Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.10.-07.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.10.-07.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ETTEVÕTLUSNÄDAL ELVA VALLAS

Elva valla ettevõtlusnädal raames toimusid erinevad üritused Elva valla koolides, kogunes mentorklubi, toimus aruteluhommik vallavanemaga, loengu digitaliseerumisest pidas Kajas Kallas. Lisaks toimusid mitmed üritused ja ettevõtete külastused Elva valla koolides. Neljapäeval, 4. oktoobril toimus ettevõtluskonverents “Samm sinu unistusteni”. Konverentsil tegid ettekanded Marina Kaljurand, kes jagas oma kogemusi välisturgude teemadel, Triin Nõmmistu  jagas oma kogemust ettevõtjana ning rääkis muu hulgas ka ebaõnnestumistest ettevõtluses ning oma õppetundidest sellega seoses. Maria Laanelepp avas disaini ja brändinguga seotud teemasid, Elva valla oma ettevõtjad BirchLagoonist Rain Komlev ja Birgit Lõhmus rääkisid oma ettevõtte lugu ning kogemust. Pikemalt peatuti ka loomemajanduse teemadel- ettekande “Loomemajandus- tuleviku ettevõtlus” tegi Eva Leemet. Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon, kus arutleti kohaliku omavalitsuse rolli üle ettevõtluse arendamisel. Päeva lõpetas Elva valla esimeste  ettevõtlustunnustuste üleandmine.

Aasta ettevõtja - Harry Metall OÜ

Aasta arendusprojekt - Janar Saviir ja Domus Kinnisvara

Särav Startija - Waksali Wabrik

Aasta turismitegu - Hellenurme Vesiveski

Aasta maaelu arendaja - Kevili

Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!

KAASAV EELARVE

Teisipäeval, 2. oktoobril toimus Rõngu rahvamajas kaasava eelarve ideede tutvustamine. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

 

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

VOLIKOGU

Esmaspäeval, 1. oktoobril toimus volikogu istung, kus kõige olulisema teemana oli päevakorras valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine. Päevakorras oli veel lisaeelarve kinnitamine, üldplaneeringu algatamise otsustamine, tegevustoetuste kord ja mitmeid olulisi otsustusi. Volikogu istung toimus esmakordselt elektroonilise süsteemi VOLIS keskkonnas, mis võimalda ka istungil osalemist eemal olles, mida mitmed volikogu liikmed ka kasutasid.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Reedel, 5. oktoobril tähistati Elva vallas suurejooneliselt õpetajate päeva. Rannu Rahvamajas kogunesid Elva valla koolide ja lasteaedade õpetajad ning üle anti tunnustusavaldused.

Aasta lasteaia-õpetaja 2018 on Kaia Otsa Aakre Lasteaed-Algkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid lasteaiaõpetajaid järgmiselt:  Elva lasteaed Õnneseenest Karin Mölder ja Kristi Kajupank, Rannu lasteaiast Karin Tuvikene, Rõngu lasteaiast Epp Väikene, Puhja lasteaiast Ela Raide, Elva lasteaiast Murmuna Anneli Kull.

Aasta klassijuhataja 2018 on Riina Aunap Rõngu Keskkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid klassijuhatajaid järgmiselt: Elva gümnaasiumist Pille Rebane, Saskia Arik, Puhja koolist Maire Sepp, Rõngu keskkoolist Eha Päiviste.                                                                                                         

Aasta noorõpetaja 2018 on Triinu Vakmann Puhja Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid noorõpetajaid järgmiselt: Rõngu keskkoolist Priit Lehismets, Elva gümnaasiumist Johannes Must, Konguta koolist Liisi Lehtveer.

Aasta kooliõpetaja 2018 on Merle-Kairit Toom Rannu Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid kooliõpetajaid järgmiselt: Puhja koolist Merle Lint, Rõngu keskkoolist Silvia Hinnobert, Elva gümnaasiumit Kaja Kalmus, Rannu koolist Evelyn Lääne, Konguta koolist Kaie Tali.                                                            

Aasta huvihariduse õpetaja 2018 on Livia Kuuskvere Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Lisaks tunnustati silmapaistvaid huvihariduse õpetajaid järgmiselt: Aakre Lasteaed- Algkoolist Kersti Haljasmets, Puhja koolist Andres Bõkarev, Elva Huviala- ja Koolituskeskusest Meeta Eliise Veigel, Mare Tani, Elva muusikakoolist Karl Vakker ja Malle Valjala, Spordiklubi Altiast Evelin Pihlak. 

