Elva vallavalitsuse nädalakiri 16. - 22.04.2018

 HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Toimusid noortevolikogu eelvalimised

16.-20. aprill toimusid eelvalimised valla koolides ning noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil,.  Loe lisa ka sotsiaalmeedias. Valimistel osaleb 8 noort ning kandidaatidega saab tutvuda valla kodulehel.

Lasteaiajuhtide nõupidamine imus toimus 17.aprillil Hellenurme lasteaias. Kohtumisel räägiti lasteaedade toidupäevamaksumuse muudatustest, lapsevanema poolt kaetava lasteaiatasu osa määra tõusust järgneva kolme aasta jooksul. Mare Tamm jagas nõuandeid töötajatele asutusesisese tunnustamissüsteemi loomise kohta, Murumuna lasteaia juht Kadri Joost jagas head praktikat teemal - perevestlus kui võimalus kohtuda uute, lasteaeda tulevate laste ja nende peredega.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni ning hariduskomisjoni ühiskoosolek toimus 17.aprillil Elva raamatukogu kaminasaalis. Marika Saar tegi kokkuvõtte laste ja perede toetamise Elva visioonipäevast Hellenurmes ning tegevustest, millega vallavalitsus on alustanud või kohe alustamas. Samuti tutvustati muudatusi seoses lasteaiatasude määra ja toiduraha suuruse kohta valla lasteaedades Ühisarutelu all olid lasteaedade teenuspiirkondade määramine ja  koolitranspordist teemad. Rannu lasteaia direktor Signe Erikson tutvustas asutuse uut  arengukava.

Kultuuritöötajate kohtumisel olid arutlusel Elva valla sündmuste suvekalender, kultuuriürituste külastajate statistika, sügishooaja ürituste planeerimine, tunnustusürituste korraldamine ning plaanid Elva valla esimese sünnipäeva tähistamiseks.  

SOTSIAALVALDKOND

Vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp osalesid kohtumisel MTÜ Iseseisev Elu juhtidega, kus räägiti koostööst ja tulevikuplaanidest psüühilise erivajadustega inimeste toetamisel Elva vallas.

ELUKESKKOND

Spordihoone-ujula ehitusest

17. aprillil toimus ettevõtlus- ja turismi ning spordikomisjoni ühiskoosolek, kus arutati spordihoone-ujula projekti hetkeseisu. Komisjonile tutvustati erinevaid võimalikke ehitusvariante. Arvestades hoone maksumust ja Elva valla maksimaalset finantsvõimekust, siis komisjoni ühehäälne seisukoht oli, et sellel aastal alustatakse spordihoone ja olmeblokkide ehitusega. Samal ajal käivad läbirääkimised investoriga ujula rajamiseks.

ARENGUKAVA

Arengukava ettevalmistavad koosolekud ja arutelud jätkuvad piirkondades. Pange aeg kalendrisse kirja ja tulge kohale!

24.04 kell 18.00 Hullude ideede seminar (Waksal Wabrik, Pikk 43, Elva linn, Elva vald). Vt täpsemalt siit

02.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Puhja Seltsimajas.

03.05. kell 18.00 Rahvakoosolek Rannu Rahvamajas.

04.05 kell 11.00 Elva visioonikonverents+ arengukava teemalised töötoad (Elva kultuurikeskus)

08.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Rõngu Rahvamajas.

14.05 kell 18.00 Rahvakoosolek Elva Kultuurikeskuse kohvikus

VARIA

Läti Vabariigis suursaadik Eestis T.E. Raimonds Jansons käis Elvas

Volikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja kohtusid neljapäeva õhtul Läti suursaadikuga Eestis.Raimonds Jansonsiga. Juttu aeti Elva Kultuurikeskuses enne kahe läti tuntud džässmuusiku Aivars Hermanise ja Raimonds Macatsi kontserti. Kohvilauas vahetati mõtteid mõlema riigi päevapoliitikast, räägiti piiriülesest koostööst ja kultuurivahetusest. Pärast kohtumist said kõik osa suurepärasest kontserdist.

