Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.-20.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Laura Oro


Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid arutasid Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi

Kolmapäeval, 16. novembril toimus Tartu 2024 Omavalitsusjuhtide Foorum, kus osales ka vallavanem Priit Värv. Kultuuripealinna Ellujäämise Kunstide saalis said kokku Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid. Kultuuripealinna meeskond tegi kokkuvõtte sellest aastast ja tutvustas sündmusel omavalitsusjuhtidele järgmise aasta peamiseid tegevusi programmist kaasamiseni. 

SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas: ”Kultuuripealinna programmi sisustab veerand Eestit. Jätkame üheskoos tegutsemist selleks, et kultuuripealinn kõnetaks nii Eestis kui Euroopas. Hea koostöö Lõuna-Eestis võimendab kultuuripealinna egiidi all toimuvaid ettevõtmisi. ”

Kastre vallavanem Priit Lomp toob välja suursündmuste ja väikeste tegevuste tasakaalu olulisuse: “Suurte nimisündmuste ja taotlusvoorude kõrval on väikestel kogukondadel oluline olla kultuuripealinna tegevustega kaasas. Otsustasime täna, et kindlasti pakume võimalust kohalikele, kes  soovivad kodukohas sündmuseid korraldada. Nad saavad seda teha täiendava väikeprojektide taotlusvooru või vabatahtliku töö kaudu.” 

Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots: “Nii nagu kaks korda kuus kohtume kõigi Lõuna-Eesti omavalitsuste kontaktisikute ja kommunikatsioonijuhtidega ja arutame jooksvaid tegevusi, on koostöö omavalitsusjuhtide tasandil olnud ühisest kultuuripealinna tiitlile kandideerimisest alates äärmiselt oluline. Omavalitsusjuhtide sisend on kultuuripealinna ettevalmistuses kahtlemata kandev jõud.”

Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna programmi viib ellu Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega: Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Galerii →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 17. novembril toimus Puhjas, Lavendel Loomeruumis järjekorras kolmas loomeettevõtjate ja vabakutseliste loovhommik

Sel korral oli teemaks turundussõnum ja väärtuspakkumine, mida tutvustas osalejatele Tartu Ülikooli lektor Andres Kuusik. Loeng oli põnev ning tekitas ettevõtjate seas elava arutelu. Loovhommikul osales 16 loomeettevõtjat, 4 külalist ning arendusspetsialist Sirli Pippar ja abivallavanem Kertu Vuks. 

Järgmine loovhommik toimub 15. detsembril kell 10-13 Elva Kultuurikeskuse kohvikus. Täpsem info loovhommikute sarja kohta on leitav Elva valla kodulehelt →

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Kolmapäeval, 16. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks Keskkonnaagentuuri ringmajanduse teemalisel seminaril

Seminari raames anti ülevaade kohalikele omavalitsustele suunatud tegevustest ja eesmärkidest seoses Ringmajandav Eesti 2022+ strateegiaga. Põnevaid välismaiseid näiteid esitles Norra, kellel on pikaaegne kogemus ringmajanduse rakendamisel, konkreetne case study keskendus põllumajandusliku plastiku väärindamisele. Ettekanded Eesti näidetest tegid Tallinna linn (Euroopa rohepealinn 2023) ning Järva vald. Ettevõtjate vaadet ringmajandusele vahendas Saaremaa Mahemuna OÜ omanik Tanel Tang.

Ettekanded on kõikidele huvilistele vaatamiseks üleval siin →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Foto: Kayvo Kroon 


Tänavune Elva valla jõulupuu tuleb hoopis Elva linnast, Nõmme tänavalt

Oktoobrikuu lõpus hõikasime nädalakirjas välja, et keskväljaku jõulupuuks saab Rõngu-Otepää-Kanepi tee ääres, Kõdukülas paiknev puu, kuid paraku selgus, et antud puu toomine oleks hetkel liialt keerukas ja ajakulukas, mistõttu otsustasime tänavu hoopis Elva linnas, Nõmme tänaval paikneva puu kasuks. Ei ole aga välistatud, et Kõduküla puu jõuab meid rõõmustama mõnel järgneval aastal.

Elva valla jõulukuusk tuleb sel aastal Elva linnast, Nõmme tänavalt. Nagu eelmisel aastal on ka seekordne Elva keskväljakut kaunistama hakkav kuusk torkav kuusk ehk rahvakeeli hõbekuusk. Puu on 45-aastane ning 11 meetri kõrgune.

Antud jõulupuu sai valitud, kuna praeguses asukohas jääb puu ette tänavapuhastus- ja lumetõrjetöödele ning võra tõstmise või okste kärpimisega oleks puu siiski seal liialt kogukas. Ka vahetu naaber, kes puu aastaid tagasi haljasribale istutas, on nõus, et puu ei mahu enam hästi tänava äärde ära ning kasvab ka ühtlasi tema kinnistule. Seetõttu pakuti puu Elva valla jõulupuuks, mis Elva keskväljakut pühade ajal kaunistaks.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Neljapäeval, 17. novembril osalesid vallaarhitekt Jaanika Saar ja kultuurispetsialist Markus Toompere konverentsil “Loo või Loobu”

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud konverents keskendus kahaneva elanikkonnaga piirkondade arengule läbi kohaloome ehk hea avaliku ruumi ning kunsti, kultuuri ja kogukonnategevuste. Oma kogemusi jagasid inspireerivad ettevõtjad Raul Oreškin, Voronja galerii asutaja ja Teet Parve, Põhjala tehase loovjuht. Valga linna ruumiarengutest ja pärandist linnakeskkonnas tegi ettekande Valga vallaarhitekt Jiri Tintera.  

Konverents on huvilistele järele vaadatav siin →

 

 


Algavad Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud

Koostamisel oleva Elva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üldplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande kohta arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid.

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse poolsete seisukohtade selgitamiseks ja arutamiseks ootame kõiki huvilisi üldplaneeringu avalikele aruteludele, mis toimuvad:

29.11 kell 18 Elva Kultuurikeskuses: avalik arutelu Elvas →
01.12 kell 18 Rõngu rahvamajas: avalik arutelu Rõngus →
08.12 kell 18 Rannu rahvamajas: avalik arutelu Rannus →
12.12 kell 18 Palupera koolimajas: avalik arutelu Paluperas →
14.12 kell 18 Puhja seltsimajas: avalik arutelu Puhjas →

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda Elva valla kodulehel → 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla haridus- ja kultuuriosakond külastas Põltsamaa valda 

Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu külastasid esmaspäeval, 14. novembril Põltsamaa valda, kus tutvuti heade praktikatega haridusvaldkonnas. 

Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm tegi ettekande haridusvõrgu korrastamisest Põltsamaa valla näitel tuues välja nii head küljed, murekohad kui ka soovitused teistele omavalitsustele. Külastati ka Põltsamaa valla lasteaeda, kus tutvuti lasteaiapere kõige uuema majaga ning direktor Annika Madisson jagas ühendlasteaia juhtimise kogemust. 

 

 

Teisipäeval, 15. novembril toimus veebiseminar "STEAM in Kindergarten"

Veebiseminaril osalesid abivallavanem Heiki Hansen ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Seminaril tutvustati alushariduses teaduse lõimimist teiste valdkondadega. STEAM on lõiming teadusest, tehnoloogiast, inseneeriast, kunstist ning matemaatikast. Oma kogemusi ja häid praktikaid jagasid näiteks Soome ja Taani, läbi Erasmus+ programmi on ka Tallinna linn saanud valdkonda arendada ja kogemusi vahetada. Seminari teises pooles toimusid aruteluringid teemade täiendavaks käsitlemiseks ning valdkonna arendamiseks. 

Ühe näite, Tallinna Lasteaed Vesiroos projekti kohta saab rohkem lugeda siit → 

 

 


Teisipäeval, 15. novembril toimus Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar 

Eesti Rahva Muuseumis toimunud seminaril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Sügisseminar on Liikuma Kutsuvate Koolide iga-aastane suursündmus, mis toob kokku omavalitsuste esindajad, koolijuhid, õppejuhid, õpetajad ning liikumisentusiastid üle Eesti. Seminaril jagati kogemusi, kuidas koolipäev liikumissõbralikumaks muuta ning püüti leida lahendusi ka takistustele.

Tallinna Haridusamet, Tartu Linnavalitsus ja Rakvere Vallavalitsus jagasid kogemust, kuidas saab kohalik omavalitsus toetada liikuma kutsuvat mõtteviisi. Puhja kooli meeskonnaga viidi läbi kaks töötuba: Päivi Märjamaa ja Riin Massur viisid läbi töötoa teemal “Kooli päevakava korraldamise võimalused ja müüdid” ning Evelyn Eensoo, Virve Vend ja Maris Pukk teemal “Aktiivsed ainetunnid III kooliastmes – kas võimalik või võimatu?”. Elva Gümnaasiumist Tiina Lauri ja Heliise Riisaar viisid läbi praktilise töötoa vahetunnimängude parimatest paladest.  

 

 


Neljapäeval, 17. novembril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste täiskasvanuhariduse seminaril

Kõrveküla raamatukogus toimunud seminaril tutvustati kohalikku uut raamatukogu ning koolimaja. Võrgustikujuht Ave Karu tegi Täiskasvanud Õppija Nädala ja Tartumaa võrgustiku tegemistest ülevaate ning Tartumaa Aasta õpitegu 2022 “Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogramm” eestvedaja Astrid Hallik tutvustas oma programmi.  

 

 


Neljapäeval, 17. novembril toimus üle-eestiline töövarjupäev 

Üleriigiline töövarjupäev toimus juba 26. korda ning see on mõeldud 14- kuni 19- aastastele põhi-, kesk- ja kutsekoolide õpilastele. Töövarjupäevast võtab igal aastal osa üle 3000 noore.

Elva Vallavalitsuses oli sel päeval kaks töövarju - Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Stefi Marie Talver, kes veetis päeva koos abivallavanem Kertu Vuksiga ning Tartu Raatuse Kooli 9. klassi õpilane Lilii Lill, kes oli arendusspetsialist Sirli Pippari töövari. Töövarjude tagasiside päevale oli väga positiivne - nad sõnasid, et päev oli silmiavardav ning mitmekülgne! 

 

 


Elva Lasteaed Murumuna tähistas 50. juubelit 

Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu külastasid kolmapäeval, 16. novembril Elva Lasteaeda Murumuna, kus avanes võimalus näha lasteaia tekkelugu tutvustavat etendust. Etendus oli pühendatud lasteaia 50. sünnipäevale ning näitlejateks olid Murumuna koolieelikute rühma lapsed. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 17. novembril toimus Elva valla laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumine

Kohtumisel räägiti politseikapten Anti Peiponeni ja piirkonnapolitseinike Tiit Treiali, Kunnar Vahi ja Annika Jukkiga erinevate asutuste rollidest, võimalustest ning ootustest teistele osapooltele. Enim kõneainet pakkusid teemad nagu e-sigarettide kasutamine õpilaste seas ning alla 14- aastaste noorte piiride katsetamised. Kohtumine tõi tunduvalt enam selgust koostöövõimalustest üldiselt ning juba said kokku lepitud ka mõned konkreetsed ühised ettevõtmised. 