Aasta hariduse tegu 2018 on vabariikliku tõlkevõistuse korraldamine Elva Gümnaasiumis ning tunnustuse pälvis Lea Tooming. Lisaks tunnustati silmapaistvaid tegusid järgmiselt: Elva Lasteaed Järve arendamine; toimiva koostöövõrgustiku loomine Puhja Koolis – Ene Väär, Aune Summer, Ene Põldaru, Eva Kõrgmaa;   GLOBE programmi eestvedamine Palupera Põhikoolis – Arvet Silk; Konguta Kooli välinäituse korraldamine – Meeli Treier; Õnneseene Vabariigi korraldamine Elva Lasteaias Õnneseen.

Aasta hariduse sõber 2018 on Toomas Laatsit, kes aitas kaasa  Elva Gümnaasiumi mehhatroonika mooduli arendamisele. Lisaks tunnustati silmapaistvaid hariduse sõpru järgmiselt: Alina Pill ja Elva Lasteaed Järve eestvedamine; Garmen Vallikivi ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse eestvedamine; Kaughaldus OÜ ja Elva valla haridusasutustele tehnilise toe pakkumine.

 

Elva valla lasteaiajuhid käisid 3.-4. oktoobril Harjumaal kogemusreisil. Külastati Võsukese lasteaeda Rae vallas, Nõlvaku lasteaeda Saue vallas ja Kohila lasteaeda Sipsik. Õppereisil keskenduti enim kaasava hariduse rakendamisele ja õpetajate tööaja planeerimisele. Kogemusreisi toetas SA Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Elva valla lasteaiajuhid ja haridus- ja kultuuriosakond Võsukese Lasteaia ees.

 

SOTSIAALVALDKOND

Päästeameti projekti „500 kodu korda“ raames sai valmis neljanda objekti küttekolle. Viienda objekti leping elektritööde tegemiseks allkirjastati ning lähiajal alustatakse ka töödega.

 

Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ raames toimus projektijuhi, projekti koordinaatori ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja kohtumine seoses projekti tööülesannete jagamisega ning ettevalmistavate tööde planeerimisega.  Hoolekandeteenuste laiendamiseks on käimas otsingud leidmaks hooldustöötajaid ja tugiisikuid.

Ajakirja Sotsiaaltöö kolmandas numbris ilmus abivallavanem Marika Saare artikkel „Haldusreform andis Elva sotsiaaltööle uue hingamise“.

VALLAMAJANDUS

J.Kärneri, Vaikse ja Lootuse tänavatel hakatakse elektriliine ja tänavavalgustust rekonstrueerima. Paljasjuhtmed vahetatakse õhukaablite vastu, natuke pannakse maa-alla ka. Töid teostab Pental Elekter OÜ, Elektrilevi tellimusel. Tööde orienteeruv lõpp on 10.12.2018   

Talvine lumelükkamise hange on välja kuulutatud.

Lõppes Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilatsioonitööde ehitushange. Leping hanke võitjaga on sõlmimisel.

FINANTSOSAKOND

Elva valla 2019. aasta eelarve projekt sai volikogule esitatud 1. oktoobril. Toimusid vestlused raamatupidaja konkursil sõelale jäänud isikutega.

 

VARIA

Puhja seltsimajas toimus 5. oktoobril  Elva piirkonna koguduste kirikuõpetajate ja kohaliku omavalitsuse esindajate (Maano Koemets ja Mikk Järv) seminar teemal kiriku ja omavalitsuse koostöö võimalustest. Kohal olid Rannu, Puhja, Nõo, Kanepi ja Elva kirikuõpetajad ja kaasamõtlejad. Ettekandega esines Avo Üprus Harkujärve Kirikust, kes rääkis Harkujärve koguduse ja Harku valla vahel sõlmitud koostööleppest ja tegelikust kogukonna aitamisest. Margit Lail Kanepi kogudusest rääkis oma kogemusest hingehoidjana Erastvere hooldekodus ning Kirsi Simpari Soome ja Eesti erisustest omavalitsuse, riigi ja kiriku suhetes. Nii kogudused kui omavalitsuse esindajad leidsid, et koostöö osas on Elva vallas palju häid näiteid kultuuri valdkonnas ja ka noorsootöös, kuid arenguruumi on sotsiaaltöö osas. Lepiti kokku, et kohtutakse veelkord, et võimalikud koostöö valdkonnad ja võimekused välja selgitada.

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 teemalised rahvakoosolekud on toimunud ning ettepanekute esitamise tähtaeg on möödas. Laekunud ettepanekuid arutas arengukava juhtkomisjon ning volikogu komisjonid. Komisjonide arutelud seisavad  ees ka sel nädalal. Töö dokumendiga jätkub, dokumendid on leitavad siin.

KAASAV EELARVE

Laupäeval möödus kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise tähtaeg ning ees ootab ettepanekute analüüs. Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Sõelumiskomisjon koguneb 27. septembril.