 

Nädalakiri 9.-15.04.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.-15.04.2018

KÜLADE KÄRAJAD

Juba  teist korda said kokku tublid külaliigutajad Elva valla Külade Kärajatel Mäeotsa külamajas. Abivallavanem Marika Saar tutvustas valla projektitoetuste eelnõud ning tunnustamise korda. Lepiti kokku, et edaspidi tunnustatakse kogukonna edendajaid ja aasta küla. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks viis läbi arengukava arengusuundade ja tegevuste arutelu.

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Noortevolikogu valimised tulekul

Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 14. aprillil. Kandidaatidega saab tutvuda valla kodulehel. Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, 16.-20. aprill toimuvad ka eelvalimised valla koolides.  Loe lisa ka sotsiaalmeedias.

Vastuvõtt lasteaedadesse. Lasteaiarühmade moodustamine uueks õppeaastaks algab Elva linnas aprillikuus. Lapsevanematelt, kes on esitanud avalduse vallavalitsusele ja soovinud lasteaiakohta 2018. aasta septembris algavaks õppeaastaks, küsitakse telefoni või e-maili teel kinnitust, kas sel aastal kindlasti ka õppekohta soovitakse. Samal ajal kogutakse infot lasteaiajuhtidelt, kui suuri ja mis vanuses rühmi on tuleval aastal võimalik avada. Mujal Elva vallas komplekteerivad lasteaiarühmi lasteasutuste juhid. Valla lasteaedade rühmade komplekteerimist puudutavate küsimustega palume pöörduda lasteaedade direktorite poole. Loe lähemalt ka sotsiaalmeedias.

Tegevustoetuste ja projektitoetuste lepingute vormistamine. Kultuurispetsialist Karmen Moont vormistab tegevustoetuste ja projektitoetuste saajatele lepinguid. Loodetavasti saavad kõik toetuste saajad oma lepingud allkirjastatud järgmise nädala jooksul.

Naiskoor Helletajad tähistas oma 5. sünnipäeva meeleoluka kontserdiga Nõuni kultuurimajas. Õnnitlemas käis abivallavanem Marika Saar.

 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsuse ja MTÜ Hoolekoda esindajad osalevad Sotsiaalse Innovatsiooni Labori koosloome arenguprogrammis, kus peamine fookus on eakate päevakeskuste teenuste arendamisel. Teenusedisainimine kestab veel ka maikuus.

MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste külastused
Nädala jooksul külastasid sotsiaal- ja terviseosakonna esindajad Milvi Sepp, Eva Kuslap ja  Alo Rebane MTÜ Iseseisev Elu päevakeskusi Rõngus, Elvas ja Puhja piirkonnas Rämsi külas. Päevakeskustes pakutakse igapäevaelu toetamise, toetatud elamise  ja -töötamise teenuseid psüühikahäiretega inimestele. Lisaks juhendatud tegevustele mitmetes valdkondades saavad päevakeskuste kliendid  vajadusel kasutada pesumasinat ja dušši. NB! Rõngu päevakeskus on kolinud  uutesse ruumidesse (Aia tn 1 kortermajja).

Sotsiaaltööspetsialistid tegelevad Euroopa Liidu toiduabi jagamisega jaanuari ja veebruarikuus toimetuleku- ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele. Palupera, Rõngu, Konguta ja Rannu piirkonnad on abi kätte saanud.

 

ELUKESKKOND

Kevadine teede hooldamine käib

Kõik kõnniteed Rõngus, Rannus ja Annikorus on esimese puhastuskuuri saanud, enamik autoteid samuti. Elvas on suuremad teed samuti puhastatud, siin veel tööd jätkuvad. Valimistutakse suuremaks asfalteerimiseks ning seejärel teede joonimiseks ja ülekäiguradade märgistamiseks.

Kolmapäevasel Tartumaa Arendusseltsi koosolekul arutati ajakirja National Geographic kollaste akendega seonduvat ning meie piirkonna tulevasi artikleid National Geographicu ajakirjades, mis ilmuvad ka teistes riikides.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA nõukogu koosolekul anti ülevaade möödunud aastast ning tutvustati selle aasta tegevusi. Samuti kinnitati juhatus ning 2018. aasta eelarve.

