« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.12.-15.12.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.12.–15.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 9. detsembril toimus FleetComplete esimene infokoolitus, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Mare Tamm, Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk, Terje Korss, Eva Kuslap ja Hegri Narusk. Infokoolitusel tutvustati FleetComplete võimalusi valla tööautode logistika ja dokumentide haldamiseks ja lepiti kokku edasised sammud töö paremaks korraldamiseks. Peatselt on plaanis teha ka teine infokoolitus, kus tutvustatakse autojuhtidele antud rakenduse võimalusi. 

 

 

 

Kolmapäeval, 11. detsembril osalesid Marika Saar, Eva Kuslap, Lauri Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Sille Kask ja Elise Aher Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna teemapäeval “Lapsed, meditsiin ja sotsiaaltöö” Elvas. Elva abivallavanem Marika Saar tegi ettekande Elva valla kogemustest ja tulevikuplaanidest lastekaitses ning koostööst teiste valdkondadega. Elva Kesklinna Perearstikeskuse juhataja Maarika Kukk arutles teemal, kus on meditsiini ja sotsiaaltöö piir, kui räägime lapse parimatest huvidest ja tõi parimaid näiteid valdkondade vahelisest koostööst. Teemapäevast osavõtjad külastasid SA Elva Laste- ja Perekeskust,  kus tutvustati vaimse tervise kabinetti, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Teemapäeva lõpetas ESTA Lõuna piirkonna üldkoosolek. 

 


KOMMUNIKATSIOON

 

Kolmapäeval, 11. detsembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Võrus Veneetsia arhitektuuribiennaaliteemalisel kommunikatsiooniarutelul. 

Võrus toimunud kohtumisel arutati, missugused on järgmised olulised sammud keskväljakute kommunikeerimisel. Samuti arutati, mida oleks tarvis veel enne Veneetsias toimuvat arhitektuuribiennaali teha ning missuguse suunitlusega peaksid olema erinevad tutvustavad materjalid.


ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 10. detsembril osalesid Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kullo Laos Põlvas toimunud üldplaneeringu neljandas töötoas. Käsitleti tehnilise taristuga seotud teemasid üldplaneeringus – tänavaruum kui taristu, tee omandiküsimused, taastuvenergeetika alade asukoha valik jms. 

 

 

 

Kolmapäeval, 11. detsembril toimus Peedu teraapiakeskuse detailplaneeringu arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Marika Saar, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Merilyn Säde. Arutati laekunud taotlust ning elanike allkirjadega pöördumist, selgitati asjaolusid ja kaaluti, millistel tingimustel on võimalik detailplaneeringut algatada. Enne otsuse tegemist küsitakse kavandatavate ehitusmahtude ja sobivuse osas seisukohta Muinsuskaitseametilt. 

 

 

 

Neljapäeval, 12. detsembril osales Kertu Vuks VÄLK meeskondadega äriplaani- ja turundusteemalisel seminaril Spark Demos. Seminari eesmärk oli edasi pääsenud meeskondadele tutvustada äriplaani koostamise loogikat ning olulisemaid küsimusi turundustegevuse planeerimisel ja oma toote/teenuse müümisel. Seminari tulemusena jäi meeskondadel lahendada kodutöö, mille raames koostavad meeskonnad lühikese äriplaani.  

 


HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 9. detsembril osales Marika Saar Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil. Arutati liikumise rolli üle ühiskonnas ning vaadeldi selle mõju kodanikuühiskonna arengutes, hariduselus ja ka mõju Eesti kaitsetahtele. Mõtestati ka liikumise sotsiaalset rolli ning positiivsest mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele. Marika osales arutelus, kus räägiti laulu- ja tantsupeost kui kohaliku elu kujundajast. Peale selle toimus 12. detsembril pidulik kontsert ja tänuüritus, kus anti laulu- ja tantsupeo aasta teatepulk üle digikultuuriaastale. Lavale kutsuti ja tänuehe anti üle nendele juhendajatele, kes on seotud olnud üldlaulupidudega 30 aastat. Elva vallast kutsuti lavale Vaike Podar, Anne Raudsaar. Ülo Laanesaar ei saanud osaleda.  


 

Palupera Põhikooli tunnustati “Hea kooli teerajaja 2019” tiitliga.  

9. detsembril toimus Tartus 12. väärtuskasvatuse konverents „Harjutades kujuneb iseloom“, kus selgusid koolid, kus tehakse väärtuskasvatusega eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop andis üle väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitlid. Peale Palupera Põhikooli pälvisid tiitli veel kaheksa kooli. 

