Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.02.-17.02.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.02.-17.02.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Neljapäeval, 14. veebruaril osalesid Marika Saar ja Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamised teemad olid koostöö kultuuriürituste korraldamisel ja Elva Elamusfestivali mõtted ning arutasime ka rahvarõivaste fondi loomise tingimusi.

Reedel, 15. veebruaril osales Mare Tamm täiskasvanuhariduse järelfoorumil “Targalt tulevikku”. Milline on maailm meie ümber aastal 2035 ja kuidas inimene õpib tehnoloogiliselt arenenud keskkonnas? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsiti ETKA Andrase ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvõttel vastuseid.

Eesmärk on välja töötada realistlik pikaajaline visioon hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade arendamiseks nii, et meil oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks. Sama oluline on, et inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud. Oma sõna saavad sekka öelda selles arutelus ka kohalikud omavalitsused.

Inspiratsioonikõne “Masinõpe ja elukestev õppimine” pidas kirjandusteadlane Maarja Vaino.

JUHTIMINE

Neljapäeval, 14. veebruaril kohtusid fraktsioonijuhid Tõnu Aigro, Vahur Jaakma ning Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Marika Saar ühinemislepingu teemalisel koosolekul. Arutati Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamise otsuse ja Elva valla Ühinemislepingu muutmise vajadusega seonduvaid küsimusi.

KOMISJONID

Esmaspäeval, 11. veebruaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul. Päevakorras olid Elva valla kuue kooli uuendatud põhimääruste eelnõude tutvustamine ja ülevaade noorsootööst meie piirkondades.

Neljapäeval, 14. veebruaril osales Marika Saar volikogu kultuurikomisjoni koosolekul. Peamine teema oli seisukoha võtmine Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamise tühistamise osas ning arutasime rahvarõivaste fondi loomise põhimõtteid.

Elva Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimus neljapäeval, 14. veebruaril, kus oli arutelul Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ muutmise eelnõu. Milvi Sepp selgitas muudatuste vajalikkust.

Korra muudatustega täiendatakse matusetoetuse regulatsiooni, muudetakse täisealisele isikule hoolduse seadmise tingimusi ja tühistatakse riigieelarvest valla toetusfondi toetuste maksmiseks ja teenuste arendamise kuludeks eraldatud vahendite kasutamine, sest need vahendid suunatakse 2019. aastal tasandusfondi. Marika Saar andis ülevaate 2018. aasta sotsiaalvaldkonna tööst, tegevustest ja projektidest.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 14. veebruaril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maano Koemets, Ene Joosing ja  Allan Allik, Madis Ess (RMK) ja Lea Tuvikene (projekti algataja) Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi korrastamise teemalisel arutelul.

Arutati kaasava eelarvega rahastatavat projekti Mustjärve ja Tamme paljandi radade korrastamiseks. Vaadati üle, mis on planeeritud tegevused ja milliseid lubasid selleks vaja on. Selgus, et Tamme paljandi rada asub eramaal ja RMK maal ning tuleb käia kohal, et selgitada välja hetkeolukord. Mustjärve rada asub RMK-le kuuluval maal ning on RMK sõnul isetekkeline ja seal tuleb taotleda esmane maakasutusõigus. Seejärel on võimalik alustada soovitud tegevustega. Otsustati, et mõlema raja puhul on tegemist pigem õpperaja kui matkarajaga.

VARIA

Teisipäeval ja kolmapäeval, 12.-13. veebruaril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets ja Milvi Sepp “Linnade ja valdade päevadel” Tallinnas. Linnade ja valdade päeva näol on tegemist juba 15. korda toimuva omavalitsuste juhtidele ja ametnikele mõeldud konverentsiga.

Sel korral olid töötubate märksõnad moodne ja kaasaegne kohalik omavalitsus - seda nii rahanduses ja juhtimises, aga ka hariduses: sotsiaaltöö olevikus ja tulevikus, kohalike omavalitsuse teenuste paljude IT võimalustega maailmas, ettevõtlikud kogukonnad ning innovatiivne ja tark majandamine.

Elva Vallavalitsuse meeskonnast esinesid üritusel lektoritena Marika Saar, Heiki Hansen ja Kertu Vuks. Marika osales töötoas “Muudatused omavalitsuse sotsiaaltöös peale haldusreformi”, Heiki esines ettekandega Läänemere Linnade Liidu (UBC) teemadel ning Kertu tegi ettekande ettevõtjate messist “Elva Elamusfestival”.

 

Neljapäeval, 14. veebruaril tähistati vallavalitsuses sõbrapäeva. Sel päeval riietusid kõik juhindudes märksõnadest: punane, roosa või südamed.
Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde korraldas kolleegidele muusikaviktoriini, kus tuli vallamaja rahval ära tunda oma kolleegide lemmikuid muusikapalu. Viktoriin oli väga meeleolukas ning saime väga palju teada oma meeskonnas töötavate inimeste muusikaeelistuste kohta.

Viktoriini võitis õigusnõunik Margit Kiin, kes arvas ära 12 inimese lemmikpalad. Kokku saatsid eelnevalt oma lemmikloo 23 inimest.

 

Reedel, 15. veebruaril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar Elva linna päevakeskuses traditsioonilisel kohtumisel eakatega. Kõige rohkem küsiti küsimusi seoses Elva valla heakorra, teede olukorra ning ühistranspordiga seonduvatel teemadel. Väga põnev arutelu oli teemal, missugust kasu on Elva vallale toonud ametnike osalemised erinevatel kohtumistel ja konverentsidel.

Rääkisime sellest, kuidas said alguse muutused päevakeskuse uuenemisel, kust tulid ideed mentorklubi ja planeerimiskonverentsi korraldamiseks ning millistes haridusvaldkonna pilootprojektides Elva vald osaleb.

Järgmine kohtumine toimub 12. aprillil.