 

 


Reedel, 18. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel riskijuhtimise ümarlaual „Kagu-Eesti torm +3“

Päeva esimeses pooles võtsid sõna Lõuna päästekeskuse esindajad Margo Klaos, Arvi Uustalu ja Tambet Vodi, kes rääkisid elanikkonnakaitse arengutest riiklikus vaates. Tartu Ülikooli sotsioloogia kaasprofessor Kati Orru tutvustas oma ettekandes BuildERS projekti õppetunde Eesti ja Euroopa kriisidest ning oma kogemusi jagasid Otepää, Põlva ja Rõuge vallad. Lisaks räägiti ettevõtete kriisivalmidusest ja sellega seotud murekohtadest - kogemusi jagasid Võru Vesi ja Valio. Pealelõunasel ajal jaotati osalejad laudkondadesse, mille teemadeks olid:

  • KOV valmisolek - elutähtsate teenuste korraldamine
  • Kortermajade toimepidevus
  • Haavatavate sihtrühmade kaardistamine
  • Kogukondade ja KOV koostöö
  • Toiduainetööstuse valmisolek elektrikatkestusteks
  • KOV kommunikatsioonimudel

Iga laudkonna arutelu tulemusi kommenteeris ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saar. Päev pakkus hulganisti mõttekohti, kuidas oma valla kriisikindlust veelgi parendada!  

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 15.11.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Piigandi külas, Tammiku katastriüksuse (69401:003:0095) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Piigandi küla, Tammiku, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Piigandi küla, Tammikunurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada sundvaldus Eesti Andmesidevõrgu AS kasuks tähtajatult Elva vallas, Käärdi alevikus, Kaera tn 10 kinnistule (69403:004:0055) siderajatisele.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Rõngu alevik, Küla tänav L1 (17101:001:0480 ) sideehitisele.

Määrata erastatava katastriüksuse (17101:001:1914) koha-aadress Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla, Allikupõllu, pindala 7,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elering AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Rõngu alevik, Raigaste küla, Teevahe (17101:001:1211) sidekaabelliinile-tehnorajatisele.

Hüvitada Corno Kaubad OÜ-le tekitatud kahju summas 300 eurot.

Eraldada reservfondist Puhja asutuste valvesüsteemide kohandamiseks 7 239 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projektide „Lauri kinnistu salvkaev“, „Puskaru kinnistule aastaringselt läbitava juurdepääsutee rajamine“, „Võidu kinnistu puurkaev“, „Metsalinnu kanalisatsiooni vahetus“ ja „Järve talu omapuhastiga kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanded.

Sõlmida MTÜ-ga Tartumaa Ühistranspordikeskus haldusleping ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete üleandmiseks MTÜ-le seoses sotsiaaltransporditeenuse logistika- ja veoteenuse korraldamisega.

Kinnitada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Suurendada 2022/2023 õppeaastal Rõngu lasteaed Pihlakobar sõimerühma Õnnetriinud laste arvu ja kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 15 last.

Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Lille 6 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks hoone laiendamisel üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Ploomi 16 krundil kehtiva detailplaneeringu kohase hoonestusala suurendamiseks 10% ning abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Võtta seisukohad Elva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamuste osas ning korraldada Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud.

 

 

Teisipäeval, 15. novembril toimus Eesti Infoturbe Standardile (E-ITS) ülemineku pilootprojekti koosolek

Projektis osalevad erinevaid Eesti avaliku sektori asutused, sealhulgas Elva Vallavalitsus, kes koos arutavad ja jagavad kogemusi, mida E-ITS rakendamiseks peab tegema. 

 

 


Vallavalitsuse liikmed käisid Elva valla raadios päevakajalistest teemadest rääkimas 

Oktoobrikuu lõpus küsisime Elva valla Facebooki lehel, milliste teemade kohta oleks vaja rohkem selgust saada. Vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja Heiki Hansen ning arendusjuht Margus Ivask käisid Elva valla raadios, et vastata kõikidele esitatud küsimustele ning anda ülevaade hetkel päevakajalistest teemadest.

Saadet saab mugavalt endale sobival ajal ja kohas kuulata kahes osas:
I osa →  
II osa → 

Anna meile teada, kuidas Sulle saade meeldis ning kui ootaksid selliseid saateid ka edaspidi!

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 07.-13.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 10. novembril toimus koostöös Päästeametiga kaks kriisikoolitust

Päeval toimus Elva valla laiendatud kriisikomisjoni koosseisu ning õhtul korteriühistute kriisikoolitus.

Laiendatud kriisikomisjon kogunes Elva Vallavalitsuse volikogusaali, et ühtlustada arusaamu kriisireguleerimise mõistetest, põhimõtetest ja rollidest. Päeva jooksul panid Päästeameti elanikkonnakitse nõunik Jako Vernik ja Päästeameti Lõuna Päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja Silver Konksi arutlema, kuidas erinevates kriisi faasides tegutseda ning milliseid nüansse seejuures tähele panna. Koolituspäev lõppes omamoodi lauaõppusega, kus vaadati ausalt otsa erinevatele Elva valla kriisikindlust loovatele tahkudele. Päev andis kõigile osapooltele hulganisti mõtteainet ning ka praktilisi juhtnööre, mida oma haldusalas kriisikindluse võtmes täiustada.  

Õhtul kogunesid Tartumaa Tervisespordikeskuse saali Elva valla korteriühistute esindajad. Avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu elanikkonnakaitse kontseptsioonist, elutähtsate teenuste katkestustest, Ukraina sõja kogemustest kortermajade vaatest, korteriühistute võimalustest kriisiks valmistumisel ja paljust muust. Loomulikult ei puudunud aruteludest ka praktilised ellujäämisnipid kortermaja elanikele ning aruteludesse tõid Elva valla kontekstile sobivaid näiteid lisaks vallavanemale ka ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonjuht Eliise-Berta Tarto. 

 

 


Elva valla kantselei külastas Pärnu Linnavalitsust 

Omavahel vahetati tööalaseid kogemusi ja teadmisi ning kuigi omavalitsuste suuruste vahe on märgatav, siis tööülesanded on enamjaolt siiski kantselei üksustel samad. Uuriti näiteks, kuidas on Pärnul korraldatud dokumendihaldus, arhiveerimine ja istungite pidamine. Samuti vahetati mõtteid ja kogemusi aktuaalsete õigusprobleemide lahendamise kohta. Elva valla poolt jagas kantselei meie elektroonilise asjaajamise ja avatud valitsemise kogemust. Ühiselt tõdeti, et oli väga tore ja kasulik kohtumine! 

 

 


Laupäeval, 12. novembril tähistati Eesti politsei 104. aastapäeva 

Aastal 1918 loodi sel päeval Eesti Vabariigi politsei ning tänavu saime tähistada juba 104. aastapäeva. Laupäevale eelneval tööpäeval üllatasid vallavanem Priit Värv, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ka Elva valla politseinike ahjusoojade kringlitega, et tähtpäev veidi pidulikumas meeleolus mööduks. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Esmaspäeval, 7. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks Rahandusministeeriumi seminaril „Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel“

Seminari raames tutvustati valminud rohepöörde teemalist uuringut, mille tellis säästva arengu komisjon, kelle üheks fookusteemaks on kohalike omavalitsuste rohepöörde küsimused. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ning uuringu ettekandja säästva arengu komisjonis oli Eesti Linnade ja Valdade Liit. Raport ja uuringu käigus valminud praktiline juhend kohalikele omavalitsustele on leitav Riigikantselei lehelt →

Seminari raames toimus ka paneelarutelu, milles Kertu Vuks osales koos Tartu ja Viljandi linna ning Antsla valla esindajatega.  Arutelu fookuses oli kohalike omavalitsuste roll rohepöörde tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 9. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Paides Tervise Arengu Instituudi (TAI) koolitusel “Hea elukeskkond - kelle valikute küsimus?”

Koolitusel räägiti tervisest ja tervisekäitumisest, kohaliku omavalitsuse rollist tervisekäitumise edenduses ja ennetuses, hea elukeskkonna tunnustest ning võimalustest neid luua.  Lisaks jagasid koolitusele tulnud omavalitsused ideid juba käimasolevate ja planeeritavate rahvatervist edendavate tegevuste kohta ning tehti mitmeid grupitöid. 

 

 


Neljapäeval, 10. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Sotsiaalkindlustusameti konverentsil “Aitamise hind”

Konverentsi erikülaline oli samanimelise raamatu autor, Norra psühhiaater Per Isdal. Konverentsil esinesid ettekannetega ka psühholoogid Mare Pork ja Aleksander Pulver.

Per Isdal rääkis oma kogemustest, kuidas ta peale 15-aastast töökogemust vägivaldsete patsientidega märkas muudatusi oma elustiilis ja iseloomus ning kuidas toime tulla sellega, et inimestega töö ON raske. Selline töö muudab töötajaid, kuid läbipõlemisele, kaastundeväsimusele ja sekundaarse trauma kogemusele on siiski olemas ka tööriistad, mida töötajad ja juht saavad olukorra parandamiseks ette võtta.

 

 

Teisipäeval, 8. novembril toimus Pikema Sõpruse Päeva vestlusring

November on meestekuu, mida on juba mitu aastat saatnud kodanikualgatuse korras loodud kampaania Pikema Sõpruse Päev. Tegu on üleskutsega meestele, et hoolida ja saada suurem teadlikkus enda ning oma sõprade tervisest võttes sõpruskonnaga ette üks vahva päev koos tervisenäitajate mõõtmisega. 

Ennetustööspetsialist Karmen Paavel võttis osa selleteemalisest vestlusringist, kus rääkisid meestearst dr Kristjan Pomm, perearst dr Eero Merilind, Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ning Pikema Sõpruse Päeva esindaja Taivo Puuorg. Vestlust juhtis Tõnis Milling.

Kristjan Pomm tõi välja, et uuringud näitavad, et enamus mehi hindavad küll enda tervist valdavalt väga heaks, kuid analüüside tulemused näitavad tunduvalt kehvemat pilti. Näiteks näitas viimatine uuring, et 2/3 meestel oli kõrge kolesterooli tase, mis peegeldab võimalikke terviseriske. Heaoluühiskond on viinud ka sinna, et vaid 30% uuritavatest meestest olid normaalkaalus. Rasvumine on aga samuti omakorda suureks riskifaktoriks erinevate haiguste tekkimiseks. Samas on vähenenud suitsetamine ja alkoholi tarvitamine võrreldes 10 aasta taguse ajaga. 

Vestlusringis tõdeti, et meestel on väga hea ülevaade näiteks oma auto heaolust - on teada, millal on vaja ülevaatusele minna, kuna hooldusesse, kus on kriimustus või mõlk. Samas oma tervise ülevaatust lükatakse sageli edasi, kuna see tähendab vastutuse võtmist tulemuste eest. Sageli kaasneb sellega ka sundus muuta oma harjumusi ja elustiili, mis sunnib mugavustsoonist välja tulema.  