Rannu postkontor suletakse, postipunkt  tuleb raamatukokku

Rannu postkontor on 31. maist suletud. Postiteenuseid postipunktina jääb vahendama Rannu raamatukogu. Rannu teenuskeskus kolib Rannu alevikku postkontori ruumidesse.  Täpsemad ajad selguvad peagi.

ARENGUKAVA

Arengukava ettevalmistavad koosolekud ja arutelud jätkuvad piirkondades. Pange aeg kalendrisse kirja ja tulge kohale.

24.04 kell 18 Hullude ideede seminar (Waksal Wabrik, Pikk 43, Elva linn, Elva vald). Vt täpsemalt siit

02.05 kell 18  rahvakoosolek Puhja Seltsimajas.

03.05 kell 18 rahvakoosolek Rannu Rahvamajas.

04.05 kell 11 Elva visioonikonverents + arengukava teemalised töötoad (Elva Kultuurikeskus)

08.05 kell 18 rahvakoosolek Rõngu Rahvamajas.

14.05 kell 18 rahvakoosolek Elva Kultuurikeskuse kohvikus.

VARIA

Puhja alevik 600 arutelukoosolek

Neljapäeval toimus suvise suursündmuse Puhja alevik 600 tähistamise korralduskoosolek, kus arutati päevakava ning muid tegevusi, mis sellel päeval läbi viiakse. Puhja esmamainimise 600 aastapäeva tähistamine toimub 9. juunil.

Rõngu piirkonna teenuskeskus kolis

Alates 16. aprillist asub Rõngu teenuskeskus Rõngu hooldusravikeskuses Valga mnt 9, endistes perearsti ruumides.  Teenuskeskuse koordinaatori kontaktid ja keskuse lahtiolekuajad:

Rõngu teenuskeskus

Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

koordinaator Ene Joosing

vastuvõtt: T 9-16 ja R 9-14

Telefon: 731 4480

e- post: ene.joosing@elva.ee

Avatud  E,T, K 8.00-16.00

                    N 8.00-18.00

                    R 8.00- 14.00

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.-8.04.2018

 

 

 

AVATUD VALITSEMINE

Esmaspäeval kohtusid volikogu esimees ja vallavalitsuse esindajad e-Riigi Akadeemia konsultantide Liia Hänni ja Kristina Reinsaluga, et arutada, kuidas jõuda elanike kaasamise osas veelgi paremate tulemusteni.  Leppisime kokku, et arengukava koostamise protsessiga koos käsitletakse ka Elva vallale tehtud  avatud valitsemise  ettepanekuid ja avatud valitsemise partnerlusest lähtuvaid põhimõtteid. Tulevikus kasutame senisest enam avaliku konsultatsiooni metoodikat, parandame teavitust ja teeme koolitusi.

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Kohtumine Aakre kogukonnaga

Kolmapäeval toimunud kohtumisel Aakre Lasteaed-Algkoolis osalesid kogukonnaliikmed, lapsevanemad koos koolijuhiga,  abivallavanem Marika Saar ning valla haridus- ja kultuuriosakonna esindajad Mare Tamm ja Triin Kaaver.  Kolme tunni jooksul peeti maha ideedest ja ettepanekutest rikkad  mõttetalgud hariduselu tulevikust Aakres uue valla arengukava valgel. Pika ajalooga hariduskeskus on aastate jooksul täitnud kogukonna jaoks olulist rolli laste haridusteel. Tänaseks päevaks on kujunenud olukord, kus lasteaia kaks rühma on täitunud lastega ja tegutsevad elujõuliselt, kuid samas on aasta-aastalt kahanenud koolis õpilaste arv ja hetkel õpib seal alla kümne õpilase.

Arenguvestlused raamatukogudes

Jätkuvad arenguvestlused raamatukogude ja rahvamajade juhatajatega, eelmisel nädalal külastasid haridus- ja kultuuriosakonnast Mare Tamm ja Karmen Moont ning abivallavanem Marika Saar Elva linnaraamatukogu, Puhja raamatukogu ja Rannu rahvamaja.

Noortevolikogu valimised tulekul

Noored! Rääkige oma valla elu kujundamisele rohkem kaasa ja kandideerige Elva valla noortevolikogusse. Kandidaatide esitamise tähtaeg 14. aprillil. Kandidaatidega saab alates sellest nädalavahetusest tutvuda valla kodulehel. Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, samal nädalal toimuvad ka eelvalimised valla koolides.