 

Reedel tutvustasid Toomas Järveoja ja Marika Saar Valguta kooli õpilastele Elva Vallavalitsuse tööd. Marika Saar tegi ettekande, kus räägiti volikogust ja vallavalitsuse tööst, valla eelarvest ning infokanalitest. Lapsed tõid kaasa kingituseks kevadise lille. 

 

Laupäeval, 16. veebruaril osales Marika Saar Elva Muuseumisõprade Klubi korraldatud üritusel, mis sel korral oli pühendatud Elva stagnatsiooniperioodi kultuurielu meenutamisele.

Sissejuhatuse ajastusse tegi muuseumisõprade eestvedaja Heli Zink ning kultuurist rääkis Reet Käppa. Kõne all olnud ajal oli Elvas väga tugev koorilaulukultuur -  meeskooris oli ligi 60 lauljat ja naiskooris 80 lauljat. Vabariiklikult tuntud oli ka Elva kodundusalane töö. Meenutati Elva muuseumi, ning muretseti selle üle, kes ja kuidas meie valla ajalugu kogub ja säilitab.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.02.-17.02.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.02.-17.02.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Neljapäeval, 14. veebruaril osalesid Marika Saar ja Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamised teemad olid koostöö kultuuriürituste korraldamisel ja Elva Elamusfestivali mõtted ning arutasime ka rahvarõivaste fondi loomise tingimusi.

Reedel, 15. veebruaril osales Mare Tamm täiskasvanuhariduse järelfoorumil “Targalt tulevikku”. Milline on maailm meie ümber aastal 2035 ja kuidas inimene õpib tehnoloogiliselt arenenud keskkonnas? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsiti ETKA Andrase ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvõttel vastuseid.

Eesmärk on välja töötada realistlik pikaajaline visioon hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade arendamiseks nii, et meil oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks. Sama oluline on, et inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud. Oma sõna saavad sekka öelda selles arutelus ka kohalikud omavalitsused.

Inspiratsioonikõne “Masinõpe ja elukestev õppimine” pidas kirjandusteadlane Maarja Vaino.

JUHTIMINE

Neljapäeval, 14. veebruaril kohtusid fraktsioonijuhid Tõnu Aigro, Vahur Jaakma ning Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Marika Saar ühinemislepingu teemalisel koosolekul. Arutati Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamise otsuse ja Elva valla Ühinemislepingu muutmise vajadusega seonduvaid küsimusi.

KOMISJONID

Esmaspäeval, 11. veebruaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul. Päevakorras olid Elva valla kuue kooli uuendatud põhimääruste eelnõude tutvustamine ja ülevaade noorsootööst meie piirkondades.

Neljapäeval, 14. veebruaril osales Marika Saar volikogu kultuurikomisjoni koosolekul. Peamine teema oli seisukoha võtmine Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamise tühistamise osas ning arutasime rahvarõivaste fondi loomise põhimõtteid.

Elva Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimus neljapäeval, 14. veebruaril, kus oli arutelul Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“ muutmise eelnõu. Milvi Sepp selgitas muudatuste vajalikkust.

Korra muudatustega täiendatakse matusetoetuse regulatsiooni, muudetakse täisealisele isikule hoolduse seadmise tingimusi ja tühistatakse riigieelarvest valla toetusfondi toetuste maksmiseks ja teenuste arendamise kuludeks eraldatud vahendite kasutamine, sest need vahendid suunatakse 2019. aastal tasandusfondi. Marika Saar andis ülevaate 2018. aasta sotsiaalvaldkonna tööst, tegevustest ja projektidest.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 14. veebruaril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maano Koemets, Ene Joosing ja  Allan Allik, Madis Ess (RMK) ja Lea Tuvikene (projekti algataja) Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi korrastamise teemalisel arutelul.

Arutati kaasava eelarvega rahastatavat projekti Mustjärve ja Tamme paljandi radade korrastamiseks. Vaadati üle, mis on planeeritud tegevused ja milliseid lubasid selleks vaja on. Selgus, et Tamme paljandi rada asub eramaal ja RMK maal ning tuleb käia kohal, et selgitada välja hetkeolukord. Mustjärve rada asub RMK-le kuuluval maal ning on RMK sõnul isetekkeline ja seal tuleb taotleda esmane maakasutusõigus. Seejärel on võimalik alustada soovitud tegevustega. Otsustati, et mõlema raja puhul on tegemist pigem õpperaja kui matkarajaga.

VARIA

Teisipäeval ja kolmapäeval, 12.-13. veebruaril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Marika Saar, Heiki Hansen, Mikk Järv, Mare Tamm, Maano Koemets ja Milvi Sepp “Linnade ja valdade päevadel” Tallinnas. Linnade ja valdade päeva näol on tegemist juba 15. korda toimuva omavalitsuste juhtidele ja ametnikele mõeldud konverentsiga.

Sel korral olid töötubate märksõnad moodne ja kaasaegne kohalik omavalitsus - seda nii rahanduses ja juhtimises, aga ka hariduses: sotsiaaltöö olevikus ja tulevikus, kohalike omavalitsuse teenuste paljude IT võimalustega maailmas, ettevõtlikud kogukonnad ning innovatiivne ja tark majandamine.

Elva Vallavalitsuse meeskonnast esinesid üritusel lektoritena Marika Saar, Heiki Hansen ja Kertu Vuks. Marika osales töötoas “Muudatused omavalitsuse sotsiaaltöös peale haldusreformi”, Heiki esines ettekandega Läänemere Linnade Liidu (UBC) teemadel ning Kertu tegi ettekande ettevõtjate messist “Elva Elamusfestival”.

 

Neljapäeval, 14. veebruaril tähistati vallavalitsuses sõbrapäeva. Sel päeval riietusid kõik juhindudes märksõnadest: punane, roosa või südamed.
Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde korraldas kolleegidele muusikaviktoriini, kus tuli vallamaja rahval ära tunda oma kolleegide lemmikuid muusikapalu. Viktoriin oli väga meeleolukas ning saime väga palju teada oma meeskonnas töötavate inimeste muusikaeelistuste kohta.

