Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 16.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Puhja Seltsimajal korraldada Puhja lipuväljakul 28. mail kell 11–15 avalik üritus „Pannkoogifestival 2023“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Enn Tobre.

Seada isiklik kasutusõigus Elva Tarbijate Ühistu kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav 3 (17007:003:0047) maakaabelliinile.

Määrata Rõngu alevikus, Küla tn 3 katastriüksuse (69402:002:0267) ja Küla tn 5 katastriüksuse (69402:002:0098) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 3, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 5, sihtotstarve elamumaa.

Määrata Härjanurme külas, Taavitse katastriüksuse (60502:003:0284) sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Määrata Atra külas, Kõrgemäe (58201:002:0240) ja Lõokese katastriüksuse (58201:002:1010) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Atra küla, Kõrgemäe ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Elva linnas, Lohu tn 19 katastriüksuse (17101:001:1206) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Teedla küla, Uus tänav (17101:001:0613) sideehitise rajamiseks.

Kinnitada Järvekivi ja Veehoidla, Kaarlijärve küla, Elva vald kinnistute oksjonitulemused. Järvekivi kinnistu lõplik ostu-müügihind on 5000 eurot ning Veehoidla kinnistu lõplik ostu-müügihind on 500 eurot.

Kinnitada Kaarlijärve külas, Kalda kinnistu enampakkumine nurjunuks ning korraldada uus enampakkumine.

Lubada Tallinna Spordiseltsil Kalev korraldada projektlaager „TLN Spordiselts Kalev spordikooli laste suvelaager“ asukohas Elva Gümnaasium, Tartu mnt 3, Elva linn.

Finantsosakonnal kanda üle SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele rahalised vahendid Puhja miniarena ehitusega seotud kulude katteks vastavalt SA Elva Kultuur ja Sport taotluste alusel ja teostatud ehitustööde aktidele sihtfinantseeringuna kuni 5000 eurot ning sildfinantseeringuna kuni 70 000 eurot.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport Elva staadioni jalpalliväravate paigaldamist 3192 euroga.

Eraldada Elva valla 2023. aasta eelarve alaeelarvest 08109 vabaaja üritused Eesti Kirikute Nõukogule projekti „Teeliste kirikud“ läbiviimiseks toetus 300 eurot.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 20. mail toimus  Naiskodukaitse Tartu ringkonna evakuatsioonirühmade väljaõppe baaskursus

Päeva jooksul omandasid naised nii teoreetilisi teadmisi kui ka erinevate harjutuste vormis praktilisi oskusi selle kohta, kuidas evakuatsioonipunkti üles seada ning toimivana hoida.

Kuna Elva spordihoone on üks Elva valla ametlikest evakuatsioonikohtadest, siis oli hea võimalus tutvuda ja tegutseda hoones, mida võidakse ka reaalselt evakuatsiooni olukorras kasutada. Päeva esimesest poolest võtsid osa ka spordihoone esindajad, et ühiselt kaardistada hoone võimalused ja arenguvajadused.

Kursuse viisid läbi Naiskodukaitse instruktorid Leane Morits, Kertu Rünkorg ja Kadri Vider. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 19. mail toimus Elva valla noortekonverents #muutus

Juba kolmandat korda toimunud konverentsil keskenduti muutustele meis ja meie ümber ning muutustele, mis on meist tingitud. Üles astusid erinevad esinejad, kes jagasid oma lugusid, julgustasid noori tegema muutusi ning jagasid näpunäiteid, kuidas muutustega toime tulla.

Päeva alustas koolitaja Margus Tarmo Pihlakas, kes läbi aktiivõppe meetodite pani noored omavahel suhtlema. Endine projekteerija ja tänane MyFitnessi treener Liivia Vanaisak kutsus noori silmitsi seisma oma hirmudega ning neid ületama. Ka JJ Streeti treener Lenel Karu rääkis, kui oluline on eneseületamine ja erinevate väljakutsete vastuvõtmine. Näitleja Kadri Rämmeld jutustas loo, kuidas ta näitlemise juurde jõudis ning millised takistused teda elus on saatnud. Kristel Aaslaid rääkis läbi muheda ja talle omase huumori oma teekonnast siia, kus ta täna on.

Päeva lõpetas räppiv õpetaja Reesi Kuslap, kelle jaoks on olulised põnevad tunnid, sest ka temal endal hakkab igav tunnist tundi sama asja tehes!

Konverentsi korraldasid Elva valla noortevolikogu, Hellenurme Avatud Noortekeskus ja Rõngu Rahvamaja.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Elva valla sündmuskorraldajatele Elav Elva inspiratsiooniseminar

Kutsusime enne aktiivset ja sündmusi täis suveperioodi meie ürituskorraldajad kokku häid mõtteid ja praktikaid koguma ja jagama. 

Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto rääkis, kuidas oma sündmusinfot Elva valla kanalite kaudu võimendada ning selgitas, kellele ja miks on vaja Elav Elva brändi. Annela Laaneots avas, miks Tartu 2024 ei ole vaid kultuuriprojekt ning tutvustas keskkonnahoidlikku sündmuskorralduse juhendit ja elamusteenuste pakkujatele suunatud platvormi Travelguider. Karksi-Nuias tegutsev Priit Oks inspireeris Urissaare Kantri näitel, kuidas ka väike sündmus võib saada suurt meediakajastust.

Ürituskorraldajad said praktiliste ülesannetena katsetada, kuidas kogu oluline info kaasahaaravalt mahutada 20-sekundilisse raadioklippi ning otsida seda miskit, millega nad püüaksid oma sündmusega saada mõne telesaate tähelepanu. Päeva lõpetasime praktiliste näpunäidetega, kuidas luua oma visuaalset identiteeti ning seda rakendada Canva kujundusprogrammis.

Kõik osalenud jäid seminariga väga rahule ning kindlasti korraldame selliseid kooskäimise formaate meie ürituskorraldajatele veel! 

 


Neljapäeval, 18. mail toimus Kultuurikompass teemal  “Kas kultuur tunneb piire?”

Avaettekandes anti ülevaade kultuuripealinna võimalustest läbi välisriikide põnevate näidete. Näiteks tutvustati mitut osalusfestivali formaati ning kultuuri- ja loomeinimestele mõeldud arenguprogrammi, mis on hoo sisse saanud just kultuuripealinna projektist. 

Arutleti selle üle, kuidas mobiilsus saab käivitada loomingulisust - läbi esinejate kogemuslugude jagati, kuidas võõrsil elamine või reisimine on muutnud ja arendanud loomingulist tegevust või karjäärivalikuid. Lisaks arutleti selle üle, kui suur jõud on koostöövõrgustikel ning milliseid võimalusi need võivad avada.

Kultuurikompassi sündmusi viiakse läbi Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks valmistumise programmi raames.

 

Esmaspäeval, 15. mail kohtusid Elva valla kultuurijuhid

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas keskuse tegevust ning ühiselt arutati koostöökohtade üle ehk kuidas turism ja kultuur saaksid tulevikus veel paremini koos toimetada.

Koosoleku teises pooles moodustati töörühmad Elva Kultuur 2030 strateegia koostamiseks ning valiti töörühmadele juhid. Töörühmade moodustamisel lähtuti eelmisel kultuurijuhtide kohtumisel läbi viidud ideekorje tulemustest.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 17. mail toimus Tervise Arengu Instituudi koolitus “Muudatuste juhtimine”

Koolitusel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Esimesel koolituspäeval tegeles vallavalitsuse meeskond tegevusplaani koostamisega, mille eesmärk on võimalikult professionaalselt tegeleda eakate vastu suunatud vägivalla teemaga. Soovitud muutus, mida saavutada tahame, on eakate vägivallavaba elu. 