Mehe tervise nurgakiviks on perekond ja tugev sõpruskond - tugevaid sotsiaalseid suhteid saab nimetada üheks oluliseks komponendiks mehe hea tervise juures. Perearst Eero Merilind tõdes, et järjest enam on hakanud mehed perearsti poole pöörduma ja seda just pere või sõprade toel. Samas 26% Eesti meestest pole uuringu kohaselt mitte ühtegi sõpra. Vestlusringis arutleti ka tööandja vastutuse ja võimaluste üle toetada oma töötajate osalemist terviseuuringutel.  

Loe täpsemalt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 9. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.ee valitsemise töörühma arutelul

Töörühma kuuluvad eksperdid erinevatest organisatsioonidest ning töörühma suurem eesmärk on vaadata üle või luua uuendatud hindamismetoodika kolmele minuomavalitsus.ee teemaplokile - omavalitsuste avatud valitsemine, omavalitsuste personali ja inimvara mõõdikud ning omavalitsuste arengukavad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Reedel, 11. novembril toimus kogukonnakiirendi Loov vald kohtumine Elav Elva keskuses

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusspetsialist Sirli Pippar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, abivallavanem Heiki Hansen ja kultuurispetsialist Markus Toompere. Loov vald projekti eesmärk on käivitada uudne kogukonna arenduskiirendi, mis toetuks senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtaks arvesse teisi maakonnas ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse. Kohtumise raames kaardistati Elva valla väljakutseid, mis võiksid olla võimalikud ideed kogukonnakiirendi raames arendamiseks.

Projekt toimub aastatel 2022-2024 ning seda rahastab Tartumaa Arendusselts meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine. 

 

 

7. novembril toimus Elva valla kultuurijuhtide koosolek

Lisaks tavapärastele valdkonna teemadele rääkisid sel korral vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel kultuurijuhtidele ka generaatoriga ühendamise võimekuse tekitamisest rahvamajadesse ning rahvamajade võimalikest rollidest elanikkonnakaitses. Külalisena võttis kohtumisest osa ka AUB Grupp OÜ esindaja Erkki Hunt, kes andis ülevaate elektritööde teostamise ajakavast.

Lisaks räägiti saabuvatest üritustest ning otsiti koostöö võimalusi, kuidas veel rohkem lüüa kaasa Tartu 2024 programmi loomises.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


8.-9. novembril toimusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad 

Viimsi Artiumis toimunud õppepäevadel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kohalike omavalitsuste koostöistel õppepäevadel keskenduti haridus- ja noortevaldkonna tulevikuvisioonile ning võõrustajavald Viimsi tutvustas ka oma valla parimaid praktikaid haridusvaldkonnas.  

Haridusjuhtide kokkusaamine on pikaaegne traditsioon ning tänavused õppepäevad olid juba 24ndad. Nende eesmärk on hoida haridusjuhte kursis valdkonna arengusuundadega, et luua paremat hariduskeskkonda ja tõhustada haridustöö korraldamist kohalikes omavalitsustes. Haridus- ja Teadusministeerium tutvustas kuulajatele valdkonna arengusuundi aastani 2035 ning ühiselt arutleti koolijuhtimise kvaliteedi üle. Räägiti ka haridusjuhtide kompetentsidest ning sellest, kuidas oleks võimalik omavalitsuste haridusjuhte toetada.

Kokkusaamise teisel päeval anti ülevaade, kuidas edeneb pilootprojekt „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" osalevates omavalitsustes. Päeva jooksul arutleti ka haridusvõrgu väljakutsete üle, räägiti rändekalkulaatorist ning Rahandusministeerium avas portaali minuomavalitsus.ee võimalusi.

Õppepäeva lõpus tutvustas ELVL-i asedirektor Jan Trei haridus- ja noorsootöö kohalike omavalitsuste riigieelarve läbirääkimiste seisukohti, rääkis koostöökohtadest ning plaanitavatest tegevustest. 

Loe täpsemalt siit →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 08.11.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Mõisanurme külas Rumvoldi (60502:001:0224) katastriüksuse jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mõisanurme küla, Rumvoldi, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mõisanurme küla, Palgi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Rannu alevik, Kopliserva (17101:001:0096) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Elva vallas, Kapsta külas, Kivirahu katastriüksusel (17101:001:0987) asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus ca 1032 m².

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Elva linn, Lepa tänav (17005:002:0048) ja Elva linn, Põllu tänav T2 (17001:001:0056) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Teedla külas, Kuuse katastriüksuse (69403:001:0301) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Teedla küla, Kuuse, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Edre, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Kuusemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Teedla küla, Kivise, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Elva linnas, Käärdi tee 5 katastriüksuse (17006:004:0010) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Elva linn, Nõmme tn 2a, sihtotstarve elamumaa;
- Elva vald, Elva linn, Käärdi tee 5, sihtotstarve elamumaa.

Kinnitada Elva Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Moodustada Elva valla eelarvest rahastatavate projektitoetuste taotluste hindamiseks komisjon.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Neemisküla küla, Lohu kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 7. november 2022 kuni 1. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Vehendi küla, Järvekalda kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. november 2022 kuni 1. mai 2023.

Nõustuda 01.11.2022 esitatud Vallavara kõlbmatuks tunnistamise akt-ettepanekuga ning tunnistada kõlbmatuks ja kanda maha Elva Vallavalitsuse bilansiväline vara Kalda 4 hüppemägi, Elva linnas (nr 100282, arvel 2016. aastast) soetusmaksumus 2688,50 eurot ning suusahüppetrampliin Kalda 4, Elva linnas (nr 435551, arvel 2009. aastast) soetusmaksumus 1789,53 eurot.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Männiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja „Paju kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ aruanded.

Lisada Elva Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaani hange nimetusega „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ ja hange nimetusega „Elva Mahlamäe kergliiklustee ehitus“ ning lisada Elva Vallavalitsuse 2022. aasta hangete tööplaani hange „Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ehitusprojekti muutmine“.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport spordihoone võrkpallihülsside soetamist 1 167 euroga.

 

 

Esmaspäeval, 7. novembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XIV istung toimus 7. novembril Elva Vallavalitsuse volikogusaalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade, kolm määruse ning üks otsuse eelnõu. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Volikogu lõpetas 2023. aasta eelarve esimese lugemise ja määras menetlustähtaja muudatusettepanekute tegemiseks. Eelarve kogumaht on 30,6 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 27,6 miljonit eurot ning põhitegevuse kulud 26,2 miljonit eurot. Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast. Kuni 22. novembrini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil. 

Muudeti Elva vallavalitsuse palgajuhendit. Senised palgagruppide alam- ja ülemmäärad on kehtinud viis aastat ja selle aja jooksul on palgatase nii Tartumaa omavalitsustes kui ka mujal Eestis suurenenud ning meil kehtestatud palga ülemmäärad ei vasta enam vajadustele. Tegu on palgamäärade muutmisega, mitte ametnike palkade tõstmisega.  

Kehtestati uued Elva linnasisese bussiliini hinnad. Tegu on taksobussiga, mis korraldab piirkonnas koolitransporti ja reisijate juhuvedusid ning Elva linnaliini ühistransporti. Seoses suure küttehinna tõusuga esitas vedaja taotluse piletihindade tõstmiseks. Uued piletihinnad on: sooduspilet 1 eurot ning täispilet 1,20 eurot. Õpilastel ja kuni 7-aastastel lastel on tasuta sõiduõigus. 

Otsustati võõrandada Rämsi külas asuvad kinnistud. Puhja vallavolikogu hõivas Rämsi külas peremehetute ehitistena külas kogukonna poolt rajatud abihooned (Puhja Vallavolikogu otsus nr 18, 31.05.2017), sest tegelikel rajajatel, kasutajatel, valdajatel puudusid omandi tõendamiseks dokumendid. 2019. aastal jõudis Elva vallavalitsus menetlusega vallasvaradest kinnisasjadeni ja nende abihoonete juurde moodustati 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksused. Kõik abihooned on seotud kinnistutel ainukesed rajatised ja on kasutamise lepingutega antud tervikobjektina kasutada ühele isikule. Tegelikud abihoonete rajajad on tänased kinnistute omandisse taotlejad või taotlejate lähisugulased, kes andsid enne vara kasutamise lepingu sõlmimist 2020. aastal kirjaliku nõusoleku nooremal põlvkonnal lepingusse tulla. Seega on nad ka pikaaegsed heaperemehelikud kasutajad, kes inventariseerisid ise 2016.–2017. aastal ehitised üles, kuid jõudsid 2020. aastal vallaga vara kasutamise lepinguteni. Volikogu otsustas võõrandada Elva valla omandis olevad kinnistud otsustuskorras abihoonete senistele valdajatele. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv andis esmalt ülevaate Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone soklikorruse olukorrast ja tulevikuplaanidest. Seejärel andis vallavanem ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst. Vallavalitsuse liikmed vastasid erinevatele küsimustele.   

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin → 
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris →
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. detsembril 2022. 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.10.-06.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Lõppes URBACT Eesti võrgustikuprojekt "Koostöine ja innovaatiline haridus" 

Elva vald osales alates 2021. aasta juunist URBACT Eesti võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti jooksul õnnestus tutvuda seitsme omavalitsuse heade praktikatega ning osaleda kaheksal kohtumisel Eestimaa eri paigus. Elva vallaga koos osalesid projektis veel kuus kohalikku omavalitsust: Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald ja Viru-Nigula vald. 

Projekti üldine eesmärk oli luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne). Seejuures õpiti Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest.

Elva valla abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, arendusspetsialist Sirli Pippar, Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller, Rõngu Rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak ning Rõngu Lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Tamm osalesid 2.-3. novembril URBACT projekti lõpuseminaril Tallinnas. Seminaril võeti seni kogetud ja nähtu kokku ning tutvuti veel viimaste heade praktikatega Tallinna linna näitel. Seminari teisel päeval käidi külas EHTE Humanitaargümnaasiumil, Tallinna Tondi koolil ning tutvuti VIVITA rahvusvahelise laste ja noorte loovuskiirendite võrgustikuga. 

 

 

Teisipäeval, 1. novembril kohtusid haridusspetsialist Auli Mäesalu ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Clanbeat Education'i esindajatega 

Clanbeat Education viib läbi projekti “Õpilaste vaimse tervise monitooring ja ennetus”, mis on suunatud 11–16-aastastele õpilastele (5.–9. klass), kes projekti kestel vastavad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi ekspertide poolt heaks kiidetud vaimse tervise alasele küsimustikule. Projekt algas 2022. aasta kevadel ning hetkel on sellega liitunud juba 3 Elva valla kooli, kuid projektiga on võimalus veel jätkuvalt liituda. 1. novembril toimunud kohtumisel tutvustati saadud tulemusi ning arutati edasisi koostöövõimalusi. 