Viktoriini võitis õigusnõunik Margit Kiin, kes arvas ära 12 inimese lemmikpalad. Kokku saatsid eelnevalt oma lemmikloo 23 inimest.

 

Reedel, 15. veebruaril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar Elva linna päevakeskuses traditsioonilisel kohtumisel eakatega. Kõige rohkem küsiti küsimusi seoses Elva valla heakorra, teede olukorra ning ühistranspordiga seonduvatel teemadel. Väga põnev arutelu oli teemal, missugust kasu on Elva vallale toonud ametnike osalemised erinevatel kohtumistel ja konverentsidel.

Rääkisime sellest, kuidas said alguse muutused päevakeskuse uuenemisel, kust tulid ideed mentorklubi ja planeerimiskonverentsi korraldamiseks ning millistes haridusvaldkonna pilootprojektides Elva vald osaleb.

Järgmine kohtumine toimub 12. aprillil.

 

Reedel tutvustasid Toomas Järveoja ja Marika Saar Valguta kooli õpilastele Elva Vallavalitsuse tööd. Marika Saar tegi ettekande, kus räägiti volikogust ja vallavalitsuse tööst, valla eelarvest ning infokanalitest. Lapsed tõid kaasa kingituseks kevadise lille. 

 

Laupäeval, 16. veebruaril osales Marika Saar Elva Muuseumisõprade Klubi korraldatud üritusel, mis sel korral oli pühendatud Elva stagnatsiooniperioodi kultuurielu meenutamisele.

Sissejuhatuse ajastusse tegi muuseumisõprade eestvedaja Heli Zink ning kultuurist rääkis Reet Käppa. Kõne all olnud ajal oli Elvas väga tugev koorilaulukultuur -  meeskooris oli ligi 60 lauljat ja naiskooris 80 lauljat. Vabariiklikult tuntud oli ka Elva kodundusalane töö. Meenutati Elva muuseumi, ning muretseti selle üle, kes ja kuidas meie valla ajalugu kogub ja säilitab.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.02.-10.02.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.02.-10.02.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 4. veebruaril osales Mare Tamm Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud “Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2035” alasel arutelul Tallinnas. Kohtumisel osalesid 60 kooli ja koolipidaja esindajat, haridus- ja kasvatusteadlased ning hariduse sõbrad.

Inspiratsiooniettekandeid pidasid Marju Lauristin, Margit Sutrop ja Raul Eamets, kes juhivad ühtlasi strateegia töörühmi. Kokkusaamise eesmärk oli tutvustada osalejatele ideid, mida on haridus- ja teadusstrateegia visiooni koostajad välja pakkunud ja arutada ühiselt lahenduste üle, mida koolid koos partneritega on juba rakendanud ja mida oleks otstarbekas strateegia koostamisel arvesse võtta.

 

 

Esmaspäeval osales Karmen Moont Kultuuripealinn 2024 teemalisel arutelul Tartumaa Omavalitsuste Liidus. Kohtumisel osalesid kõikide Tartumaa omavalitsuste kultuurijuhid, et ühiselt arutada projekte ja sündmusi, mida Tartus ja Lõuna-Eestis 2024. aastal ja sellele eelneval perioodil korraldada.

Kultuuripealinna tiitel on hea võimalus tervele regioonile, nii kultuuri kui ka turismi ja majanduse valdkonnas. Selle aasta augustis tuleb kandidaatidel esitada ca 100-leheküljeline kandidatuuriraamat, mille alusel teeb komisjon otsuse, kas 2024. aastal saab Euroopa kultuuripealinnaks Narva või Tartu.

Tartu 2024 kontseptsioon on “Ellujäämise kunstid”, mis kätkeb endas kolme peamist tegevusliini: elu ja keskkonda, inimesi ja oskusi ning omapära ja Euroopat.

Kolmapäeval, 6. veebruaril osales Marika Saar Rõngu raamatukogu lugejate üritusel, kus tehti kokkuvõte EV100 raames toimunud eesti kirjanduse lugemiskampaaniast. Selgitati välja populaarsemad raamatud ning tublimad lugejad said endale Tunnustustähed. 

 

Neljapäeval, 7. veebruaril osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul, kus arutleti ettepanekute üle, mida esitada 2019. aasta eelarve läbirääkimistel valitsusdelegatsioonile. Peamine fookus on laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetuse süsteemi rakendamisel, raamatute ja teavikute rahastamise suurendamisel ning terviseradade toetamisel. Arutleti vajaduse üle algatada liidusiseselt arutelu kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate palgapõhimõtetest. Järgmine kohtumine toimub aprillikuus.

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti, konkursi tähtaega on pikendatud kuni 18. veebruarini.

Lastekaitsespetsialisti kohale on oodatud kandideerima inimene, kellel on kõrgharidus (soovitavalt erialane), kes omab varasemat töökogemust avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas, kes tunneb tööks vajalikke seaduseid ja õigusakte, kel on hea koostöövõime ja kes on kohusetundlik ning hea pingetaluvusega.

 

Samuti oodatakse kandidaadilt B-kategooria lubade omamist ning head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust.

Kandideerimiseks tuleb esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid palutakse esitada aadressile elva@elva.ee.

Rohkem teavet tööpakkumiste kohta leiab aadressilt www.elva.ee/toopakkumised.

 

Elva Vallavalitsus ootab ettepanekuid sotsiaal-ja tervisevaldkonna tegijate tunnustamiseks.

Aunimetuse kandidaate saab esitada alates 1. veebruarist kuni 28. veebruarini Elva valla veebilehel oleval e-vormil või saata avaldus digitaalselt allkirjastatult aadressile elva@elva.ee.