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Tartu maakonna sotsiaalvaldkonna koostöökogu kohtumine 

Tammistu mõisas toimunud kohtumisel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Kohtumist alustati sihtasutuse Eesti Agrenska Fondi tegemistega tutvumisega, kellel asub Tammistu mõisa aladel lastele, noortele ning nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Lisaks pakuvad nad ka täiskasvanute erihoolekandeteenuseid.

Koostöökogul osalesid ka Sotsiaalkindlustusameti nõustamistalituse piirkonnajuht Liilia Raudheiding ja kriisireguleerimise osakonna tiimijuht Kätlin Hanson. Nendega räägiti nii hooldereformist kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonda puudutavatest kriisiülesannetest. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 17. mail kohtusid Lõuna-Eesti ehitusspetsialistid

Elva Vallavalitsuse eestvedamisel kokku kutsutud koostöökohtumisel osalesid ehitusspetsialistid Reet Värnik ja Kaire Volmer ning abivallavanem Kertu Vuks. Üheskoos arutati valdkonna väljakutseid ja ehitusspetsialistide võrgustiku vajadust. Täpsemalt keskenduti sel korral päikeseparkide ehitusega seotud probleemkohtadele.

Lepiti kokku, et kohtumised jätkuvad sügisel, sest seesugust koostööd valdkonna spetsialistide vahel on vaja. Muuhulgas plaanitakse ühtlustada menetluspraktikaid erinevates omavalitsustes. 

 

Teisipäeval, 16. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja ehituse töörühma arutelu

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutati planeeringute andmekogudesse esitamiste teemade üle. Erinevate omavalitsuste praktika on olnud erinev, kuid on vajalik ühistele alustele üle minna. Räägiti ka relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu planeerimismenetlusega seotud sätetest ning uue planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsusest, kuhu omavalitsusi oodatakse sisendit andma.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jagas korterelamute rekonstrueerimise pikka vaadet ja omavalitsuste rolli selles. Põgusalt räägiti ka ehitusseadustiku ja e-lahenduse ehitusgiidi arenduste teemadel.

 

Kolmapäeval, 17. mail toimus  Riigi Tugiteenuste Keskuse  toetusmeetme “Kättesaadavad avalikud teenused” infopäev

Infopäeva raames anti ülevaade sellest, missugused tegevused sobituvad toetusvoorust toetuse taotlemiseks.

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti korraldades teenuseid kaasaegselt ning lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest. Samuti ka soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel tagades seejuures ka erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Taotluste esitamise tähtaeg on märts 2024.  

 

 

  VARIA  

 


Mis on Sinu Elva valla TOP 5? 

Lükkasime Elva linna 85. sünnipäeva puhul äpis käima põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 ehk viis paika, mida nad kindlasti külalisele siin tutvustaksid või soovitaksid.

Enim mainimist saanud kohad on:

⭐  Väike Väerada
⭐  Keskväljak ja Arbi järve promenaad
⭐  Elva keegel ja resto
⭐  Kooki tahad?
⭐ Viiendale kohale platseerusid võrdsete häälte arvuga Võrtsjärv ning Elva jaamahoone koos Elav Elva keskusega

Lisaks toodi esile veel ka Tartumaa Tervisespordikeskus, Mustjärve matkarada, Järvemuuseum Akva:rium, Kase talu koduloomad, Vapramäe loodusmaja, Vitipalu vaatetorn, Verevi järv, Arbi mänd, Restoran Wabrik, Porgand Resto, Lavendel loomeruum, Käsu Hans, LendTeater, Karima, Elva Spordihoone, nõiamaja ja Hellenurme Veskimuuseum. Üks vastaja tõstis vahvasti esile Elva väikesed poekesed ja teenused - kõik vajalik on ühes väikelinnas olemas!

Kõikide vastanute vahel loosisime välja ka kaks põnevate Elva valla kohalike meenetega kingikoti. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Kertu Vuks tutvustab koosloomeseminari 360° Elva Elamust →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.-14.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 9. mail toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit andis ülevaate osakonna tegemistest ja tulevikuplaanidest. Arutati Elva linna lasteaedade ühendamise eelnõud, millesse komisjon tegi täpsustavaid ettepanekuid. Vallavalitsus täiendab eelnõud vastavalt saadud soovitustele. Komisjon oli eelnõu volikogusse saatmise poolt.

Arutelul oli veel ka Elva Lasteaed Õnneseene põhimääruse muutmine, mis on tingitud Järve Lasteaia rühmade liitumisest Õnneseenega ja sellest tuleneva tegevuskoha lisandumisega. Komisjon kiitis eelnõu heaks. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus Sakus finantsjuhtide korraldustiimi laiendatud koosolek

Koosolekule olid kaasatud ka omavalitsuste sotsiaalvaldkonna aktiivsemad tegijad, sest fookuses olid sotsiaalvaldkonna kulud – toetused ja teenused. Arutati, kuidas neid klassifitseerida ning kuidas raamatupidamises kajastada, et sellest saaksid kasu kõik, nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium kui ka kohalikud omavalitsused – et kogu aruandlus oleks lihtsasti kättesaadav. 

Teiseks teemaks oli kavandatav hooldusreform ja sellega kaasnevad kulud, nende kajastamine ja  tekkida võivad probleemid. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjon kogunes Tartumaa Tervisekeskuses, kus tutvuti Elva haigla ja tervisekeskuse tegevuste ja võimalustega.

Volikogu päevakorrast oli arutlusel “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” muutmise eelnõu, mis on tingitud hooldereformi rakendamisest alates 1. juulist. Komisjon toetas eelnõu saatmist volikogusse.

 

Elva vallavalitsuse 09.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 20. mail 2023 kell 7–20 Kulbilohu krossirajal, Vellavere külas, Reino kinnistul avalik üritus „Eesti Meistrivõistlused Rallikrossis I. Etapp“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask.

Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada 13. mail 2023 kell 7–00 avalik üritus „Rõngu kogukonnapäev“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak.

Võtta vastu kinkena Elva vallas, Tännassilma külas asuv katastriüksus Kaevu tee L1 (17101:001:1993, 843 m², transpordimaa).

Seada Elva vallas, Raigaste külas asuvale Puidako kinnisasjale (69402:004:0250) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Tiksi – Koruste tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Määrata Piigandi külas, Liplapi kinnisasja (69401:003:0086) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Piigandi küla, Väike-Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T3 (17009:002:0049) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Seada isiklik kasutusõigus sideehitistele Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele: Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L1 (17101:001:1190); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L2 (17101:001:1287); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav (60502:003:0004); Elva vald, Ulila alevik, Pargi tänav (17101:001:1192); Elva vald, Ulila alevik, Suveaia tee (60502:003:0025).

Määrata Elva vallas Puhja alevikus asuvate olevate ehitiste: elamu (ehitusregistri kood 121271835, kasutamise otstarve - 11101 üksikelamu), kõrvalhoone (ehitusregistri kood 121365274, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), garaaž-suvila (ehitusregistri kood 121365276, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 2020m² vastavalt teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piiridele.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu rajamine aadressil Soosaare“ aruanne.

Korraldada projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine ning esitada kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ning arvamuse avaldamiseks Järve kinnistu piirinaabritele. Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Vellavere külas, Järve kinnistul ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Lõpetada taotleja soovil projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Tööstuse 17 krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Määrata Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus likvideerijaks Tiina Trees.

Kinnitada riigihanke „Puhja lasteaiale moodullasteaia projekteerimine ja ehitus“ alusdokumendid.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


9.-12. mail osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Horizon drOp projektikohtumisel Itaalias

Projekti eesmärk on sotsiaalse innovatsiooni abil hea elukeskkonna loomine ning hoonete renoveerimine lähtudes vananeva elanikkonna vajadustest.  