Noortevolikogu teemaline artikkel ilmus ka Elva Postipoisis ning infot aitavad levitada noorstootöötajad ning koolid, samuti levib informatsioon sotsiaalmeedias.

 Elva linn 80

Elva linna sünnipäevanädalale,  mis kestab 30. aprillist 6. maini lisandub sündmusi.  30. mail on Konsumi pargis Elva Gümnaasiumi miniteaduskooli perepäev teadusteatri ja töötubadega;  1. mail Elva Matkamaraton; 3. mail Lauluvõistluse ELVA LAUL finaal; 4. mail Elva visioonikonverents ja ansambli Noorkuu kontsert; 5. mail Elva linna päev, laat ja rammumehe võistlus ning sünnipäevatort ja õhtune rahvapidu koos ansambliga Apelsin; 6. mail toimub Elva Mägede Jooks. Sündmusi ja põnevaid ettevõtmis lisandub veelgi.

 

SOTSIAALVALDKOND

Esmakordselt kogunes hooldekodude nõukogu

Elva valla sihtasutuste Uderna Hooldekodu ja Rõngu Hooldusravikeskusel on uus nõukogu koosseis, kes kogunes eelmisel nädalal esimesele koosolekule. Nõukogu valis esimeheks Vahur Vuksi ning kinnitas sihtasutuste majandusaasta aruanded.

Infotund Elva eakatele

Vallavanem Toomas Järveoja ja sotsiaal-ja tervisosakonna juhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunik Eva Kuslap  kohtusid Elva eakate päevakeskuse rahvaga. Vallavanem andis ülevaate uuest vallast arvudes, rääkis eelarvest ja kavandatavates investeeringutest. Küsimusi ja arupärimisi jätkus mitmeks tunniks. Vallavanem lubas, et üleskerkinud  mureküsimused leiavad kindlasti lahenduse.

 

 

 

ELUKESKKOND

Avatakse hajaasustuse programmi taotlusvoor

Kolmapäeval, 4.aprillil, osalesid Ene Joosing, Ede Möldre, Kerli Rätsep, Allan Allik ja Kertu Vuks EAS-i korraldatud hajaasustusprogrammi teemalisel infopäeval. Programmi taotlusvoor avatakse esmaspäeval, 9. aprillil. Täpsem info tingimuste kohta http://elva.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

Teedehooldus - seoses kevadise sula ja teede lagunemisega on mitmetele valla kruusateedele paigaldatud raskeveokitele massipiirangu märgid. Alustame kevadkoristusega linna tänavatel ja kõnniteedel.

Uus sümboolika viitadele - Elva valla uus sümboolika on välja vahetanud senise kujundusgraafika nii valla kodulehel kui Facebookis.  Vallamajale ja teenuskeskustele on tellitud uued lipud, alanud on ettevalmistused viitade vahetamiseks. Palume anda teada  infotahvlitahvlitest, viitadest ja siltidest, mis on puudu ja mis vajavad väljavahetamist aadressil  varahaldus@elva.ee

Vallamaja majajuht ja uued uksesildid paigaldatakse pärast remonditööde lõppu mais.

 

Kohtumine  MTÜ Rannaküla Rand esindajatega

Toimus kohtumine MTÜ Rannaküla Rand esindajatega, kes soovivad luua Võrtsjärve äärde ujumis- ja vabaaja veetmise koha Kubjaranna kinnistule.

VARIA

  Ettevõtjate mentorklubi kokkusaamine

Neljapäeval toimus Elva Kultuurikeskuses esmakordselt Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatutele mõeldud mentorklubi. Esimeisel kohtumisel osales ligi 30 huvilist. Avaettekande “Inimese ja ettevõtte arengufaasid” pidas Tiit Urva, üheskoos kaardistati huvipakkuvad teemad edasisteks kohtumisteks.  Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 10.mail algusega 18.00 Elva Kultuurikeskuse kohvikus. Kõik huvilised on oodatud!