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusavaldused:

1) Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas;

2) Aasta sotsiaaltöö teo aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;

3) Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;

4) Aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt tervise edendusse Elva vallas;

5) Aasta märkaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.

Aunimetuste laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon ning aunimetused antakse üle märtsikuus vallavalitsuse korraldataval tänuüritusel. Kõik tunnustuse saajad jäädvustavad oma nime Elva valla auraamatusse ning neile antakse üle tänukiri ja meene.

 

Kolmapäeval, 6. veebruaril toimus OÜ Tervise Abi koolitaja Ligita Haaviku abivahendite ühiskoolitus volikogu saalis, kus osalesid sotsiaalosakonna ametnikud, hooldustöötajad ning Elva haigla töötajad. Koolituse käigus tutvustati abivahendite taotlemise süsteemi ning muudatusi abivahendite korraldamisel.

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 6. veebruaril osalesid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Heiki Hansen Tallinnas konverentsil “Tugev omavalitsus=tugev riik?”. 

Konverentsi keskmes oli mitmetasandilise valitsemise ja kohaliku omavalitsuse korralduse (tsentraliseerimine vs detsentraliseerimine) erinevate praktikate kasutamine maailmas ning nende kogemused ja õppetunnid. Konverentsil tegid ettekanded OECD poliitikaanalüütik Maria Varinia Michalun, Tampere Ülikooli kohalike omavalitsuste uuringute professor Arto Haveri, ärimees Rain Lõhmus, Taani sise- ja majandusministeeriumi esindaja Soren Thomsen, Norra omavalitsusliidu juht Gunn Marit Helgesen, Hollandi Omavalitsuste Liidu e-valitsemise töörühma juht Henri Rauch ning Saue vallavanem Andres Laisk.

Konverentsipäeva lõpetas erakondade debatt teemal “Millist omavalitsust vajab Eesti riik?”.

Neljapäeval, 7. veebruaril osalesid Hegri Narusk, Kertu Vuks, Heiki Hansen, Jaanika Saar Kesk tn projekti ehitustööde avakoosolekul. Koosoleku eesmärk oli kooskõlastada tellija, töövõtja ja omanikujärelevalve vahel tööde teostamise etapid, arutati ehitustööde alustamisega seonduvat ning ka kommunikatsiooniplaani.  

Neljapäeval osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Allan Allik, Ene Joosing ja Maarika Uprus  kaasava eelarve objektide realiseerimise koosolekul. Arutati rahastuse saanud ideede, Puhja välijõusaal, Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi korrastamine ning Verevi ranna atraktiivsemaks muutmine, edasiseid tegevusi. Oluline on, et objektid oleksid valmis suvehooaja alguseks.

SPORT

Kolmapäeval ja neljapäeval, 6.-7. veebruaril, toimusid Tartumaa Tervisespordikeskuses 16. Eesti omavalitsusjuhtide talvised mitmevõistlused. Võistlustel osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv. Omavahel võistlesid praegused ja endised omavalitsuste juhid. 19 osalejat võistlesid kümnel erineval sportlikul alal.

Elva vallavanem Toomas Järveoja saavutas praeguste omavalitsusjuhtide seas I koha ja sai üldarvestuses III koha! Rändkarikas kuulub Toomas Järveojale.

 

7. veebruari õhtul toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla spordivaldkonna tänuüritus, kus anti üle tunnustused 19 erinevas kategoorias. Tunnustusüritusel osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar ja Karmen Moont.

Rahvamajja oli lahti rullitud punane vaip ja meeleolukat õhtut juhtis Kristjan Moorast.

 

Peale 2018. aasta parimate sportlaste tunnustati ka treenereid ja teisi Elva valla spordiellu panustajaid.

2018. aasta naissportlane on Margret Zimmermann (orienteerumine) ja aasta meessportlane Cevin Anders Siim (ujumine).

Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat on Gerlinde Vallikivi (iluuisutamine), vanuseklassis 13-14 Emily Hermann (ilu- ja rühmvõimlemine), vanuseklassis 15-16 Marleen Riisaar (laskmine) ja 17-18-aastaste hulgas Marianne Tavits (laskmine).

Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Kaur Hansen (kergejõustik), vanuseklassis 13-14 Kert Krillo (kergejõustik), vanuseklassis 15-16 Heiki Vabrit (võrkpall) ja vanuseklassis 17-18 Edward Henno (kergejõustik).

Elva valla aasta naisjuunioriks valiti Getriin Marii Lessing (ujumine) ning aasta meesjuunioriks  Johannes Sikk (triatlon).

Aasta naisveterani tiitli sai Klara Väiko (lauatennis) ja aasta meesveterani tiitli Endel Remmet (orienteerumine).

Aasta treeneri tunnustuse sai Evelin Pihlak Spordiklubist Altia, aasta võistkond on Jalgpalliklubi FC Elva esindusmeeskond ning aasta sporditegu on Elva Metsajooksude korraldamine MTÜ Peedu Jooksuselts poolt. 2018. aasta spordisõbra tiitliga pärjati SA Tehvandi Spordikeskus, kes investeeris möödunud aastal elektrooniliste laskemärkide ostmisega 100 000 eurot Tartumaa Tervisespordikeskusesse. Aasta spordihingeks valiti aga peamiselt Rõngu kandis tegutsev MTÜ Kvaliteetaeg.

19 kategooriale esitati kokku 54 kandidaati. Kandidaate sai esitada 18. jaanuarini.

Spordivaldkonna parimad valiti välja komisjoni otsuse ja rahvahääletuse tulemusena. Elva valla kodanikud said spordivaldkonna tegijate valimises sõna sekka öelda 25. jaanuarist 1. veebruarini.

Fotode autor: Kayvo Kroon. Pildigalerii leiate SIIT.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.01.-3.02.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.01.-3.02.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS

Kolmapäeval, 30. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm lasteaedade direktorite kokkusaamisel.