 

 


Reedel, 4. novembril kohtusid Elva valla malevate korraldajad Valgamaa ja Viljandimaa maleva korraldajatega  

Valgamaa kogemust jagas Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla esindaja, maleva juhataja ning laagrikasvatajate koolitaja Marek Mekk. Valgamaal kirjutatakse maleva korraldamiseks erinevaid projektitaotlusi ning väga olulised koostööpartnerid on ka sponsorid. Noored on malevas kodust eemal ning noored nö segatakse ära ehk jälgitakse, et suur punt sõpru ei oleks ühes rühmas, sest on oluline uute kontaktide loomine ning sellega kaasnevad grupiprotsessid. 

Viljandi linna kogemust jagas Liis Särg. Viljandi linnas on väga pikk maleva korraldamise traditsioon ja kogemus. Seetõttu otsivad nad võimalusi, et tulla välja mugavustsoonist, näiteks kaasavad teadlikult haridusliku erivajadusega (HEV) noori. Viljandis töötavad noored rotatsiooni korras või nii nagu on tööandja soovinud ja etteandnud, näiteks ainult esmaspäeval ja kolmapäeval. Oluline on, et tööandja enda jaoks oleks ka kogu malevakogemus hea. 

Viljandi valla kogemust jagas noorsootööspetsialist Are Tints. Neil on noorematele noortele ööbimiseta ja vanematele noortele ööbimisega malev, võimalusel suunatakse ööbimisega malevasse kodust eemale. Malevasse noored küll kandideerivad, kuid välja ei ole kedagi jäetud ning võimalusel suunatakse teise valla rühma, sest maleva traditsioon on vallas nõrk. Maleva korraldamisega seotud ettevalmistused algavad jaanuaris tööandjatega suhtlemisega. Tööandjate leidmine on ühine väljakutse kõigi jaoks.

Tegemist oli väga inspireeriva kohtumisega ning mõtteainet järgmise aasta malevate korraldamiseks saadi palju. Järgmine samm on ühiste kokkulepete tegemine 2023. aasta malevate korraldamiseks. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 3. novembril toimus Rõngu Rahvamajas Elva valla eakate mõttering

Elva Vallavalitsusest osalesid mõtteringis abivallavanem Kertu Vuks, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Mõtteringi aitasid läbi viia Urmo Kübar ja Maali Käbin Praxis Mõttekojast.

Tegemist oli ühe osaga programmist „Eakate esinduskogud kohalike omavalitsuste otsustusprotsesside mõjutajana“, mille raames tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, kes soovivad arendada senisest tihedamat koostööd kohalike eakatega ning tunnevad huvi eakate esinduskogude loomise vastu.

Rõngus toimunud mõtteringi alustati laiema tausta tutvustamisega ning vastati küsimustele, milleks eakate esinduskogusid luuakse, millised võivad olla erinevad koostöövormid esinduskogu ja kohaliku omavalitsuse vahel ning millised on eakate esinduskogude rollid erinevates Euroopa riikides. Lisaks kaasati kõik osalejad grupitöödesse, millega püüti kaardistada nii murekohad kui ka võimalikud koostöövõimalused.

Viimane grupitöö keskendus sellele, mida saavad nii vallavalitsus kui ka eakad ise teha, et kommunikatsioon omavahel toimiks paremini. Kokkusaamine aitas paremini mõista mõlema poole tegemisi ning tõi välja mitmeid lihtsaid, kuid olulisi ideid, mida rakendada. Oluline samm on astutud ning siit saab koostöö vaid paremaks minna! 

Järgmine eakate mõttering toimub 14. detsembril kell 10-13 Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone saalis. 

 

 


Kolmapäeval, 2. novembril külastas sotsiaal- ja terviseosakond Elva valla hooldekodusid

Kuna Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda on suve jooksul lisandunud mitmeid uusi töötajaid, siis otsustati ühiselt külastada Uderna ja Hellenurme hooldekodusid, mis on spetsialistidele olulised koostööpartnerid. Tutvuti mõlema koha tingimustega, ajalooga ning murede ja rõõmudega.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Elva uus jäätmejaam sai piirdeaia ja on valmis kolimiseks 

Elva uus jäätmejaam on rajatud Palu tee lõppu, Elva reoveepuhasti vahetuslähedusse. Kuigi selle projekteerimistöid alustati juba aastaid tagasi, siis jäätmejaama valmimine on oodanud projektirahastust. Valdav osa Eestis rajatud jäätmejaamadest on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse jäätmemajandust arendava meetme abiga, nii ka Elva valla jäätmejaam. Kuigi selle toel ei õnnestu jäätmejaama täielikult valmis saada, siis selle abil said siiski juba rajatud uus asfaltkattega plats, kommunikatsioonid, piirdeaiad, soojak ja üldvalgustus, mis võimaldab lähiajal võtta ette senisest Nooruse tänava jäätmejaamast ümber kolimise.

Siiani Elva Soojuse hoovil asunud jäätmejaam on pikalt vaevelnud ruumipuuduses ning puudusid ka olmeruumid töötaja tarbeks. Uus jäätmejaam võimaldab juba oluliselt rohkemate jäätmeliikide vastuvõttu ning kindlasti on see mugavam ka külastajate jaoks. Edaspidiste projektitaotlustega püütakse uude jäätmejaama rajada ka vajalikud hooned, et tulevikus saaks rohkem panustada taaskasutamisele, nt taaskasutamist võimaldava vana mööbli, riiete, valgustite, kodumasinate jms majapidamises tekkivate asjade vastuvõtt. Jäätmejaama kolimisega Nooruse tänavalt Palu teele alustatakse lähiajal ning anname sellest valla infokanalites täiendavalt teada. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


1.-3. novembrini toimus Kõrgem Elanikkonnakaitse Kursus

Vihula mõisas toimunud kursusel osales vallavanem Priit Värv ning sinna olid kokku kutsutud kohalike omavalitsuste juhid, ministeeriumite ja Riigikogu esindajad ning erinevate ametkondade esindajaid. Avasõnad kursusele sõnas peaminister Kaja Kallas ning ettekannetega esinesid kolme päeva jooksul ministrid Lauri Läänemets ja Riina Solman, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid ning veel paljud teised tippspetsialistid. 

Kursuse peamine fookus oli elanikkonna kriisivalmiduse tõstmine, kriisikommunikatsioon ning koostöö üksikisikust ministeeriumini - kuidas teha efektiivsemalt teavitustööd ning tõsta kriisiteadlikkust kogukondades ja kohalikes omavalitsustes. 

Elanikkonnakaitse laia käsituse all peetakse silmas kõiki ühiskonnas rakendatavaid ennetavaid, ettevalmistavaid, reageerivaid ja taastavaid meetmeid, millega hoitakse ära erikriisidega kaasnev oht inimeste elule, tervisele, varale, elutähtsatele teenustele ja muudele ühiskonna väärtustele. Selle saavutamiseks on kaks samaväärse olulisusega tegevussuunda: inimeste vastupanuvõime suurendamine ning riiklike ja kogukondlike kaitsemeetmete loomine. 

 

 

Kolmapäeval, 2. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Arvamusrännaku tutvustusõhtul

Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga ootavad novembrikuu jooksul inimesi igast Eestimaa paigast arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega üheskoos kujundada elu Eestis. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamisele.

Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht, kellele pakutakse koolitusi ja juhendmaterjali. Arutelujuhiks võib hakata iga kodanik, kellel on vaid tahtmist ja soovi Eesti elu paremaks muuta. Arutelu läbiviimiseks on loodud toetav ja arutelukäiku suunav metoodika.

Järgmised arutelujuhtide veebikoolitused toimuvad 8. ja 15. novembril. Täpsem info Arvamusrännaku kohta on leitav Arvamusrännaku kodulehelt →

 

 


Reedel, 4. novembril sai Elva päästjate ja politseinike uus ühishoone nurgakivi 

Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone kerkib aadressile Kirde 14 ning uue hoone valmimine on planeeritud juba 2023. aasta sügisesse. Hoone ehitatakse Siseministeeriumiumi tellimusel. Oleme tänulikud, et Elva valla politseinikud ja päästjad saavad endale sedavõrd funktsionaalse ja kaasaegse ühishoone ning soovime edu ehitajale!

Loe täpsemalt →

 

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Riigikantselei kriisikommunikatsiooni uuringu grupiintervjuul

Intervjuu eesmärk oli saada vahetut tagasisidet kriisikommunikatsiooni tänase korralduse kohta - mis toimib, mida oleks vaja muuta ning kuidas tänane õigusruum kriisikommunikatsiooni elluviimist toetab.  Riigikantselei on tellinud uuringu riigi ja kohalike omavalitsuste vahelise kriisikommunikatsiooni mudeli väljatöötamiseks. Loodav mudel peaks hõlmama nii kriisikommunikatsiooniks tervikliku valmisoleku loomist ja hoidmist kui ka elluviimise võimekust. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Valminud on Elva linnas, Peedu asumis asuvate Vikerkaare 24 ja Oru 2 // Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus

Selle tutvustamiseks korraldab Elva Vallavalitsus avaliku arutelu 24. novembril 2022 kell 18 Elva Vallavalitsuse vallavolikogu saalis (Kesk 32, Elva).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 18 krundiks jaotamine, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja teemaaks, elamukruntidele üksikelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.

Arutelule eelnevalt on võimalik detailplaneeringuga täpsemalt tutvuda kuni 21. novembrini Elva Vallavalitsuses infosekretäri juures (Kesk 32, Elva I korrus) või Elva valla avalikus dokumendiregistris →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Neljapäeval, 3. novembril toimusid Tartu 2024 vabatahtlike kaasajate võrgustiku ning keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise praktikate seminarid 

Päeva esimeses pooles tehti esimene samm vabatahtlike kaasajate võrgustiku loomise suunal ning üheskoos kokku tulnud huvilistega kaardistati, mis võrgustiku roll täpsemalt olema saab, kuidas saab toimuma võrgustiku koordineerimine ja omavaheline infovahetus ning mis väärtust võrgustik loob nii Tartu 2024 kultuuripealinna projekti kontekstis kui ka laiemalt. Seminaril osales kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Päeva teises pooles jagati keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise parimaid praktikaid ja kogemusi. Nimelt on Tartu 2024 välja töötanud sellekohase juhendi, mida ürituskorraldajad tänavu oma sündmuste korraldamisel rakendada said. Näiteks oli ka Elvas toimunud Eesti Liikumis- ja Spordifestival korraldatud nendele juhistele tuginedes. Nüüd tehti kokkuvõtteid ning kaardistati, mis on ürituste keskkonnahoidlikult korraldamisel olnud ootuspärane, mis on veel takistuseks ning mille osas saaks juhendit veel täiendada, et see ürituskorraldajaid maksimaalselt toetaks. Ühe praktilise näitena tegi ettekande Tartu Tudengipäevade esindaja, kes rääkis nende Pannkoogihommikute traditsioonist. Seminaril osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, abivallavanem Kertu Vuks ja kultuurispetsialist Markus Toompere. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 01.11.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Eesti Andmesidevõrk AS kasuks tähtajatult Elva vallas, Kalme külas, Laoplatsi kinnisasjale (69403:004:0155) siderajatisele.