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatsiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks.

Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Elva vald on üheks projektipartneriks, kus piloottegevusi hakatakse ellu viima. Itaalias, Materas toimunud kohtumisel tutvustas Hispaania linn Ermua oma kogemust projektialal andmete kogumisest ja analüüsimisest - nende samade andmete kogumine algab lähiajal ka Elvas ja Materas. Lisaks Elvale on projektipartnerid Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. 

Seminari raames toimusid ka mitmed töötoad. Kertu Vuks viis läbi töötoa, mis tutvustas Eesti ja Elva valla digitaliseerimiskogemust ja kaasamise praktilisi lahendusi. Veel arutati töötoa raames avaandmete kasutamise teemal.

Järgmine projektimeeskonna kohtumine toimub oktoobrikuus Elvas. Projekti kohta saad rohkem lugeda ka siit →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


8. ja 9. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?“ 

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Tiina Trees ja Katti Kask Elva Laste- ja Perekeskusest.

Tegu on viiepäevalise koolitusega, mille eesmärk on anda otsuste tegijatele ja valdkonnas tegutsejatele vajalikud teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks ja teostamiseks. Kuigi koolitus on üles ehitatud eelkõige sõltuvusainete kasutamise ennetamiseks, tegeletakse päevade jooksul teemadega palju laiemalt. Näiteks räägitakse ka vaimse tervis probleemidest ja riskikäitumisest.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC).

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 8. mail külastasid Elva Vallavalitsust Kose Vallavalitsuse esindajad

Kohtumisel osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning sihtasutuse Elva Teenused juhataja Krista Loog.

Krista Loog tutvustas Elva Teenuste toimimispõhimõtteid ning vahetati kogemusi lasteaedade ja koolide toitlustamise ning hoonete haldamise ja hooldamise osas. Kose vald tundis huvi, kuidas jõuti Elva Teenuste toimimismudelini, sest ka neil on plaan seesugune mudel tulevikus kasutusele võtta.    

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus kohumine MTÜ Elva Elama ja Elva Gümnaasiumi esindajatega

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar, et arutada edasisi tegevusi Postipoiste maja kontseptsiooniga ning kuulata, millised ettepanekud ja vajadused on sellega seoses Elva Gümnaasiumil.

Koos leiti, et hoones võiks tulevikus olla ajalootuba või muuseum, miks mitte koos muuseumikohvikuga. Oleks tore kui tekiks kasutusvõimalus ka koolile, näiteks õuesõppe võimalused ja kõlakoda. Välja käidi ka idee teha ideekonkurss koolilaste seas, et saada teada, milliseid funktsioone näeksid hoonel noored.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Kohtumisel saadi tuttavaks uue haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga ning jagati viimase kalendrikuu rõõme. Lisaks arutleti Elva valla hariduse kvaliteedikokkuleppe uuendamise teemadel ning osakond jagas jooksvat informatsiooni. Olulisel kohal oli lasteasutuste suveperioodi töö korraldamine ning rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks.

Kohtumised jätkuvad taas sügisel. 

 


Teisipäeval, 9. mail toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine

Elva valla koolijuhtide kohtumine leidis sel korral aset Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, kus direktor andis ülevaate ka asutuse ajaloost ning hetkel pakutavast. Kohtumisel osalesid lisaks koolijuhtidele ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate hetkel käimasolevast noosootöö kvaliteedihindamisest ning tutvustas peagi toimuvat noortevolikogu poolt korraldatavat konverentsi #muutus. Elva Gümnaasiumi õppejuht Piret Jaani tutvustas formaal- ja mitteformaalõppe projekti, milles Elva Muusikakooliga koos osaleti. Haridusspetsialist Auli Mäesalu jagas veel ka olulisi haridusvaldkonna teateid.

Tegemist oli õppeaasta viimase kohtumisega ning regulaarsed kokkusaamised jätkuvad taas sügisel. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" teine töötuba

HOP projekti töötoas Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann, sotsiaalnõunik Anneli Lepik, Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin ja Elva Gümnaasiumi eripedagoog Liis Org.

Lisaks Elva valla esindajatele osalesid töötoas ka Nõo vald ning Tartu linn. Teises töötoas tegeleti kirjelduse loomisega, kuidas hakkab toimuma töö juhtumeid puudutava info ja andmetega. Järgmine kohtumine toimub juba 25. mail. 

 

 

  VARIA  

 


Pühapäeval, 14. mail osales Elva Vallavalitsuse meeskond 41. Tartu Maastikumaratonil

Ühiselt läbiti 10 km kõnnidistants ning veedeti mõnus, aktiivne ja meeskondlik pühapäev. Rajal oli Elva valla esindajad pidevalt vahvasti näha ning nagu päevajuht mikrofoni kommenteeris - olime nagu sinililled metsa vahel!

Peale finišit oli tunne suurepärane ning järgmisel aastal võtame kindlasti taas maratoniüritusest osa, kuid siis kavatseme kõndida juba 21 kilomeetrit. 

Maastikumaratoni kohta leiab rohkem infot siit →

 


Reedel, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse meeskondlik talgupäev

Reedese tööpäeva lõpu veetis Elva Vallavalitsus õues ning üheskoos istutati Elva uue jäätmejaama kinnistu ümber 5 tunniga ca 400 kuuseistikut!

Talgud oli esialgu plaanis ühildada 6. mail toimunud "Teeme ära!" aktsiooniga, kuid kuna tänavu kattus see Elva linna 85. sünnipäevaga, siis otsustasime siiski head nii oma füüsisele, vaimule kui ka Elva vallale teha, seda lihtsalt teisel päeval. 

Tööd oli palju ning nii jõudsimegi pilti teha alles täitsa lõpus, kui alles olid jäänud veel vaid viimased vaprad. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lenel Karu ja Merit Meronen räägivad tänavatantsu karikaetapist →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.-07.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 02.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 14. mail kell 9–16 avalik üritus „41. Tartu Maastikumaraton“ stardi- ja finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses. Maastikumaratoni korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk.

Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada 20. mail kell 11.00–17.30 Elva linnas avalik üritus „Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / Maxilla 65. Elva tänavasõit“ võistluskeskusega Elva Gümnaasium (Puiestee 2, Elva). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T4 (17004:007:0057) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Määrata Mõisanurme külas, Lembitu kinnisasja (60501:003:0105) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Mõisanurme küla, Lembitu, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Mõisanurme küla, Helmi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Lõpetada maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud Koopsi külas asuva Kooli maaüksuse (katastritunnus 17101:001:1526) osas.

Lõpetada eluruumi Elva linn, Pikk 26-11 9. detsembril 2019 sõlmitud üürileping alates 2. maist 2023.

Algatada Kalme külas, Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 5. mail toimus Puhja koolis Tartumaa koolide 5. klasside esmaabivõistlus Karvik

Tegu on juba 10. korda toimuva võistlusega, kus meeskonnad saavad oma teadmisi proovile panna nii viktoriinis kui ka lahendada praktiliselt erinevaid elulisi ülesandeid.

Näiteks tuli lastel peatada verejooksu, tegutseda mürgistuskahtluste korral, teada erinevaid käitumisjuhiseid ja valida põlengu kustutamiseks sobiv tulekustuti. Iga ülesande eest said meeskonnad punkte, mille alusel saavutasid I koha Konguta Kooli, II koha Puhja Kooli ja III koha Kuuste Kooli viiendikud.