 

Sinilillekampaania algas

Neljapäeval algas Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Naiskodukaitse ühine Sinilillekampaania. Naiskodukaitse Elva jaoskonna esindus alustas vallamajast. 

Annetajaid jätkus igas kabinetis.
 

 

 

Naiskoor Läte 15 sünnipäevapidu Puhjas

Laupäeval toimus Puhja Seltsimajas Naiskoor Läte 15 kontsert „ALLES JÄÄB LAUL” ja rahvapidu.

 

 

 

Nädalakiri 26.-31.03. 2018

 

    SÜMBOOLIKA

Elva vallavolikogu kinnitas Elva valla vapi, lipu ja logo. Uus sümboolika hakkab ametlikult kehtima alates 6. aprillist. Sümboolika keskne kujund on keldi kolmjalg ehk triskele, mis sümbolina on positiivse ja jõulise kuvandiga. Kaks põimuvat triskelet moodustavad kuut valda ühendava nö ratta, kus kõik punktid on võrdselt olulised. Kogu sümboolika on visuaalselt nauditava ja lihtsa kujundusega. Vaata ka lippu ja logo: http://elva.kovtp.ee/sumboolika.

Komisjoni liikme Kaia Kallaste sõnul on sümboolika kontseptsioon terviklik ning vastab uue Elva valla tulevikuperspektiividele. „Valitud heraldiline kujund on positiivse alatooniga, mida ühinenud vallad koos edasiminekuks vajavad. Sümbol mõjub erinevatel ametlikel dokumentidel ja esemetel lihtsalt ja autoriteetselt,” selgitas Kaia Kallaste.

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Koostöökohtumine Peedu Tartu Erakooli juhtkonnaga oli põnev, kuulsime kooli arendusplaanidest nii Tartus kui Elvas. Peedu kool on väga omanäoline ja kogukonnas hästi vastu võetud.

Elva valla raamatukoguhoidjate töökoosolekul rääkisime lähiaja plaanidest, põhimääruse uuendamistest, raamatute kohale toimetamisest ning viisime läbi ideekorje Elva valla arengukavasse.

Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga kohtumisel rääkisime õpilaskorterite vajadustest ning spordi- ja tehnoloogiasuuna arendamisest. Õpilaskorterite probleemi lahendamiseks tekkis idee püüda Elva linnas kodumajutust aktiviseerida. Miks mitte üürida tühjalt seisev tuba majas või korteris noorele gümnasistile ning sellega noorte haridusteele kaasa aidata.

Segakoor Ave andis proovi vaheajal panuse Elva valla arengukava ideekorjesse. Suur tänu neile!

Noortevolikogu valimised tulekul

Volikogu kinnitas noortevolikogu põhimääruse. Nüüd on kultuurispetsialist Karmen Moonti ja algatusgrupi eestvedamisel suuremad ettevalmistused noortevolikogu valimisteks tehtud. Noortevolikogu pakub Elva valla 14-26-aastastele noortele võimalust kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes, teha vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid, rääkida kaasa valla noorsootöö küsimustes ja kaasata noori ühiskondliku ellu. Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, samal nädalal toimuvad ka eelvalimised kõikides valla koolides.

Liisude 15. sünnipäevapidu Rannus oli täis lustakat tantsu ja laulu. Volikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar käisid Liisusid sünnipäevapuhul õnnitlemas.

Elva linn 80

Elva linna sünnipäevanädal kestab 30. aprillist 6. maini. Korraldustoimkonna esmaspäevasel koosolekul kultuurikeskuses täpsustati nädala sündmuste kava ja korraldusküsimusi. Kindlalt on kavas 1. mail Elva Matkamaraton, 3. mail Lauluvõistluse ELVA LAUL finaal, 4. mail Elva visioonikonverents ja ansambli Noorkuu kontsert, 5. mail Elva linna päev, laat ja rammumehe võistlus ning sünnipäevatort ja õhtune rahvapidu koos ansambliga Apelsin, 6. mail toimub Elva Mägede Jooks. Sündmusi ja põnevaid ettevõtmisi lisandub veelgi.

 

SOTSIAALVALDKOND

Eesti Punane Rist saatis Elva valla vähekindlustatud lastega peredele 100 hügieenipakki ja 110 toidupakki. Sel nädalal alustasid valla lastekaitsetöötajad abi jagamisega. 