Palupera Põhikool sai tiitli põnevate ja kooliväliste tegevuste, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise ning kooli omanäolisuse hoidmise eest. 

Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku ütles, et põnevate ja kooliväliste tegevuste all on silmas peetud erinevatest projektidest osavõtmist, õpilaste väljasõitude korraldamist, õppekava toetavaid tegevusi, huviringide tööd jne. „Selle tunnustuse alla koondub kõik kokku. Oleme suutnud anda kõikidele erinevatele lastele vastavalt nende vajadustele oskused ja teadmised, et minna ellu ja leida seal oma koht.“ 

Loe rohkem 20. detsembril ilmuvast Elva valla infolehest. 

 

Teisipäeval, 10. detsembril osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink huvihariduse- ja huvitegevuse töörühma kohtumisel. Lepiti kokku kava täitmise aruande esitamine ja arutati, milliseid muudatusi on vaja teha 2020. aasta kavas.  

 

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtidega. Päevakorras olid haridusasutuste sisehindamise protsessi juhtimine ning õpetaja palgajuhendi projektiga seotud ühise juhendi ja alusdokumentide koostamine. Finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp tutvustas ja vastas küsimustele seoses haridusasutuste majandamise mudeli rakendamise ja uue aasta eelarvega.  

 

Kolmapäeval, 11. detsembril tervitas Marika Saar Tartumaa raamatukogutöötajate koostöökohtumisel Rõngus. Marika rääkis raamatukogutöötajate kasvavast rollist ning andis ülevaate, kuidas Elva vallas raamatukogude vahelist koostööd on korraldatud ja millised plaanid on tulevikuks.  

 

Neljapäeval, 12. detsembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Paides. Toimus pilootprojekti “Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” vahekohtumine, kus kaheksa omavalitsuse esindajad jagasid projektist tulenevalt oma kõige suuremaid väljakutsed ja seniseid saavutusi. Tegemist on õpetaja terviktööaja ja põhipalga temaatikaga. Tagasisidet andis personalifirmast Fontesest Irja Rae. Töögruppides loodi kommunikatsioonikava projekti tutvustamiseks. Pildil Marika koos mentori Alo Saviga ning ministeeriumi poolt kingiks saadud raamatutega.  

 

Laupäeval, 14. detsembril osales Margit Kink Elva valla noortevolikogu meeskonnakoolitusel ja koosolekul. Päeva esimeses pooles viis Mari-Liis Vanaisak läbi erinevaid harjutusi selleks, et noored õpiksid teineteist tundma ja kasvaksid ühiseks meeskonnaks. Noored olid väga aktiivsed ja nende tagasiside koolitusele oli väga hea. 

Seejärel arutati ühiselt tegevusplaani. Esimene plaanitud tegevus on kohtuda kõikide koolide õpilasesindustega ja seejärel korraldada ühine koolituspäev. Eraldi päev võetakse, et kohtuda Elva valla noortekeskustega.  

Päeva lõpus külastasid meid Tartumaa Noortekogu kaks esindajat, kes tutvustasid enda tegevust ning rääkisid noorte aastalõpuseminarist, mis seekord toimub Elva Gümnaasiumis 29.-30. detsembril. Lisainfo facebook.com/events/583296735763063/.

Meie noortevolikogu on seal kaasatud viies läbi tutvumismänge. Rõõm oli, et noortevolikoguga liitus seekord ka üks toetajaliige. Kõik, kes tunnevad, et tahaks noortevolikoguga koos tegutseda, on oodatud astuma toetajaliikmeks. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust, aga ta saab teha kaasa kõikides noortevolikogu tegevustes. 

 


VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 10. detsembril osales hankespetsialist Cetlin Keskküla Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu korraldatud koolitusel „Ehitiste projekteerimise riigihangete võtmeküsimused“. Koolituse läbiviija oli sellel alal tunnustatud õigusnõunik Merle Salmistu Eesti Ehitusettevõtjate Liidust. Koolitusel tutvustati peagi vastuvõetavat uut EVS 915 standardit, käsitleti projekteerimise-ehitamise riigihangete korraldamise head tava, arutleti praktikas tekkinud probleemide üle ja jagati soovitusi riigihangete edukaks läbiviimiseks. 


 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

                

 

 

 

 

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4