Sündmus toimus Puhja Kooli tervise- ja liikumiskoja Särts, Punase Risti, Päästeameti, Suukooli, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Elva Vallavalitsuse koostöös. 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine MTÜga Vaikuseminutid

MTÜ esindajate Nelli Jungi ja Rainer Meltsiga kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Lisaks osalesid kohtumisel ka valla haridusasutuste ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad.

Kohtumisel arutati Elva valla kogemusi Vaikuseminutite programmiga ning saadi ülevaade MTÜ enda tegevussuundade arengust. Lisaks tutvuti lähemalt Heaolu loov kool ja lasteaed programmiga.  

 

Kolmapäeval, 3. mail toimus Elva Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek 

Elva Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanem Heiki Hansen, arendusjuht Margus Ivask ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Koosolekul selgitati ja arutleti kahel teemal - kooli turvalisus ning õppekorraldus Puiestee 2 koolihoone rekonstrueerimise ajal. 

Kooli turvalisuse punkt oli ajendatud viimasel ajal sagenenud vägivallajuhtumitest, mis päädis väga tõsise intsidendiga. Elva Gümnaasiumi direktor selgitas lapsevanematele, mis täpselt aset leidis ning jagas infot, kuidas kool seni juba olukorra lahendamisega tegelenud on ning mida tehakse edaspidi.

PPA Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen rõhutas korduvalt kooli ja lastevanemate koostöö olulisust - selleks, et olukordadele saaks kõige operatiivsemalt reageerida, ei tohi jääda ootele, millal kool probleemist teada saab, vaid igasugune infokild, mille laps koju toob või linna pealt kuuldakse tuleb anda edasi koolile ja/või politseile. 

Direktor andis ülevaate ka rekonstreerimise aegse ajutise õppekorralduse välja töötamise protsessist - millised otsused on juba tehtud ning mis on veel paika loksutamisel. Seejärel said lapsevanemad küsida küsimusi. Elva Gümnaasiumi ja Elva Vallavalitsuse eesmärk on, et maikuu jooksul saab ajutine õppekorraldus lõplikult paika pandud, et suvepuhkusele saaksid nii õpilased kui lapsevanemad minna kindla teadmisega, kuidas pisut teistmoodi õppeaasta sügisest stardib. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine Tartumaa Ühistranspordikeskusega

Tartumaa Ühistranspordikeskuse esindajatega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja vallavaraspetsialist Terje Korss. Arutati nõudetranspordi arendamisega seotud teemasid, sealhulgas dispetšerteenuse kasutamist ning jagati senist kogemust ja tagasisidet sotsiaaltranspordi teenuse kohta.

Ühistranspordikeskus tutvustas ka uute liinidega seonduvat, näiteks uute busside kasutuselevõttu ning uusi liine. Omavahel arutati ka koolitranspordi korraldust ja võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks, näiteks mõned liinid on liiga pikad, mistõttu õpilaste kooli- ja kodutee venib ebamõistlikult pikaks ning ka mõned väljumisajad on ebasobivad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport nõukogu kohtumine

Koosolekul  osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Nõukogu liikmetele tutvustati sihtasutuse juhatuse liikme poolt majandusaasta aruannet, arutati spordihoone hinnakirja muutmist ning nõukogu andis loa läbi viia elektrienergia korraldamise hange.

Lisaks andis juhatuse liige ülevaate I kvartali eelarve täitmisest ning muude küsimuste päevakorra punktis käsitleti uue arengukava koostamisega seonduvat.  

 

Neljapäeval, 4. mail toimus kohtumine kultuuristrateegia 2030 loomise raames

Abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto kohtusid Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti raames Tartus viibiva Blanka Markovága, kes on rahvusvahelise kogemusega kultuuristrateeg ning seotud erinevate selle valdkonna projektidega Tšehhi Vabariigis.

Blanka omab väga mitmekülgset kogemust kultuuristrateegiate loomisel ning erinevate metoodikate rakendamisel. Kuna Elva vald on koostöös kultuurijuhtidega koostamas Elva valla kultuuristrateegiat 2030, siis kohtumise raames vahetati häid ja kasulikke mõtteid ja kogemusi kultuuri- ja turismivaldkonna arendustegevuste ja strateegia kavandamistest.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 4. mail toimus kohalike omavalitsuste ennetustööspetsialistide ja terviseedendajate kohtumine

Kohtumiste sarja kutsus ellu Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning kokku saadi Tervise Arengu Instituudis. Signaale sooviga moodustada teineteist toetav ja jõustav võrgustik tuli mitmelt poolt ning Karmeni eestvedamisel ongi juba veebruarist aprillini seesugused koostöökohtumised toimunud.

Kohtumistel jagatakse seda, mis parasjagu töölaual on ning ka valdkonda puudutavat infot. Päeva jooksul tutvuti Tervise Arengu Instituudi erinevate osakondade tegemistega ning nende poolt välja antud infomaterjalidega. Oluliseks osaks oli ka võrgustiku enda moodustamise eesmärgi, tegutsemiskorra ning eestvedajate paika panemine.

Järgmine kohtumine saab toimuma septembrikuus ning siis on kohtumispaigaks Sotsiaalministeerium.   

 


Neljapäeval, 4. mail toimus lähisuhtevägivalla teemaline vestlusõhtu "Miks nad siis ära ei lähe?"

Õhtu jooksul oli võimalus saada vastuseid küsimustele, miks võib vägivalla ohver keelduda pakutavast abist, miks kannatanud korduvalt vägivallatseja juurde tagasi lähevad, kuidas olla toeks kodust vägivalda kogevale sõbrale või lähedasele ning miks ei saa vägivaldsest suhtest "lihtsalt ära minna“.

Vestlusõhtut vedasid eest Sotsiaalkindlustusameti kriisiabispetsialist Lenne Indov, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist ja endine pikaajaline ohvriabitöötaja Ingrid Sogenbits ning Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Arno Lauk. Elva Vallavalitsusest oli vestlust kuulamas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

 

 

  VARIA  

 


Elva Vallavalitsus andis Elva Gümnaasiumis koolitunde

Elva Vallavalitsuse spetsialistid  panustasid märtsi- ja aprillikuus Elva Gümnaasiumi õppeaine "Kodanik ja ühiskond" õpetamisse. Igal nädalal oli õpilastel võimalus uusi teadmisi saada erinevatel teemadel.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas noorsootööga seonduvat. Lisaks räägiti ja arutleti noorteinfo ja noortevolikogu teemadel, hinnati Elva valla noorsootöö kvaliteeti ning praktilise mõtteharjutusena loodi noortekeskused 16+ vanuses noortele.

Arendusspetsialist Sirli Pippar selgitas noortele, kuidas kirjutada rahastustaotlusi ning edukalt projekte juhtida.

Eliise-Berta Tarto andis ülevaate, millega tegeleb kommunikatsioonijuht. Praktilise harjutusena said õpilased kätt proovida pressiteate kirjutamises ning paaristööna testida, milline on igaühe isikubränd ja kuidas seda kujundada.

Vallaarhitekt Jaanika Saar ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi tutvustasid  tänapäeva linnaplaneerimise trende ja põhimõtteid. Teoreetilistele ja praktilistele näidetele lisaks tehti ka konkreetne linnaplaneerimise ajurünnak Elva lauluväljakule.

Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas noortele riigikogu, presidendi ja kohalike omavalitsuste tööga seonduvat ning õpilased said rollimänguna proovida ka volikogu istungi läbiviimist.

Kursuse võttis kokku kohtumine Elva Vallavalitsuses kohapeal, kus õpilastel oli võimalik tuttavaks saada vallavalitsuse liikmete ja osakondade juhatajatega, kes tutvustasid oma valdkondade tööd ja peamisi teemasid, millega igapäevaselt tegeletakse.