 

ELUKESKKOND

Kiirendusraja arutelu

Teisipäeval toimus arutelu Eestis kiirendusraja ja võistluste eestvedajatega, leidmaks Elva vallas võimalikku sobivat maa-ala autospordikompleksi rajamiseks.

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul arutati mitmete uute projektidega seonduvat, sh kuidas Leader piirkondi paremini tutvustada. Eesmärgiks on kaasata rahvusvahelisse koostööprojekti partnerina ka Elva linn. Ühistegevustena on plaanis avaldada artiklid National Geographicu ajakirjades ka väljaspool Eestit tutvustamaks siinseid piirkondi ja tegevusi.

Kohtumine ujula-spordihoone eelarvestajate ja projekteerijatega

Neljapäeval kohtusid Mikk Järv, Heiki Hansen ja spordikomisjoni esimees Priit Värv Tallinnas ujula-spordihoone projekteerijatega, et arutada võimalusi, kuidas erinevate eelarve versioonide puhul projekt Elva vallale jõukohaseks muuta. Saadud infot arutatakse volikogu komisjonides, misjärel tuleb volikogul otsustada, millise variandiga edasi liigutakse.

Puhja Soojamajandus

Volikogu istungil võeti vastu määrus, millega täiendati Puhja Valla soojamajanduse arengukava 2017-2026 Puhja piirkonna näitajate osas. Arengukava täienduse alusel saab Puhja soojatootja võimaluse taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust soojataristu rekonstrueerimiseks Puhja alevikus.

ARENGUKAVA

Maakonna arengustrateegia inspiratsioonitalgud

Marika Saar, Kertu Vuks, Allan Allik, Toomas Järveoja, Mare Tamm, Karmen Moont ja Maano Koemets osalesid Tartumaa uue arengustrateegia koostamisprotsessi esimesel talgupäeval Tartus Loomemajanduskeskuses. Ragnar Siili, Garri Raagma ja Urmas Kase ettekannete toel toimusid mõttetalgud koostöö ning strateegilise planeerimise teemadel.

EELARVE

Elva vallavolikogu võttis vastu valla eelarve, mille kogumaht koos investeeringutega on 25, 8 miljonit eurot. Eelarve põhimõtted ja sisu lähtuvad valla ühinemislepingust.

Eelarves planeeritud suuremad investeeringud on Elva Kesk tänava ja -väljaku ehitus ning Puhja koolihoone renoveerimine.  Täpsemad ehitusplaanid ujula- spordihoone osas selguvad hiljemalt aprilli volikogus.  Lisaks on eelarvesse planeeritud mitmed investeeringud nagu Kentsi paisjärve puhastamine ja Rõngu ning Käärdi kergliiklusteed, mis sõltuvad EAS-i positiivsest rahastamisotsusest. Tulevasest rahastamisotsusest sõltub ka Ulila keskuse renoveerimine

Nädalakiri 19.-24.03. 2018

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Huvihariduse konverents

Triin Kaaver ja Karmen Moont osalesid IV huvihariduskonverentsil „Mis tuuled puhuvad?“. Konverentsi avas kultuuriminister Indrek Saar ning ettekanded tegid teiste hulgas ka Urmas Vaino, Võru linnapea Anti Allas ja Riigikogu liige Liina Kersna. Kõige mõjusama ettekande tegi veebikonstaabel Maarja Punak digiturvalisuse teemal ning tema käsitletud teemasid plaanime ka Elva valla noorte hulgas laiemalt tutvustada.

Lasteaia- ja koolijuhtide kohtumise fookuseks oli kaasav haridus. Tartumaa Rajaleidja Piret Tatunts tutvustas põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatusi tuge vajavate õpilaste osas ning Sverresson OÜ juhataja Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest koolides ja lasteaedades.

Kogunesid Elva valla noorsootöötajad, et rääkida piirkondade noorsootööst, võimalikest koostööprojektidest ning noorsootöö sidususest sotsiaaltööga. Noorsootöötajad andsid oma panuse valla arengukava ideekorjesse.