Kohtumine toimus Rõngu lasteaias Pihlakobar. 

 

Arutluse all olid ühtse haridusjuhtide töö tagasisidestamise põhimõtte loomine ja valla uue haridusteenuse Arno käivitamine alates veebruarist.

KOGUKOND

Teisipäeval, 29. jaanuaril toimusid Elva vallamaja volikogu saalis mõttetalgud teemal “Kuidas muuta Turuplatsi park funktsionaalsemaks?”. Avalikul arutelul osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika Saar, Allan Allik, Maano Koemets ja Sten Saarekivi.

Heiki Hansen ja Sten Saarekivi tutvustasid Turuplatsi pargi hetkeolukorda ning ideesid seoses pargi võimaliku arendamisega. Kohtumisel osales ka pargi arhitektuurilise lahenduse autor, maastikuarhitekt Edgar Kaare, kes jagas oma mõtteid pargi funktsionaalsemaks muutmiseks.

Arutelul osalejad tõid välja, et oluline oleks lahendada turukauplejate töötingimuste probleemid - turulettide asukohta oleks mõistlik muuta, ühtlasi tuleks üle vaadata ka lettide disain, et need vastaksid kauplejate vajadustele. Tulevikus võiks park olla funktsionaalsem - rohkem atraktsioone erinevas vanuses lastele.

 

VALLAVOLIKOGU

Vallavolikogu 2019. aasta esimene istung toimus 28. jaanuaril. Istungi päevakorras oli kaheksateist punkti, toome välja olulisemad neist.

Maakonna arengustrateegia heakskiitmist ei toetatud üksmeelselt
Maakondliku strateegia puhul oli omavalitsuste roll see ühiselt koostada ja seejärel heaks kiita või mitte heaks kiita. Maakondlik arengustrateegia sai heakskiidu ehk siis poolthäälte enamuse vallavolinikelt. Heakskiit anti peale pool tundi kestnud arutelu. Suurima puudusena toodi välja see, et strateegia jäi jätkuvalt liiga Tartu linna keskseks ja ei sisaldanud Elva valla poolt tehtud ettepanekuid.
 
Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Ettevõte X-building OÜ soovib rajada ridaelamut Käärdi alevikus aadressile Rukki tn 2a, kuid Rõngu üldplaneering ei võimalda sellist ehitusõigust anda. Kuna vallavalitsus leidis, et asukoht ridaelamule on siiski sobiv ja elamuturul valitseb nõudlus uute pindade järele, siis üks võimalik lahendus on muuta kehtivat üldplaneeringut ja võimaldada seega ehitusõigus. Vastav eelnõu ja keskkonnamõju hindamise vajaduse eelhinnang sai 24 volikogu liikme heakskiidu, edasi algab planeeringuprotsess.
 
Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine
Hoonestusõigus antakse kinnistule Tartu mnt 3, Elva linn, kuhu rajatakse spordihoone. Spordihoone eesmärk on teenindada Elva Gümnaasiumi ning piirkonna elanikke ja spordiklubisid. Otsusega anti ka vallavalitsusele õigus garanteerida sihtasutuse võetavat laenu spordihoone ehitamiseks.
 
Vallavara otsustuskorras võõrandamine
Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel võõrandada 582 euro eest valla elanik Raigo Kollinale puukuur Kapsta külas. Põhjus, miks vallavara enampakkumisele panemata müüakse, on selles, et Raigo Kollina on 20 aasta jooksul kuuribokse parendanud ja kasutanud, kuid ta ei esitanud avaldust erastamiseks õigel ajal, sest tal ei olnud hoone omandit. Pärast seda, kui vald tunnistab hoone peremehetuks ja maa omandatakse, on võimalik kinnistu müüa, et see ei oleks vallale koormaks. Elva vald ei vaja seda kuuri oma tegevuseks ja võõrandamine on kooskõlas vallavara eeskirjaga.
 
Vald ostab eraisikutelt teealuse maa
Volikogu otsustas nõustuda vallavalitsuse esitatud eelnõuga osta maatükk Aakre külas. Tegemist on transpordimaa omandamisega. Omandatav kinnistu on teemaa, kus asub osa Kuusiku – Tuuleveski teest ning see tagab juurdepääsu mitmetele kinnistutele ning on valla hooldada. Omandamisega seotud kulud võtab Elva vald enda kanda, sealhulgas kinnistu ost hinnaga 250 eurot ning kõik asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud.
 
Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni puudutavad määrused ja otsus
Volikogu kinnitas otsuse, millega kinnitati AS Emajõe Veevärk Elva vallas vee-ettevõtjaks nende objektide osas, kus AS on varade omanik. Vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaeg on 31.12.2030 ja vee-ettevõtja kohustus on tagada ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse osutamine Elva valla elanikele ja ettevõtetele.
Peale otsuse võttis volikogu vastu kaks määrust, ühisvee- ja ühiskanalisatsiooniga liitumise kord reguleerib liitumist ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning kasutamise kord reguleerib, kuidas neid rajatisi kasutada tohib. Samuti, missugused kohustused on tarbijal ja missugused teenuse pakkujal. Nendest kordadest kirjutame pikemalt järgmises lehes.
 
Keskkonnamõju hindamisega seotud otsustused teeb edaspidi vallavalitsus
Vallavolikogu volitas vallavalitsuse keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevad õigused ja kohustused. Need on teistelt asutustelt tulnud kooskõlastused ja seisukohtade andmised keskkonnamõju teemalistele eelnõudele. Peale selle kuuluvad nende alla ka valla enda otsused, kas algatada keskkonnamõju hindamist või mitte, näiteks erinevate ehitusvaldkonna loataotluste menetluses. Volitamise eesmärk on tagada kiirem vastus päringutele.
 