"Kodanik ja ühiskond" on Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli üks algkursustest. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool ja Elva Vallavalitsus. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtlemispsühholoogiat ja palju muud põnevat. Suure väärtusega on õpilastele korraldatavad välilaagrid.  

 


Tähistasime Elva linna 85. sünnipäeva! 

1. mail aastal 1938 sai Elva koos 13 teise aleviga  endale linnaõigused. Traditsiooniliselt tähistasime seda pidupäeva maikuu esimesel laupäeval.

Elva keskväljak täitus erinevate tegevustega - toimus kevadlaat, esinesid meie kohalikud kultuurikollektiivid, Kellatornijooks meelitas kohale rekordarvu osalejaid ning igaüks sai anda oma panuse sünnipäevatordi tegemisse. Ka toidukohad üle Elva linna olid sünnipäeva puhul välja pannud maistvad eripakkumised. Õhtu lõpetas vabaõhukontsert ansambliga Nukker Kukeke. 

Lükkasime Elva valla äpis käima ka põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 kohta, mida nad külalisele siin kindlasti tutvustaksid või soovitaksid - olgu selleks siis vaatamisväärsus, toidukoht, looduskaunis paik, aktiivse ajaviite võimalus või midagi muud.

Küsitlus kestab veel selle nädala lõpuni, 14. maini, seega veel jõuad ka Sina oma arvamust avaldada! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Auli Mäesalu räägib lasteaedade ja -hoidude suvisest töökorraldusest →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.-30.04.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 24. aprillil toimus volikogu istung

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja neli otsuse eelnõud, majandus- ja keskkonnakomisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võtsid osa kõik 27 volikogu liiget.
 
Volikogu kinnitas Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033. Soojusmajanduse arengukava annab Elva linna ning Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna arenguvisiooni ning ühiskondlike hoonete soojusvarustuse perspektiivlahenduse järgnevaks kümneks aastaks. Dokument on oluliseks eelduseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt soojusmajanduse arendamiseks lisarahastuse taotlemiseks. Soojusmajanduse arengukava ja määrusega saab tutvuda siin →
 
Volikogu kinnitas uue Elva valla jäätmehoolduseeskirja. Uus eeskiri hakkab kehtima alates 1. oktoobrist 2023. Peamine muudatus on, et jäätmeid tuleb hakata liigiti koguma, mis võimaldab nende taaskasutamist võimalikult suures mahus. Peale selle täpsustati määruses ka mõisteid ning toodi välja nõuded kogumismahutitele ja nende paiknemisele. Uue jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda siin →
 
Volikogu nõustus Keskkonnaameti eelnõudega „Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“ ja „Kaarsimäe liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“. Maapõueseaduse kohaselt tuleb kavandatud maa korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Antud karjääridel hakkavad lõppema kaevandusload ning nende korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt tingimused võtta, mis on aluseks korrastusprojekti tegemiseks. Volikogu nõustus Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustega. Otsustega on võimalik tutvuda siin ja siin
 
Volikogu andis kirjaliku arvamuse Haridus- ja Teadusministeeriumile Tartu Erakooli Elva õppekohale III kooliastme tegevusloa andmise kohta. Hariduse Edendamise Sihtasutus teavitas Elva valda soovist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile tegevusloa taotlus, mis puudutab Tartu Erakooli Elva õppekohas (Peedu kool) kolmanda kooliastme avamist. Praeguseni on Peedu koolile väljastatud tegevusluba õppe läbiviimiseks II kooliastmes. Kolmanda kooliastme avamise eesmärk on pakkuda Elva valla peredele paindlikku õppekorraldust läbi juhendatud koduõppe ja/või osaajaga kontaktõppe. Volikogu on arvamusel, et Peedu koolis III kooliastme avamine küll mitmekesistab valla haridusvõrku, kuid ei ole valla jaoks hädavajalik. Otsusega saab tutvuda siin →
 
Ülevaade majandus- ja keskkonnakomisjoni tööst. Komisjoni endine esimees Mikk Järv tegi ülevaate komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.
 
Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise abivallavanem Kristjan Vilule seoses ülevaatega Elva Varahalduse OÜ majandustegevusest ning arupärimise abivallavanem Kertu Vuksile majutusettevõtete käibemaksu tõusu ja selle mõju kohta Elva valla majutusettevõtetele. Arupärimistega on võimalik tutvuda siin →
 
Kõikide volikogu istungite materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →
Istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. mail.

 

Elva vallavalitsuse 25.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 21.mail kell 9–19 avalik üritus „Filter Maanteekarikasari ja Filter Rullituur Elvas“ võistluskeskusega Saint-Gobain Glass Estonia SE parklas (Kirde 2, Elva linn). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Erik Kangilaski.

Lubada sihtasutusel Elva Kultuur ja Sport korraldada Elva keskväljakul 6. mail kell 9–00 avalik üritus „Elva Päev ja Kevadlaat“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ivi Tigane.

Määrata Teilma külas Sillanurme katastriüksuse (17101:001:1860) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teilma küla, Sillanurme, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Teilma küla, Sillavälja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Vihavu külas Soe katastriüksuse (60501:001:0253) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Vihavu küla, Soe, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Vihavu küla, Metsise, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrata katastriüksusele sihtotstarve: Ulila alevik, Viguri (17101:001:1189), pindala 39980 m², sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Palupera külas, Vaino katastriüksuse (58201:002:0591) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Palupera küla, Vaino, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Palupera küla, Vainopõllu, sihtotstarve 25% tootmismaa ja 75% maatulundusmaa.

Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline eraldis 60 000 eurot tegevusala 08102 SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve alaeelarvest laenuintresside kallinemise kompenseerimiseks üheksas osas (1 osa 20 000 eurot ja 8 osa 5000 eurot) hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 1 734 eurot alaeelarvesse 08109 Vabaaja üritused toetuste reale Rannu kiriku katuse remondi omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada hanke „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses“ tulemused: tunnistada edukaks Arengulugu MTÜ, MTÜ Iseseisev Elu ning Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakkumused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 27. märtsil toimus Elav Elva keskuses Mentorklubi 

Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele mõeldud Mentorklubi kohtumisel osalesid ka abivallavanem Kertu Vuks, infotehnoloogianõunik Kayvo Kroon ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Sel korral oli fookuses digitaliseerimine ning teemat avas ja illustreeris erinevate ettevõtjate praktiliste näidetega OÜ GlobalReader asutaja ja ühtlasi ka Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal.

Indrek rääkis sellest, kuidas digitaliseerimist üldse defineerida ning mida see tähendab näiteks tootmisettevõtja või toitlustusasutuse juhi jaoks. Võimalusi ettevõtete digitaliseerimiseks on palju ning kui juba kord digitaliseerimisega algust tehakse, ei lõpe see protsess kunagi. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 


Neljapäeval, 27. aprillil külastas Elvat Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim koos külalisega Tšehhist

Tšehhist pärit Blanka omab mitmekülgset kogemust kultuuri-, tantsu- ja liikumisvaldkonnast. Hetkel on ta külastamas Eestit ja Tartut ning teda võõrustab siin Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim. Elvas võttis kultuuripealinna esindajad ja väliskülalise vastu kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Blankale pakkus väga huvi kultuuripealinna raames 2024. aastal Elvas toimuma saav Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Seetõttu sooviski ta kohtuda, et meie ürituse kohta rohkem teada saada ning jagada inspiratsiooniks ka oma mõtteid ja kogemusi. Lisaks saime talle jagada ka Elva valla edulugusid liikumisvaldkonnas, nagu näiteks Elva Miljoni kampaania ja Euroopa Parima Spordilinna tiitel.

Muidugi tuli Blankaga ka juttu Elva vallast üldisemalt ning meie piirkonna võimalustest. Blanka uudistas ringi ka Elav Elva keskuses ning vaatamata vihmasele ilmale lahkus ta meie juurest soojade muljetega. 