Traditsiooniks on saanud Elva valla kultuurijuhtide kogunemine ning sel korral oli peateemaks kultuurikollektiivide toetamise põhimõtted.

Algasid Elva valla raamatukogude külastused ja arenguvestlused, esimesed vestlused on läbi viidud Rõngu ja Rannu juhtidega. Vestlused viiakse läbi kõikide raamatukogu juhatajatega aprillikuu jooksul

 

SOTSIAALVALDKOND

Päevakeskuses külas

Eelmisel nädalal külastasid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunik Eva Kuslap Rannu päevakeskust, et tutvuda ruumide, tegevuste ja tulevikumõtetega.

Volikogu sotsiaal-ja tervisekomisjoni koosoleku peateemadeks oli ülevaade Elva valla päevakeskustest, sotsiaaltranspordist, erinevatest sotsiaalprojektidest. Arutasime sotsiaaltöötajate tunnustamispõhimõtteid ning komisjoni liikmed andsid oma panuse arengukava ideekorjesse

Rõngu päevakeskuse  15. aastapäev tõi kokku palju õnnitlejaid. Valla poolt viis magusa kingituse vallavanem Toomas Järveoja.

Osaleme Sotsiaalse Innovatsiooni Laboris

Elva vallavalitsus koostöös MTÜ-ga Hoolekoda on osalemas Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja KÜSK-i korraldatud Sotsiaalse ettevõtluse ja teenusedisaini koosloome arendusprogrammis. Programmi eesmärgiks on meeskondades koosloome meetodil avaliku teenuse ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli disainimine. Arendusprogrammi tulemusena valmib teenuseplaan ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudel. Elva vallavalitsusest osalevad programmis Kertu Vuks ja Marika Saar.

 

ELUKESKKOND

Turismi ümarlaud

Teisipäeval toimus esmakordselt Elva valla turismiettevõtjate ümarlaud. Kokkusaamise eesmärgiks oli saada üksteisega tuttavaks ja arutada, millised on Elva valla turismivaldkonna probleemid ja väljakutsed. Esimesel kohtumisel lepiti kokku, et turismivaldkonna ettevõtjate ühise inforuumi loomiseks ja piirkonna turismikaartide ja materjalide loomiseks on vajalik, et kõik vallas tegutsevad ettevõtjad endast teada annavad. Palume  piirkonnas tegutsevatel turismi- või toitlustusettevõtjatel endast teada  anda (ettevõtte nimi, tegevusala, kontaktid) Elva valla arendusspetsialistile: allan.allik@elva.ee.  Lepiti kokku, et turismiettevõtjate kokkusaamised hakkavad toimuma regulaarselt.

ARENGUKAVA

Tartumaa arengustrateegia

Neljapäeval  osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja arenguspetsialist Allan Allik Tartumaa arengustrateegia toimkonna avakoosolekul, kus arutati strateegia valmimise etappe ja omavalitsuste esindajate kaasamist.

VARIA

Elva Gümnaasiumi lapsed vallavalitsuses

Reedel väisasid vallavalitsust Elva Gümnaasiumi algklasside õpilased. Vallavanem Toomas Järveoja rääkis Elva valla kujunemisest ja vallavalitsuse tööst. Sel kevadel on vallamajas külas käinud kolm lasteaiarühma Elvast ja  Peedu kooli õpilased.

Koostöökoolitus

Kodukandi liikumine korraldas sel nädalal koolituse „„Kuidas korraldada külade ja valla koostööd?“.  Koolitusel anti põhjalik ülevaade uuendatud külavanema statuudist, kogukonna arengu etappidest, erinevates töörühmades rääkisime kaasamise vajalikkusest ning sellest, milline võiks olla kogukondade ja omavalitsuste koostöö Koolitusel osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kultuurispetsialist Karmen Moont,  vallavalitsuse liige Airi Mahla ja volikogu liige Serjoža Smorodin.

Elva linn 80

Kutsume kõiki üles pakkuma lahedaid ideid  ja ettepanekuid sünnipäevanädala rikastamiseks. Ootame teie ideid e-posti aadressil eeva.kumberg@elva.ee märtsi lõpuks.

Näitan: 216-220
Elemente lehe kohta 5
of 44
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4