanud ka videosilda." 

Direktori sõnul on eriolukorrast tingituna nüüd õpetajatel rohkem aega erinevate valdkondade arendamiseks sobilike õpimängude väljamõtlemiseks ja õppevahendite meisterdamiseks. „Samuti oleme käivitanud kolleegilt kolleegile suhtluskausta internetis, kus omavahel ideid jagame ja arutleme," lisas Jaasi-Tamm. 

Elva lasteaed Murumuna kasutab laste ja nende vanematega suhtlemiseks samuti Eliisi, lasteaia Facebooki ning e-posti. Direktor Kadri Joosti sõnul jälgivad vanemad lasteaia Facebooki lehte hoolega ja vanemad on ka aktiivsed osalejad. „Hoolimata keerulisest ajast kutsusime märtsis vanemaid osalema virtuaalsel fotokonkursil „Märka märtsi" ja vanemad saatsid konkursile väga aktiivselt oma pilte," rääkis Joost. 

Kõige rohkem kasutatakse laste ja nende vahematega suhtlemiseks siiski Facebooki gruppe ja blogisid. Blogides tehakse erinevaid üleskutseid, jagatakse ideid ja mõtteid tegevusteks. „Õpetajad on koostanud lastevanematele abimaterjale, kuidas juhendada last õppimisel ja mida selle juures silmas pidada," ütles Joost. 

Lasteaial on käsil põnev „Herneprojekt" ning sellest osa võtvate rühmade õpetajad on saatnud lastele fotosid herneste arengust ning jaganud soovitusi koduseks taimekasvatuseks, kirjeldas direktor. „Peale selle on näiteks Karukeste rühma õpetajad vähemalt üks kord nädalas korraldanud videosilla abil hommikuringi, kunsti, matemaatika ja emakeele tegevusi. Nii mõnigi rühm on saanud sellest innustust ja hakanud samuti tegevusi video vahendusel korraldama," rääkis direktor. 

Õpetajad jagavad ka omavahel ideid erinevatest tehnikatest ja moodustest, mida on leitud sotsiaalmeediast või internetist. „Liikumisõpetaja tegi esimest korda ise õppevideo – filmis, monteeris ja laadis Youtube'i. Samuti on kõik õpetajad osalenud esimestel veebikoosolekutel ja seetõttu on tekkinud julgus neid ka ise korraldada," ütles Joost ja lisas, et sel nädalal alustavad veebipõhiste arenguvestlustega kaks rühma. 

 

Elva vald toetab kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist 

Elva Vallavolikogu muutis esmaspäeval toimunud istungil Elva valla projektitoetuse taotlemise korda, et tulevikus oleks võimalik toetust taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Otsus võeti vastu 24 poolthäälega. 

Muudatuse eesmärk on toetada rahvariiete soetamisel Elva valla kultuurikollektiive, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetust võib kasutada nii rahvariiete kui ka rahvariide kanga ostmiseks ja riiete valmistamiseks. 

Projektitoetuse taotlemise kord näeb ette, et rahvariiete puhul peab olema tegemist Elva valla territooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivastega. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et rahvarõivaste soetamist otsustati toetada seetõttu, et Elva vald soovib anda oma panuse rahvakultuuri säilimisse. „See võimaldab näidata meie piirkonna rikkalikku kultuuripärandit. Väärtustame väga kõigi meie kollektiivide panust unikaalse laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamisel." 

Elva vallal on selleks aastaks rahvariiete soetamise toetamise eelarve 8000 eurot, mida on võimalik uue korra järgi eraldada. „Loomulikult ei ole see piisav, et tagada kõikidele kollektiividele rahvarõivad, kuid iga-aastase järjepideva toetusega on võimalik minna suur samm edasi," sõnas Saar. 

Toetust rahvariiete soetamiseks saavad taotleda nii laulukoorid, tantsurühmad, rahvamuusikakollektiivid ja puhkpilliorkestrid ning seda nii vallavalitsuse hallatavate asutuste kui ka vabasektori kultuurikollektiivid. 

2020. aasta taotlusvooru tähtaeg on 17. mai, järgnevate aastate eelarve taotlemise tähtaeg on 1. november. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 14. aprillil jagasid osakonna sotsiaaltööspetsialistid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask, Elo Kasetalu, Ene Sõber ja Sirje Erm abivajavatele peredele Tartu Toidupangast saadud toiduabipakke. Toidupank aitavad peresid, kes on sattunud ajutiselt majanduslikult keerulisse olukorda. Toidupanga tegevus aitab kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad nüüd sinna, kus neid päriselt vajatakse. Toidupanga töö toetub vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel. Tartu Toidupank on  MTÜ Iseseisev Elu üks osakondadest.  

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Marika Saar Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma kohtumisel, kus olid fookuses Ida-Virumaa omavalitsute toimetulek sotsiaalvaldkonna probleemidega. Tutvustati ka uut määrust, mille alusel on võimalik edaspidi taotleda sotsiaalteenuste arendamiseks täiendavaid vahendeid.  

 

Reedel, 17. aprillil osales Lauri Tamm SA PERH sisehaiguste arsti Marianne Laheääre COVID—19 infotunnil. Infotunnis rõhutati elementaarse hügieeni olulisust haiguse leviku piiramisel, eelkõige käte pesemist ning nakkusega potentsiaalselt kokku puutunud pindade puhastamist. Immuunsussüsteemi turgutab täisväärtuslik uni, kindla režiimi jälgimine, igapäevane liikumine vabas õhus, tervislik toitumine ning stressi vältimine.  


Umbes 20 protsenti haigetest on asümptomaatilised, kes on küll nakkavad, kuid haiguse edasiandmise võimalus on poole väiksem võrreldes sümptomaatilise haigega. 80% haigetest põeb haiguse läbi kergesti, raske kulg on 15% haigetest ja 5% on kriitilises seisus. 

Reedel, 17. aprillil osalesid Eve Jõgi ja Hille Deede  Ohvriabi veebiseminaril, mis käsitles vägivalda COVID-19 ajal. Politseile tehtud väljakutsete arv on Eestis eriolukorra ajal suurenenud, kuid registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumite arv on jäänud samaks. Samas näitab rahvusvaheline statistika, et esialgsele “vaikusele” järgneb vähemalt 30%-line lähisuhtevägivalla juhtumite pöördumise tõus.  Kõige vähem on võrreldes tegelikkusega teavitusi laste ning eakatega seotud vägivallajuhtumitest.  

Tõusnud on perede ärevustase tervise, hariduse ja majandusliku toimetuleku pärast. Kohati ei tule vanemad toime laste toetamisega hariduse omandamisel. Samuti võib probleeme esineda peredes, kes on eaka hooldekodust enda juurde võtnud, kuid ei tule eaka hooldamisega toime ja see võib põhjustada hooletusse jätmise, mis on samuti üks väärkohtlemise alaliike.  

Alkoholi tarvitamisega seotud väljakutsed pole vähenenud, pigem on joobed olnud suuremad, samas on vähenenud jääknähtudega roolis tabatud inimeste arv, kuna inimesed töötavad kodust.  

Ohvriabi tuletab meelde, et 24 tundi ööpäevas on võimalik helistada Ohvriabi kriisitelefonile 116006, seda ka suitsiidimõtete puhul. Lastega seotud murede korral töötab Lasteabitelefon 116111, kuhu võivad helistada nii lapsed, lastevanemad kui ka teised laste muresid märganud kodanikud.  

SPORT

Teisipäeval, 14. aprillil toimus Elva valla spordiklubide virtuaalkohtumine, et arutada koroonaviiruse levikust tekkinud olukorda ning jagada omavahel häid praktikaid. Kõik klubid andsid ülevaate sellest, kuidas nad on korraldanud treeningud ning lastevanemate osalustasud. Abivallavanem Marika Saar tutvustas riigi planeeritavaid meetmeid spordiklubide toetamiseks.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 15. aprillil osales Kertu Vuks National Geographicu kollaste akende projektikoosolekul Zoom-i vahendusel. Kristiina Tammets andis ülevaate välispartnerite, Soome ja Põhja-Iirimaaga, toimunud kohtumisest ning sellest, milliseid lisaturundustegevusi saame meie neile pakkuda. Eesti partneritega arutati uute akende paigaldamise vajalikkust ning lepiti kokku, et praegu eelistatakse akende ümberpaigutamist kohtadest, kus need enam turismiobjektina ei toimi. Positiivne on, et mitmed Lõuna-Eesti kogukonnad on ise andnud märku soovist oma kodukohta NG kollane aken paigaldada. Järgmine kohtumine toimub mai alguses ning selleks ajaks peavad kõik projektipartnerid üle vaatama oma infotahvlite tekstid, sest vajadusel saab neid ühisprojekti raames uuendada.  