 

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus Tartu 2024 jätkusuutlikkuse ja ligipääsetavuse seminar

Keskkonnahoidlikkus ja ligipääsetavus  on ühed  kõige olulisemad teemad kaasaegses kultuuri- ja sündmuskorralduses ning Tartu 2024 on selles osas üks aktiivsemaid eestkõnelejaid. Et head praktikad võimalikult laialdaselt kasutusse võetaks, on Tartu 2024 kokku pannud ka jätkusuutlikku sündmuskorralduse juhendi, mida  Paljud Lõuna-Eestis ja Tartus toimunud sündmused järgisid juba eelmisel aastal. 

Toimunud seminaril jagatigi omavahel häid ja praktilisi tähelepanekuid, soovitusi, aga ka möödalaskmisi ja kitsaskohti, mida sündmusi kestlikult planeerides tähele panna. Lisaks arutleti Piret Ausi eestvedamisel, kuidas muuta sündmusi ka ligipääsetavamaks. Üks võimsaid näiteid, mida Piret jagas, oli 2019. aasta laulu- ja tantsupidu, millest said osa ka kümned erivajaduse ja puudega inimesed. Üheskoos tõdeti, et kui sedavõrd visuaalne ja heliline sündmus sai nägemis- ja kuulmiserivajadusega inimesteni toodud, siis on seda võimalik teha ka kõikide teiste sündmustega.


Tartu 2024 keskkonnahoidliku sündmuskorralduse juhendiga saab tutvuda siin →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Hajaasustuse programmi paikvaatlused on lõppenud

1. veebruarist 3. aprillini said soovijad esitada taotlusi hajaasustuse programmi, millest jagatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsu tee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Elva Vallavalitsusele esitati 61 taotlust kogusummas 274 715,76 eurot.

Selleks, et hajaasustuse programmi laekunud taotlusi hinnata, on moodustatud hindamiskomisjon, kes ajavahemikul 17.-27. aprill teostas ka objektide paikvaatlusi. Hindamiskomisjoni kuuluvad abivallavanem Kristjan Vilu, vallavaraspetsialist Terje Korss, piirkonnakoordinaatorid Ene Joosing, Ede Möldre ja Sirje Erm ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Toetuse andmine jaguneb kõigi osapoolte vahel enamasti võrdselt: riik 33%, omavalitsus 33% ning taotleja omafinantseering 33%. Mai keskpaigaks selgub Elva valla poolt panustatav võimalik toetuse summa ning seejärel edastab ka riik oma jaotuse. Kõik taotlejad saavad rahastusotsuse hiljemalt juunikuu keskpaigaks.    

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus uuringu  „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa" tulemuste tutvustamine

Veebiseminaril osales abivallavanem Kertu Vuks. Uuringu tulemusena selgusid Ida-Virumaa piirkonna elanike arusaamad ja hoiakud rohepöörde küsimustes kogukondade vaatevinklist, samuti meetmed ja soovitused, mis võiksid parandada elanike ja eestvedajate teadlikkust rohepöördest.

Uuringu põhjal tehti järgmised järeldused: erinevalt Lõuna-Eesti kontrollgrupist nähakse Ida-Virumaal kogukondadena formaalseid ühendusi, mida seob kas sugulus-, töö- või muu õiguslik või majanduslik suhe. Need on pere, töökollektiiv, korteriühistu, ülikooli õpperühm. Intervjuude andmed ei näita, et Ida-Virumaal oleks väärtuspõhiseid omaalgatuslikke kogukondi. Vabatahtlikud ühendused toimivad pigem hobitegevuse põhiselt. Rohepööret väärtuspõhiselt edendavaid ja toetavaid kogukondi, nagu näiteks Lõuna-Eestis, uuring Ida-Virumaal ei tuvastanud.

Lisaks seostatakse rohepööret Ida-Virumaal eelkõige õiglase ülemineku ja 2035 pikaajalise kliimapoliitika kavaga ning kavatsusega lähiaastatel sulgeda põlevkivitööstused, sealhulgas kaevandused, elektrijaamad ja õlitehased. Uuringu tulemustest selgub, et rohepöörde tähtsuse mõistmisel on olnud erakordselt suur roll koolidel ehk formaalse hariduse õppeasutustel. Ilmselt tulevikus nende roll rohepöörde edendamisel jääb samaks või isegi kasvab. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus kohtumine Pärnu linna esindajatega avatud valitsemise teemal

Pärnu linnavolikogu liikme ja Vana-Pärnu piirkonna aktivistidega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Elva valla praktikaid avatud valitsemise põhimõtete elluviimisel ning jagada näiteid, mida seni Elva vallas tehtud on. Pikemalt räägiti kaasamise hea tava koostamisest ning kaasamistegevuste kava põhimõtetest. Samuti räägiti erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamisest ning Elva valla kogemust äpi ja podcasti ellukutsumisega.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 25. aprillil osalesid NEET-noored Räpina Aianduskooli lahtiste uste päeval

Räpina Aianduskoolis saab õppida erinevates õppevormides aiandust, floristikat, maastikuehitust, keskkonnakaitset ja tekstiilkäsitööd. NEET-noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv osales koos noortega maastikuehituse töötoas.

Maastikuehituse eriala on Räpina Aianduskooli kõige populaarsem eriala. See valdkond on väga lai ning vastava väljaõppega töötajaid oodatakse paljudes ettevõtetes. Maastikuehitaja kujundab maastikku, ehitab müüre, lõkkeasemeid, purskkaeve ja lehtlaid, sillutab teid, loob tiike ning valib pinnasele sobilikud puit- ja rohttaimed.

NEET-noored on noored, kes ei õpi ega tööta. Loe neile loodud toetusvõimaluste kohta lähemalt siit →

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus finantsjuhtide ja sotsiaaltöötajate koolituspäev

Pärnus toimunud koolituspäeval osalesid finantsjuht Imbi Rõivassepp, finantsspetsialist Inna Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Päeva jooksul andsid erinevate omavalitsuste finants- ja sotsiaalvaldkonna juhid ülevaateid oma tegevusest ning otsisid kahe valdkonna vahel kokkupuutepunkte. Ettekannetes puudutati sotsiaalvaldkonna aruandlust ja kulude kajastamist eelarves ning arutleti ka peatselt jõustuva hooldereformiga seotud teemade üle.  

 

Lõppes Ukraina noortele mõeldud lõimumisprojekt

Projekti eesmärk oli aidata Ukraina noortel rohkem õppida ja teada saada eesti keele ja kultuuri kohta. Projekti raames korraldasid noortele erinevaid tegevusi Rõngu, Puhja ja Ulila noortekeskused.

Rõngus korraldati 14. veebruaril sõbrapäevadisko, kuhu olid oodatud koolinoored üle valla ning muidugi ka Ukraina noored. Peol meisterdati külmkapimagneteid, avatud oli fotosein, viidi läbi vahvaid mänge ning loomulikult toimus ka disko. Tantsupauside ajaks oli noortele kaetud suupistelaud.

Puhja ja Ulila korraldasid Ukraina lastele väljasõidud Eesti Rahva Muuseumisse ja Elistvere Loomaparki. Elva vald toetas ettevõtmist bussi näol, mis võimaldas lastel võtta osa ka Ulila Keskuses toimunud lauamänguõhtust. Külas oli Brain Games'i mängujuht, kes erinevaid lauamänge lähemalt tutvustas.

Meie Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke on väga tänulik kõigile, kes on aidanud kaasa Ukraina noorte lõimumisele Eesti ühiskonda ja Elva kogukonda ning ta rõõmustab, et Eesti inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride vastu on niivõrd suur! 