Loe lisaks

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Rannu Kooli remont on ühinemislepingus kokkulepitud investeeering Rannu piirkonnas. Kuna remont on planeeritud teostada 2019. aastal, siis 13. septembril toimus Rannu Koolis koolihoone remondiplaanide esimene arutelu. Arutelul osalesid abivallavanem Heiki Hansen, arhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Marika Saar, volikogu esimees Maano Koemets ja Rannu Kooli direktor Ardi Küünal. Vaadati koolihoonet nii seest kui väljast, seejärel arutati ehitise auditi ja eskiisprojekti põhjal remondivajadusi. Otsustati, et olemasolevate finantsvahendite paremaks kasutamiseks on lähtekohaks eelkõige õpilaste ja töötajate töötingimuste parandamine, kuid remont peab ära lahendama ka kiiret lahendust vajavad teemad (ajast ja arust pesuruumid, läbijooksud katusel ja fassaadiprobleemid).

 

Haridusteemaline õppereis Pärnusse ja Tartusse.

Teisipäevasel haridusteemalisel väljasõidul Pärnu linna, kohtuti Ülejõe Põhikooli direktori Margus Veriga, kes tutvustas õpetajate töötasustamise põhimõtteid sealse koolis.  Kohtumisel Pärnu linnavalitsuse abivallavanema Marko Sorini ja haridusosakonna töötajatega olid kõne all üldhariduse ja lasteaedade rahastamise põhimõtted.

Kolmapäeval kohtuti samadel teemadel Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindajatega. Tartlased selgitasid lähemalt oma koolide ja lasteaedade rahastamise põhimõtteid.

 

Tutvumine Aakre Lasteaed- Algkooli meeskonnaga. Abivallanem Marika Saar ja Mare Tamm viisid läbi lasteaed-algkooli töötajatega personaalsed vestlused, et tutvuda põhjalikumalt haridusasutuse töökorralduse ja õppetööga.

Noorsootöö hooaeg algas. Esmakordselt toimus noorsootöötajate ja koolide huvijuhtide koostöökoosolek Puhja noortekeskuse ruumides. Grupitööna arutati noorsootöö väärtuste, ootuste ja tegevuste üle. Tehti plaane järgnevateks tegevusteks.

 

Kogunesid raamatukogude juhid. Rannu raamatukogus kohtusid abivallavanem Marika Saar, valla raamatukogude juhid ja haridus- ja kultuuriosakond, et üheskoos planeerida uue perioodi ettevõtmisi. Uuendamisel on valla rahvaraamatukogude põhimäärused. Rõngu raamatukogu direktoril Laine Meosel täitus 55. tööjuubel samas asutuses.

Toimus volikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus päevakorras oli arengukava ja tegevustoetuste kord.

 

VALLAMAJANDUS

Majanduskomisjoni koosolekul arutati valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule avaliku väljapaneku käigus tehtud muudatusettepanekuid. Vallamajanduse valdkonnas olid mitmeid ettepanekuid, mis seotud valla teedega. Mitmes valla piirkonnas soovisid elanikud pigem kergliiklusteid kui olemasolevate vallateede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist. Ilmselgelt on elanike kergliiklusteede saamise soovid suuremad kui valla võime neid rajada arenguperioodil kuni 2025. aasta. Majanduskomisjon leidis et oluline oleks kergliiklusteede rajamine eelkõige lähtuvalt liiklusohutuse seisukohast. Arutati ka kaugkütte taastamise võimalust Rannu alevikus, Annikoru külas ja Ulila alevikus. Arengukava annab võimaluse kaugkütte taastamiseks soojamajanduse arengukavade alusel, kuid ainult seal, kus on kaugkütte rajamiseks piisav elanike huvi ja/või piisav valla hoonete maht. Teise küsimusena oli komisjoni päevakorras kalmistute andmekogude määruse eelnõu, mis sätestab aluse ühe kalmisturegistri pidamiseks. Hetkel on mitu erinevat kalmistu andmekogu. Komisjon andis eelnõudele heakskiidu, et need esitada volikogu istungile, kalmistute andmekogu määruses tehakse ka komisjoni ettepanekul täpsustusi terminite selgitamiseks.

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda veel kuni 20. septembrini vormikohasel taotlusel valla veebilehel. Eesmärgiks on toetada vähekindlustatud perede koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulusid.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel toimuvad perioodil august- oktoober üle Eesti koolitused kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele, et tõsta nende kompetentsi sotsiaalteenuse planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel. Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp osales  13.-14. septembril koolitusel, mille eesmärgiks oli anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

FINANTSOSAKOND

Toimub konkurss raamatupidaja leidmiseks. Valmis Elva valla 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu. 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.09.-09.09.2018

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.09.-9.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 teemalised rahvakoosolekudon toimunud Kongutas, Paluperas, Rannus ja Puhjas. Huvi arengukava teemade vastu on olnud suur ning igal koosolekul on keskendutud just selle piirkonna teemadele. Arengukavasse saab teha ettepanekuid kuni 12. septembrini e-posti teelkertu.vuks@elva.ee. Dokumendid on leitavad siin. Uuel nädalal seisavad ees kohtumised Elva linnas ja Rõngus.