Kredexile esitati lammutustaotlused Rõngu vana meierei lammutuseks Valga mnt 14 ja Puhja, Viljandi tee 38 sotsiaalmaja vundamendi lammutuseks. Rõngu vana meierei lammutusega tekib Rõngu Rahvamajal võimalus laiendada oma parklat. Puhja sotsiaalmaja vundament on ohtlik ja tekitanud operatiivteenistustele mitmeid väljakutseid. 

Neljapäeval, 16. aprillil osales Mikk Järv Eesti Linnade ja Valdade Liidu elamumajanduse töörühma koosolekul, kus Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas ehituse pika vaate projekti, millele on erasektor, kohalikud omavalitsused ja välisriigi esindajad andnud oma sisendi.  

Elukeskkonna pika vaate puudumisel toodi välja mitmed kitsaskohad. Valdkonna arengu eest vastutavad mitmed ministeeriumid ja ametid. Valdkonna killustatus on loonud olukorra, kus erinevad ametkonnad on koostanud erinevaid elukeskkonna osade uuringuid, analüüse, arengukavasid ja strateegiaid, kuid terviklikku strateegiat koos tegevuskavaga ja elukeskkonna visiooniga ei ole loodud. Erinevad valdkondlikud arengukavad ei ole omavahel ka selgelt seostatud. 

Ei ole ühtset arusaama, mida peame silmas kvaliteetse elukeskkonna all ning millest lähtudes tuleks planeerida investeeringuid elukeskkonda. Seadused, mis ruumi mõjutavad, ei sätesta ruumiloome eesmärke, vaid piirduvad menetluste reguleerimise ja kitsalt seatud valdkondlike eesmärkidega.  

Ei arvestata ehitiste ja objektide tervikliku elukaare käsitlusega, tihtipeale tehakse otsused projekti- ja etapipõhiselt.  

Töörühma koosolekul anti lühiülevaade korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise korra muudatustest, mille järgi jagatakse Eesti viieks piirkonnaks, et toetused jaguneksid ühtlasemalt üle Eesti. Lõuna-Eesti (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa) piirkonna toetuse suurus on 11,5 miljonit eurot. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes iganädalasele koosolekule 13. aprillil veebisilla kaudu. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Olukord oli rahulik ning olukorda asulates, mänguväljakutel ja muudes vaba aja veetmise kohtades jälgisid ja jälgivad ka edaspidi piirkonna koordinaatorid. Tõdeti, et kehv ilm on olnud selles olukorras kasulik, sest suuri kogunemisi ei tuvastatud. Politsei ja omavalitsus teevad ka jätkuvalt tihedat koostööd turvalisuse tagamisel. 

Tartumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem Anti Peiponen kinnitas, et politseil ei ole kasvanud lähisuhtevägivalla juhtumite arv. 

Elva Haigla peaarst Peeter Laasik andis ülevaate Elva Haigla olukorrast ning rõhutas, et haiglas on jätkuvalt külastuskeeld. 

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate isikukaitsevahenditega varustatusest ning sotsiaal- ja terviseosakonna töö olulisematest tegevustest – koduteenuse klientide arv on kasvanud 20%. Jätkuvalt kogutakse infot toimetulekuraskustes perede kohta nii lasteaedadelt kui ka koolidelt. Tegutseb ka Toiduabi. 

 

 

Terviseamet hoiatab pettuse eest! 

Terviseamet hoiatab, et ameti nimel tehakse telefoni teel libapakkumisi, mille sisuks on tasuline sõeluuring. Terviseamet ei müü kunagi midagi telefoni teel ja soovitab vastavasisulised kõned jätta tähelepanuta. 

Terviseametini jõudis info murelikult inimeselt, kes sai kõne, milles esitleti end Terviseametina ja pakuti 37 € maksvat sõeluuringu testi, mis saadetakse soovijale koju. Tegemist on pettusega, millega terviseamet seotud ei ole. „Terviseamet ei tee kunagi telefoni teel ühtegi pakkumist ja seega tasub vastavasisulisi kõnesid ignoreerida," selgitab Terviseameti põhja regiooni nõunik Mihkel Näks. 

Närviline aeg on väga soodne petturitele, kes kasutavad ära inimeste muret nii enda kui ka oma lähedaste tervise pärast. Seega tasub praegu igasugustesse pakkumistesse suhtuda kriitiliselt. 

Ühtlasi tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus  terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla ja Kuressaare haigla laborites. 

 
 

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakond korraldab järgmisi hankeid: 

Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022 

Elva vallas toimub ohtlike jäätmete kogumine Rõngu, Rannu, Puhja ja Elva jäätmejaamadest ning hange korraldati kolmeks järgnevaks aastaks. Sel nädalal toimub hankedokumentide menetlemine ja vallavalitsusele tehakse ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks, millele järgneb vaidlustusaeg. Hankel osales pakkujana kaks ettevõtet. 

Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal 

Hange korraldati täiendavate alade niitmiseks, mida ei hoolda Elva Varahaldus. Pakkumuste esitamise tähtajaks, 15.04.2020 laekus kaheksa pakkumust. Sel nädalal tehakse vallavanemale ettepanek eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseks. 

Pakkumusi ootavad veel järgmised hanked: 

Elva valla teede markeerimine (tähtaeg 21.04.2020) 

Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine (tähtaeg 04.05.2020) 

Peedu tee - J. Kärneri - Lootuse tn ehitus (tähtaeg 11.05.2020) 

Elva valla kruusateede katendite uuendamine (tähtaeg 24.05.2020) 

Rohkem infot: https://www.elva.ee/hanked

 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud 18. ja 25. aprillil 

Elva vallavalitsus sulges riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Sel nädalal otsustas vallavalitsus avada Elva linna jäätmepunkti erandkorras, et tulla vastu elanike vajadustele ning vältida keskkonnakahju ohtu. 

Elva linna jäätmejaam on erandkorras avatud laupäeval, 18. aprillil kell 9–15 ja laupäeval 25. aprillil kell 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Kolmapäeval, 15. aprillil toimus Keskkonnaministeeriumi ja Elva valla esindajate koosolek, kus osalesid vallavalitsusest Hegri Narusk ja Terje Raadom. Peamiselt arutleti kriisiolukorras toimuva jäätmekäitluse praeguse seisu üle ja võimalikest lahendustest Eestis. Räägiti ka jäätmejaamade toimimisest ja nende vajadusest tulevikus. Keskkonnaministeeriumi esindajad andsid lootust, et SA KIK avab sel aastal taotlusvooru, kus loodetakse saada rahastus Elva linna jäätmejaamale. Jaam hakkaks olema keskne koht, kuhu saaks tulevikus tuua valdava osa olmes tekkivaid jäätmeliike ning selleks oleks piisavalt mugavad lahendused. Jäätmejaam on planeeritud rajada Palu tee pikendusele Elva reoveepuhasti lähedusse. Keskkonnaministeeriumi esindajad kiitsid valla senist jäätmeveo korraldust ning tegid ettepaneku, et tulevikus peaks jäätmevedu hõlmama peale olmejäätmete, paberi ja kartongi ning pakendite ka toidujäätmete vedu, kui majapidamistel puudub kompostimisvõimalus. Eestis on olmejäätmetes jätkuvalt suur osa toidujäätmeid, mis rikuvad ka teiste jäätmeliikide edasise taaskasutuse. Elva valla korraldatud jäätmeveo hange lõpeb 2023. aastal ning siis arvestatakse kindlasti selle probleemi lahendamisega. 

VARIA

Elva vallavalitsus kuulutas aprilli teisel nädalal valla Facebookis välja valla lihavõtete fotokonkursi ning vallavalitsusele saadetud pilte oli võimalik kõigil hinnata Elva valla Facebookis. 

Fotodele oli võimalik hääli anda täna (20.04) kella 12ni ning rahvahääletuse tulemusel on selgunud fotokonkursi võitjad. 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto. 
II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto. 
III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto. 

Palju-palju õnne võitjatele! 

Võitjatega võetakse otse ühendust. 

Vallavalitsus tänab kõiki, kes saatsid oma foto konkursile ning ka neid, kes olid fotokonkursi žürii ning andsid oma lemmikutele hääle. 

Elva valla lihavõtete fotokonkursile oli võimalik pilte saata 13. aprillini. Hääletamine toimus Elva valla Facebookis, kus oli kõigil võimalus anda oma lemmikutele hääl ajavahemikus 14. aprill kuni 20. aprill kell 12. 