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus Elva Laste- ja Perekeskuse konverents “Piirideta aitamise hind”

Juba viiendat korda korraldatud konverents oli sel korral suunatud lastega töötavatele spetsialistidele ja teemast huvitatud lapsevanematele. Konverents keskendus piiridele lapsevanema ja spetsialisti kohustuste vahel. 

Konverentsist võtsid osa ka Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad. Üheskoos vaadeldi erinevate vaatenurkade alt, kus on abistajate piirid, miks need on olulised ning mis juhtub, kui piire pole või need on hägusad.  

 


Esmaspäeval, 24. aprillil kohtusid valla sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad Libertas Keskuse juhi Kalle Hallikuga

Kohtumisel keskenduti Libertas Keskuse võimalustele töös erinevate sõltuvustega. Sõltuvusravi on üks vaimse tervise toetusmeetmetest, millele Elva vald sai ka Sotsiaalministeeriumilt selleks aastaks rahastust.

Vaimse tervise teenuste kohta Elva vallas saab täpsemalt lugeda siit →

 

Pühapäeval, 28. aprillil toimus projekti "Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine" lõpuseminar

Seminaril osalesid Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Johanson.

Elanikkonna vananemisega kaasneb ka pikaajalise hooldusvajaduse suurenemine, mis jääb sageli pereliikmete kanda. Hooldajad on ühiskonna jaoks olulised, kuna tänu neile saab inimene pikemalt oma kodus elada.

Seminaril vaadeldi hooldamisega kaasnevaid mõjusid, erinevate osapoolte vajadusi ning võimalusi nende toetamiseks.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" esimene töötuba

HOP projekti töötoas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees, nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann ning Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin. Lisaks Elva vallale osalesid töötoas ka Kambja vald ja Tartu linn. 

Esimeses töötoas anti sissejuhatuseks teoreetiline ülevaade temaatikast ning tutvustati ka juba läbiviidud uuringu tulemusi. Töötuba sisaldas ka praktilisi ülesandeid, koostati riskifaktorite persoona ja alustati valdkonnaülese juhtumikorralduse mudeli tarvis rollide ja ülesannete kaardistamise ning tulevikuväljundi loomisega. Töötoas osalejad said ka kodutöö, millega jätkatakse vallas kohapeal väiksemas võrgustikus.  

HOP projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lylian Peek räägib Omniva postiteenustest ja personaalsest kirjakandjast →

 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.-23.04.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus rahanduskomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli üks punkt - Elva Soojus OÜ laenu garanteerimine. Eelnõuga garanteerib omavalitsus osaühingule laenu võtmise keskkatlamaja lao laiendamiseks. Komisjon toetas eelnõu suunamist volikogusse.

Lisaks toimus ka pikem arutelu Elva Soojuse hetkeseisu ja tuleviku väljavaadete osas. 

 

Elva vallavalitsuse 18.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Noorma külas, Köstri kinnisasjale (66601:007:0009).

Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Lapetukme külas, Jürijaani kinnisasjale (69401:003:0457).


Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult sideehitisele Elva vallas, Rämsi külas, Tiidriku tee L1 (17101:001:0552).

Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Nõmme tn 28a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Ulila alevikus, Kesk 1a krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Võtta vastu Elva linnas, Kirde 2 kinnistu detailplaneering.

Muuta Elva valla 2023. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus Puhja Seltsimajas Elva valla kirikute tuleviku teemaline rahvakoosolek

Puhja koguduse eestvedamisel toimunud koosolekust võtsid vallavalitsusest osa vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. Arutelu oli tingitud sellest, et Muinsuskaitseamet on eraldanud Elva valla neljale kirikule Puhjas, Rannus, Elvas ja Rõngus toetuse, kuid tööde teostamiseks on vaja leida ka omaosalus.

Rahvakoosolekul esinesid ettekannetega piiskop Joel Luhamets, EELK Valga praostkonna praost ja Rannu koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson, Elva vallavolikogu liige Marika Saar, kirjanik, kultuuriloolane ja EELK Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Loone Ots, EELK Valga praostkonna projektijuht Miina-Liisa Kuusemaa ning Nõo vallavanem ja Elva vallavolikogu liige Maano Koemets.

Ettekannete raames avati Elva valla kirikute ajaloolist tausta ning tutvustati juba tehtud renoveerimistöid, aga ka uusi investeeringuvajadusi. Kõik osalejad nõustusid, et kirikud on olulised maamärgid ja kogukonnahoidjad. Vallavalitsus teeb kogudusega igakülgselt koostööd puuduoleva raha leidmiseks ning oma panuse saab anda ka igaüks tehes annetuse. Täpsem info →

 


Teisipäeval, 17. aprillil kohtusid vallavalitsuse liikmed Rannu piirkonna eakatega 

Vallavalitsuse kohtumised kõikide Elva valla piirkondade eakatega jätkuvad ning sel korral oli kohtumispaigaks Rannu Rahvamaja. Kohale oli tulnud 21 eakat, kellega vesteldi vabas vormis erinevatel Elva valda ja Rannu piirkonda puuduvatel teemadel. 

Muuhulgas tuli juttu näiteks erinevatest heakorda puudutavatest muredest, Rannu piirkonnakogu tegemistest ning teede remondist ja kergliiklusteede arendamisest. Lisaks pakkus eakatele huvi, kas nüüdseks on juba tehtud esimesed analüüsid, millised mõjud on olnud haldusreformil ja valdade ühinemisel.

Mõte seesugustest kohtumistest vallavalitsusega sündis eakate endi poolt Elva valla eakate mõtteringis. Kuna mõtteringid on väga kindla fookusega, sest seal arutatakse eakate esinduskogu loomise vajadust ja protsessi, siis aega vallavalitsuse liikmetega muudest üldisematest teemadest arutamiseks paraku üle ei jäänud.

Nii kohtubki Elva vallavalitsus edaspidi iga piirkonna eakatega, et arutada nende jaoks olulisi teemasid ja küsimusi. Igast järgmisest kohtumisest teavitame ette Elva valla lehes ja ka teistes valla infokanalites.

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus Puhja piirkonnakogu koosolek

Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanemad Kristjan Vilu ja Kertu Vuks. Kertu Vuks tutvustas valminud Puhja vana koolimaja ekspertiisi, mille osas olid piirkonnakogu liikmed seisukohal, et tuleks uuesti avada diskussioon, kuidas võiks hoone tulevikus kasutust leida. Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda siin →

Seejärel andis Kristjan Vilu ülevaate Elva valla teede investeeringute kavast aastateks 2023-2026 ning plaanidest Puhja piirkonnas. Piirkonnakogu lubas suve teises pooles kava ka oma tööplaani võtta, et see läbi töötada ning vajadusel ettepanekuid teha. Elva valla teede investeeringute kavaga saab tutvuda siin

Lisaks tutvustas MTÜ Ulila Külaselts mõtteid seoses Peeter Muna ja Ulila Jõujaam 100 mälestuse jäädvustamisega. 

 


Teisipäeval, 18. aprillil osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Päästeameti seminaril “Kriisireguleerimise kunst”

Juba neljandat korda pakkus Päästeamet omavalitsuse kriisivaldkonna eest vastutajatele võimaluse ühises ruumis luua selgem pilt  kriisivaldkonna aktuaalsematest teemadest.

Seminari jooksul leiti vastuseid küsimustele, nagu mis on avalik riskipilt ja miks on oluline, et kõigil 79 omavalitsusel oleks päris oma kriisiplaan ning mis on kohalike omavalitsuste püsivad kriisiülesanded ja millist teadmist vajab omavalitsus, et koostada üks hea ja toimiv kriisiplaan?