 

KAASAV EELARVE

Alates 1. septembrist on olnud võimalus teha Elva valla kaasavasse eelarvesse ettepanekuid.Ettepanekute esitamise viimane tähtaeg on 15. september. Ettepanekuid saab esitada VOLIS keskkonnas (volis.ee) või e-posti teelelva@elva.ee. Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 euro väärtuses. Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Loe lisaks

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Algas koolitusprogramm “Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine”. Tegemist on SA Archimedes noorteagentuuri poolt korraldatava koolitusprogrammiga noorsootöötajatele ja ja noortevaldkonna spetsialistidele. Elva valda esindavad kultuurispetsialist Karmen Moont ja Rõngu Rahvamaja juhataja ning Hellenurme noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak. Programm koosneb neljast moodulist, millest esimene toimus 5.-6. septembril. Koolitusprogrammi väljundiks on ühislahendusena välja töötatud kohaliku omavalitsuse noorsootöö korralduse mudel, mis toetab noorsootöö kvaliteedi arendamist.
 

Elva valla kultuurijuhid kogunesid 7. septembril ning arutati üheskoos uue algava kultuurihooaja plaane ning vaadati üle tegevustoetuste korra eelnõu kultuurikollektiivide osa. Samal õhtul kogunesid Elva linna kultuurikollektiivide juhid, kellele abivallavanem Marika Saar tutvustas tegevustoetuste eelnõud ning arutati koostööplaane kultuurikava rikastamisel.

Haridus- ja kultuuriosakond viis läbi Hellenurme lasteaias rahuloluküsitluse, mille eesmärgiks on saada ülevaade lapsevanemate ja töötajate rahulolust lasteaiateenuse pakkumisel.

Konguta Koolis toimus ruumilahenduse koosolek, kus arutati, kuidas võimalikult hästi ära kasutada pinda, mis vabaneb teenuskeskuse kolimisel sotsiaalmajja.

Tegevustoetuste kord on avalikul arutelul kuni 12. septembrini.Korra alusel antakse toetusi kolmes kategoorias -  kultuuriühingutele kollektiivide tegevuse ja kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamiseks, spordiklubidele noorsportlaste spordialase tegevuse, kvalifitseeritud treenerite palkamise ja täiskasvanute esindusvõistkondade toetamiseks ja muudele mittetulundusühendustele igapäevase tegevuse toetamiseks. Toetused koosnevad mitmetest komponentidest vastavalt kategooriate eripäradele. Täpsemaid tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise tingimusi saab lugedasiit. Tagasisidet ootame 12. septembrini aadressil karmen.moont@elva.ee


 

TERVISEEDENDUS

Abivallavanem Marika Saar osales Tartumaa kohalike omavalitsuste esindajate rahvatervise ja turvalisuse valdkonna koostööpäeval, kus anti ülevaade valdkonna arengutest ning arutati, kuidas kohalikus omavalitsuses saaks soodustada seda,  et paikkonna elanikud teeksid tervist toetavaid valikuid. Räägit terviseprofiili koostamisest ja maakonna arengustrateegia plaanidest.

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda veel kuni 20. septembrini vormikohasel taotlusel valla veebilehel. Eesmärgiks on toetada vähekindlustatud perede koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulusid.

 

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine", eraldatav toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on 62 060 eurot. Projekti kogumaksumus on 73 011 eurot, kohalik omavalitsus osaleb 15% ulatuses (10 952 eurot). Projektiga võimaldatakse 17 puudega inimesele kodude kohandamise teenust Elva vallas. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistajate hoolduskoormus. Järgmine taotlusvoor eluruumide kohandamiseks kuulutatakse välja 2019. aasta esimeses kvartalis.

 

Moodustati laste ja perede komisjon. Elva vald on moodustanud laste ja perede komisjoni,mis on nõuandev komisjon lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud ning politseiametnik.

Komisjoni ülesandeks on abi osutamine lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumite lahendamisel, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Näiteks lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused ja muud küsimused. Komisjon saab teha ettepanekuid ja soovitusi abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ning asutustele.

FINANTSOSAKOND

Lõppesid eelarve arutelud hallatavate asutuste juhtidega,kuid töö 2019. aasta eelarve kokkupanekul jätkub täie hooga. Koostamisel on 2018. aasta lisaeelarve. Tegeletakse Elva valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu täpsustamisega.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 

Näitan: 206-210
Elemente lehe kohta 5
of 47
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4