Sotsiaalosakonnale ja majandusosakonnale autode soetamine
Vallavalitsus planeerib hankida viieaastase kasutusrendile võtmisega kolm uut sõidukit, mille hankelepingu eeldatav kogumaksumus on 58 000 eurot, käibemaksuta (sisaldab sõidukite jääkmaksumust – võimalikku väljaostu maksumust). Plaanis on soetada kaks mahtuniversaaltüüpi sõidukit sotsiaalosakonnale ja üks maastikuvõimekusega auto majandusosakonnale.
 
Volikogu kinnitas logo sümboolikaks ja valis rahvakohtunikud
Volikogu otsusega kinnitati, et Elva valla logo on valla sümboolika hulka kuuluv kujutis. Seega on Elva valla sümboolika valla vapp, valla lipp ja edaspidi ka logo. Logo kasutamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole. Logo kujutis ja variandid on avalikult nähtavad SIIN. Volikogu kinnitas üheksa rahvakohtunikukandidaati, kes esitatakse Tartu Maakohtule. Volikogus korraldati salajane hääletamine, kus valiti 11 kandidaadi hulgast välja 9. Rahvakohtuniku kandidaatide sobivuse üle otsustab Tartu maakohus.
 
Elva valla tunnustuste saajad
Elva valla Täht on Elva valla tunnustusavaldus inimestele, kes on oma töö ja tegudega eriliselt silma paistnud ja keda on esitatud tunnustamisele.
Elva valla esimesed Tähed on kauaaegne Rannu apteeker Eeva Pärsimägi, tantsutreener ja tantsustuudio RN asutaja Merit Täht ning Elva Lend teatri loomisele ja tegutsemisele üks suuremaid kaasaaitajaid Margus Möll.Volikogu tegi salajase hääletamise teel valiku ka Elva valla Aasta Teo ja Aasta Tegija kandidaatide vahel. Tunnustuse saajad avalikustatakse Vabariigi aastapäeval.
 
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Volikogu kinnitas Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide nimetused, asukohad ja ka isikkoosseisud. Vallasekretär selgitas, kuidas valimised korraldatakse.
 
Volikogu istung on järelevaadatav elva.ee/video. Järgmine istung toimub 25. veebruaril.

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 1. veebruaril toimus Elva valla laste ja perede komisjoni esimene istung, kus olid arutlusel kolme pere heaolu puudutavad küsimused. Lisaks komisjoni liikmetele olid vastavalt juhtumile kaasatud ka teised erialaspetsialistid. Järgmine istung on planeeritud 21. veebruarile.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 28. jaanuaril kohtus Kertu Vuks Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna esindaja Maido Urbasega. Arutati võimalusi korraldada vallavalitsuse ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöös loodusõhtu ning konverents.

Teisipäeval, 29. jaanuaril osalesid Kertu Vuks ja Marika Saar Põltsamaa, Mustvee ja Elva valla koostööprojekti “Tugispetsialisti tugiteenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudel väljatöötamine” kohtumisel Põltsamaa Vallavalitsuses. Koostööprojekt sai Riigi Tugiteenuste Keskuselt positiivse rahastamisotsuse. Kohtumisel osalesid kõikide projektipartnerite esindajad, et arutada veelkord läbi lähteülesanne konsultandi leidmiseks.

Teisipäeval osales Allan Allik Valgamaa Partnerluskogu taotlusvooru infopäeval. Infopäeval räägiti läbi olulisemad taotlemistingimused. Elva vallast jääb Partnerluskogu piirkonda Aakre ning Palupera piirkond. Antud taotlusvooru jaoks valmistab Allan Allik ette taotluse Palupera staadioni välijõusaali rahastamiseks.

Kolmapäeval, 30. jaanuaril osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Mikk Järv ja Terje Korss energiatarbimise juhtimise seminaril Elva Kultuurikeskuses.

Richard Morisson Iirimaalt rääkis energiajuhtimissüsteemide (EnMS) rakendamisest ja sellest tõusvatest tuludest. Peamine fookus näidetel oli avalikust sektorist, kuid võrdlusena toodi näiteid ka tööstustest ja kodumajapidamistest.

Giorgi Davidov, Tartu Ülikoolist, rääkis, kuidas ja miks inimesi energiasäästu ja taastuvenergia kasutuselevõtu teemadel kaasata.

Neljapäeval, 31. jaanuaril osales Allan Allik Põhjamaade Ministrite Nõukogu taotlusvoorude infopäeval. Programmi eesmärk on tihendada kontakte Balti- ja Põhjamaade MTÜde ning KOVide vahel. See programm on hea võimaluse, et tihendada kontakte sõpruslinnade vahel või õppida eeskujulikelt lahendustelt, mida on ellu viidud Põhjamaades.

 

VARIA

Fotovõistlus "Päeva parim hetk" toimus 14.-27. jaanuaril ning selles ajavahemikus said kõik saata foto oma päeva toredast hetkest Elva valla nutirakenduse kaudu. 
Fotovõistlusele saabunud fotosid hindasid Elva vallamaja töötajad. Pildid pandi Elva vallamajja üles ajavahemikuks 30. jaanuar-1. veebruar.
Oma lemmiku sai valida viies erinevas kategoorias: kõige ilusama kompositsiooniga foto, kõige humoorikam foto, kõige toredam foto, kõige rohkem tuju tõstvam foto ja kõige huvitavam foto. Kõige tasavägisem oli võistlus kategoorias "Kõige rohkem tuju tõstvam foto", kus võitnud foto sai teistest vaid ühe hääle rohkem.
Võistlusele saadeti kokku 16 fotot, millest kaks diskvalifikatseeriti, kuna ühest fotost polnud aru saada, millega on tegu ning teise pildi näol oli tegemist fotovõistlusele mittesobiva fotoga.
Fotovõistluse võitjaid ootavad Elva vallamajas (Kesk 32, Elva linn) kingitused. Palume kõikidel võitjatel võtta ühendust kommunikatsioonijuhi Merilyn Sädega (merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120), et leppida täpsemalt kokku kingituse kättesaamine.