Konkursile saatsid kümme inimest kokku 13 fotot. Fotokonkursi parimad saavad kingituseks Elva valla meened. 

Vaata kõiki konkursile saadetud fotosid: https://www.facebook.com/elvavald/posts/2494062567522410

 

I koha saavutas 182 häälega Ave Holtsmeieri saadetud foto.

 

II koha saavutas 114 häälega Ave Küti saadetud foto.

 

III koha saavutas 60 häälega Liivi Menningu saadetud foto.

Neljapäeval, 16. aprillil tähistas meeskond abivallavanem Heiki Hanseni sünnipäeva üheskoos Zoom-keskkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.04.–12.04.2020

 
 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.04.–12.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 6. aprillil toimus Elva valla lasteaiarühmade komplekteerimise I etapp 2020/2021. õppeaastaks.

Infosüsteemi ARNO kaudu läks pakkumisele 158 kohta. Komplekteerimise II etapp toimub mai alguses, kui toimub ka lastehoiukohtade jagamine.  

 

Teisipäeval, 7. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Allan Allik, Inna Rebane ja Imbi Rõivassepp haridusvõrgu analüüsi arutelul. Vaadati üle analüüsi hetkeseis ning arutati finantsanalüüsi põhimõtteid. Jätkatakse rahvastikuprognoosi ja finantsanalüüsi koostamisega, arutelud võimalike arengustsenaariumite osas lükkuvad edasi ning jätkuvad tõenäoliselt alles sügisel.  

 

Teisipäeval osales Margit Kink Elamusfestivali lasteala koosolekul. 
Lasteala on elamusfestivali huvitegevuse messi üks osa, mis paikneb Elva Laste- ja Perekodu hoovil. Sinna planeeritakse tegevusi, mis on suunatud eelkooli- ja algkooliealistele lastele. Näiteks tutvustab seal oma tegevusi ja korraldab töötube Elva Huviala- ja Koolituskeskus.
Sinna on oodatud oma tegevust tutvustama kõik, kes pakuvad midagi vastavas vanuses lastele. Kindlasti on sel alal ka lastele mõeldud atraktsioonid, näomaalingud ja palju muud põnevat. Laste- ja Perekodu lubas avada ka kohviku. Lasteala on avatud kell 11–15. Elva Elamusfestival toimub 22. augustil.  

Eelmise aasta Elamusfestival.                                                   Foto: Jaak Jänes

 

Kolmapäeval, 8. aprillil osales Marika Saar Tartu 2024 koosolekul. 
Korraldusmeeskond tutvustas kõigile Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtidele tegevusplaani ning lepiti kokku järgnevates tegevustes. Seoses koroonakriisiga on ka Tartu2024 ettevalmistusega seotud tegevuste ajagraafik muutunud. Lepiti kokku, et iga omavalitsus nimetab konkreetse kontaktisiku, kellega toimub edaspidi tihe suhtlus, kuidas konkreetses vallas arutelude ja tegevustega jätkatakse. Elva valla kontaktisik on projekti algusfaasis abivallavanem Marika Saar.  

 

Kolmapäeval toimus Elva valla koolijuhtide e-koosoleku, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Jagati aktuaalset informatsiooni koolide kohta tänases olukorras. Elva vald ei paku sooja koolilõunat, küll on sotsiaalabi korras jagatud vajaduspõhiselt lastega peredele toidupakke. Kõik pered, kelle majanduslik olukord on raskenenud, peaksid jätkuvalt pöörduma sotsiaalosakonna poole. Koolijuhid on märganud peale neljanädalast distantsõppetööd õpilaste hulgas teatud motivatsiooni langust ja väsimust. See on edasine väljakutse õpetajatele, õpilastele ja peredele – kuidas säilitada optimism ja innukus kooliaja lõpuni. Muudatused riigieksamite korralduses on valitsus esmaselt tänaseks välja pakkunud. Murekohana toodi välja meie vallas paari õpilase mitte-osalemine koolitöös ja kümnekonna õppuri suured puudujäägid õppimises. Põhjuseid on mitmeid. Nende õpilaste ja peredega tegelevad igapäevaselt nii õpetajad, koolijuhid kui ka lastekaiste. Oluline on hoida kontakti hättajäänutega. Üldjoontes on koolid e-õppetööga kohanenud ja hästi hakkama saanud. 

 

Neljapäeval, 9. aprillil toimus Elva valla lasteaiajuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Meie lasteaiad töötavad hetkel vähendatud koormusega vastavalt töötavate lastevanemate vajadusele lastele hoiuvõimalusi pakkudes. Mitmed vanemad on aga möödunud nädalal küsinud, millal võib lapsed uuesti lasteaeda tuua? Vastus sellele on endiselt sama – vaid siis, kui lapsevanemal ei ole võimalust eriolukorra ajal hoida last kodus ja ta peab tööl käima, samuti peab pere ja laps olema haigusnähtudeta. Vald juhindub endiselt selles küsimuses Vabariigi Valituse suunistest. Nii mõnedki õpetajad on oma rühmade lastega kontaktis virtuaalselt nii nagu koolid distantsõppes. Näiteks kohtutakse ekraani vahendusel lastega paaril korral nädalas, mängitakse mänge ja antakse väiksemaid ülesandeid oma koduaias või toas läbiviimiseks. Peredelt poolt on tulnud õpetajatele tunnustavat tagasisidet. Lasteaiajuhid on koos oma töötajatega korraldanud hulgaliselt arenguvestlusi, uuendanud dokumente ja õppekava, loonud õppematerjale ja arendanud meeskonnatööd.

 

Neljapäeval toimus valla noorsootöötajate koosolek, kus osales kultuurispetsialist Margit Kink. Räägiti noortevaldkonna tegevustest Elva valla sünnipäevanädalal. Toome välja mõned ideed, millega edasi minnakse: ettelugemise päeva tähistamine (noored lähevad ette lugema hooldekodudesse, päevakeskustesse, haiglasse ja üksikutele vanainimestele); ülevallaline virtuaalne mälumäng koolides; peredele suunatud orienteerumine; noorte kohvikute päev; ideekonkurss; lühifilmide konkurss; kino ja lauamängu öö ja palju muud põnevat. Peale noorsootöötajate osalesid koosolekul ka koolide ning noortevolikogu esindajad. Noortevaldkonna tegevusi Elva valla sünnipäeva nädalal veab eest ja koordineerib Sirle Lüüs. 

 

 

Elva valla lasteaiad leiavad eriolukorras õppetööks nutikaid lahendusi 

Vallavalitsus uuris paarilt Elva valla lasteaialt, mismoodi on nemad eriolukorras korraldanud lasteaedade töö ning kuidas suheldakse lastega. Jagame lasteaedade kogemusi ka järgnevatel nädalatel. 

Konguta kooli lasteaed kasutab lastega sideme hoidmiseks näiteks Zoom-keskkonda, kus toimuvad iga päev õppetunnid koolieelikutele. Nii kohtutakse eriolukorras interneti vahendusel üksteisega päriselt ning nähakse nii kaaslasi kui ka vanemaid. 

Samuti on lasteaia rühmadel kasutuses Eliisi keskkond, aga ka oma blogid, kus jagatakse muusika- ja liikumisõpetaja videoid, näidistrenne, ning killukesi laste igapäevastest tegemistest. Konguta Kooli direktor Liina Tamm ütles, et vanemaid toetatakse nii blogi vahendusel kui ka teiste digitaalsete lahenduste abil. „On suur rõõm, et tänase seisuga on meie kolmes rühmas lõppenud ka arenguvestlused. Neid vestlusi on peetud nii õues distantsi hoides kui ka Skype's ja teiste videosildade vahendusel ning ka telefoni teel," kirjeldas Tamm. 

Konguta kooli lasteaiarühmade blogides annavad õpetajad lastele tagasisidet, postitavad fotosid ja küsitlusi. Nii õpetatakse lapsi ja tehakse koostööd vanematega ning aidatakse laste aega sisustada. 

Direktori sõnul on üheskoos õpetajatega leitud veel üks tore digivahend: kalender, mida aitavad videosisuga täita õpetajad ja õpetaja abid. „Kalendris avaneb iga päeva uus aken ja keegi ei tea, mis sealt täpselt välja tuleb – võib-olla mõni muinasjutt, laul, ülesanne või harjutus. See on koht, kus ma näen arenevat õpetajate loovust keerulises olukorras." 