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Elva vallas, Väike-Rakke külas, Muru kinnisasjale (66601:002:0131) siderajatisele.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele:
- Elva vald, Vehendi küla, Pilliroo tee (66601:001:0163);
- Elva vald, Vehendi küla, Vehendi teelõik 1 (17101:001:1257);
- Elva vald, Vehendi küla, Vehendi teelõik (17101:001:1141).
Isiklik kasutusõigus seatakse side maakaabelliinile ja side jaotuskappidele.

Määrata Tilga külas, Väike-Rämma katastriüksuse (69403:001:0180) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Tilga küla, Väike-Rämma, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Tilga küla, Kiire, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Tilga küla, Lesta, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Ervu külas, Alliku katastriüksuse (66601:008:0340) jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Elva vald, Ervu küla, Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Allikupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Allikumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Ervu küla, Voki tee, sihtotstarve transpordimaa.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Betooni tn 1 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Kinnitada riigihanke „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ alusdokumendid.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Oona tee 9 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ ja „Lepiku-Hermani kinnistu puurkaev“ aruanded.

Jätta Elva vallavalitsusele esitatud vaie 16.08.2022 korraldusele nr 2-3/371 „Kasutusloa väljastamine“ rahuldamata.

Eraldada Elva valla 2022. aasta eelarve reservfondist 9 217 eurot ja kanda nimetatud summa tegevustoetusena OÜ Elva Varahaldus arveldusarvele seoses Elva sauna 2021. majandusaasta kahjumiga lõpetamisega, mis oli tingitud sauna COVID-i tõttu ajutisest sulgemisest.

 

 

Esmaspäeval, 31. oktoobril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Komisjoni päevakorras oli Elva Valla 2023. aasta eelarve kinnitamine, Elva Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine, Elva vallas Elva linnasisese bussiliini kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine ning Rämsi külas kinnistute otsustuskorras võõrandamine. Komisjon toetas kõiki eelnõusid ning nõustus nende suunamisega volikogusse. Lisaks andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate ka esialgsest vallavalitsuse nägemusest võimalikest võõrandamist vajavatest kinnistutest ja kinnisvarast. 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.-30.10.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev

Juba üheksandat korda toimuvast üritusest võtsid osa ka Elva valla eakad ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Tänavu Nõos toimunud tervise- ja ohutuspäeva jooksul sai kuulda ettekandeid nii petuskeemide, tuleohutuse ning enda ja teiste turvalisuse kui ka tervise hoidmise teemadel. Silmailu pakkusid Nõo Spordikooli tantsueriala õpilased ning jala pani rõõmsalt tatsuma Karel Kutsar karmoškal.

Lisaks oli püsti pandud ka messiala, kus oli võimalus tutvuda erinevate kaupade ja teenustega alates punutud korvidest ja massaažiaparaatidest kuni psühholoogilise toe ning korstnapühkimise teenuseni välja! 

 

 

Esmaspäeval, 24. oktoobril osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir SA Elva Laste- ja Perekeskuses laste nõukogu koosolekul

Laste nõukogu koosneb asendushooldusel olevate laste ja noorte esindajatest ning kohtumistel arutletakse neile olulistel teemadel, mis puudutavad laste heaolu. Nõukogu tööd juhib sihtasutuse sotsiaaltöötaja Tiina Kivirüüt. Seekordsel kohtumisel tutvustati lastele ka vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna tööd. 

 

 

Fotol vasakult: Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ja Rakvere valla ennetustööspetsialist Eneli Baumann. 
 

27. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel inspiratsioonikonverentsil “Vaba tahe sotsiaalhoolekandes – kellele ja miks?”

Riigikogu konverentsisaalis toimunud ürituse keskseks teemaks oli ennetustegevused sotsiaalhoolekandes läbi vabatahtlike kaasamise. Päevajuhiks oli Margus Saar. Konverentsil said sõna nii Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, Sotsiaalministeeriumi esindaja Õnne Liv Valberg, Vabatahtlikud Seltsilised liikumise eestvedajad Krista Pegolainen-Saar ja Eha Paas, meditsiiniasutuse esindajana Viru Haigla AS juhatuse esimees Merike Merirand ja kohaliku omavalitsuse esindajana Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Lisaks sai kuulda ka teiste vabatahtlikutööga tegelevate vabaühenduste toimetamistest, üht kogemuslugu vabatahtlikult seltsiliselt ning üht kliendilt endalt. Päeva mitmekesistamiseks võeti aega ka grupitöödeks ning aruteluks, kuidas vabatahtlikke sotsiaalvaldkonda rohkem tuua ning neid seal väärtustada.

Konverentsi kestel toodi olulise punktina välja, et ka riigikaitse algab sotsiaalkaitsest, sest toimetulev inimene suudab vajadusel aidata ennast kui ka teisi enda ümber. Lisaks jäid kõlama arusaamad, et vabatahtliku töö väärtus on kordades suurem kui kulu selle süsteemi ülal hoidmisele ning ennetustegevused on tagajärgede likvideerimisest odavamad.

Ka Elva vald liitus Vabatahtliku Seltsilise projektiga, millest saab pikemalt lugeda siit →

 

 

Neljapäeval, 27. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning NEET projektijuht Kristi Liiv vaimse tervise konverentsil Pärnus 

Konverentsil käsitleti praegu väga aktuaalset vaimse tervise toetamise temaatikat erinevatest vaatenurkadest. Päeva tegid eriti põnevaks välislektorid Saksamaalt, Rootsist ja Norrast, kes tutvustasid oma kogemusi ja võimalusi. 

 

 


Esmaspäeval, 24. oktoobril avati Elva Perepesa 


Perepesa ennetus- ja peretöökeskus toetab peresid alates lapseootusest kuni kooliminekueani. Seal saavad emad-isad koos lapsega mängutoas mängimas käia, mängutoa juhendajaga ning teiste vanematega lobiseda, täita oma tassi nii rõõmu kui ka kohviga. Peale selle pakutakse professionaalset tuge ning võimalusi saada vanemluse ja paarisuhte alaseid teadmisi. 

Avamispäeval tervitasid sõbralikult kõiki huvilisi Perepesa juhataja Teele Kravtšenko, mängutoa juhendaja Anneli Jaeger ning Perepesa tibu. 

Perepesa avati Elva valla ja sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse koostöös. Perepesad tegutsevad juba ka Põltsamaal, Viljandis, Türil ja Tartus ning järgmistel aastatel on kavas veelgi laieneda.

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Teisipäeval, 25. oktoobril osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi Tallinnas maastikuehituse maailmameistrivõistluste žüriis


Võistlustööna pidid rahvusvahelised meeskonnad nelja päeva jooksul ehitama ühesugustes tingimustes ehk samadest materjalidest, samade tööriistadega, samast lähteülesandest ning samades töötingimustes näidisaia. Selleks pidid nad näiteks tegema pinnasetöid, panema sillutise, laduma müüri, tegema tööd puitmaterjalidega, rajama veesilma ning muidugi ka tegema haljastuse.

Esindatud oli 16 riiki. Esimese koha saavutas Šveitsi, teise koha pälvis Jaapani ja kolmanda koha Ungari võistkond. Eesti võistkond sai 15. koha.

 

 


Elva valla tänavune jõulukuusk tuleb Elva vallast, Kõdukülast 

Puu asub transpordimaal, Rõngu-Otepää-Kanepi tee ääres ning jõuab Elva keskväljakule 21. novembril. Toomise ajaks suletakse ajutiselt ka liiklus Kesk tänava Apteegi tn ja Põik tn vahelisel lõigul. 

Ligikaudu 18 meetri pikkune puu asub nii maantee kui ka elektripaigaldise kaitsevööndis ning puu oksad kasvavad vastu elektriliine, mistõttu võib arvata, et varem või hiljem kärbitaks kaitsevööndisse ulatuvad oksad ning väärikas puu kaotaks oma ilme. Elva Vallavalitsus küsis Transpordiametilt puu jaoks luba, millega amet nõustus ning kinkis puu Elva vallale jõuluaega kaunistama.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


25.-28. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks Horizon Europe rahvusvahelise koostööprojekti ”Digitally Enabled Social District Renovation Processes for Age-Friendly Environments Driving Social Innovation and Local Economic Development" avaseminaril Ermuas

Projekti eesmärk on pilootlinnade näitel luua kontseptsioon ligipääsetavate ja erinevate sihtgruppide vajadustele vastavate linnakeskkondade arendamiseks. Elva valda kutsuti projektis osalema meie kogemuse tõttu digitaalsete lahenduste kasutamisel valitsemises ja kaasamises. Lisaks Elva vallale on projektipartneriteks Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. Teisteks projektipartneriteks on Tecnalia uurimis- ja innovatsioonikeskus, Ermua omavalitsus, Housing Europe ning kolmas pilootomavalitsus on Matera Itaaliast.

Projekt kestab kokku ligikaudu 3 aastat ning seda rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu vahenditest. Peagi on projektiga seotud materjalid leitavad ka Elva valla kodulehelt.

 

 

Teisipäeval, 25. oktoobril kohtus Karmen Paavel politseikapten Anti Peiponeniga

Omavahel arutati koostöövõimalusi Elva vallas ning kohtumise lõpuks otsustati, et järgneva kuu aja jooksul kohtutakse erinevate sihtrühmade esindajatega vestlusringides, otsitakse ühiseid koolitusvõimalusi ning planeeritakse koos õppusi.  

 

 


Reedel, 28. oktoobril osalesid arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto üle-eestilise Maal elamise päeva lõpuseminaril

Paides, Wittensteini Ajakeskuses toimunud üritusel võeti kokku käesoleva aasta Maal elamise päev - kuidas läks ning kas tulemused olid ootuspärased. Kaardistati osalejate profiilid, kellele tuleval aastal päeva planeerimisel keskenduda ning lepiti kokku ka sündmuse kuupäev, milleks on 23. september 2023.

Osalejad said kinnitust selle ürituse eesmärkide, sõnumite ja sihtgruppide osas ning omavahel jagada mure- ja rõõmukohti, mis ürituse korraldamisega kaasnesid. Üheskoos leiti palju lahendusi ning uue aasta üritusele minnakse vastu veelgi motiveeritumalt! 

Maal elamise päeval osales tänavu 22 valda ning erinevates külastuspunktides käis kokku üle 17 000 inimese.  

 

 

Esmaspäeval, 24. oktoobril osales Kertu Vuks Tartumaa Aasta Küla hindamiskomisjoni kohtumisel Valguta piirkonna elanike ja aktivistidega

Valguta küla kandideerib Tartumaa Aasta Külaks, mistõttu külastas Kodukant Tartumaa piirkonda ning tutvus küla ja selle elanike ning külaseltsi eestvedajatega. Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust Tartumaa küladele tulemusliku tegevuse eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.