Allpool näete galeriid võitnud fotodest.

Võidufoto kategoorias "Kõige ilusam kompositsioon".

 

Võidufoto kategoorias "Kõige humoorikam foto".

 

Võidufoto kategoorias "Kõige toredam foto". Autor Kätlin Liidemaa.

 

Võidufoto kategoorias "Kõige rohkem tuju tõstvam foto". Autor Annela Kams.

 

Võidufoto kategoorias "Kõige huvitavam foto".

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.01.-27.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.01.-27.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 21. jaanuaril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Imbi Rõivassepp lasteaed-algkoolide juhtidega. Arutluse all olid Konguta, Valguta ja Aakre koolide haldamisküsimused ja finantskorralduse põhimõtete ühtlustamine. 

 

Lasteaed- algkoolide puhul on tegemist eripäraste haridusüksustega, kus samas asutuses tegutsevad koos nii koolieelne lasteasutus kui ka kool.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril osales Mare Tamm Elva Gümnaasiumi koostöölepingu sõlmimisel Elva Lendteatri ja MTÜ Improkraatiaga. Elva Gümnaasiumi poolt allkirjastas lepingu direktor Tarmo Post, Elva Lendteatri poolt Aire Pajur. Komöödiaklubi Ruutu 10 esindaja lepingu sõlmimisel oli juhataja Martin Junna.

Koostööl on mitu eesmärki: tekitada õpilastes laiemat kultuuri- ja draamahuvi, arendada koostööd nii õpilaste kui ka õpetajatega, 8. klasside õppekavajärgse tegevuse tagamine kirjandustundide raames ning tulevikus ka draamaringi korraldamine ja huvilistest õpetajate koolitamine.

KOGUKOND

Teisipäeval, 22. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Mare Tamm Rannu piirkonnakogu koosolekul. Mare Tamm tutvustas piirkonnakogu soovil 2018. aasta oktoobris Rannu Koolis korraldatud laiaulatuslikku rahulolu-uuringut ja selle tulemusi.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 22.-23. jaanuaril, osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu töö,- sotsiaal- ja tervisevaldkonna ning hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekutel. Töö,- sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma koosolekul andis Sotsiaalministeeriumi esindaja ülevaate muudatustest erivajadustega inimeste poliitikas ning ELVL asedirektor tutvustas varasemalt kohtumisel räägitud hoolekandepoliitika uusi suundi.

Hoolekandepoliitika üks suundi on see, et tulevikus kasvaks riigi ja kohalike omavalitsuste roll ning väheneks omaste panus hoolekandeteenuste rahastamisel. Erivajadustega inimeste poliitika peamine suund on liikuda “ühe ukse” poliitikale ning luua rohkem vajaduspõhiseid lahendusi ja parandada vajalike sotsiaalteenuste kättesaadavust.

Hariduse ja noorsootöö teemarühm keskendus planeeritavatele muudatustele alushariduses, kus on mõte muuta kooliks ettevalmistav aasta kohustuslikuks, mis omakorda tähendab, et viimasel aastal peaks lasteaiakoht olema tasuta ning see nõuab ligi 10 miljonit eurot täiendavaid vahendeid. Arutelud on algusjärgus ning teemaga jätkatakse suvisel teemarühma koosolekul. Tutvustati Haridus- ja Teadusministeeriumi, ELVL ja INNOVE ettevalmistamisel olevat kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammi, mis on väga oluline, et tõsta koolipidaja kompetentsi haridusvaldkonnas.  Marika Saar tõstatas probleemid seoses ENTKga huvitegevuse kava esitamise ja aruandlusega, mida käsitletakse järgmisel kohtumisel.

23. jaanuaril osales Sille Kask Tartumaa rahvatervise nõukogu ja turvalisuse nõukogu teabepäeval, kus tutvustati riigi rahastamisvõimalusi Tartu maakonna jaoks rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas sel aastal ning anti ülevaade erinevate valdkondade tegevusplaanidest (Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Punane Rist, Maanteeamet, Tartu Ülikool jt. s.h. kohalikud omavalitsused jt. koostööpartnerid).

Neljapäeval, 24. jaanuaril toimus Elva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakondade kohtumine. Kohtumisel osales ka Marika Saar, kes andis ülevaate Elva valla sotsiaalosakonna tööst, eelmise aasta olulisematest tegevustest ning uue aasta plaanidest. Kohtumine oli väga sisukas ning kindlasti saab tulevikus jätkata koostööd osakondade vahel.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 22. jaanuaril osales Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolekul. Tutvustati SA Tartumaa Turism 2019 turundustegevuste ülevaadet ning kinnitati 2019. aasta eelarve.

 

Kolmapäeval, 23. jaanuaril osalesid Maano Koemets ja Kertu Vuks Smart Manufacturing Meetup üritusel. Ürituse eesmärk oli kokku tuua ettevõtjaid, kes on seotud eelkõige tootmisega, et jagada mõtteid ja kogemusi digitaalsete muutuste ja maailmas samas valdkonnas toimuvate trendide osas. Teiste seas esines Eesti majanduse tuleviku teemalise ettekandega Robert Kitt (Swedbank Eesti tegevdirektor) ja Kuldar Väärsi (Milrem Robotics tegevdirektor) rääkis toodete innovatsioonist Milrem Roboticsi näitel.

Väga põneva ettekande tegi Triin Kõrgmaa (Salvesti tegevdirektor), keskendudes innovatsioonile toidutööstuses. Oma kogemust digitaalses innovatsioonis Enics Eesti näite jagas Jaanus Aal. Seminar keskendus eelkõige digitaalsete muutuste ja uuenduslike lahenduste rakendamise võimalustele ja parimatele praktikatele.

 

Kolmapäeval toimus Puhja Seltsimajas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava avalik arutelu. Arutelul osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Hegri Narusk.