Liina Tamme sõnul on perede tagasiside olnud lasteaiale üldjuhul positiivne. „Eriti armas on vaadata kõrvalt, kuidas koolieelikud osalevad videokonverentsil, nii nagu nad seda kokkusaamist ise nimetavad." Tema sõnul aitab Zoom-keskkonnas kohtumine hoida lapsi ja peresid koos ning kollektiiviga ühenduses. Peale selle on rühmadel olemas oma Facebooki grupid, kus saavad vanemad anda tagasisidet nii ülesannete, tegevuste kui ka muu kohta. 

Elva Järve lasteaia õpetajad kasutavad lastega suhtlemisel peamiselt Facebookis olevaid gruppe, sest kiire info liikumiseks on olnud just see kanal kõige efektiivsem. Eliisi kasutatakse peamiselt tööplaani jagamiseks. Lasteaia direktori kohusetäitja Teele Kravtšenko ütles, et lastega kohtutakse ka kolm korda nädalas Zoom-keskkonnas, kus tehakse üheskoos hommikuringi. „Kolm korda on täiesti piisav, et hoida nii laste kui ka vanematega sidet ning olla nende jaoks olemas," ütles ta. 

Kravtšenko sõnul on eriolukorras võimalik käsitleda kõiki valdkondi, õpetajatel tuleb lihtsalt teema kohandada vastavasse keskkonda. „Kasutame erinevaid videosalvestisi, püüame olla ülesannetes loomingulisemad ja arvestada koduste võimalustega," tõi ta näiteid. 

Järve lasteaia lapsed harjutavad ka kevadpeo kava õpetajate tehtud õppevideo abil. „Video abil saavad nad kodus tantsu harjutada ning hommikuringides kordame seda ühiselt üle." Peale selle on Zoomi abil loetud lastele hommikuringides muinasjuttu, antud loomingulisi ülesandeid ja arutletud praeguse olukorra üle. „Lapsed on saanud rohkem näidata koduseid tegevusi ja tutvustada oma lemmikmänguasju ja -raamatuid." 

Ka lastevanemad ise on algatanud toredaid õuetegevusi lasteaia Facebooki grupis. „Oleme saanud tagasisidet, et lapsed väga ootavad hommikuringe ning loevad päevi, mil saaks jälle sõprade ja õpetajatega ekraani vahendusel kohtuda." 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 8. aprillil toimus Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide veebikohtumine, mille kutsus kokku TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Iga omavalitsuse esindaja andis ülevaate eriolukorras sotsiaalvaldkonna tegemistest ja probleemidest. Veebikohtumiselt puudus Luunja valla esindaja. Koduteenus (toidu ja ravimite koju viimine) on kasvanud kõikides Tartumaa valdades, välja arvatud Kastre vald. 
Toidupakke tehakse väga erinevalt – teinud on Elva, Tartu ja Kambja vald, Nõos ja Peipsiääres tegeletakse sellega. Kastre vald tegi toiduabipaki neljale suurperele. 
Veebikohtumisel räägiti veel isiklike kaitsevahendite nappusest – eriti maskide osas. Tartu ja Kambja vallas on koduhooldustöötajate autodele paigaldatud pleksiklaasist vaheseinad. Tartu valla Tabivere Sotsiaalkeskuses korraldatud laustestimise tulemusena selgus, et hooldekodus oli kuus koroona positiivset, 8. märtsiks oli veel lisandunud neli. Nakatanuid oli ka personali seas. Osakonnajuhataja Rünno Lass ütles, et nad otsivad täiendust hooldajatele.

 

Neljapäeval, 9. aprillil andis Jaanus Raidal üle Keskerakonna puuviljadest koosneva tänu sotsiaalala töötajatele, kes peavad eriolukorras igapäevaselt eesrindel olema. 
Kingituse võtsid vastu Lauri Tamm ja Eva Kuslap, kes viisid need samal päeval kontaktivabalt kõikidesse Elva valla teenuskeskustesse. Elva valla sotsiaaltöötajad on õnnelikud ja tänavad märkamise eest! 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 7. aprillil osales Kertu Vuks arutelul Cleantech ForEst meeskonnaga. MTÜ CleantechForEst tegeleb roheinnovatsiooni ja keskkonnatehnoloogiate arendamise ja toetamisega. Arutati võimalikke koostöökohti kohalike omavalitsuste ja CleanTechForEst startupide vahel. Ühtlasi tutvustati ClimateLaunchpad (roheäriideede arenguprogramm)  üle-Euroopalist taotlusvooru. Lepiti kokku, et CleanTech forEst tutvustab oma tegevust sügisel toimuvate mentorklubi kohtumistel.  

 

Neljapäeval, 9. aprillil osales Kertu Vuks Zoom keskkonna vahendusel SpeakSmart argumenteerimiskoolituse jätkukoolitusel. Tegemist oli veebruaris toimunud argumenteerimise koolitusprogrammi  praktikapäevaga, kus varasemalt koolituse läbinutel oli võimalus oma oskuseid praktikas lahendada. Zoom keskkonna vahendusel viidi läbi näidisväitlus, kus osalesid erinevate kohalike omavalitsuste ja ministeeriumite esindajad. Koolitust rahastatatakse ü̈htekuuluvuspoliitikafondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

 

Neljapäeval toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise e-koosolek, kus osalesid Mikk Järv ja Jaanika Saar. Projekteerimiskoosolekul arutati hoone ruumide paigutuse optimaalseimat lahendust, et ruumide kasutus oleks võimalikult funktsionaalne. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes järjekordsele koosolekule 6. aprillil. Koosolek toimus veebisilla kaudu ning kriisikomisjon kohtub e-koosolekutel igal esmaspäeval. 

Koosolekul osalesid vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar, vallavalitsuse õigusnõunik Margit Kiin, vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm, AS Emajõe Veevärk juhatuse liige Andres Aruhein, piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja AlikSäde, AS Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo ja Elva Varahalduse juhataja Toomas Kuris. 

Kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja tegi kokkuvõtte möödunud nädalavahetusest. Elva linnas ja vallas oli üldine pilt rahulik ning pensioni- ja palgapäevadega seoses ei olnud õnneks suuri rahvakogunemisi. Ka piirkonnapolitseinik Alik Säde kinnitas, et vallas oli nädalavahetusel olukord rahulik. Piirkonnapolitseinik Jaana Toode lisas, et poodide turvatöötajad tegid väga head tööd ning politsei ei pidanud väga palju sekkuma. 

Vallavalitsusel on olemas majutusvariandid olukorraks, kui on tarvis majutada koroonaviirusesse nakatunuid inimesi (nt olukord, kus hooldekodu vajab haigestunud inimeste karantiiniks ruume). 

Vallavalitsus ei ole jooksvalt avaldanud infot Elva valla nakatunute arvu kohta ning selles on lähtutud Terviseameti soovitustest. Põhjus seisneb selles, et nakatunute arvu avaldamine võib anda võimaluse isikute tuvastamiseks. Samuti võib arvu avaldamine mõjutada inimeste käitumist. Rõhutame siinkohal, et kuna kõiki inimesi ei ole koroonaviiruse nakatumise osas testitud, ei ole võimalik kinnitatud juhtumite arvu põhjal teha järeldusi. Ehk järgida tuleb eriolukorrast tulenevaid piiranguid – püsida maksimaalselt palju kodus, avalikus kohas liikuda pigem üksinda või maksimaalselt kahekesi (v.a perekonnad), teiste inimestega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Valla lasteaiad on jätkuvalt avatud nende lapsevanemate jaoks, kel on teenuse järele hädavajadus. Kõik, kel on see võimalik, palutakse jätta lapsed koju. 

Piirkonnapolitseinikud andsid koosolekul edasi info, et eelkõige on praegu peamine murekoht seotud noorte ja lastega. Eriolukorra piirangutest hoolimata kogunevad noored ilusate ilmadega ühte rühma, rikutakse 2+2 meetri reeglit. Piirkonnapolitseinikud edastasid palve, et vald organiseeriks regulaarse kontrolli mänguväljakutele. Vallavalitsus loob kontrollimise süsteemi. 

Kriisikomisjon palub siinkohal kõigil vanematel oma lastega rääkida, arutada olukorra tõsisust, selgitada kogunemiste tagajärgi ning kehtestatud piiranguid ja nende vajadust. 

Piirkonnapolitseinikud andsid ka info, et nad teostavad karantiinis olevate inimeste osas kontrolle, kas inimesed viibivad kodus, nii nagu ette nähtud. 

Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis ülevaate, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on saanud valla sotsiaaltööspetsialistide ja hooldustöötajate jaoks juurde vajaminevaid kaitsevahendeid. Samuti on vajalikke vahendeid saanud juurde valla hooldekodud. Valla hooldekodude töötajaid on koroonaviiruse nakatumise osas testitud, oodatakse tulemusi. Seni ei ole keegi positiivset vastust saanud. Eelmise nädala lõpus hakkas kehtima uus korraldus, mille järgi ei tohi keegi hooldekodust lahkuda. Hooldekodudes järgitakse seda korraldust. 

Valla sotsiaal- ja terviseosakond jagas eelmisel nädalala toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke. Toiduabipaki said 90 peret üle valla, sellega said toiduabi 247 last üle valla. 

Vallas on praegu koduteenusel 120 inimest, eriolukorraga seoses on koduteenusele lisandunud ligi 20 klienti. Paljud inimesed on küsinud infot selle kohta, kuidas saab vald eriolukorras toidu ja ravimite toomise osas aidata ning seda infot on neile ka jagatud. Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond on igati valmis abistama eakaid ja ka neid inimesi, kes on koroonaviiruse tõttu karantiinis. Palume võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepaga milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

AS Emajõe Veevärgi juhatuse liige Andres Aruhein andis ülevaate, et Emajõe Veevärgi tegevus toimib, kontaktid on jätkuvalt miinimumi peal, süsteemid on suletud ning pidevalt tehakse ka veekvaliteedi osas seiret. 

 

Vallavalitsuse ametnikud jälgisid nädalavahetusel eriolukorrast tulenevat avaliku korra järgimist 

Vallavalitsuse ametnikud aitasid möödunud nädalavahetusel tagada eriolukorrast tulenevat avalikku korda. 

Vallavalitsus on saanud politseilt tagasisidet, et kõige suurem murekoht on praegu seotud noorte kogunemistega. Palume väga, et lastevanemad räägiksid oma lastega, miks on avalikud kogunemised keelatud ja miks tuleb teiste inimestaga hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Vallavalitsus palub kindlasti järgida vallavalitsuse ametnike juhiseid! Meie kõigi ühine eesmärk on piirata koroonaviiruse levikut ning saame seda teha ainult üheskoos eriolukorrast tulenevaid piiranguid järgides. 

Tuletame siinkohal meelde ka eriolukorra peamised reeglid: 

 • Püsi kodus ja väldi kontakti teiste inimestega. 
 • Pese ja desinfitseeri käsi sageli! 
 • Külasta kauplust nii harva kui võimalik – mõtle ostud läbi ja osta toit ette näiteks nädalaks. 
 • Avalikus ruumis peab teiste inimestega olema vahemaa vähemalt kaks meetrit. 
 • Avalikus kohas tohib koos liikuda kuni kaks inimest (v.a perekond). 
 • Selgita lastele olukorra tõsisust ning tutvusta neile eriolukorrast tulenevaid piiranguid. 
 • Valla mängu- ja spordiväljakud on kasutamiseks suletud. 
 • Ole telefoni või interneti teel ühenduses oma lähedaste või tuttavate eakatega. 
 • Eakatel ja kroonilistel haigetel tuleb olla eriti ettevaatlik. Püsi kodus ja lase eluks vajalikud tarbed tuua ukse taha lähedastel, tuttavatel või pöördu valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole: https://www.elva.ee/ametnikud
 • Haigusnähtude ilmnemisel võta ühendust oma perearstiga. 
 • Koroonaviirusesse nakatunu peab püsima kodus kuni tervenemiseni. 

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel tootmispiirkonnas asuva kinnistu aadressiga Ringtee 15, Rannu alevik, Elva vald (katastritunnus 66601:008:0096), sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 2507 m². Kinnistul asuvad Pärnamäe puurkaev (PRK 0006753, sanitaarkaitseala 30 m) ja pumbamaja (EHR 104036698, ehitisealune pind 24 m²). 

Olemas on toimiv elektriühendus 3x380 A (60 A). Juurdepääs riigimaanteelt 22 166 Rannu ringtee. 

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 5 000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda elva.ee/vallavara-muuk ning tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis KV

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus (märkega „Ringtee 15 pakkumus") hiljemalt 17. aprillil kell 9 Elva Vallavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja võib saata tähitult, lihtpostiga või panna käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti (juures silt „Vallavalitsusele kirjad pane siia"). 

Enampakkumise tagatisraha 250 eurot tuleb tasuda hiljemalt 17. aprilliks. 

Avalduse esitamisel tuleb kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi, mis asub aadressilelva.ee/vallavara-muuk

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
tel 53020888, terje.korss@elva.ee

 

Rannu endisesse vallamajja Vallapalu külas on saabumas uus üürnik – OÜ EESTIIL, kes tegeleb rõivatootmisega. Nende spetsiifika on rahvuslikus stiilis tooted, linased rõivad, rahvariided jms. Peale selle tegeletakse vähesel määral rõivaste parandustöödega. Sel alal on EESTIIL tegeletud Tartus üle 15 aasta. Peagi antakse infokanalite kaudu teada võimalusest tulla üürnikuks Rannu endisesse vallamajja  veel on vaba kaks ruumi. 

 

Alustati Elva valla jäätmekava koostamist aastateks 2021-2026. Jäätmekava aitab koostada OÜ Maves ning selle koostamine võtab aega ca pool aastat. Loomulikult sõltub palju COVID-19 piirangutest, mis võivad mõjutada objektidega tutvumist ning kohapealsete kokkusaamiste ja koosolekute toimumist. 

 

Vallamajandusosakond on korraldanud järgmised hanked: 

 • Elva valla kruusateede greiderdamine 2020. aastal, Tööde teostamise periood on 1.04.2020–30.11.2020. Töid teostatakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 

I piirkond (Puhja-Konguta piirkonnad), leping sõlmitud Asfaldiproff OÜ-ga  

II piirkond (Rannu-Rõngu piirkonnad), leping sõlmitud Melior-M OÜ-ga  

III piirkond (Rõngu-Palupera piirkonnad), leping sõlmitud Eesti Teed AS-ga  

 • Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2020. aastal, leping sõlmitud Eesti TeedAS-ga  Tööde teostamise aeg: 1.04.2020—31.04.2020. 
 • Võrtsjärve piirkonna uuringud – Elva ja Viljandi valla ühisprojekt, leping sõlmitud ühispakkujatega Alkranel OÜ ja Ruumab OÜ. Töö üleandmise tähtaeg 30.08.2020 

 

Avaldatud/menetluses olevad hanked: 

 • Mesika tn. kergliiklustee ehitus  
 • Ohtlike jäätmete käitlemine 2020-2022 
 • Konguta kooli ja lasteaia ruumide laiendus ja osaline rekonstrueerimine 
 • Elva valla kruusateede katendite uuendamine 
 • Elva linna rulapargi rekonstrueerimine 
 • Elva valla haljasalade niitmine 2020. aastal 

 

Jätkuvad Elva valla bussipeatuste korrastustööd.  Hanke käigus uuendatakse: 

 • Rämsi bussipeatus 

Bussipaviljonil vahetatakse katusekate, puitosa korrastatakse, paigaldatakse vihmaveerenn, lagunenud müüriosad taastatakse, tasandatakse betoonpõrand, paigaldatakse istepingid ja prügikastid.  

 • Puhja bussipeatused aadressiga Puhja alevik, Puhja COOP külgneval Elva-Puhja teel  

Mõlemasse bussipeatusesse paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner 

 • Järvaküla bussipeatus suunaga Puhja poole. 22120 Puhja-Konguta tee 

Paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner. 

 • Mäeotsa bussipeatus aadressiga Mäeotsa küla, Elva vald, 22150 Elva-Puhja tee 

Tugevdatakse katusekonstruktsioon ja uuendatakse istepingid. 

 •  Tilga bussipeatus aadressiga Tilga küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres 

Bussipeatuse paviljoni katus kaetakse uue SBS rullmaterjaliga. Bussipeatuse puitosa värvitakseväljast ja seest õlivärviga  

 • Kirepi bussipeatus aadressiga Kirepi küla, Elva vald, Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres (suunaga Elvapoole) 

Ilma paviljonita peatusesse paigaldatakse maa sisse kinnitatud üks istepink ja prügikonteiner 

 • Aakre bussipeatus aadressiga Pühaste-Kasumetsa tee ristmik 

Rajatakse ooteala paviljoni alusest ümber perimeetri vähemalt 1,2m ning teerada kuni sõiduteenilaiusega 1,2m. Paviljoni katusekate puhastatakse samblast. 