Eelmine Tartumaa Aasta Küla oli Kirepi küla, samuti Elva vallast. Lisainfot aasta küla konkursi kohta leiab siit → 

 

 


Laupäeval, 29. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks külalisena Viljandi valla ja kogukondade koostööpäeval Uusna külamajas

Koostööpäeval esines kommunikatsiooniekspert Urmas Vaino, kes jagas mõtteid dialoogi tekitamise ja hoidmise teemadel. Elva valla abivallavanem Kertu Vuks tutvustas Elva valla kaasamise ja avatud valitsemise rakendamise kogemust ning piirkonnakogudega seonduvat. Päeva teises pooles toimusid arutelud, et luua praktiline tegevusplaan Viljandi valla ja kogukondade koostööks. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Kolmapäeval, 26. oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses avalik loeng "Elurikkus tiheasustusega asulates"

Loengut pidas Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma juht Aveliina Helm. Peamiselt puudutati suure niitmise tagajärjel liigirikkuse vähenemise probleemi ning juhiti tähelepanu niitmata alade vajalikkusele linnakeskkonnas.

Igaüks saab oma õueala kujundamisega kaasa aidata sellele, et liigirikaste niidukoosluste pindala suureneks. Taimeliikide poolest mitmekesine ning õiterohke õuemuru või tagaaed aitab niidutaimedele pakkuda hädavajalikku kasvukohta ning niiduputukatele toitumis- ja pesapaika.

Loengus võttis sõna ka Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp. Lisaks said osalejad küsida küsimusi ka linnalindude käitumise kohta ornitoloog Marko Mägilt.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


24. oktoobril toimus Tartumaa Toiduvõrgustiku õppereis Elva valda

Õppereisil osalesid omavalitsuste, haridusasutuste ja toitlustajate esindajad ning lasteaia- ja koolikokad. Ettevõtmist vedas eest Tartumaa Arendusselts. 

Päeva avasõnad ütles Elva vallavanem Priit Värv, millele järgnes SA Elva Teenuste juhi Krista Loogi ettekanne haridusasutuste toitlustamise arengute teemal. Rohkelt mõtlemisainet pakkus ka toitumisspetsialisti Triin Muiste ettekanne eritoitumise teemal ning Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juhi Maila Rajametsa ettekanne tervisliku lasteaia- ja koolitoidu tagamise kohta.

Lisaks ettekannetele külastati ühiselt ka Elva Murumuna lasteaeda, Rõngu keskkooli, Rannu kooli ja lasteaeda ning Konguta kooli. Päev pakkus palju inspiratsiooni ja aruteluteemasid, kuidas muuta laste toidulauad veelgi väärtuslikumaks ning kokkade töö kergemaks. 

 

 


Teisipäeval, 25. oktoobril toimus Rõngu Rahvamajas Tubli Lugeja tänuüritus

Elva valla raamatukogud on koostöös Elva vallavalitsusega loonud Tubli Lugeja statuudi ja tunnustuse, mille eesmärk on tõsta esile Elva valla raamatukogude lugejaid, kes väärtustavad lugemiskultuuri ja kirjandust. Tubli Lugeja tunnustust jagatakse kahes kategoorias: lapsed vanuses kuni 16 eluaastat ning täiskasvanud.

Tubli Lugeja tunnustuse saaja on aktiivne ja koostööaldis lugeja, kes annab head tagasisidet loetu kohta, panustab raamatukogu ettevõtmistesse või kelle lugemisele pühendumine on väärt esiletõstmist.

Laste kategoorias tunnustati Tubli Lugeja tunnustusega Elva linnast Luisa Pisek ja Ellen Haljasmets, Puhja piirkonnast Heidi Reinhold, Konguta piirkonnast Lennali Lepik, Aakre piirkonnast Lenna Piirisild, Rannu piirkonnast Brandon Batško ning Rõngu piirkonnast Amanda-Johanna Komarova

Täiskasvanute kategoorias tunnustati Tubli Lugeja tunnustusega Elva linnast Aavo Aim ja Ly Erg, Rõngu piirkonnast Ilme Hanson, Rannu piirkonnast Imbi Ülper, Aakre piirkonnast Ilme Hõbemägi, Konguta piirkonnast Maie Erenvert ning Puhja piirkonnast Reet Lepik.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Neljapäeval, 27. oktoobril toimus Puhja raamatukogu 120. aastapäeva tähistamine

Elva Vallavalitsuse poolt õnnitlesid Puhja raamatukogu direktorit Leini Laarsi vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Muusikalist meeleolu lõi Triin Norman ning ühiselt söödi muidugi ka torti.  

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 25. oktoobril toimus kõikide komisjonide ühiskoosolek

Koosolekul tutvustasid vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp Elva valla 2023. aasta eelarve projekti, mille kohta said komisjonide liikmed esitada küsimusi.

2023. aasta eripäraks on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid. Lasteaia personali palgad on seotud õpetajate palkadega ja ka need suurenevad. Haridusvaldkonda oli tööjõukuludele seetõttu vajalik juurde kokku 1,2 miljonit eurot. Kui palju sellest kompenseerib riik ei ole veel teada - eelarve projektis eeldatakse, et see on 50% vajaminevast summast.

230 000 eurot suurenevad ka kulud küttele ja elektrile. Toiduainete hindade kallinemine ja miinimumpalga tõus toob kaasa toidupäeva hinna kallinemise lasteaedades 1,45 eurot ja koolides 0,7 eurot toidupäeva kohta - kokku 420 000 eurot. Asutuste korrashoiuteenuste hinnad on tõusnud 200 000 ja heakorrateenuste hinnad 150 000 eurot.

Lisaraha leidmine põhitegevuse tuludest-kuludest on pannud eelarve suure pinge alla. Seetõttu on eelarves tööjõukuludest välja võetud traditsiooniline puhver 3%, mis on varasemalt võimaldanud asutuste juhtidel paindlikumalt majandada. Kütte ja elektri kallinemisega on arvestatud eeldades, et rakendatakse kokkuhoidu. Tegevuskulusid, mis ei ole seotud püsivate lepingutega, on kärbitud vähemalt 5% ning valitsuses ja vallamajas kuni 10%. Projekti- ja tegevustoetusteks eraldatavad vahendid on külmutatud 2022. aasta tasemel.  

 

 

Neljapäeval, 27. oktoobril toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjoni päevakorras oli volikogu eelnõu, millega antakse tasuta sõiduõigus Elva taksobussis lastele ja koolilastele ning tõstetakse 16 aastat muutumatuna püsinud Elva taksobussi pileti hinda. Komisjon oli üksmeelselt eelnõu volikogusse suunamise poolt. Lisaks anti ülevaade viimase kahe aasta jooksul valda paigaldatud pargipinkidest ning arutati puuetega inimeste ligipääsetavuse probleeme vallas. 

 

 

Elva Vallavalitsuse 25. oktoobri istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Elva vallas, Puhja alevikus, Saare tee 8a kinnistu (17101:001:1712) sihtotstarbeks elamumaa.

Määrata Vahessaare külas, Raudsepa kinnisasja (33101:003:0123) sihtotstarbeks mäetööstusmaa.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Nõlvaku kinnistu kanalisatsioonisüsteem“ ja „Puurkaevu rajamine aadressil Piirikivi talu, Kulli küla“ aruanded.

Kinnitada Rannu Lasteaed Naerupesa 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Algatada Rõngu Lasteaed Pihlakobar arengukava 2023-2025 koostamine.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Ploomi tn 16 krundil kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestusala suurendamiseks 10% ning abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Vehendi küla, Paluotsa SÜ 6 kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01. november 2022 kuni 01. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pööritsa küla, Püve kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01. november 2022 kuni 31. märts 2023.

Kinnitada riigihanke nr 252935 „Elva valla teede lumetõrje 2022-2027“ tulemused.

 

 

  VARIA  

 


Esmaspäeval, 24. oktoobril tähistas Elva vald 5. sünnipäeva! 

Elva valla esimese juubeli – 5. sünnipäeva – tähistamine Elva keskväljakul oli vaatamata külmale ilmale ütlemata tore ja südantsoojendav! Nagu vallavanem oma kõnes sõnas, siis Elva vald on alles väike mürsik, kes kasvab ning kel on suur tulevik veel ees! Siiski on ta juba viie aasta jooksul näidanud üles suurt teotahet, koostöövalmidust ning kiiret arenemisvõimet.

Sünnipäevapeol jutustasid Elva valla kultuurikollektiivid Elva valla ühinemisloo, sai süüa sünnipäevatorti, kosutada end sooja tee ja kohviga, panna kirja vallale häid soove ning pidupäevale pani hoogsa ja meeleoluka punkti Chills Brass Band. 

Kogu ürituse galerii on leitav siit →
Fotograaf: Kayvo Kroon

Sünnipäeva puhul oleme käima lükanud ka ühe põneva Elva valla külastusmängu!

Oleme välja valinud 5 põnevat ja avastamist väärt paika üle Elva valla, kuhu igaüks kindlasti veel sattunud ei ole. Mine ja otsi need kaardile märgitud punktid üles ning vaata, mis sind seal ees ootab!
 

Igast paigast leiad ka ühe sõna, millest kokku moodustub vastus. Kui külastad enne 30. novembrit ära kõik viis paika, siis saada saadud vastus e-aadressile elva@elva.ee märksõnaga „Elva vald 5". Aktiivsed mängijad saavad premeeritud Elva valla meenetega!
 
Põnevat koduvalla avastamist! 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.-23.10.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


20. oktoobril said Elva valla loomeettevõtjad kokku Elav Elva Keskuses sügishooaja teisel loovhommikul

Sel korral oli loovhommiku peateemaks "Kust saada raha?”. Tarkusi erinevate projektitoetuste ning rahastusvõimaluste kohta jagas osalejatele Signe Somelar-Erikson, kes on pikaajalise kogemusega projektijuht ja konsultant ning Tartu Loomemajanduskeskuse arendus- ja projektijuht. Oktoobrikuu loovhommikul osales kokku 16 ettevõtjat. 

Järgmine loovhommik toimub 17. novembril ning siis on teemaks "Minu turundussõnum: kes on mu klient, mis on kliendi probleemid ja vajadused ning mis on minu minu väärtuspakkumine?" Teemat avab lektor Andres Kuusik.  

Rohkem infot loovhommikute sarja kohta leiab Elva valla kodulehelt →

 

 

Kolmapäeval, 19. oktoobril kohtus abivallavanem Kertu Vuks Peipsiääre vallavanema ja kohalike ettevõtjatega

Kohtumisel jagas Kertu Vuks Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele suunatud Mentorklubi läbiviimise kogemust. Lisaks arutati koostöövõimalusi ning lepiti kokku edasised tegevused Peipsiääre ettevõtjatega koostöövormi leidmiseks.  