Kõige nende teemade taga on suuremal või väiksemal määral tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis loob kohalike omavalitsuste kriisikindluste loomisele hulga uusi tingimusi. Näiteks oli ühe olulise uue teemana seminaril sees sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumine kriiside ajal, mida tutvustasid Tea Varrak Sotsiaalministeeriumist ning Kätlin Hanson Sotsiaalkindlustusametist.

Lisaks toimusid ettekannete vahel laudkondades mitmed lauaharjutused ja arutelud, mille raames sai teemasid avada ning tuua ja kuulda häid näiteid toimivatest praktikatest. 

 

Kolmapäeval, 19. aprillil toimus Palupera teenuskeskuses Palupera piirkonnakogu koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Päevakorras oli üks teema - Urmi kinnistu detailplaneering.

Vallavalitsuse esindajad tutvustasid detailplaneeringu hetkeseisu. Planeering on algatatud ning esimest eskiislahendust on avalikkusele tutvustatud ja toimunud on ka avalik arutelu. Piirkonnakogu arutas kohaliku kogukonna poolt tulnud ettepanekuid, mis puudutasid masti asukoha sobivust kultuuriliselt väärtuslikule maastikule, mastiga kaasnevate raadiolainete mõjusid ning masti üleüldist vajalikkust piirkonnas.

Lepiti kokku, et vallavalitsus küsib nii arendajalt kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt lisainfot ning piirkonnakogu püüab koguda kohalike elanike arvamust. Samuti kaasatakse menetlusse Terviseamet, kelle pädevuses on teostada kontrolli masti paigaldatavate seadmete väljundvõimsuste üle.

Planeeringuga on võimalik tutvuda siin →

 


Laupäeval, 22. aprillil toimus kohaliku kogukonna kriisikoolitus

Sääniku talus toimunud koolituspäev jagunes kolme ossa, kus esimene neist oli eelkõige teoreetiline ja teised kaks praktilised.

Esiteks andsid Päästeameti ennetusosakonna töötajad Kaisa Niilo ja Taavi Siilbek ülevaate riiklikest elanikkonnakaitse arengutest, erinevate tasandite kriisivalmidusest ning kogukonna kriisivõimekuse kaardistamisest. Teises osas keskenduti Mäeselja küla kriisiplaani loomisele. Viimaks valmistati ja nauditi koos kriisisööki.

Kuigi koolituse jooksul jõuti ära teha oluline osa kogukonna kriisiplaanist, oli ehk kõigest kõige olulisem päeva jooksul hoopis see, et inimesed tulid kokku ja nii mõnigi kohtus oma lähema või kaugema naabriga üle pika aja või suisa esimest korda. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 18. aprillil arutleti  Elva valla kliima ja energia tegevuskava koostamise protsessi üle

Elva valla kliima- ja energiakava on valminud Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning 2023. aasta jooksul on vajalik koostada ka konkreetne tegevuskava kliima- ja energiaeesmärkide elluviimiseks. Nii leppisid abivallavanem Kertu Vuks, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, vallaarhitekt Jaanika Saar ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens kokku, et tegevuskava loomiseks jaotatakse kliimaeesmärgid valdkondade põhiselt ära ning kutsutakse kokku vastavad töörühmad.

Tartumaa kliima- ja energiakavadega, sealhulgas Elva valla omaga, on kõikidel huvilistel võimalik tutvuda siin → 

 

Teisipäeval, 18. aprillil toimus uue planeerimisseaduse väljatöötamise seminar

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Ministeeriumil on kavas viia planeerimisseadusesse mitmeid olulisi muudatusi, eelkõige vaadatakse üle seaduses kasutatavad mõisted ja põhimõtted ning ühtlustatakse need teiste seadustega.

Kuna maavalitsusi enam ei ole, vaadatakse üle maakonnaplaneeringute roll ja vajadus. Kaalutakse ka detailplaneeringute menetluse eest tasu kehtestamist.

Olulise muudatusena toodi välja veekogude ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse lihtsustamise vajadus. Kui praegu saab vallavalitsus teha ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis tulevikus kaalutakse ettepaneku tegemist projekteerimistingimustega. Muudatusi kavandatakse ka koostöö ja kaasamise osas.

 

Teisipäeval, 18. aprillil toimus kohtumine Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi ja Rõngu piirkonnakoguga

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, hankespetsialist Monika Õigus, õigusnõunik Kaisa Kangro ja Rõngu piirkonnakoordinaator Ene Joosing. Üheskoos arutati Rõngu vabatahtlike päästjate uue hoone rajamisega seotud edasist tegevuskava.

Hoone ehitamiseks on valminud põhiprojekt koos eriosadega. Ehitust rahastatakse riigieelarvest, Elva valla eelarvest ning vabatahtlike päästjate poolt kogutud vahenditest. Ühiselt lepiti kokku, et hanke koostamise ja ehitustegevuse kavandamise teemadel hakatakse edaspidi regulaarselt kohtuma.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 18. aprillil toimus Tartumaa Hariduse Koostöökogu (TAHK) kohtumine

Tartu vallas toimunud regulaarsel kohtumisel esindasid Elva valda haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Käesoleval aastal on TAHKi liikmed leppinud kokku külastada üksteise omavalitsusi ning aprillis jõudis järg võõrustada Tartu vallani.

Kohtumise alguses tutvuti ja tervitati Elva valla uut haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat. Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev andis  ülevaate Tartu valla tegemistest ning kogemusi jagas ka kultuuritööspetsialist Karita Tilk.

Samuti arutlesid omavalitsuste esindajad nii lasteaedade komplekteerimise, ürituste kui ka arenguvestluste teemadel. 

 Esmaspäeval, 17. aprillil toimus  koolitus “Digiturundus noorsootöös”

Koolitusest võtsid osa noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja Elva valla noorsootöötajad. Koolituse viis läbi Maret Keskküla, kes andis ülevaate digiturundusest ning erinevatest sotsiaalmeediakanalitest, mida noored kasutavad.

Noored kasutavad info saamiseks ja otsimiseks aktiivselt Facebooki, Instagrami, Youtube'i ja TikToki. Nooremate ehk 7.-13. aastaste vanuserühm eelistab info tarbimiseks videosid ning vanemad noored ehk 14.-26. aastased fotosid ja teksti. Kõikides vanuserühmades on võrdselt atraktiivne kanal Youtube ning sealt ammutatakse nii infot kui ka meelelahutust.

Lisaks jagati koolitusel ka soovitusi, kuidas noortekeskuste sotsiaalmeediakanalid muuta kasulikuks ning noorele atraktiivseks ja informatiivseks. Oluline on valida välja 1-3 kanalit ning kasutada neid järjepidevalt ja eesmärgipäraselt.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 19. aprillil toimus koolitus “Eakate väärkohtlemine - kuidas märgata ning abistada?”

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna töötajatele mõeldud koolitust vedas eest Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna koordinaator Anne Klaar.

Peamisteks teemadeks olid eakate vastu suunatud vägivalla äratundmine ja märkamine ning spetsialisti võimalused ja vastutus sellistest olukordades tegutsemiseks. Lisaks hinnati meeskondadena erinevaid juhtumeid kasutades selleks vastavat riskihindamise metoodikat. 

 

Neljapäeval, 20. aprillil toimus kohtumine vaimse tervise kabineti esindajatega

Tartumaa Tervisespordikeskuses toimunud kohtumisel osalesid lastekaitsespetsialistid Hille Deede, Laura Kuusk ja Jessica Kaur ning sotsiaalnõunik Anneli Lepik.

Koos arutleti, kuidas saab Elva valla lapsi ja noori nende vaimse tervise probleemides üheskoos veel paremini aidata.

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 51
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4