 • Palupera piirkond 
 • Asukoht Palupera-Hellenurme-Otepää teerist kergtee algus (suunaga Mõisa peahoone poole) 

Vahetatakse istepingi lauad, paigaldatakse maa sisse kinnitatud prügikonteiner 

 •  Palupera kool 

Rajatakse ooteala suurusega 3x1,5m. Aluseks tihendatud kruus 30cm, pealiskatteks tihendatult asfaldifreespuru vms vähemalt 15cm. 

 • Palupera tee peatus suunaga Rõngu poole Palupera-Hellenurme-Otepää teerist 

Vahetatakse istepingi lauad ja värvitakse 

 • Asukoht Atra bussipeatus aadressiga Rõngu-Otepää tee ääres 

Mõlemas bussipeatuses vahetatakse istepingi lauad ja värvitakse 

 •  Bussipeatus aadressiga Palupera-Elva tee ääres suunaga Palupera poole 

Bussipeatuse paviljoni katus kaetakse uue SBS rullmaterjaliga. 

VARIA

Lapse sünni registreerimine on muudetud kõigile lihtsamaks. Nüüd saavad lisaks abielus lapsevanematele elektroonilise avalduse esitada ka mitteabielus ja üksikvanemad. 
Varsemalt oli elektrooniline sünni registreerimine võimalik üksnes abielus olevatel vanematel. „Eesti on täiesti ainulaadne e-riik, sest teadaolevalt kusagil mujal maailmas ei saa värsked lapsevanemad oma lapse sündi registreerida ja talle ametlikult nime panna kodust lahkumata, näiteks rahuliku südamega värske ilmakodaniku kõrval diivanil pikutades,“ tõdeb Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse arendusvaldkonna juht Jaan Kask. „Eriti oluline on see aga tänaste sündmuste valguses, kus iga inimese tervis ja turvalisus on esmatähtis ning võimalus kasutada e-teenuseid väga oluline. Just läbi selliste oluliste ja suure mõjuga arenduste on võimalik iga kodaniku elu muuta mugavamaks ja turvalisemaks,” lisas Kask. 

Lapse sünni saab registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee -> Perekond -> Sünni registreerimine. Alates e-teenuse avamisest on kõik Elva valla sünni registreerimise avaldused esitatud elektrooniliselt.
Kui sünni registreerimisel tekib probleeme või küsimusi, siis pöörduda registripidaja Kristi Kalmuse poole (kristi.kalmus@elva.ee, tel 511 0278). Samuti on jätkuvalt võimalik esitada elektrooniliselt ka sünnitoetuse taotlust kasutades Elva valla e-teenuste keskkonda SPOKU või edastada taotlus digiallkirjastatuna elva@elva.ee või posti teel Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald. Rohkem teavet leiab www.elva.ee/sund

Erandolukorras ja eelneval kokkuleppel on võimalik sündi registreerida ka vallavalitsuses kohapeal. Selleks tuleb võtta ühendust vallasekretär Salle Ritsoga: tel 508 4159 või salle.ritso@elva.ee

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03-5.04.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.03.–5.04.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 30. märtsil osales Margit Kink Loov Tartumaa iseseisva töö e-arutelul. Loov Tartumaa on Tartumaa maakondliku kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm, kuhu kuuluvad Elva vallast Margit Kink, Hemminki Otstavel, Meelis Külaots, Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets. Programm on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele. 
 
Programmi eesmärk on toetada Tartumaa kultuuristrateegia elluviimist, sh arendada Tartumaa kultuurijuhtide oskusi ja pädevusi kultuurikorralduse, loomemajanduse ja loomeettevõtluse, strateegilise planeerimise, projektide koostamise ja juhtimise, uute tehnoloogiate rakendamise, rahvusvahelise koostöö, kommunikatsiooni jt seotud teemadel, tõsta omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa kultuuripealinna 2024 tiitliga kaasnevaid võimalusi ning toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist Tartumaal. 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm e-kohtumisel konsultatsioonifirma Fontese esindajaga. Anti tagasisidet pilootprojektis “Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine” osalemise kohta. Projekti korraldasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus- ja teadusministeerium ning Fontes. Elva vald on üks osalenud kaheksast omavalitusest, kes on jõudnud konkreetsete tulemusteni, et väärtustada senisest enam kooliõpetajate töötasu ja pakkuda kindlustunnet nii õpetajale, koolijuhile kui ka omavalitusele töötasu maksmisel. Kogu protsessi, alates 2019. aasta kevadest, olid kaasatud koolijuhid, finantsosakond ja õigusnõunikud. Tänaseks on valminud vallavalituse kinnitud juhend koolijuhtidele palgakorralduse koostamise ja elluviimise põhimõtete kohta, samuti on koostöös direktoritega uuendatud õpetaja töölepingu ja ametijuhendi vormid. 

Esmaspäeval toimus muusikakooli vastuvõtukorra e-arutelu, kus osalesid Mare Tamm ja Margit Kiin. Dokument sätestab kooli vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise ning õpperühmade moodustamise korda. Uuendusena saab muusikakooli astumiseks teha edaspidi õppuri kohta vastava taotluse registris ehk haridusteenuste süsteemis Arno. Vastava keskkonna loomine on praegu veel ettevalmistamisel. 

Esmaspäeval osales Margit Kink noorsootöötajate e-nõupidamisel. Vahetati kogemusi käimasoleva noorsootöö kutse omandamise protsessi kohta. Lisaks jagati infot, kuidas käib eriolukorra ajal töö noortega, jagati rõõme ja muresid. 

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridusametnike e-nõupidamisel. Põhiteema oli valdade infovahetus praeguses eriolukorras ja kuidas omavalitsused hariduse valdkonnas hakkama on saanud. Jagati kogemusi toidupakkide ja koolilõuna korraldamisel. 

Kolmapäeval, 1. aprillil osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla koolijuhtide e-koosolekul. Abivallavanem Marika Saar teavitas koolijuhte valitsuse edasiste tegevuste ja juhiste kohta küsimustes, mis puudutavad haridusasutuste eelarveid ja tänaseid vajadusi. Haridus- ja kultuuriosakond valmistab ette koostöös direktoritega SA Innovele projektitaotlust “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”, mille abil saaksid koolid veelgi enam toetada hariduslike erivajadusega õpilaste õppetööd.  

Sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal Lauri Tamm andis ülevaate 90 toiduabipaki jagamisest toimetulekuraskustes peredele nädala alguses.  

Tagasisidet andsid kõik 11 valla koolijuhti praeguse distantsõppe korraldusest ja murekohtadest. Tänased märksõnad on: distantsõppes hea töörutiini tekkimine ja kuidas toetada paremini hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist. Kõik koolid on saanud igal nädalal tagasisidet oma õppetööle ka lapsevanematelt, mis on olnud üldjuhul toetav ja samas ka konstruktiivne. Koolijuhid peavad seda väga oluliseks. 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 3. aprillil osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi kohtumisel, mille eesmärk oli anda ministeeriumile infot, kuidas omavalitsused on kriisiolukorras käitunud ning milliseid raskusi on ette tulnud. Marika andis ülevaate, mis on Elva vallas kriisiolukorras sotsiaalvaldkonnas ära tehtud: rohkelt teavitustööd, avatud on vaimse tervise nõustamisliin, edastatud on toiduabipakid raskustes olevatele peredele, laiendatud on toidu ja ravimite kojuvedu eakatele. Elva valla sotsiaaltöötajad on terved ja valmis abivajajaid aitama.  

 

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes olevatele peredele 90 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 247 last üle valla.

Kuna Eestis on kehtestatud eriolukord, koolid on distantsõppel ning enamik lapsi on ka lasteaiast kodus, siis tekkis paljudel peredel vajadus toiduabipaki järele.  

"Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad. Pakisaajate nimekiri koostati põhiliselt valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta.

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama.

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult tervislik ning sisaldaks ka koostisosi, millest laps või noor saaks ise toitu valmistada. "Oleme juba saanud peredelt tagasisidet, et toiduabipaki sisu oli mitmekesine ning suureks abiks paljudele peredele," ütles Loog.

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms.

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt.

PS! Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva Vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada:

 • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta), Hille Deedehille.deede@elva.ee või tel 5919 1693;
 • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707;
 • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561;
 • lastekaitsespetsialist (Elva – eelkooliealiste lastega pered ja Palupera piirkond) Elise Aher, elise.aher@elva.ee või tel 5381 8871;
 • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872.

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse e-koosolekul. 