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril osales Kertu Vuks Tartu 2024 külalislahkuse võrgustiku töötoas

Töötoa eesmärk oli kokku tuua inimesed, kes soovivad panustada Lõuna-Eesti ülese külalislahkuse võrgustiku loomisesse. Esimese kohtumise eesmärk oli leppida kokku, millistel tingimustel saab ettevõte liituda Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikuga, mis kasu ettevõte sellest saab ning mis kasu saab sellest Tartu 2024. Külalislahkuse võrgustiku tegevused hakkavad toimuma regulaarselt Tartu 2024 meeskonna eestvedamisel. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 18. oktoobril osalesid vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus ruumilise planeerimise seminaril

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril tutvustati detailplaneeringute koostamise nõustikku ning räägiti arendajatega sõlmitavatest halduslepingutest. Valminud on üleriigiline planeeringute andmekogu PLANK, kuhu alates 1. novembrist 2022 kantakse kõik kehtestatud planeeringud sh nii üleriigilised kui ka maakondlikud planeeringud. Andmekogu võimaldab kõikidel tutvuda detailplaneeringutega ning neid huvitaval krundil maakasutus- ja ehitustingimusi vaadata. Sellise info vabalt kättesaadavus on oluline, kui näiteks soovitakse elamukrunti osta. Juhul, kui soovitud krundile on kehtestatud detailplaneering, saab teada, millist hoonestust krundile ehitada võib. Järgmisena on Rahandusministeeriumil plaanis korraldada hange üleriigilise planeeringute menetlemise infosüsteemi PLANIS loomiseks.  

 

 Kuni 31. oktoobrini on avalikul väljapanekul Elva valla avaliku ruumi ja haljastuse kontseptsioon

Tegemist on tulevikku vaatava soovitusliku avaliku ruumi arengu kavandamise dokumendiga, mis toetab Elva valla arengukavas ja üldplaneeringus kavandatud ruumilise arengu visiooni. Kontseptsioonis on käsitletud ruumi kavandamise põhimõtteid, selle kaasaegseid trende ning avalike alade hoolduse temaatikat. Samuti sisaldab dokument ülevaadet Elva valla avalike haljasalade olemasolevast olukorrast ning arenguperspektiividest.

Kontseptsiooniga on võimalik tutvuda siin →

Ootame kontseptsioonile tagasisidet või täiendusettepanekuid kuni 31. oktoobrini e-aadressile elva@elva.ee

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril toimus Maa-ameti poolt korraldatud infopäev tänavuse maa korralise hindamise kohta

2022. aasta maa korraline hindamine on turupõhine maa hindamine, mille tulemusena määratakse igale katastriüksusele ligikaudne maa turuväärtus ehk maa maksustamishind. Hinnatakse maad, mitte kasvavat metsa ja ehitisi. Aluseks võetakse toimunud kinnisvaratehingute andmed, maakatastri andmed ja teistes andmekogudes ning kinnisvaraturu analüüsiks vajalikud andmed. Hindamist viib läbi Maa-amet koos kutseliste kinnisvarahindajatega.

Hindamistulemused avalikustatakse 31. oktoobril ning peale seda on võimalik kõigil hindamistulemustega tutvuda Maa-ameti veebirakenduse kaudu. 2022. aasta hindamistulemused võetakse kasutusele alates 1. jaanuarist 2024. 

Loe täpsemalt → 

 

 

Neljapäeval, 20. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks Ühendministeeriumis toimunud  „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“ lõpuseminaril 

Kertu Vuks tutvustas seminaril Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel koostatud Tartumaa kliimakava ning jagas kohaliku omavalitsuste kogemusi nii kliimakava koostamisel kui ka edasiste tegevuste kavandamisel. Lisaks tegid ettekanded Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist, Ivo Krustok Riigikantseleist ning mitmed teised. Tartumaa kliima- ja energiakavadega saab tutvuda ning ettepanekuid teha siin →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Neljapäeval, 20. oktoobril tutvustas EKT Teed OÜ Elva linna talihooldusel kasutatavat tehnikat

EKT Teed OÜ teostab järgneval 5 aastal Elva linnas talihooldust ning võrreldes varasema hankega esitati suuremad nõudmised tehnikale ja reageerimisajale. EKT Teed OÜ tehnikaparki kuuluvad üle 200hj Valtra traktorid, keskliigendiga Hako Citymaster kommunaalmasin ning lume- ja libedusetõrjeks Scania veok.

Võrreldes paljude teiste omavalitsustega ei pea Elva linna majaomanikud talvel kõnniteed lumest puhastama, kuna kõikidel kõnniteedel teostatakse lumetõrje hanke raames. Loomulikult pole keelatud majaomanike kaasabi kui hommikuse lumesaju korral oma aia- või väravatagune ise lumest puhtaks tehakse. Traktorid ei jõua samaaegselt kõigile tänavatele ning sõidu- ja jalgteid hakatakse lükkama lähtuvalt nende prioriteetsusest ja kasutamisintensiivsusest. See võib tähendada aga seda, et kõrvalistele tänavatele jõutakse alles päeva teises pooles, mistõttu on elanikkonna kaasabi oma väravataguse puhastamisel väga tänuväärne! Sellega välditakse lume kinni sõtkumist kaaskodanike poolt ning kommunaalettevõtetel on oluliselt lihtsam traktori roolist märgata lume alla jäävaid takistusi nagu äärekivid, piirded jms.

Uutel masinatel kasutatavate libliksahkadega püütakse ka kinnistute sissesõidutee otsad ja ristmikud hoida lumevallivabad. Iga kinnistu teeotsa puhastamine eeldab aga mitmeid kordi pikemat hooldustsüklit, mida suurema lumesaju korral pole mõistlik rakendada. Seetõttu toimubki sõiduteede suuremast lumest puhastamine kiirelt, lükates lume kahele poole laiali ning äärekivi vahetusläheduste ja ligipääsuteede puhastamine teostatakse siis, kui kõik sõidu- ja kõnniteed on lahti lükatud.   

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Puhja Seltsimaja


Tartumaa tähistas Kultuurinädalat ja Rahvamajade Päeva 

Terve nädala väldanud Tartumaa Kultuurinädala ning 22. oktoobril tähistatava Rahvamajade Päeva raames toimus ka erinevates Elva valla piirkondades palju põnevaid tegevusi ja sündmusi. Kultuurinädala raames loeti maakondlikult rahvuseepost Kalevipoeg ning kirjutati linnaruumi erinevate kihelkondade vanasõnu. 

Eepos „Kalevipoeg" tähistab tänavu 160. aastapäeva ning just sel puhul toimusid 19. oktoobril Tartumaa rahvamajades Kalevipoja ühislugemised, millega rahvamajad andsid ühtlasi panuse ka tänavusse üleriigilisse raamatukogude aastasse. Eepose lugemiseks andis oma abikäe Kalevipoja Koda, kelle juhendamisel jagati Kalevipoeg lõikudeks ja nii loeti üle terve Tartumaa eri paigus sel päeval ette kogu Kalevipoeg, mis koosneb 19 023 värsist.

Alates 20. oktoobrist sai avalikus ruumis näha Tartumaa eri paikade vanasõnu. Samuti rõõmustasid vanasõnavisuaalid meid ka kergliiklusteedel, mis kirjutati ja joonistati sinna meie laste, noorte ja kogukondade poolt. Vanasõnad valis välja loometalgute Tartumaa vaimse kultuuripärandi töögrupp eesotsas Eesti Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa rahvakultuurispetsialistiga Kati Grauberg-Longhurstiga. 

Puhja Seltsimaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit → 
Konguta Rahvamaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit →  
Rannu Rahvamaja Kalevipoja lugemist saad vaadata siit →

 

 

Foto: Kayvo Kroon


23. oktoobril  tähistas 2. sünnipäeva meie kaunis ja mitmekülgselt funktsionaalne Elva Spordihoone!

Lisaks tavapärastele trennidele toimus päeva jooksul majas veel mitmeid põnevaid treeninguid, jõusaal oli regulaarsetele kasutajatele ja uutele uudistajatele pidupäeva puhul avatud tasuta ning igaüks sai koha peal valmistada sünnipäevalapsele ka sünnipäevakaardi.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 22. oktoobril osales abivallavanem Kertu Vuks kogukondade teehommikul

Teehommiku eesmärk oli kogukondade aktiivseid eestvedajaid kokku tuua ning neile tegutsemiseks vajalikku inspiratsiooni pakkuda. Sel korral esines ettekandega inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk, kes rääkis teemal "Enesemotivatsioon erilistel aegadel - kuidas muutlikel aegadel säilitada enda meelerahu ning leida jätkuvalt jõudu ja tahet edasi liikumiseks?" Hiljem toimus ka ajurünnak, kus igaühel oli võimalus jagada mõnd värsket või lennukat ideed või jätta see "hullude ideede postkasti".

Aitäh Rõngu Rahvamajale vahva algatuse ja ürituse läbiviimise eest! 

 

 

Reedel, 21. oktoobril kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Tori Vallavalitsuse esindajatega

Tori Vallavalitsusele tutvustati kogukonna äppi, info jagamise põhimõtteid ning kaasamise head tava. Samuti arutati pikemalt avalike alade ja ruumikontseptsiooni teemadel, mis Elva valla näitel praegu avalikul väljapanekul on ning millest võiks tulevikus saada töövahend kõikidele valdkonnaga seotud ametnikele, aga ka elanikele. Lisaks tutvustati ka kogukondade kaasamise meetodeid ning piirkonnakogude moodustamise põhimõtteid ja nende tööd.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Reedel, 21. oktoobril toimus Rõngu piirkonna Huvihariduse Ideepahvak

Ürituse eesmärk oli saada noortelt sisendit uue perioodi huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamiseks. Ideepahvakut korraldas ja viis läbi Rõngu rahvamaja juhataja. Maalilmakohviku meetodil tõstatasid noored küsimusi ja otsisid ise vastuseid küsimustele erinevates teemavaldkondades, nagu kättesaadavus, milline võiks olla ringijuhendaja ning kui oleks palju raha, siis milline võiks huviharidus ja –tegevus olla. Arutelul osalesid Rõngu Keskkooli 5.-12. klassi õpilased ning esindatud olid ka Elva valla noortevolikogu ning lapsevanemad. 

 

 

Esmaspäeval, 17. oktoobril kohtusid Elva valla alushariduse juhid 


Elva valla lasteaedade direktorid ja õppejuhid kogunesid tavapärasele võrgustikukohtumisele sel korral Rannu Lasteaias Naerupesa. Sellel õppeaastal on võetud eesmärgiks käia üksteisel külas ning tavapäraste teemade kõrval ka naaberlasteaedade tegemistega paremini kursis olla. 

Kohtumisel tutvustas Rannu lasteaed oma maja tegemisi, haridus- ja kultuuriosakond jagas informatsiooni ning arutati jooksvate küsimuste ning rõõmude ja murede üle. Olulised aruteluteemad olid lasteaedade suvepuhkused ning palgatõusuga seotud küsimused. 