Arutelu toimus Puhjas, kuna sellesse piirkonda on planeeritud kõige suurem reoveekogumise ala laiendus (see puudutab aleviku osa, mis jääb Tartu - Viljandi maanteel põhja poole). Enamik esitatud küsimusi puudutas Puhja või Ulila ja Rõngu piirkondade ÜVK probleeme -  näiteks reoveeala laiendamine nii Puhja kui ka Ulila alevikus. Kõik küsimused said Emajõe Veevärgi esindajatelt vastused. ÜVK ehitus Puhja alevikus saab alata kõige varem 2020. aasta suvel. Täpne tööde algusaeg sõltub riigi rahastusest ja muudest ettevalmistavatest tegevustest, mis ei sõltu valla tegevusest ja tahtest.

Arendamise kavas on investeeringud jagatud lühiajalisse (kuni 4 aastat) ja pikaajalisse (4+ aastat) perspektiivi.

 

Reedel, 25. jaanuaril toimus Elva Kultuurikeskuses konverents “Kuidas luua ruumi, milles elame?”. Konverentsil osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Hegri Narusk, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen. Konverentsi eesmärk oli Elva valla üldplaneeringu koostamise protsessi raames koos oma valdkonna asjatundjatega ministeeriumitest, kohalikest omavalitsustest ja ettevõtlusest arutada ruumiloome ja planeerimise teemadel laiemalt. Konverentsi avas Elva valla arhitekti Jaanika Saare ja planeerimisspetsialist Maarika Upruse ettekanne Elva valla üldplaneeringu seisust.

Andres Meesak, MTÜ-st Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, esines ettekandega päikeseparkide teemal, üldplaneeringu koostamise kogemusi jagas arhitekt Toomas Paaver. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist tegi ülevaate riiklikest suundadest elamupoliitika ja ehitussektori tootlikkuse teemadel.  

Elva valla Keskkonnaameti esindaja Märt Öövel keskendus oma ettekandes ranna- ja kaldaaladele ning nende eripärale planeerimisel ja ehitustegevuse kavandamisel. Hannes Puu Põllumajandusametist keskendus maaparandussüsteemidele ning selgitas nende mõju elu- ja looduskeskkonnale.

Maaeluministeeriumi esindaja Helve Hunt rääkis pikemalt põllumajandusmaa kui loodusressursi hoidmisest ning selle hõivamisega seotud probleemidest nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Elva valla põllumajandusettevõtja kogemust planeerimisprotsessis ja ruumiloomest oma tegevuspiirkonnas jagas Üllar Kaaver.

Konverentsipäeva lõpetas Maanteeameti esindaja Kuno Männiku ettekanne teedevõrgu omandisuhete teemadel.

Konverentsi korraldas Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond, konverentsist võttis osa ligi 70 inimest, sh mitmed valdkonna asjatundjad teistest omavalitsustest.

VARIA

Neljapäeval, 24. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar Elva valla lusikapeol. Kutsed peole said eelmise aasta septembris-detsembris sündinud 60 last, nende seas 29 poissi ja 31 tüdrukut. Nende seas oli ka kaks paari kaksikuid, kes on kõik poisid. Peole kohaselt maiustati tordiga ning esinesid Murumuna lasteaia lapsed. Beebid said traditsiooniliselt Elva valla sümboolikaga lusikad ja kaardid nind kingitusena Kultuuriministeeriumilt ja Eesti Lastekirjanduse Keskuselt raamatu “Pisikene puu”. Elva vallas sündis 2018. aastal kokku 184 last. Palju õnne veelkord ning lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 204.

Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums

 

StartupDay 2019

Reedel, 25. jaanuaril osales Merilyn Säde StartupDayl. Enim inspireerisid oma kõnedega Rootsi astronaut Christer Fuglesang, idufirma SprayPrinteri üks juhtidest Sirla ja The Power House’i juht Lisa Lang.

SprayPrinteri juht Sirla rääkis oma loo sellest, kuidas ta teismelisena kooli kõndides tüdines ühest ja samas n-ö hallist kooliteest. Seega otsustas ta ühel külmal jaanuarikuu päeval kleepida ühele seinale kleepsu sõnumiga “Kohe tuleb suvi”. Pärast mõnda aega ilmus Sirla kleepsu kõrvale kellegi teise kleeps ja ta mõistis, et nii on tekkinud juurde üks kommunikatsioonikanal ja võimalus levitada positiivseid sõnumeid ning muuta oma igapäeva teekond inspireerivamaks. Nii saigi Sirlast tänavakunstnik.

Tema sõnum oli, et reklaamplakatite asemel võiks mõelda rohkem inspireerivate ja head emotsiooni tekitavate sõnumite levitamisele ilusas vormis. Mõtlema pani tema väide sellest, et inimesed ei kleebi tavaliselt oma koju seintele reklaamplakateid ning miks teeme seda siis avalikus ruumis.

 

Skewed Productioni asutaja Marcus Engman, kes töötas varem IKEA disainijuhina.

Väärtustava taaskasutuse meetodit rakendav disainer Reet Aus.

Põnev oli kuudla ka disainer Reet Ausi juttu sellest, kuidas ta säästva tootmiseni jõudis ning kuidas nad seda Bangladeshis täpsemalt teevad. Hirmutava faktina tõi ta välja, et moetööstuses on üks suurimaid probleeme tootmisel tekkivad materjali jäätmed ning et Bangladeshis toodab ainult üks riiete tootja 200-300 miljonit eset aastas. Seega on jäätmete hulk meeletu ja seega toimub ka kohutav ressursi raiskamine.

Inspireerivaid kõnelejaid oli muidugi veel ning kogu StartupDay andis uusi mõtteid ja suundi, mida saaksime kõik oma igapäevatöös mingil moel rakendada.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 76-80
Elemente lehe kohta 5
of 25
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4