Juhatuse koosolekul kinnitati taotlusvoorude hindamistulemused, mis edastatakse PRIA-le kinnitamiseks. Taotlusvooru erinevatest meetmetest said rahastuse “Ulila randumisala funktsionaalsuse ja atraktiivsuse tõstmine” projekt, millega plaanitakse keesikoja varemed kindlustada ja ehitada peale katus ning MTÜ Soovere esitatud projekt “Ulila Keskuse katuse renoveerimine”. Kokku toetakse kahte projekti 140 180,88 euroga, millest omaosalus on 34 717,21 eurot. 

Neljapäeval, 2. aprillil osales Kertu Vuks arukate külade arenguprogrammi seminaril. Seminari eesmärk oli tutvustada Arukate külade arenguprogrammi sisu, kandideerimistingimusi ning tegevusi programmi raames. Arenguprogrammi võivad kandideerida külad, külade kogumid, alevid, alevikud, väikelinnad koos ümbritsevate küladega jt. Programmi valitud küladel on võimalus osaleda rahvusvahelises arenguprogrammis. Toetusraha konkreetseteks tegevuseks või objektide ehituseks selle programmi raames ei anta. Vaata täpsemalt ka http://leaderliit.eu/Uudised-page-44/Kutse-osalema-Arukate-kulade-arenguprogrammis-id-564/ Kõik Elva valla huvitatud külakogukonnad võiksid enne kandideerimist võtta ühendust arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksiga (kertu.vuks@elva.ee). Kandideerimistaotlus tuleb esitada inglise keeles ning selle tähtaeg on 5.05.2020.

Reedel, 3. aprillil osales Kertu Vuks arutelul WIMB meeskonna ja Ridango esindajatega. Arutati Where Is My Bus (WIMB) rakenduse loomisega seonduvat ning seda, millist informatsiooni saaks maakonna ja linnaliinidel sõitvatelt bussidelt ning kuidas seda rakenduses kasutada. WIMB on VÄLK konkursi võitnud meeskond, kelle idee on lahendada hajaasustuspiirkonnas bussiinfo ja busside reaaalajas jälgimise probleem.  

ERIOLUKORD

Esmaspäeval, 30. märtsil toimus Elva valla kriisikomisjoni e-koosolek. 

Vallavanem ja kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis ülevaate seni kehtestatud piirangutest. Eriolukorraga seoses on kõige rohkem muresid seotud noorte ja avalike kogunemistega. Palume lapsevanematel siinkohal rääkida oma lastega ning selgitada neile eriolukorras tulenevaid piiranguid, nende vajadust ning avalike kogunemiste võimalikke tagajärgi. 

Esimees andis edasi info, et vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond organiseerib valla toimetulekuraskustes olevatele peredele toiduabipakid. Abi saab 90 pere üle valla. 

Esimees andis edasi info, et praegu saab sotsiaal- ja terviseosakond oma jõududega hakkama. See tähendab, et praegu ei ole veel vabatahtlike abi tarvis. 

Lõuna-Eesti kriisikomisjon on Elva vallalt uurinud karantiiniruumide kohta ning vald on omalt poolt pakkunud välja võimalikke variante. 

Elva Päästekomandost andis ülevaate Andres Smirnov, kes ütles, et päästjatel algas kulupõlengu patrull, suuri tulekahjusid ei ole olnud. 

Sotsiaaltööspetsialist (lastekaitse alal) Lauri Tamm andis ülevaate valla sotsiaalvaldkonnast. Ametnike vastuvõtte ei toimu, kuid kõik mured on seni lahendanud e-kirja või telefoni teel. Erinevaid taotlusi saab samuti esitada e-kirja teel.  

Elva Soojuse juhatuse liige Arne Jänessoo andis edasi info, et olukord on üldiselt rahulik, kuid jäätmete vastuvõtu osas on muresid, sest inimesi käib nädalavahetusel jäätmeid ära andmas üsna palju. Vallavalitsus otsustas Elva linna jäätmepunkti ajutiselt sulgeda. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis ülevaate valla kommunikatsioonitegevustest: jooksvalt jagatakse valla infokanalites (Facebook, valla koduleht, valla äpp) nii eriolukorrast tulenevat infot (erinevad eriolukorrajuhi korraldused jms) ning vallavalitsuse jooksvat infot. Koroonakriisiga seotud infoplakatid pannakse üle valla kõikides piirkondades (bussipeatustesse ja infotahvlitele). Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid ja hooldustöötajad jagavad aktiivselt inimestele infot ning valla koostatud eriolukorra infolehte. Ka valla infolehes on kirjas kõik olulisemad eriolukorraga seotud otsused, piirangud jm. 

Koosolekul lepiti kokku, et kriisikomisjoni e-koosolekud toimuvad edaspidi igal esmaspäeval. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03-29.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.03.–29.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 25. märtsil osales Marika Saar Tartu 2024 meeskonna virtuaalsel kohtumisel. Rääkisime võimalikest Tartu 2024 rahastusmudelitest ning ideedest, kuidas võiks koostööga Lõuna-Eestis edasi minna, et kõik omavalitsused tunneksid ennast osalisena sellest suurprojektist. Rääkisime Taani kogemusest ning visuaalse poolega seonduvast. Järgmine omavalitsusjuhtide kohtumine toimub virtuaalselt 8. aprillil.  

Kolmapäeval osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide virtuaalsel koosolekul. 

Räägiti rahvamajade tehniliste võimaluste kaardistamisest – oleme üheskoos loomas keskkonda, kus näeb põhjalikku infot kõikide rahvamajade tehniliste võimaluste kohta. See keskkond on vajalik neile, kes otsivad oma ürituse korraldamiseks kohta. Mida paremini oleme enda majade võimalused lahti kirjeldanud, seda parem ürituste korraldajatele. 

Tutvustati Loov Tartumaa koolituse korraldust eriolukorra ajal, see tähendab, et esimesed koolitussessioonid toimuvad veebiseminaridena. 

Kaardistasime, millised on raamatutute laenutamise võimalused eriolukorra ajal maakonnas. 

Neljapäeval, 26. märtsil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane ja Allan Allik haridusvõrgu analüüsi virtuaalsel arutelul. Vaadati üle seni tehtu ning lepiti kokku järgmised sammud. Haridusvõrgu analüüsi valmimise lõpptähtaeg lükkub sügisesse, sest kevadeks plaanitud olulised arutelud erinevate sihtrühmadega valla erinevates piirkondades tuleb eriolukorra tõttu edasi lükata.  

Nädala jooksul toimus kuus e-koosolekut Elamusfestivali teemadel, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Margit Kink, Elva valla kultuurijuhid, Elva valla noortevolikogu jt. Koosolekutel pandi paika festivaliala, räägiti läbi eelarve ning arutati üldise festivali olemuse üle. Töö jätkub iganädalastel koosolekutel. 

Kolmas Elva Elamusfestival toimub 22. augustil ja seekord on kaasatud kõik Tartu maakonna omavalitsused. See on üks osa Tartumaa kultuuristrateegiast. Külastajatele tähendab see seda, et peale Elva valla ettevõtjate saavad nad tutvuda ka teiste valdade pakutavaga ning festivalialal on lausa kolm lava. 

Kolmapäeval ja reedel toimusid Elva valla koolijuhtide ja lasteaedade juhtide virtuaalsed  infokoosolekud. Kõik juhid said rääkida asutuste töö korraldamisest eriolukorras, distantsõpe toimib väga hästi ning kõik Elva valla lasteaiad on avatud ning osad lasteaiaõpetajad teevad ka kaugtööd. Sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm tutvustas raskustes olevatele perele mõeldud toidupakkide jagamise korraldust. Otsustati, et juhtide infokoosolekud toimuvad igal nädalal.  

 

Hea lugeja! Kui vajad mõnda raamatut, võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga! 

Kui vajad raamatukogust mõnda raamatut, teatmikku vms, siis võta ühendust oma piirkonna raamatukoguga.   
Raamatukogutöötajad leiavad lahenduse, kuidas laenutada vajalik raamat ilma kontaktita. 
Valla raamatukogude töötajate kontaktid leiad: https://elvaraamatukogud.ee/

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga otsustati sel aastal Elva linna päeva üritused ära jätta. Mõned Elva linna päevale plaanitud tegevused lükkuvad võimalusel edasi juunisse, Elva linna jaanipäevale. Sel teemal antakse infot esimesel võimalusel. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond võttis Tartu linnavalitsuse algatusest Tartu aitab eeskuju ning tegi pöördumise Elva valla kodanikele.  