 

 

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs külastas Elva valla noortekeskusi

Külastustel vesteldi selle üle, kuidas noortekeskustel läheb ning millised on valdkonnas hetkel rõõmud ja mured. Lisaks räägiti novembris toimuva noorsootöönädala tegevustest ning maleva korraldamisest 2023. aastal. Arutleti koostöö ja selle võimaluste üle ning kuidas saab Elva Vallavalitsus noorsootöötajaid veelgi neid nende töös toetada. 

 

 

Esmaspäeval, 17. oktoobril toimus Rõngu piirkonna noortevaldkonna võtmeisikute kohtumine

Esimene kohtumine toimus septembrikuus Rõngu Rahvamajas, sel korral võõrustas kohtumist aga Rõngu Lasteaed Pihlakobar. Kohtumisel osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, Rõngu Lasteaia Pihlakobar direktor, Rõngu Keskkooli direktor, Rõngu raamatukogu direktor ning Rõngu ja Aakre Rahvamajade juhatajad. Arutleti teemal, kuidas Rõngu piirkonna lapsevanemaid kaasata ning mõeldi ideid võimaliku konverentsi jaoks. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 20. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Eesti Rahva Muuseumis Tartu Pereliidu korraldatud konverentsil “Õnnelik noor”

Tegemist oli sarja teise konverentsiga, millest esimene oli pealkirjaga “Õnnelik perekond”. Päeva jooksul võtsid sõna mitmed vaimse tervise ja heaolu loomise eksperdid, kogemusnõustajad ning oma lugude jutustajad. Päeva juhtis Hannes Hermaküla.  

Vaikuseminutite kohalolu praktikate koolitaja Matti Orav alustas konverentsi sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi põhimõtete tutvustamisega. Meid on aegade algusest peale õpetatud olema töö ja muude kohustuste täitmiseks hetkega valmis olema. Nii suudame me sümpaatilise närvisüsteemi, mis selle eest vastutab, hetkega sisse lülitada. Samas parasümpaatilist närvisüsteemi, mis vastutab lõdvestuse eest, ei ole me õppinud sarnaselt sisse lülitama. See oskus vajab väga palju treenimist olles ka üheks põhjuseks, miks inimestel on nii palju vaimse tervise probleeme.  

Peaasi.ee tegevusjuht Anna-Kaisa Oidermaa tõi välja, et teismelistest ja teismeeast räägitakse tihti kui millestki traumaatilisest, aga unustatakse ära, et see on ka aeg, mis on täis energiat, uuendusmeelsust ja potentsiaali. Samas toonitas ta, et kõigil on siiski kohustus märgata ja reageerida, kui nähakse hädas noort. Kui on oht lapse või noore elule ja tervisele, nõuab see kohest sekkumist: kutsu appi lähedane, kaasa lastekaitse, helista lasteabi numbril 116111 või hädaabi numbril 112. Kui olukord ei nõua kiiret sekkumist, on oluline luua noorega kontakt valides selleks sobiva aja ja koha ning rääkides sellest, mida oled märganud ning miks see muret teeb. Oluline on valmisolek päriselt kuulata ning küsida avatud küsimusi kiirustamata nõuannetega!  

Päeva teises pooles andsid tooni mitmed noored, kes on saanud oma elu jooksul kogeda olukordi, mis on neid õpetanud olema parem versioon endast. Lisaks on nad õppinud kogemusnõustajaks, et toetada ka teisi sarnase eluteega noori. Järgmise aasta novembris toimub sarja kolmas konverents pealkirjaga “Õnnelik mees”. 

 

 

Kolmapäeval, 19. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” kokkusaamisel Tartus

Sündmust vedas eest Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Anu Õun. Päeva jooksul andsid omavalitsused ülevaate projekti tegevustest, kitsaskohtadest ning arenguvõimalustest. Kõige enam tekitasid arutelu projekti tulevikuplaanid, mille kohaselt saavad edaspidi toetusi taotleda maakonnad tervikuna, mitte enam omavalitsused eraldi.

Hetkel on Elva vald projektis koos Nõo vallaga, mis tähendab, et hoolduskoordinaator Mirelle Liiv töötab kahe valla inimestega, kellel on vajadus saada nii sotsiaal- kui ka tervishoiuteenuseid. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse umbusaldamine kukkus läbi

Esmaspäeval, 17. oktoobril toimunud erakorralise volikogu istungi päevakorras oli vallavanema ning vallavalitsuse umbusaldamine, mis jäi vastu võtmata. Eelnõu poolt hääletas 14 volinikku, vastu hääletas 1 volinik ning 14 volinikku jätsid hääletamata. Praegune vallavalitsus jätkab tööd senises koosseisus: vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks, Kristjan Vilu, Heiki Hansen ning arendusjuht Margus Ivask.

Umbusaldamise hääletamiseks kutsuti kokku erakorraline istung, kuna järgmine korraline istung oleks toimunud rohkem kui 30 päeva peale eelnõu esitamist. Enne eelnõu hääletamist esines Elva vallavanem Priit Värv kaitsekõnega ning sõna said Elva vallavolikogu koalitsiooni ja opositsiooni liikmed.  

Umbusaldamise läbi minemiseks oleks eelnõule vajalik olnud saada volikogu häälte enamus ehk vähemalt 15 poolt häält. Antud juhul sai eelnõu 14 poolt häält, mistõttu jäi ka eelnõu vastu võtmata. Üks volikogu liige hääletas umbusaldamise vastu ning ülejäänud 14 volikogu liiget otsustasid antud eelnõu osas mitte hääletada. See tähendab, et need liikmed ei jäänud mitte erapooletuks, vaid tegid põhimõttelise otsuse eelnõu osas mitte hääletada, mis sisuliselt võrdsustub eelnõu vastu olemisega, kuid kannab ka sõnumit, et oldi põhimõtteliselt vastu vallavalitsuse umbusaldamise päevakorda tõstatamisega.

Loe rohkem → 

 

 

Elva Vallavalitsuse 18.10.2022 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Mäeotsa külas, Põhja-Alliku katastriüksuse (33101:002:0211) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mäeotsa küla, Põhja-Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mäeotsa küla, Künkaaluse, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Mäeotsa küla, Kaasiku, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Mäeotsa külas, Alliku katastriüksuse (33101:002:0065) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Mäeotsa küla, Alliku, sihtotstarve maatulundusmaa
- Elva vald, Mäeotsa küla, Künkametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata erastatava katastriüksuse (17101:001:1017) koha-aadress Tartu maakond, Elva vald, Mäeotsa küla, Allikuoja, pindala 3,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Vehendi külas, Järveääre katastriüksuse (66601:007:0131) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Vehendi küla, Järveääre, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Vehendi küla, Järveranna, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kinnitada Elva Lasteaed Õnneseen 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kinnitada Konguta Kooli 2022/2023 õppeaasta hoolekogu koosseis.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Nõmme talu kanalisatsiooni rajamine“ aruanne.

Eraldada Elva valla 2022. aasta eelarve reservfondist alaeelarvesse 04740 Üldmajanduslikud arenguprojektid-territoriaalne planeerimine SA-le Elva Teenused 9851 eurot inventari soetamiseks seoses Rõngu Keskkooli sööklas üleminekuga kaasaegsele lastele kasulikule iseteenindusliinile.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Tondi biopuhasti“ aruanne.

Korraldada Elva linnas, Vikerkaare 24 ja Oru 2/Peedi kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 7. novembrist kuni 21. novembrini 2022 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn). Detailplaneeringu eskiislahendus avalikustada elektroonilises versioonis (pdf) valla veebilehel: www.elva.ee/planeeringud.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva vald, Elva linn, Põhja tn 33.

 

 

Teisipäeval, 18. oktoobril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni ühine koosolek Elva linnaraamatukogu kaminasaalis


Vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp andsid ülevaate Elva valla 2023. aasta eelarvest, mille esimene lugemine toimub novembrikuu ning hääletamine detsembrikuu volikogus. 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar andis ülevaate Elva valla haridustöötajate inspiratsioonipäeva töötoa „Formaalse ja mitteformaalse õppe lõiming kultuuriteadlikkuse eesmärgil“ tulemustest. Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate, kuidas toimub Elva vallas koostöö raamatukogude ja haridusasutuste vahel, millised on rahvakultuuri harrastamise võimalused haridusasutustes, kuidas ja kui palju planeeritakse noortele suunatud kultuuriüritusi ning millised võimalused on noorte vabatahtlike võrgustiku kaasamiseks kultuurivaldkonnas.

Kõikide nimetatud punktide üle toimus komisjonis ka arutelu ning kõige enam pälvis tähelepanu, kuidas hoida ja uuendada rahvatantsu traditsiooni haridusasutustes. Tehti ettepanek, et kõikides koolides võiks olla vähemalt üks rahvatantsurühm ning koolide liikumistundide üks osa võiks olla rahvatants.  

 

 

  VARIA  

 


17. oktoobril käis Tartu kiirabi Elva Vallavalitsuses õpetamas elustamist

Sel päeval kogunesid Euroopa riikide tervishoiutöötajad ja Punase Risti organisatsioonide liikmed avalikesse kohtadesse, et õpetada kodanikele esmaste elustamisvõtete osutamist. Juba kümme aastat on ka Eesti selles projektis osalenud ning meil kannab projekt nime „Sinu käed päästavad elu!“.

Tartu Kiirabi vabatahtlikud külastasid sel päeval ka Elva Vallavalitsust, et õpetada, kuidas rakendada esmaseid elustamisvõtteid äkksurma korral. Anti ülevaade äkksurma olemusest, abi kutsumisest ja kiirabi võimekusest, südamemassaažist ning elustamisseadme AED kasutamisest. Mannekeeni abil mängiti läbi tüüpiline äkksurma situatsioon, mille lahendamise etappide hulka kuuluvad äkksurma tuvastamine, kiirabi kutsumine ja esmane elustamiseks vajalik tegevus. 

Tagasiside kiirabibrigaadilt Elva Vallavalitsuse meeskonnale oli üdini positiivne ja kõigist neljast asutusest, kus nad selleks hetkeks olid jõudnud käia, oli Elva Vallavalitsus üks toredamaid ja meeldejäävamaid! 

Üle Euroopa sureb igal aastal haiglaeelsesse südame äkksurma ~350 000 inimest. Igal päeval sureb Euroopas kuni 1000 inimest kellegi juuresolekul südame äkksurma. Eestis sureb igal aastal tunnistajate juuresolekul südame äkksurma ~700 inimest. 

Kiirabide statistika näitab, et kõigist kiirabi tehtud taaselustamiskatestest ainult 30%-il juhtudest rakendatakse enne kiirabi elustamisvõtteid. Ellujäämise võimalus on alla 10% kui enne kiirabi elustamisvõtteid ei rakendata. Varane helistamine numbrile 112 ja taaselustamisvõtete alustamine tõstab ellujäämise tõenäosust kordades! 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 48
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 9. jaanuar 2023  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4