Meie eesmärk on koondada info Elva valla kõigi piirkondade vabatahtlike aitajate, abivajajate ja abistamisega seonduvate kodanikualgatuste kohta. Arne Naess on öelnud, et kui me teeme midagi tähendusrikast, kandes hoolt mõne taime, looma või inimese eest, me kogeme rõõmu ja lisame väärtust elutingimuste parandamisele. Soovime leida kiireid lahendusi meie valla kodanike muredele ja probleemidele, mitte ainult tänases eriolukorras olles, vaid ka edaspidi. Meie soov on tuua lähemale naabrid, tuttavad ja sõbrad.  

Igaüks meist saab panustada kogukonnatöö tegemisse, andes märku siin endast kui abipakkujast või olles märganud mõnda abivajavat Elva valla kodaniku.  

Üleskutse eest vastutav ametnik on sotsiaaltööspetsialist Sille Kask, e-post: sille.kask@elva.ee või telefon 5381 6336 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva keskväljaku müügipaviljonide konkursi teemaline arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kiin. Konkursile laekus kokku 4 pakkumist, millest 2 Arbi järve ääres olevale paviljonile ning 2 Kesk väljaku ääres olevatele paviljonidele. Kõikide pakkumiste esitajatega võetakse eraldi ühendust, et leppida kokku edasised tegevused. 

Esmaspäeval osales Kertu Vuks National Geographicu Kollaste Akende virtuaalsel projektikoosolekul. Kristiina Tammets andis ülevaate projekti seisust. Arutati tegevusi seoses Tartu 2024 kultuuripealinna projektiga, koos vaadati üle projekti 2020 aasta eelarve ja tegevuskava.  

Kolmapäeval osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Margit Kink Elva valla mälestuspinkide teemalisel arutelul. Lepiti kokku, et Elva vallas on kasutusel ühtne mälestuspinkide kontseptsioon ning nendele kinnitatakse vastav tahvel, millel on info persooni kohta, kellele pink on pühendatud.  

Neljapäeval, 26. märtsil toimus Rõngu kogukonnakeskuse virtuaalne projektikoosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Jaanika Saar. Koos projekteerija ja eskiisi autori Uko Künnapiga arutati läbi hoone funktsioonid ning ruumide spetsiifika. Samuti lepiti kokku, kuidas toimub projekteerimisprotsessis info jagamine.   

VALLAMAJANDUS

Elva Vallavalitsus otsustas 25. märtsil, et riigis kehtestatud eriolukorra ning avalikus kohas viibimise täiendavate korralduste tõttu tuleb sulgeda valla kõik mängu- ja spordiväljakud, rulapargid, kettagolfirajad, välijõusaalid jt. Väljakud on suletud kuni eriolukorra lõpuni. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et kuigi nii Vabariigi Valitsus kui ka Elva Vallavalitsus on varasemalt juhtinud korduvalt tähelepanu sellele, et avalikes kohtades tuleb hoida teistega ohutut distantsi ja kogunemised on keelatud, pole paljud inimesed neid juhiseid järginud.  

"Oleme saanud viimasel nädalal mitmeid teateid laste ja noorte kogunemistest erinevatel väljakutel. Oleme valla infokanalites sellele teemale tähelepanu juhtinud, kuid paljud pole juhiseid tõsiselt võtnud," ütles Järveoja ja lisas, et seetõttu tuli võtta vastu otsus kõik mängu- ja spordiväljakud sulgeda. Vallavanem paneb lapsevanematele südamele, et laste ja noortega räägitaks eriolukorra tähendusest ja juhistest. 

Vallavanem rõhutas, et ka kõigil teistel, sh eakatel tuleb kogunemisi vältida. "Vabariigi Valitsuse eilne korraldus ütleb selgelt, et avalikus kohas võib viibida vaid kaks inimest, väljaarvatud perekond, ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Palume neid juhiseid rangelt järgida," lisas Järveoja. 

Vallavalitsus juhib tähelepanu, et valla lasteaedade mänguväljakud ei ole mõeldud avalikuks kasutamiseks ning ka neile väljakutele ei või minna. 

Vallavalitsus paigaldab kõikidele avalikele mängu- ja spordiväljakutele ning –radadele ka korraldust puudutavad infotahvlid. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda Elva linna jäätmepunkti. Jäätmepunkt on suletud 30. märtsist 30. aprillini. 

Elva linna jäätmepunkt (Nooruse 8) asub ühel territooriumil Elva linna keskkatlamajaga. Jäätmejaama tegevuseks kasutatakse katlamaja ruume. Kuna Elva linna keskkatlamaja on elutähtsa teenuse osutaja, otsustati Elva linna jäätmepunkt ajutiselt sulgeda, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning ennetada elutähtsa teenuse katkemist. 

See tähendab, et ajutiselt ei ole võimalik ära anda vanarehve, lehtklaasi, eterniiti, ehitus- ja suurjäätmeid. 

Kohad, kus saate vanarehve tasuta ära anda, leiate siit: https://www.rehviringlus.ee/kogumispunktide-nimekiri  

Ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat on võimalik üle anda Puhja, Rannu ja Rõngu jäätmepunktides. Täpsema info nende kohta leiate valla kodulehelt: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

Erandkorras on jäätmepunkt avatud 11. aprillil kell 9–15, kui ei teatata teisiti. Sel päeval toimub jäätmete vastuvõtmine, kuid arvestada tuleb kõikide Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega. Jäätmete äratoojaid võetakse vastu ükshaaval. 

NB! Kui see on võimalik, siis palume vältida jäätmejaamade tihedat külastamist ning mõelda jäätmejaama külastus põhjalikult läbi. 

Tuletame meelde, et eriolukorra juhi korralduse järgi võib avalikus kohas viibida korraga kaks inimest (v.a) pere ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. 

Elva linna Järve põik kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Elva Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/172 kehtestati Elva linnas Järve tn 9 detailplaneering, millega planeeriti Järve tn 9 kinnistule 6 elamumaa krunti ja liikluspind transpordimaana.  

Kohanimeseaduse alusel peab kohanimi olema määratud planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile (nt tee, tänav, väljak, väikekoht). Vallavalitsus tegi kinnistu omanikule ettepaneku määrata planeeritud nimeobjektile kohanimeks Järve põik (tänavanime liigisõna põik on samanimeliselt peatänavalt kõrvale keerav väiksem tänav, vahel ka umbtänav). 

Maaomaniku ettepanek oli määrata kohanimeks Järvepargi tänav, Väikejärve tänav või Järvepalu tänav. Kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 kohaselt on kohanime määraja kohalik omavalitsus. Vallavalitsuse 17.03.2020 istungil arutati kohanime määramist ning arutellu kaasati ka kinnistu omanik, kes nõustus nimevalikuga Järve põik.  

Elva Vallavalitsuse korralduse järgi tuleb valla kodulehel avalikustada kohanime määramise eelnõu, mille leiate altpoolt.  

Kohanime määramise eelnõu

 

KOMMUNIKATSIOON

Vallavalitsus kutsub: tule ja ole abiks kogukonna teavitamisel 

Hea Elva valla elanik! Pöördume sinu poole, et paluda abi olulise info levitamisel. 

Nimelt oleme kokku pannud infolehe, mille palume võimalusel välja trükkida ja panna oma kodus kusagile, kus see kogu aeg nähtaval oleks või kust oleks võimalik seda kiiresti vajadusel leida. 

Palume ka, et trükiksite infolehe välja ja viiksite oma eakatest lähedastele, aga eelkõige neile eakatele, kel ei ole kontakti lähikondsetega. Praegu on äärmiselt oluline, et kõik eakad püsiksid kodus ning omaksid eriolukorra kohta vajalikku infot. 

NB! Kindlasti anna infoleht üle ilma lähikontaktita! Pane infoleht postkasti, ukse või aia vahele. 

Samuti on äärmiselt oluline, et kogukond tuleb vastu ja aitab eakaid nende murede ja küsimuste lahendamisel. 

Kui kellelgi pole võimalik oma lähedaste poole abi saamiseks pöörduda, siis palume võtta ühendust oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga. Või kui tead kedagi, kes vajab abi, kuid ei saa seda ise kutsuda, siis palume samuti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole: https://www.elva.ee/ametnikud

Kindlasti on vajalik info olemas ka järgmises Elva valla lehes, kuid oluline on, et vajalik teave jõuaks kõigini juba täna. 

Materjalid: 

Aitäh, et aitad! Sinu panus on oluline! 

VARIA

Elva Vallavalitsus otsustas 16. märtsil sulgeda vallavalitsuse ja teenuskeskused, kuid ametnike igapäevatöö jätkub kaugtööna. Siin mõned stiilinäited meie ametnike kodukontoritest.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 24
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
Esmaspäev,   2 9 . juuni  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 9-14 Terje  Korss  Valgas MTÜ
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4